Přeskočit na hlavní obsah

Produkty Azure

Procházet nebo hledat produkty Azure

AI a Machine Learning

Vytváření další generace aplikací s využitím možností umělé inteligence pro všechny vývojáře a jakýkoli scénář

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Azure Bot Service

Vytváření konverzačních prostředí AI pro zákazníky

Azure Cognitive Search

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací

Azure Databricks

Návrh AI s analýzou založenou na technologii Apache Spark™

Azure Machine Learning

Použijte služby na podnikové úrovni pro komplexní životní cyklus strojového učení

Otevřené datové sady Azure

Cloudová platforma pro hostování a sdílení kurátorovaných otevřených datových sad pro zrychlení vývoje modelů strojového učení

Azure Cognitive Services

Nasazujte vysoce kvalitní modely AI jako rozhraní API

Azure Video Indexer

Snadno extrahujte smysluplné přehledy ze zvukových souborů a videosouborů s využitím umělé inteligence pro média.

Zabezpečení obsahu Azure AI

Používejte AI k monitorování textového a obrázkového obsahu z bezpečnostních důvodů

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Virtuální počítače pro vědecké zpracování dat

Bohaté předem nakonfigurované prostředí pro vývoj AI

Rozpoznávání formulářů Azure

Urychlit extrakci informací z dokumentů

Asistivní čtečka Azure

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování a výzkumy genomu

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Projekt Bonsai

Vytváření inteligentních průmyslových řídicích systémů s využitím simulací

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převede mluvený zvuk na text

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Kognitivní služba pro Službu jazyka

Přidat funkce přirozeného jazyka pomocí jediného volání API

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převede text na mluvený projev

Translator

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Azure Metrics Advisor

Služba AI, která monitoruje metriky a diagnostikuje problémy

Health Bot

Účelová spravovaná služba určená pro vývoj virtuálních zdravotnických asistentů

Azure Applied AI Services

Specializované služby, které umožňují organizacím zrychlit zhodnocení při použití AI k vyřešení běžných scénářů

Azure OpenAI Service

Použijte pokročilé kódování a jazykové modely pro širokou škálu případů

Azure Cognitive Service pro vize

Odemkněte přehledy z obsahu obrázků a videí pomocí AI.

Analýza

Shromažďování, ukládání, zpracování, analýza a vizualizace dat jakéhokoli druhu, objemu nebo rychlosti

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Průzkumník dat Azure

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat

Azure Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Azure Data Lake Storage

Škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vysoce výkonnou analytiku

Azure Data Lake Storage Gen1

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi

Azure Databricks

Návrh AI s analýzou založenou na technologii Apache Spark™

Azure Stream Analytics

Analýza rychle se měnících streamovaných dat v reálném čase

Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů

Data Catalog

Vyšší zhodnocení vašich prostředků podnikových dat

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Power BI Embedded

Použijte Power BI bez označení a snadno a rychle v rámci svých aplikací poskytujte špičkové řídicí panely a analýzy zaměřené na zákazníky

R Server pro HDInsight

Prediktivní analýza, machine learning a statistické modelování pro velký objem dat

Microsoft Purview

Řízení, ochrana a správa datových aktiv

Microsoft Graph Data Connect

Zabezpečený konektor s vysokou propustností, který je určený ke kopírování datových sad Microsoftu 365 do vašeho tenanta Azure

Azure Chaos Studio

Zvýšení odolnosti aplikací zavedením chyb a simulací výpadků

Přehledy operátorů Azure

Odstraňte datová sila a poskytujte obchodní přehledy z obrovských datových sad.

Azure Operator Service Manager

Zjednodušte nasazení, upgrade a správu složitých služeb operátorů.

Databáze

Podpora rychlého rozvoje a rychlejší inovace s využitím zabezpečených a plně spravovaných databázových služeb na podnikové úrovni

Azure Cache for Redis

Zrychlení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při ukládání dat do mezipaměti

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Azure Database for MariaDB

Spravovaná databázová služba MariaDB pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná a škálovatelná služba MySQL Database

Azure Database for PostgreSQL

Inovujte rychleji s využitím plně spravovaného, inteligentního a škálovatelného PostgreSQL

Azure Database Migration Service

Accelerate your data migration to Azure

Azure SQL

Migrace, modernizace a inovace s využitím moderní řady cloudových databázových služeb SQL

Azure SQL Database

Vytvářejte aplikace, které se škálují, s využitím spravované a inteligentní databáze SQL v cloudu.

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Azure SQL Managed Instance

Modernizujte aplikace SQL Serveru s využitím spravované a vždy aktuální instance SQL v cloudu.

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrujte úlohy SQL Serveru do cloudu s nižšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad

Spravovaná instance Azure pro Apache Cassandru

Cassandra v cloudu se zajištěním flexibility, řízení a škálování

Azure confidential ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

DevOps

Jednoduché a spolehlivé nástroje pro průběžné doručování umožňují zajistit rychlejší inovace

Azure Artifacts

Vytvářejte, hostujte a sdílejte balíčky se svým týmem

Azure Boards

Plánujte, sledujte a diskutujte vaši práci napříč vašimi týmy

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Azure Repos

Získejte pro váš projekt neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Integrace nástrojů DevOps

Použití oblíbených nástrojů DevOps v prostředí Azure

Azure Load Testing

Optimalizace výkonu aplikací s využitím zátěžového testování ve velkém měřítku

Azure Managed Grafana

Nasazení řídicích panelů Grafana jako plně spravované služby Azure

Microsoft Dev Box

Zjednodušte vývoj s využitím zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Azure Deployment Environments

Rychlé zprovoznění prostředí infrastruktury aplikací pomocí projektových šablon

Pokročilé zabezpečení GitHubu pro Azure DevOps

Bezpečný vývoj od začátku práce až po odeslání

Hybridní a multicloudová prostředí

Získejte inovace Azure všude - přeneste agilitu a inovace cloud computingu do svých lokálních pracovních úloh.

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Arc

Zabezpečujte, vyvíjejte a provozujte infrastrukturu, aplikace a služby Azure odkudkoli.

Azure Database for PostgreSQL

Inovujte rychleji s využitím plně spravovaného, inteligentního a škálovatelného PostgreSQL

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

Azure IoT Edge

Rozšíření funkcí inteligentního cloudu a analytických funkcí na hraniční zařízení spravovaná službou Azure IoT Hub

Azure Sentinel

SIEM nativní pro cloud a inteligentní analytika zabezpečení pomůže chránit váš podnik

Azure SQL Database

Vytvářejte aplikace, které se škálují, s využitím spravované a inteligentní databáze SQL v cloudu.

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Azure Stack

Vytváření a spouštění inovativních hybridních aplikací i mimo hranice cloudu

HCI služby Azure Stack

Spouštějte produkční úlohy a aplikace nativní pro cloud kdekoli.

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub se prodává jako integrovaný hardwarový systém s předinstalovaným softwarem na prověřeném hardwaru.

Azure Stack Edge

Zařízení spravované Azure, které přináší výpočetní prostředky, úložiště a inteligenci Azure do hraniční sítě

Azure Modular Datacenter

Kompletní a robustní řešení datacentra

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials is an on-premises Kubernetes implementation of Azure Kubernetes Service (AKS) that automates running containerized applications at scale.

Přehledy operátorů Azure

Odstraňte datová sila a poskytujte obchodní přehledy z obrovských datových sad.

Azure Operator Service Manager

Zjednodušte nasazení, upgrade a správu složitých služeb operátorů.

Azure Operator Nexus

Objevte hybridní platformu vytvořenou pro klíčové aplikace mobilní sítě, která dokáže podporovat nasazení kontejnerizovaných i virtualizovaných síťových funkcí.

Identita

Správa identit uživatelů a přístupu k ochraně před pokročilými hrozbami napříč zařízeními, daty, aplikacemi i infrastrukturou

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Externí identity Azure Active Directory

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Integrace

Bezproblémová integrace místních a cloudových aplikací, dat a procesů v rámci podniku

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure Health Data Services

Sjednocení a správa údajů o zdravotním stavu a chráněných zdravotních údajů (PHI) v cloudu

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém

Logic Apps

Automatizování přístupu k datům a jejich používání v cloudech

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru

Azure Data Manager pro energetiku

Plně spravovaná datová platforma OSDU™ na podnikové úrovni

Microsoft Azure Data Manager pro zemědělství

Azure Data Manager pro zemědělství rozšiřuje inteligentní datovou platformu Microsoftu o oborové datové konektory a možnosti, které spojují data farmy z různorodých zdrojů a umožňují organizacím využívat vysoce kvalitní datové sady a zrychlit vývoj řešení digitálního zemědělství.

Internet věcí

Propojte prostředky nebo prostředí, objevujte přehledy a podnikněte informované kroky k transformaci vašeho podnikání

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Digital Twins

Sestavování řešení IoT nové generace, které modelují celá prostředí v reálném čase

Azure IoT Central

Přejít z testování konceptu k testování hodnoty

Azure IoT Edge

Rozšíření funkcí inteligentního cloudu a analytických funkcí na hraniční zařízení spravovaná službou Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Azure Machine Learning

Použijte služby na podnikové úrovni pro komplexní životní cyklus strojového učení

Azure Maps

Přidání dat o poloze a mapových vizuálů do obchodních aplikací a řešení

Azure RTOS

Usnadnění možností připojení a vývoje pro integrovaná zařízení IoT

Azure Sphere

Vytváření, připojování a údržba zabezpečených inteligentních zařízení IoT od hraničních zařízení až po cloud

Azure SQL Edge

Soukromé využívání služeb na platformě Azure

Azure Stream Analytics

Analýza rychle se měnících streamovaných dat v reálném čase

Azure Time Series Insights

Vizualizace dat IoT v reálném čase

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Logic Apps

Automatizování přístupu k datům a jejich používání v cloudech

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Windows 10 IoT Core Services

Dlouhodobá podpora operačního systému a služby pro správu aktualizací zařízení a hodnocení jejich stavu

Windows pro IoT

Vytvářejte řešení pro inteligentní hraniční zařízení s využitím špičkových vývojářských nástrojů, dlouhodobé podpory a zabezpečení na podnikové úrovni.

Azure Functions

Funkce bezserverového zpracování událostí s kódem s komplexním vývojovým prostředím

Kontejnery

Rychlejší vývoj a správa kontejnerizovaných aplikací pomocí integrovaných nástrojů

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

Azure Kubernetes Service (AKS)

Sestavování a škálování s využitím spravovaného prostředí Kubernetes

Azure Kubernetes Fleet Manager

Bezproblémová správa clusterů Kubernetes ve velkém měřítku

Azure Red Hat OpenShift

Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem

Azure Container Apps

Sestavování a nasazování moderních aplikací a mikroslužeb pomocí bezserverových kontejnerů

Azure Functions

Funkce bezserverového zpracování událostí s kódem s komplexním vývojovým prostředím

Služba Web App for Containers

Snadné nasazování a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací ve Windows i v Linuxu

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Azure Container Registry

Uložení a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení

Úložiště kontejnerů Azure

Správa trvalých svazků pro stavové kontejnerové aplikace

Média

Zajištění vysoce kvalitního audiovizuálního obsahu kdekoli, kdykoli a na libovolném zařízení

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Content Delivery Network

Rychlá a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu

Live and On-Demand Streaming

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Migrace

Zjednodušení a zrychlení vaší migrace do cloudu s pokyny, nástroji a prostředky

Azure Database Migration Service

Accelerate your data migration to Azure

Azure Migrate

Zjednodušení migrace a modernizace pomocí sjednocené platformy

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Microsoft Cost Management

Monitorujte, přidělujte a optimalizujte náklady na cloud s transparentností, přesností a efektivitou.

Azure Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge

Mobilní technologie

Vytváření a nasazování nativních aplikací pro různé platformy pro libovolná mobilní zařízení

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Cognitive Search

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací

Azure Maps

Přidání dat o poloze a mapových vizuálů do obchodních aplikací a řešení

Azure Cognitive Services

Nasazujte vysoce kvalitní modely AI jako rozhraní API

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

App Center

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování vašich mobilních a desktopových aplikací

Xamarin

Ještě rychlejší vytváření mobilních aplikací s využitím cloudu

Azure Communication Services

Vytvářejte vícekanálová komunikační prostředí.

Sítě

Propojení cloudových a místních infrastruktur a služeb a zajištění nejlepšího možného prostředí pro zákazníky a uživatele

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Azure Bastion

Plně spravovaná služba, která pomáhá zabezpečit vzdálený přístup k vašim virtuálním počítačům

Azure DDoS Protection

Chraňte své prostředky Azure před útoky DDoS

Azure DNS

Hostování domény DNS (Domain Name System) v Azure

Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

Azure Firewall

Ochraňte své prostředky Azure Virtual Network s využitím zabezpečení sítě nativního pro cloud.

Vyrovnávání zatížení

Možnost procházet služby pro vyrovnávání zatížení v Azure a najít nejvhodnější řešení pro vaše úlohy pomocí snadno použitelného nástroje pro výběr služeb

Azure Firewall Manager

Centrální správa tras a zásad zabezpečení sítě pro globálně distribuované softwarově definované perimetry

Azure Front Door

Moderní cloudová síť CDN, která poskytuje optimalizované prostředí pro vaše uživatele, ať jsou kdekoli.

Analyzátor internetu Azure

Otestujte, jak změny síťové infrastruktury ovlivní výkon u vašich zákazníků.

Privátní propojení Azure

Privátní přístup ke službám hostovaným na platformě Azure, s daty uchovávanými v síti Microsoftu

Content Delivery Network

Rychlá a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Virtual Network

Vytvořte si v cloudu vlastní infrastrukturu privátní sítě.

Azure Virtual Network Manager

Centrální správa virtuálních sítí v Azure z jednoho okna

Virtual WAN

Optimalizace a automatizace připojení mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím Azure

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Web Application Firewall

Služba Firewall webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací

Azure Orbital Ground Station

Rychle ingestujte data z vesmíru do cloudu pomocí služby satelitní pozemní stanice.

Server tras Azure

Podpora síťových zařízení pro dynamickou výměnu tras s virtuálními sítěmi v Azure

Azure Network Function Manager

Rozšíření správy Azure pro nasazení síťových funkcí 5G a SD-WAN na hraničních zařízeních

Azure Private 5G Core

Rychlé nasazování a správa privátních 5G sítí na podnikových hraničních zařízeních

Komunikační brána Azure

Rychlé propojení pevných a mobilních sítí s Microsoft Teams

Smíšená realita

Sloučení fyzického a digitálního světa, aby se vytvořilo moderní prostředí pro spolupráci

Azure Digital Twins

Sestavování řešení IoT nové generace, které modelují celá prostředí v reálném čase

Kinect DK

Vytváření modelů řeči a počítačového zpracování obrazu s využitím sady pro vývojáře s pokročilými senzory pro AI

Azure Remote Rendering

Vykreslování vysoce kvalitního, interaktivního 3D obsahu a jeho streamování do zařízení v reálném čase

Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

Object Anchors

Automatické přiřazení a ukotvení 3D obsahu k objektům ve fyzickém světě

Správa a zásady správného řízení

Zjednodušení, automatizace a optimalizace správy a dodržování předpisů cloudových prostředků

Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure

Správa potenciální oblasti útoku v programu Defender

Chraňte digitální prostředí tím, že zjistíte všechny prostředky přístupné z internetu pomocí nástroje Microsoft Defender Správa externí potenciální oblasti útoku (EASM).

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Azure Blueprint

Možnost rychlého a opakovatelného vytváření řízených prostředí

Azure Lighthouse

Zajištění precizní správy zákazníků ve velkém měřítku pro poskytovatele služeb

Azure Managed Applications

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Azure Migrate

Zjednodušení migrace a modernizace pomocí sjednocené platformy

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Azure Policy

Implementovat podnikové řízení a standardy s podporou škálování

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Šablony Azure Resource Manageru

Zajištění infrastruktury jako kódu pro všechny prostředky Azure s využitím Resource Manageru

Azure Service Health

Individuální pokyny a podpora v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím integrované služby zotavení po havárii

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s příkazovým prostředím na základě prohlížeče

Microsoft Cost Management

Monitorujte, přidělujte a optimalizujte náklady na cloud s transparentností, přesností a efektivitou.

Microsoft Azure Portal

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Automatická správa Azure

Bezproblémová automatizace cloudové a místní infrastruktury

Azure Resource Mover

Zjednodušení postupu při přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure

Microsoft Purview

Řízení, ochrana a správa datových aktiv

Azure Chaos Studio

Zvýšení odolnosti aplikací zavedením chyb a simulací výpadků

Azure Managed Grafana

Nasazení řídicích panelů Grafana jako plně spravované služby Azure

Centrum služby Update Management

Centrální správa aktualizací a dodržování předpisů ve velkém

Úložiště

Zajištění zabezpečeného a rozsáhle škálovatelného cloudového úložiště pro vaše data, aplikace a úlohy

Úložiště archivu

Špičková cenová hladina pro ukládání zřídka používaných dat

Avere vFXT for Azure

Spouštění úloh založených na souborech a s vysokým výkonem v cloudu

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a zajištění ochrany před ransomwarem

Azure Data Lake Storage

Škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vysoce výkonnou analytiku

Azure Data Lake Storage Gen1

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi

Azure Files

Jednoduché a zabezpečené bezserverové sdílené složky v cloudu na podnikové úrovni

Azure HPC Cache

Ukládání souborů do mezipaměti pro vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC)

Azure NetApp Files

Sdílené složky Azure na podnikové úrovni využívající NetApp

Azure Blob Storage

Rozsáhle škálovatelné a zabezpečené úložiště objektů

Azure Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge

Azure Disk Storage

Vysoce výkonné a vysoce odolné blokové úložiště

Queue Storage

Efektivně škálujte aplikace podle provozu

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Průzkumník služby Storage

Zobrazení prostředků služby Azure Storage a interakce s nimi

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

Azure confidential ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

Azure Elastic SAN

Elastic SAN je služba sítě SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud založená na Azure. Získejte přístup ke komplexnímu prostředí, jako je vaše místní síť SAN.

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre je plně spravovaný cloudový paralelní systém souborů, který zákazníkům umožňuje spouštět úlohy vysokovýkonných výpočetních prostředí (HPC) v cloudu.

Úložiště kontejnerů Azure

Správa trvalých svazků pro stavové kontejnerové aplikace

Virtuální klientský počítač s Windows

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Azure Lab Services

Nastavte virtuální testovací prostředí pro předměty, školení, hackathony a další související scénáře.

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy odkudkoli

VMware Horizon Cloud v Microsoft Azure

Zřizování aplikací a desktopů pro Windows s využitím VMware a Azure Virtual Desktopu

Citrix Virtual Apps and Desktops pro Azure

Zřizování aplikací a desktopů pro Windows v Azure s využitím Citrixu a Azure Virtual Desktopu

Microsoft Dev Box

Zjednodušte vývoj s využitím zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Výpočetní prostředky

Přístup k výpočetní kapacitě cloudu a škálování na vyžádání – a platíte jenom za prostředky, které využijete

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu

Azure Quantum

Vstupte a prozkoumejte rozmanitý výběr současného kvantového hardwaru, softwaru a řešení.

Spotové virtuální počítače Azure

Zřizování nevyužité výpočetní kapacity s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh

Azure Spring Apps

Vytváření a nasazování aplikací Spring Boot s plně spravovanou službou od společností Microsoft a VMware

Řešení Azure VMware

Nativní spouštění úloh VMware v Azure

Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrujte úlohy SQL Serveru do cloudu s nižšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

Static Web Apps

Moderní služba webových aplikací, která nabízí zjednodušený plnohodnotný vývoj od zdrojového kódu až po globální vysokou dostupnost

Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy odkudkoli

Windows Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro SQL Server, SharePoint a další

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Azure VM Image Builder

Zjednodušte si proces vytváření imagí pomocí snadno použitelného nástroje

Azure Kubernetes Service (AKS)

Sestavování a škálování s využitím spravovaného prostředí Kubernetes

Azure Container Apps

Sestavování a nasazování moderních aplikací a mikroslužeb pomocí bezserverových kontejnerů

Azure Functions

Funkce bezserverového zpracování událostí s kódem s komplexním vývojovým prostředím

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Vývojářské nástroje

Sestavování, správa a průběžné doručování cloudových aplikací – na jakékoli platformě a v jakémkoli jazyce

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure DevTest Labs

Rychlé vytvoření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure Pipelines

Průběžně sestavujte, testujte a nasazujte na libovolnou platformu a cloud

Sady SDK

Získejte potřebné sady SDK a nástroje příkazového řádku

Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu

Visual Studio Code

Výkonný a nenáročný editor kódu pro cloudový vývoj

Azure Load Testing

Optimalizace výkonu aplikací s využitím zátěžového testování ve velkém měřítku

Microsoft Dev Box

Zjednodušte vývoj s využitím zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Azure Deployment Environments

Rychlé zprovoznění prostředí infrastruktury aplikací pomocí projektových šablon

Web

Rychlé a efektivní sestavování, nasazování a škálování výkonných webových aplikací

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Azure Cognitive Search

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací

Azure Maps

Přidání dat o poloze a mapových vizuálů do obchodních aplikací a řešení

Služba Azure SignalR

Snadné doplnění webových funkcí v reálném čase

Content Delivery Network

Rychlá a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Static Web Apps

Moderní služba webových aplikací, která nabízí zjednodušený plnohodnotný vývoj od zdrojového kódu až po globální vysokou dostupnost

Azure Communication Services

Vytvářejte vícekanálová komunikační prostředí.

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru

Azure Fluid Relay

S Fluid Frameworkem můžete do svých aplikací snadno přidávat prostředí pro spolupráci v reálném čase.

Azure Container Apps

Sestavování a nasazování moderních aplikací a mikroslužeb pomocí bezserverových kontejnerů

Služba Web App for Containers

Snadné nasazování a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací ve Windows i v Linuxu

Zabezpečení

Ochrana firmy před pokročilými hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Azure Active Directory

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Security Center

Chraňte svá vícecloudová a hybridní prostředí.

Správa potenciální oblasti útoku v programu Defender

Chraňte digitální prostředí tím, že zjistíte všechny prostředky přístupné z internetu pomocí nástroje Microsoft Defender Správa externí potenciální oblasti útoku (EASM).

Azure Bastion

Plně spravovaná služba, která pomáhá zabezpečit vzdálený přístup k vašim virtuálním počítačům

Azure DDoS Protection

Chraňte své prostředky Azure před útoky DDoS

Azure Dedicated HSM

Správa používaných modulů hardwarového zabezpečení v cloudu

Azure Firewall

Ochraňte své prostředky Azure Virtual Network s využitím zabezpečení sítě nativního pro cloud.

Azure Firewall Manager

Centrální správa tras a zásad zabezpečení sítě pro globálně distribuované softwarově definované perimetry

Azure Front Door

Moderní cloudová síť CDN, která poskytuje optimalizované prostředí pro vaše uživatele, ať jsou kdekoli.

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Sentinel

SIEM nativní pro cloud a inteligentní analytika zabezpečení pomůže chránit váš podnik

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst

Web Application Firewall

Služba Firewall webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací

Microsoft Azure Attestation

Unifikované řešení pro vzdálené ověřování věrohodnosti platformy a integrity binárních souborů, které jsou v ní spuštěné

Azure confidential ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy