Ceny za SQL Server Stretch Database

Databáze SQL Server můžete dynamicky roztáhnout do služby Azure.

SQL Server Stretch Database umožňuje dynamicky roztahovat transakční data warm i cold z Microsoft SQL Serveru do Azure. Na rozdíl od typických řešení pro správu dat cold služba Stretch Database zajistí, že vaše data jsou vždy po ruce. Stretch Database umožňuje poskytovat delší dobu uchování pro velké objemy dat, aniž by bylo potřeba vertikálně navýšit kapacitu podnikového úložiště. V závislosti na požadavcích na výkon vyberte požadovanou úroveň a potom vertikálně navyšte nebo snižte kapacitu podle potřeby.

Podrobnosti o cenách

Stretch Database účtuje služby Compute a Storage samostatně. Využití služby Compute se určuje pomocí DSU (jednotka roztažitelnosti databáze). Zákazníci můžou požadovanou úroveň výkonu/DSU vertikálně navýšit nebo snížit.

Služba Compute

Úroveň výkonu (DSU) Cena
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Velikosti databáze jsou omezené na 240 TB.

Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně při konstantní úrovni DSU.

Služba Stretch DB je obecně dostupná ve všech oblastech s výjimkou Indie – jih, Severní Číny, Brazílie – jih, USA (střed) – sever, Indie – západ, Austrálie, Japonska a USA (Gov).

Rychlost přenosu odchozích dat

Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby služby Přenos dat.

Úložiště dat a snímky

Datové úložiště se účtuje na základě $- za GB za měsíc. Datové úložiště zahrnuje velikost Stretch DB a záložních snímků. Pro všechny Stretch Database jsou dostupné přírůstkové záložní snímky za 7 dní.

Poznámka: Transakce úložiště se neúčtují. Platíte jenom za uložená data, na za transakce úložiště.

Geografické zálohování

Můžete také vytvořit geograficky redundantní kopii Stretch Database pro zotavení po havárii. Úložiště pro geograficky redundantní kopie se účtuje standardními diskovými sazbami Azure RA-GRS ve výši $-/GB/měsíc.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garance 99,99% dostupnosti Další informace

Nejčastější dotazy

 • Stretch Database je funkce SQL Serveru 2016. Je dostupná ve všech edicích SQL Serveru 2016. Další informace o Stretch Database najdete v přehledu SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Můžete upravit úroveň výkonu Stretch Database. Změna úrovní výkonu trvá řádově několik minut. Vaše databáze jsou během této změny online a jsou dostupné.
 • Jednotka DSU funkce SQL Stretch Database reprezentuje výkon dotazování a určuje se podle cílů úloh: jak rychle se řádky zapisují, čtou a využívají ve výpočtech. Tato hodnota pomáhá zákazníkovi vyhodnotit relativní výkon, který pro svoje úlohy potřebuje.

 • Vaše vyúčtování bude tvořit předvídatelná měsíční částka za úložiště a proměnlivá částka za výpočetní výkon. Výpočty se můžou každý měsíc lišit podle počtu využívaných výpočetních prostředků (jednotek DSU). Výpočetní výkon a Storage se ve vyúčtování uvádějí samostatně, aby bylo možné snadněji zjistit úroveň využívání výpočetních prostředků.

 • Fakturuje se vám každá hodina existence Stretch Database bez ohledu na její aktivity nebo na to, jestli databáze existuje méně než hodinu. Když například vytvoříte Stretch Database a za 5 minut ji odstraníte, budete mít ve vyúčtování poplatek za 1 hodinu používání databáze a za úložiště, které se pro tuto databázi použilo. Když databázi odstraníte a pak vytvoříte jinou se stejným názvem, objeví se vám ve vyúčtování za tuto hodinu poplatky pro dvě samostatné databáze (za používání a za úložiště).

 • Jednotky DSU se budou účtovat po hodinách pro nejvyšší úroveň výkonu, který se během dané hodiny využíval. Pokud vytvoříte Stretch Database s 100 jednotkami DSU a okamžitě vertikálně navýšíte kapacitu na 400 jednotek DSU, bude se vám za první hodinu účtovat sazba za 400 jednotek DSU.

 • Můžete upravit úroveň výkonu Stretch Database. Změna úrovní výkonu trvá řádově několik minut. Vaše databáze jsou během této změny online a jsou dostupné.

 • Pomocí Stretch Database můžete roztáhnout až 240 TB dat.

 • Data můžete kdykoli přesunout zpátky do místního prostředí. Pokud se rozhodnete zrušit odběr Stretch Database, musíte zrušit roztažení a data přesunout zpátky do místního prostředí nebo provést export do služby úložiště, aby byl zachovaný přístup k datům. Poznámka: Pro data přesouvaná z Azure se účtují poplatky za výchozí přenos. Další informace o zrušení roztažení nebo exportu dat najdete v dokumentaci k SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Ve Stretch Database budete využívat přibližně stejně velké úložiště jako teď v SQL Serveru, protože do Stretch Database se přesunou data původně uložená v SQL Serveru.

 • Stretch Database teď nepodporuje roztažení do jiného SQL Serveru. Databázi SQL Serveru nemůžete roztáhnout do jiné databáze SQL Serveru. Pokud chcete tabulku nebo databázi SQL Serveru roztáhnout do jiného SQL Serveru (místo Stretch Database), uveďte podrobnou zpětnou vazbu tady.

 • Přímý upgrade se nepodporuje. Pokud potřebujete zachovat data, která jsou už roztažená do Azure, musíte nejdřív zrušit migraci dat z Azure do databáze SQL Serveru. Po dokončení můžete provést upgrade a nové rozšíření do nové služby Stretch Database. Upozorňujeme, že při zrušení migrace dat z Azure se účtují poplatky za výstup dat. Pokud používáte verzi RC1 nebo pozdější, můžete upgradovat na novější verzi pomocí libovolné metody upgradu podporované SQL Serverem.

 • Nejdřív bude potřeba odmigrovat data z Azure zpátky do databáze SQL Serveru. Po dokončení můžete provést upgrade a nové rozšíření do nové služby Stretch Database. Upozorňujeme, že při zrušení migrace dat z Azure se účtují poplatky za výstup dat.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě SQL Server Stretch Database

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma