Ceny za Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují.

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Tady je jejich porovnání:

Místně redundantní úložiště (LRS) Zónově redundantní úložiště (ZRS) Geograficky redundantní úložiště (GRS) Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS)
Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat. Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku. Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Účty Blob Storage

Úložiště objektů blob bloku se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Dál jsou uvedené ceny za vyhrazené účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

Další informace

Ceny za službu Storage

Toto jsou ceny za ukládání dat v objektech blob bloku. Uvedené ceny jsou měsíční poplatky za jeden GB uložených dat. Tyto ceny se liší v závislosti na vrstvě přístupu úložiště objektů blob bloku (Hot nebo Cool), zvolené možnosti redundance a objemu uložených dat.

LRS GRS RA-GRS
Cool Hot Cool Hot Cool Hot
První 1 TB / měsíc $0.01 $0.024 $0.02 $0.048 $0.025 $0.061
Dalších 450 TB / měsíc $0.01 $0.0232 $0.02 $0.0463 $0.025 $0.0589
Nad 500 TB / měsíc $0.01 $0.0223 $0.02 $0.0446 $0.025 $0.0567

Ceny za přístup

Toto jsou ceny za operace HTTP s daty objektů blob bloku a taky ceny za načtení dat z nebo zápis dat do objektů blob bloku. Tyto ceny se liší v závislosti na vrstvě přístupu úložiště objektů blob bloku (Hot nebo Cool) a zvolené možnosti redundance.

LRS GRS a RA-GRS
Cool Hot Cool Hot
Operace Put Blob/Block, List, Create Container (za 10 000) $0.1 $0.05 $0.2 $0.1
Všechny ostatní operace s výjimkou odstranění, které je zdarma (za 10 000) $0.01 $0.004 $0.01 $0.004
Načtení dat (za GB) $0.01 Free $0.01 Free
Zápis dat (za GB) $0.0025 Free $0.005 Free
Přenos dat geografické replikace ( za GB) $0.02 $0.02

Pokud chcete zobrazit ceny úložiště objektů blob bloku v obecných účtech úložiště, klikněte sem.

Ceny za objekty blob stránky jsou stejné jako ceny za disky Standard a najdete je tady.

Účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool nejsou ještě v této oblasti dostupné, ale připravují se. Níž jsou uvedené ceny pro objekty blob bloku v obecných účtech úložiště v této oblasti.

Účty Blob Storage

Úložiště objektů blob bloku se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS ZRS GRS RA-GRS
První 1 TB / měsíc $0.024 za GB $0.03 za GB $0.048 za GB $0.061 za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $0.0236 za GB $0.0295 za GB $0.0472 za GB $0.0599 za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $0.0232 za GB $0.029 za GB $0.0464 za GB $0.0589 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $0.0228 za GB $0.0285 za GB $0.0456 za GB $0.0579 za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $0.0224 za GB $0.028 za GB $0.0448 za GB $0.0569 za GB

Ceny za přístup

Za objekty blob bloku účtujeme $0.0036 za 100 000 transakcí. Transakcemi se rozumí operace čtení a zápisu u úložiště.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků Další informace

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes