Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Data Catalog

Vyšší zhodnocení vašich prostředků podnikových dat

Azure Data Catalog je celopodnikový katalog metadat, který umožňuje samoobslužné zjišťování datových prostředků. Jedná se o plně spravovanou službu v Azure. Data Catalog ukládá, popisuje, indexuje a poskytuje informace o tom, jak přistupovat k registrovaným datovým prostředkům, a zjednodušuje zjišťování zdrojů dat. Usnadňuje spolupráci a jeho účelem je pomoct odstranit překážky mezi těmi, kdo informace vyhledávají, a těmi, kdo je vytvářejí.

Na rozdíl od tradičních řešeních správy metadat, která jsou obvykle zaměřená na IT, Azure Data Catalog se zaměřuje na překonání překážek mezi IT a obchodem. Umožňuje použití poznámek získaných formou crowdsourcingu, které pomáhají vybavit uživatele vědomostmi o datech a obohacují systém během používání tak, že dovolují uživatelům zachytit jejich znalosti jednotlivých datových prostředků při jejich zjištění. Přitom IT stále může provádět řízení a udržovat přehled, jak se systém vyvíjí, případně zamezit viditelnosti některých prostředků podle potřeby.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Azure Data Catalog se nabízí ve dvou edicích: Free a Standard.

Free: Vyzkoušejte službu Azure Data Catalog zdarma. Zaregistrujte a zapište uživatele ve vaší organizaci.

Standard: Škálujte službu v rámci podniku zaregistrováním většího počtu uživatelů a povolením autorizace na úrovni prostředku omezující v případě potřeby viditelnost dat.

Zdarma Standard
Cena Zdarma $- za uživatele a měsíc
Maximální počet uživatelů Neomezený počet Neomezený počet
Maximální počet objektů katalogu 5 000 100 000

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Data Catalog

Další informace o funkcích a možnostech produktu Data Catalog

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Data Catalog.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Data Catalog

 • Uživatel je definovaný jako jakýkoli jednotlivec zaregistrovaný pro používání služby. Uživatel může být standardní uživatel nebo správce. Standardní uživatel má oprávnění registrovat a vyhledávat data a opatřovat je poznámkami. Správce má stejná oprávnění plus navíc zvýšená oprávnění na úrovni služeb a prostředků, která mu udělují povolení registrovat nové uživatele služby a odstraňovat jakékoli prostředky zaregistrované v katalogu, bez ohledu na vlastnictví příslušného prostředku. Jednotlivec se dá nastavit jako uživatel i správce. Každý jednotlivec, identifikovaný podle e-mailové adresy, se bude pro účely účtování počítat jenom jednou.

 • Edice Free Azure Data Catalog je určená k zajištění komplexního používání služby Azure Data Catalog. Každému uživateli umožňuje zaregistrovat, vylepšit, pochopit, zjistit a zpracovat data ze zdrojů zaregistrovaných v Katalogu dat. Jakýkoli zaregistrovaný prostředek je viditelný pro každého ověřeného uživatele v klientovi.

 • Edice Standard Azure Data Catalogu umožňuje zjišťování zdrojů dat se škálováním a dovoluje každému uživateli se zaregistrovat, vylepšit, pochopit, zjistit a zpracovat data ze zdrojů zaregistrovaných v Data Catalogu. Kromě veškerých funkcí edice Free poskytuje edice Standard i funkce správy, která uživatelům kvůli lepší kontrole dovoluje převzít vlastnictví registrovaných prostředků. Edice Standard obsahuje taky autorizaci na úrovni prostředku, která vlastníkům prostředků umožňuje omezit možnosti ostatních uživatelů zjišťovat registrované datové prostředky a opatřovat je poznámkami.

 • Cena edice Standard Azure Data Catalogu je $- za uživatele a měsíc.

  Uživatel, který se do služby registruje, se ve výchozím nastavení stane správcem služby. Další správci se dají přidat během procesu registrace nebo po dokončení procesu zřizování.

  V průběhu počátečního procesu registrace vybere správce buď edici Free nebo edici Standard. Pokud správce vybere edici Standard, může pak zvolit množství nezbytné k pokrytí uživatelů (standardních uživatelů a správců), kteří budou ke službě přistupovat.

 • Veškerá fakturace se provádí měsíčně. Zákazníkům se účtuje na základě počtu uživatelů, které si registrovali.

 • Počet zakoupených jednotek můžete kdykoli zvýšit.

  Pokud se do služby zaregistrujete uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu zbývajících dní v měsíci.

 • Ano, počet jednotek můžete kdykoli snížit na stránce Nastavení služby Azure Data Catalog. Změny budou platné od následujícího dne a odrazí se na vašem účtu na konci měsíce.

 • Vaše předplatné služby můžete kdykoli zrušit prostřednictvím stránky Nastavení na portálu Azure Data Catalog.

 • Ano, správci můžou provést upgrade z edice Free na edici Standard tak, že změní volbu ceny na stránce Nastavení na portálu Azure Data Catalog. Po provedení změny na edici Standard vyberte počet požadovaných jednotek a změny aplikujte. Možnosti nabízené v edici Standard budou okamžitě dostupné.

 • Ano, správci můžou provést downgrade z edice Standard na edici Free.

 • Pokud vaše předplatné během verze Preview pro veřejnost zrušíte, budou veškerá metadata registrovaná v Azure Data Catalog s okamžitou platností trvale nedostupná. Metadata se budou zachovávat maximálně 30 dní od zrušení předplatného.

 • Objekt katalogu nebo „datový prostředek“ je reprezentace datového objektu reálného světa ve službě Data Catalog ve formě metadat. Mezi příklady patří třeba tabulky, zobrazení, soubory, sestavy atd. Azure Data Catalog podporuje širokou škálu zdrojů dat. Kompletní seznam najdete tady.

 • Pokud je uživatel v měsíci přidružený k úrovni Standard, započítává se do fakturace. Pokud uživatel už k organizaci nepatří, je potřeba ho odebrat ze seznamu uživatelů ve službě Azure Data Catalog, aby se zabránilo jeho fakturaci. Pokud uživatel například opustil společnost, je potřeba ho zablokovat ve službě Azure Active Directory i v úrovni Standard služby Azure Data Catalog, aby se pro účely fakturace nezapočítával jako platný uživatel.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V