Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Nasazujte a škálujte kontejnery ve spravovaném prostředí Kubernetes.

Bezproblémové inovace, nasazení a provoz Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS) nabízí nejrychlejší způsob, jak začít vyvíjet a nasazovat aplikace nativní pro cloud v Azure, datacentrech nebo na hraničních zařízeních s využitím integrovaných kanálů a mantinelů pro kódování do cloudu. Získejte jednotnou správu a zásady správného řízení pro místní, hraniční a multicloudové clustery Kubernetes. Zajistěte spolupráci se službami Azure pro zabezpečení, identity, správu nákladů a migraci.

Automatizovaná správa a škálovatelnost clusterů Kubernetes pro orchestraci kontejnerů na podnikové úrovni

Komplexní produktivita vývojářů s laděním, CI/CD, protokolováním a automatickou údržbou uzlů

Pokročilá správa identit a přístupu pro monitorování a údržbu zabezpečení kontejnerů za účelem zajištění zásad správného řízení ve velkém měřítku

Podpora prostředků Linuxu, Windows Serveru a IoT s nasazením AKS na infrastrukturu podle vašeho výběru pomocí Azure Arc

Nejrychlejší způsob, jak uvést do provozu clustery spravovaného prostředí Kubernetes

Zjednodušte nasazení s využitím předem připravených konfigurací clusteru pro Kubernetes pomocí inteligentních výchozích nastavení. Připojujte a nasazujte aplikace rychleji pomocí imagí aplikací. Připravte aplikace pro produkční prostředí pomocí konceptu pro službu AKS, který připraví zdrojový kód a nekontejnerizované aplikace k nasazení do clusteru Kubernetes. Automaticky škálujte aplikace pomocí Automatického škálování Kubernetes řízeného událostmi (KEDA). Využívejte komerční řešení a služby Kubernetes v Azure Marketplace s nasazeními prokliknutím na platformu Kubernetes a flexibilními modely fakturace.

Osoba pracující na přenosném počítači v obchodě.
Kanál CI/CD zobrazující kód, sestavení a produkci

Automatizace integrovaných komplexních kanálů CI/CD

Iterativně vyvíjejte a laďte aplikace mikroslužeb s využitím rozšíření Kubernetes pro Microsoft Visual Studio a Visual Studio Code. Přidávejte kanály CI/CD prostřednictvím GitHub Actions a zjednodušuje běh a přenositelnost přes Dapr. Rychle nastavte strategii testovacího nasazení a získejte pozorovatelnost svého prostředí. Zjišťujte selhání pomocí zobrazení prostředků Kubernetes, telemetrie roviny řízení, agregace protokolů a stavu kontejneru.

Vytvářejte zabezpečené aplikace na důvěryhodné platformě

Vynucujte kontrolní mechanismy dodržování právních předpisů s využitím Azure Policy s integrovanými mantinely a srovnávacími testy zabezpečení internetu. Získejte podrobné řízení identit a přístupu s využitím Azure Active Directory. Udělujte privilegovaný přístupu pomocí přístupu ke clusteru podle potřeby. Používejte Microsoft Defender for Containers k vylepšování, monitorování a údržbě zabezpečení.

Osoba pracující u svého stolu se sadou Visual Studio.
Mapa znázorňující nasazení pro 42 oblastí pro různé distribuce operačního systému a napříč různými prostředími

Získejte flexibilní možnosti nasazení od cloudu až po hraniční zařízení s využitím Azure Arc.

Spouštějte místní implementaci AKS na podporovaných infrastrukturách spravovaných zákazníkem. Nasazujte kontejnerizované aplikace pro Windows a Linux v datacentrech a na hraničních zařízeních. Vytvářejte konfigurace GitOps, které zajistí synchronizaci clusterů Kubernetes a automatizaci aktualizací pro nová i stávající nasazení. Pomocí Azure Migrate můžete naplánovat a realizovat úspěšnou migraci do AKS. Nastavte si cloudové prostředí s pomocí Programu migrace do Azure a modernizace.

Další informace o příspěvcích Microsoftu v rámci komunity Kubernetes

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začněte s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Optimalizace doručování v různých scénářích

„Použití AKS nám umožňuje nejen nasazovat obchodní logiku v kontejnerech Dockeru, a to včetně orchestrace, ale také… snadno spravovat vystavení a řízení.“

Thomas Gossler, vedoucí architekt, platforma digitálního ekosystému, Siemens Healthineers

„Díky migracím do AKS a Azure Database for PostgreSQL – flexibilní server plníme plán úspory nákladů a zjednodušení procesů pro naše aplikační týmy.“

Olof Spångö, vlastník digitálního systému DevOps, Scandinavian Airlines

Visaic
Zpět na karty

Školicí materiály a zdroje informací

Běžná použití Azure Kubernetes Service (AKS)

Můžete migrovat své stávající aplikace do cloudu, vytvářet složité aplikace využívající strojové učení nebo využít flexibilitu, kterou nabízí architektura mikroslužeb.

Využijte možnost snadné migrace stávajících aplikací do kontejnerů a spouštějte je v rámci plně spravované služby Kubernetes s využitím AKS.

Migrace metodou „lift and shift“ do kontejnerů pomocí AKS

Využijte možnost snadné migrace stávajících aplikací do kontejnerů a spouštějte je v rámci plně spravované služby Kubernetes s využitím AKS.

Využijte AKS ke zjednodušení nasazení a správy architektury založené na mikroslužbách.

Mikroslužby s AKS

Využijte AKS ke zjednodušení nasazení a správy architektury založené na mikroslužbách. AKS zjednodušuje horizontální škálování, automatické opravy, vyrovnávání zatížení a správu tajných klíčů.

Implementujte zabezpečené postupy DevOps s využitím Kubernetes v Azure a zajistěte si správný poměr rychlosti a zabezpečení.

Secure DevOps pro AKS

DevOps a Kubernetes – společně to jde líp. Implementujte zabezpečené postupy DevOps s využitím Kubernetes v Azure a zajistěte si správný poměr rychlosti a zabezpečení a rychlejší doručování kódu ve velkém.

Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund.

Rozšiřování z AKS pomocí ACI

Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu.

Ke zjednodušení trénování modelů strojového učení můžete využívat nástroje, jako jsou TensorFlow a Kubeflow.

Trénování modelů strojového učení s využitím AKS

Trénování modelů s využitím rozsáhlých datových sad je složitý úkol s velkými nároky na prostředky. Ke zjednodušení trénování modelů strojového učení můžete využít známé nástroje, jako jsou TensorFlow a Kubeflow.

S použitím AKS můžete jednoduše ingestovat a zpracovávat v reálném čase datový proud s milióny datových bodů shromážděných prostřednictvím senzorů.

Scénář streamování dat

S použitím AKS můžete jednoduše ingestovat a zpracovávat v reálném čase datový proud s milióny datových bodů shromážděných prostřednictvím senzorů. Prováděním rychlé analýzy a výpočtů můžete rychle získávat přehledy pro složité scénáře.

Nejčastější dotazy ohledně služby Azure Kubernetes Service (AKS)

  • AKS je k dispozici ve více než 40 oblastech po celém světě a pravidelně se přidávají nové.

  • Azure Kubernetes Service (AKS) nabízí nejrychlejší způsob, jak začít vyvíjet a nasazovat aplikace nativní pro cloud v Azure, datacentrech nebo na hraničních zařízeních s využitím integrovaných kanálů a mantinelů pro kódování do cloudu. Jako hostovaná služba Kubernetes se Azure stará o důležité úlohy, jako je monitorování stavu a údržba. Pouze spravujete a udržujete uzly agentů.

  • Kubernetes je opensourcový software pro nasazování a správu kontejnerizovaných aplikací ve velkém měřítku. Orchestruje cluster virtuálních počítačů Azure, plánuje kontejnery, automaticky spravuje zjišťování služeb, zahrnuje vyrovnávání zatížení, sleduje přidělování prostředků a spravuje stav jednotlivých prostředků pomocí automatického restartování nebo replikace. AKS je spravovaná služba, která automatizuje zřizování, upgrady, škálování na vyžádání a mnohem více. Pokud máte zájem o podrobnosti, navštivte web Kubernetes a příslušnou stránku tématu.

  • Docker a Kubernetes se vzájemně doplňují. Docker poskytuje otevřený standard pro balení a distribuci kontejnerizovaných aplikací, zatímco Kubernetes zajišťuje orchestraci a správu distribuovaných kontejnerizovaných aplikací vytvořených pomocí Dockeru. Jinými slovy, Kubernetes poskytuje infrastrukturu potřebnou k nasazování a spouštění aplikací vytvořených pomocí Dockeru.

  • AKS může běžet v místních datacentrech nebo hraničních prostředích, jako je maloobchod nebo firemní pobočka. Azure Kubernetes Service používá Azure Arc a dá se nasadit na Azure Stack HCI i v systému Windows Server 2019 nebo 2022 Datacenter. Tyto flexibilní možnosti nasazení jsou umožněny Azure Arc a pomáhají rychleji začít hostovat kontejnery Linuxu a Windows ve vašem datacentru nebo hraničních umístěních.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure Kubernetes Service (AKS) zdarma