Ceny za API Management

Azure API Management umožňuje organizacím bezpečněji a spolehlivěji publikovat a škálovat rozhraní API hostovaná v Azure, v místních prostředích i v jiných cloudech, a to ve velkém. API Management můžete použít k řízení spotřeby API mezi interními týmy, partnery a vývojáři. Zároveň máte na portálu správy přehled o obchodních analýzách a analýzách protokolů. Tato služba zajišťuje organizaci nástroje potřebné pro komplexní správu rozhraní API, včetně zajišťování uživatelských rolí, tvorby plánů a kvót využití, používání zásad pro transformaci vytížení, omezování, analýz, monitorování a oznamování.

Podrobnosti o cenách

  Využití Developer Úroveň Basic Standard Premium
Účel Odlehčená bezserverová verze služby API Management, která se účtuje na základě spuštění Případy použití v neprodukčním prostředí a vyhodnocení Základní případy použití v produkčním prostředí Případy použití v produkčním prostředí se středním objemem Případy použití v podnikovém produkčním prostředí nebo s velkým objemem
Cena (za jednotku) $- za milion volání (1 milion volání zdarma3) $- $- $- $-
Mezipaměť (na jednotku) Pouze externí 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Škálování na více instancí (jednotky) – (automatické škálování) 1 2 4 10 na oblast
(pro přidání dalších volejte podporu)
Smlouva SLA 99,95 % Ne 99,95 % 99,95 % 99,99 %1
Izolace Shared Privátní Privátní Privátní Privátní
Limity využití Platí omezení Ne Ne Ne Ne
Mezipaměť (na jednotku) Pouze externí 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Mezipaměť, externí4 Ano Ano Ano Ano Ano
Vývojářský portál Ne Ano Ano Ano Ano
Více vlastních názvů domény5 Ne Ano Ne Ne Ano
Integrace Azure Active Directory na vývojářském portálu Ne Ano Ne Ano Ano
Podpora služby Virtual Network Ne Ano Ne Ne Ano
Nasazení v různých oblastech Ne Ne Ne Ne Ano
Brána v místním prostředí Ne Ano6 Ne Ne Ano7
Odhadovaná maximální propustnost2
(za jednotku)
– (automatické škálování) 500 požadavků za sekundu 1 000 požadavků za sekundu 2 500 požadavků za sekundu 4 000 požadavků za sekundu

1 Vyžaduje nasazení nejméně jedné jednotky ve dvou nebo více oblastech.

2 Skutečnou propustnost ovlivňuje celá řada faktorů, jako je počet a frekvence souběžných klientských připojení, počet a typ nakonfigurovaných zásad, velikosti datových částí nebo výkon rozhraní API back-endu. Čísla uvedená v tabulce byla získána při testování s 1 000 souběžných trvalých zabezpečených klientských připojení HTTP, s minimálními velikostmi datových částí, bez nakonfigurovaných zásad a s back-endovým rozhraním API s nízkou latencí.

3 Měsíční bezplatný grant 1 milionu požadavků na předplatné Azure.

4 Použití vlastní mezipaměti kompatibilní s Redis, např. Azure Redis Cache.

5 K dispozici pouze pro bránu. Omezení 20 názvů domén na instanci. Pro přidání dalších volejte podporu.

6 V úrovni Developer je funkce brány v místním prostředí dostupná bez dalších poplatků. Počet nasazení brány není omezený, ale každé nasazení je omezené na jednu repliku brány (uzel).

7 V úrovni Premium je funkce brány v místním prostředí k dispozici za poplatek (viz níže). Počet nasazení brány a replik brány (uzly) v jednotlivých nasazeních není omezený.

Brána v místním prostředí

Funkce brány v místním prostředí rozšiřuje podporu služby API Management pro hybridní prostředí a prostředí s více cloudy. Umožňuje zákazníkům spravovat všechna rozhraní API prostřednictvím jednoho řešení pro správu rozhraní API, aniž by to ohrozilo zabezpečení, dodržování předpisů nebo výkon. Prostřednictvím funkce brány v místním prostředí mohou organizace nasadit kontejnerizovanou verzi komponenty brány služby API Management do stejných prostředí, ve kterých hostují svá rozhraní API, a přitom je nadále spravovat z přidružené služby API Management v Azure.

Cena $-
Účtování začne 1. června 2020 a bude se vztahovat jenom na nasazení na úrovni Premium. Úrovně nasazení Developer jsou bezplatné.

Podpora a SLA

  • Prostřednictvím podpory Azure poskytujeme technickou podporu pro všechny obecně dostupné služby Azure, a to od $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Zaručujeme, že instance služby API Management spuštěné v nasazeních úrovně Consumption, Basic, Standard a Premium a škálované v rámci jedné oblasti budou reagovat na žádosti o provádění operací nejméně 99,95 % času.
  • Zaručujeme, že instance služby API Management běžící na úrovni Premium s nasazeními škálovanými napříč dvěma nebo více oblastmi budou reagovat na žádosti o provádění operací nejméně 99,99 % času.

Pro následující komponenty neposkytujeme žádnou smlouvu SLA:

  • Úroveň Developer služby API Management
  • Libovolné komponenty API Managementu v místním prostředí
Kompletní podrobnosti najdete tady.

Nejčastější dotazy

  • Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA. Proto není vhodná pro použití v produkčním prostředí. Úroveň Developer by se měla používat pro vyhodnocení, vývoj a testování.

  • Ano. Nová funkce brány v místním prostředí umožňuje místní i vícecloudová nasazení. Tato funkce je k dispozici pro produkční použití v úrovni Premium a pro účely vyhodnocení v úrovni Developer. Další podrobnosti najdete na stránce produktu a také v části s cenami výše.

  • Zákazníci můžou škálovat službu API Management přidáváním a odebíráním jednotek. Každá jednotka má určitou kapacitu zpracování požadavků, která závisí na úrovni služby. Například jednotka úrovně Standard má odhadovanou maximální propustnost přibližně 2 500 požadavků za sekundu. S přidáváním nebo odebíráním jednotek se tato kapacita příslušně škáluje. Například dvě jednotky úrovně Standard poskytují odhadovanou propustnost přibližně 5 000 požadavků za sekundu.

  • Všechny uzly v rámci nasazení brány sdílejí konfiguraci a vlastnosti umístění, například názvy vlastních domén a přiřazená rozhraní API. Každé nasazení brány odpovídá prostředku brány, který se dá vytvořit buď prostřednictvím webu Azure Portal na kartě Brány v rámci služby API Management, nebo programově prostřednictvím rozhraní API pro správu.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě API Management

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma