Ceny za objekty blob bloku

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Účty úložiště.

Úložiště objektů blob bloku se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat.

Celkové náklady na úložiště objektů blob bloku závisí na:

 • Objemu uložených dat za měsíc.
 • Množství a typu provedených operací a případných nákladech za přenos dat.
 • Zvolené možnosti redundance dat.

Prozkoumat možnosti úložiště

Prozkoumejte možnosti úložiště objektů blob bloku v Azure, včetně typů účtů a redundance. Další informace o typech účtů úložiště a redundanci.

Další funkce

Kanál změn poskytuje uspořádaný protokol změn dat objektů blob. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázaná a můžete ji povolit v účtu úložiště. Jakmile ji povolíte, bude kanál změn sledovat změny každého objektu blob a budou se do něj ukládat události změn. Další informace o této funkci najdete tady.

Cena
Změny objektů blob (za 10 000 změn) $-

Obory šifrování umožňují volitelně spravovat šifrování na úrovni kontejneru nebo konkrétního objektu blob, a to buď pomocí klíče spravovaného zákazníkem ve službě Key Vault, nebo pomocí klíče spravovaného Microsoftem. Další informace o oborech šifrování

Funkce oborů šifrování je po omezenou dobu ve verzi Public Preview. Aktuální uvedené ceny jsou ceny verze Public Preview (50% sleva oproti cenám verze GA).

Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-
Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-
Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-
Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-
Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-
Hot Cool
Obory šifrování (za měsíc) $- $-

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Úložiště blobů

 • Účet Blob Storage je specializovaný na ukládání dat ve formě objektů blob a umožňuje uživatelům určit úroveň přístupu na základě četnosti přístupu k datům v příslušném účtu. Účty pro obecné účely se dají použít k ukládání objektů blob a také souborů, disků, tabulek a front.

 • Ne. Ceny za objekty blob bloku u obecných účtů úložiště nezměnily.

 • Pokud se v názvu prostředku objeví Hot, Cool nebo Archive, znamená to, že příslušný poplatek souvisí s účty Blob Storage. Pokud například uvidíte Standardní V/V – studený objekt blob bloku (GB), znamená to, že používáte účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2, které se vám také účtují. Standardní V/V – objekt blob bloku (GB) je metrika přidružená k používání objektů blob bloku v účtech úložiště pro obecné účely.

 • Premium* Blob Storage je k dispozici jen pro typ účtu úložiště objektů blob bloku úrovně Premium a je nejvhodnější pro úlohy náročné na vstupně-výstupní operace, které vyžadují nízkou a konzistentní latenci úložiště.

  Ceny za GB úložiště se zvyšují z archivní úrovně na studenou úroveň, ze studené úrovně na horkou úroveň a z horké úrovně na úroveň Premium. Ceny transakcí se naopak zvyšují z úrovně Premium na horkou úroveň, z horké úrovně na studenou úroveň a ze studené úrovně na archivní úroveň. Studená úroveň by se měla používat pro zřídka používaná data a archivní úroveň pro ještě méně používaná data. Studená úroveň má smlouvu SLA na nižší dostupnost než horká úroveň.

  Mějte na paměti, že přístupovou úroveň objektu blob můžete v účtech Blob Storage a účtech pro obecné účely v2 nastavit jako horkou, studenou nebo archivní. V současné době není možné řadit data z úrovně Premium do horké, studené nebo archivní úrovně ani z horké, studené nebo archivní úrovně do úrovně Premium. Do budoucna pracujeme na podpoře řazení objektů pro úroveň Premium.

 • Když přepnete svůj účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2 ze studené úrovně na horkou, budou se vám účtovat jak operace čtení (za 10,000 objektů blob), tak operace načítání dat (za GB). Pokud máte v účtu Blob Storage nebo účtu pro obecné účely v2 například 10,000 objektů blob, které odpovídají 100 GB dat, a přepnete účet ze studené úrovně na horkou, za načítání dat se vám naúčtuje 10,000 × ($-/10,000) + 100 × $- = $-.

 • V případě účtů pro obecné účely v2 se vám účtují pouze operace zápisu (za 10 000). U účtů Blob Storage se za operace zápisu nic neúčtuje.

 • Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtují náklady na šířku pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure. Pokud převedete účet z RA-GRS na GRS nebo LRS (nebo z RA-GZRS na GZRS nebo ZRS), po dobu dalších 30 dnů od data převodu se účet bude účtovat jako RA-GRS (nebo RA-GZRS).

 • Objekt blob není možné číst přímo z archivní úrovně. Pro čtení objektu blob v archivní úrovni musí uživatel nejprve změnit úroveň na horkou nebo studenou. Například za načtení a čtení jednoho 1,000GB archivovaného objektu blob, který je v archivní úrovni po dobu 90 dnů, by se uživateli účtovaly následující poplatky:

  Načítání dat (za GB) z archivní úrovně: $-/GB měsíčně × 1 000 GB = $-

  Operace dosazení (nastavení úrovně z archivní na horkou pomocí operace SetBlobTier): $-/10 000 = $-

  Poplatek za předčasné odstranění: (180 − 90 dnů)/30 dnů × $-/GB měsíčně × 1 000 = $-

  Operace čtení objektu blob z horké úrovně = $-/10 000 = $-

  Celkem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny pro účty Blob Storage a účty pro obecné účely v2 jsou pro úložiště objektů blob bloku stejné, s výjimkou poplatků za zápis dat (za GB) a za předčasné odstranění ze studené úrovně. U účtů Blob Storage se účtují zápisy dat do studené vrstvy (za GB), ale ne předčasná odstranění ze studené úrovně. Naproti tomu u účtů pro obecné účely v2 se účtují předčasná odstranění ze studené úrovně, ale ne zápisy dat do studené úrovně (za GB).

 • Bude se účtovat jednorázový poplatek, který se rovná součtu všech dat vynásobenému poplatkem za geografickou replikaci v primárním regionu. Za data uložená v archivní úrovni Archive se bude také účtovat poplatek za načtení všech dat (jak operace čtení za 10,000 objektů blob, tak načítání dat za GB) z primární oblasti a za zápis všech dat (operace zápisu za 10,000) do sekundární oblasti.

 • V současné době není možné řadit data z úrovně Premium do horké, studené nebo archivní úrovně ani z horké, studené nebo archivní úrovně do úrovně Premium. Do budoucna pracujeme na podpoře řazení objektů pro úroveň Premium.

  Chcete-li přesouvat data, můžete synchronně kopírovat objekty blob s použitím nového rozhraní API Put Block From URL (vzorový kód) nebo verze AzCopy, která toto rozhraní API podporuje. Rozhraní Put Block From URL synchronně kopíruje data na straně serveru, což znamená, že po dokončení volání je kopírování dat dokončeno a že k veškerým přesunům dat dochází uvnitř Azure Storage.

Nejčastější dotazy k rezervované kapacitě služby Azure Storage

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage vám pomáhá snížit náklady na uložení dat díky zajištění ročního nebo tříletého používání služby Azure Storage v úložišti objektů blok bloku nebo v Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage umožňuje zakoupit standardní kapacitu úložiště v jednotkách 100 TB a 1 PB v měsíčních blocích na rok nebo na tři roky. Pokud si chcete koupit rezervovanou kapacitu služby Azure Storage, můžete zvolit požadovaný počet jednotek pro horkou, studenou nebo archivní úroveň úložiště se kteroukoli dostupnou redundancí úložiště (např. LRS, ZRS, GRS) a pro konkrétní oblast (např. USA – západ 2). Kromě toho můžete zvolit jednu platbu předem nebo měsíční platby.

  Začněte na webu Azure Portal.

 • Rezervace jsou v dnešní době k dispozici pro 100TB nebo 1PB bloky, přičemž na 1PB bloky se vztahují vyšší slevy. Při nákupu rezervace prostřednictvím webu Azure Portal vám Microsoft může na základě vašeho předchozího použití poskytnout doporučení, aby vám usnadnil určení velikosti, kterou byste měli zakoupit.
 • V případě zákazníků se smlouvou Enterprise se k nákupu rezervované kapacity služby Azure Storage nejdřív použije Azure Prepayment. Pokud zákazníci se smlouvou Enterprise využijí celý Prepayment, i nadále si můžou rezervované kapacity služby Azure Storage koupit; tyto nákupy se jim však budou fakturovat na další faktuře za nadlimitní využití a budou vyžadovat jednu platbu předem.

  Zákazníkům nakupujícím prostřednictvím webu Azure.com se v okamžiku nákupu z platební karty uvedené v záznamech strhne celá platba (nebo fixní měsíční platba) za rezervace služby Azure Storage.

 • Jakmile proběhne nákup. Pokud nákup proběhne v polovině měsíce, vypočítá se poměrná částka za rezervovanou kapacitu za příslušný měsíc.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage se kupuje v rozsahu jednoho předplatného nebo skupiny sdílených prostředků. Rezervace se proto aplikuje na použití agregované pro zakoupený rozsah a není možné omezit ji na konkrétní účet úložiště, kontejner nebo objekt v rámci předplatného.

 • Ne, všechny nákupy probíhají jen na agregované úrovni předplatného. Nákupy není možné rozdělit mezi několik předplatných.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage umožňuje zakoupit kapacitu úložiště dat pro účty standardního úložiště (GPv2) a pro účty úložiště objektů blob. Zakoupenou kapacitu je možné používat pro úložiště objektů typu blob a pro Azure Data Lake Storage Gen2. V současné době rezervovaná kapacita služby Azure Storage nezahrnuje Premium Storage, jiné typy úložiště (spravované disky, soubory, fronty, objekty blob stránek a tabulky), poplatky za předčasné odstranění, operace a přenos dat.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Storage je zakoupena pro konkrétní oblast (např. USA – západ 2 nebo jakoukoli jinou oblast, kterou si vyberete), vrstvu úložiště (např. horká, studená nebo archivní) a redundanci (např. LRS, GRS nebo ZRS), takže ji nelze používat mimo tyto konstrukty. V případě potřeby úložiště dat v jiných regionech nebo s jinými redundancemi si můžete kdykoli koupit další rezervovanou kapacitu služby Azure Storage.

 • Výběrem nabídky rezervací na levé straně stránky Azure Portal zobrazíte veškeré podrobnosti o rezervované kapacitě služby Azure Storage přidružené k příslušnému účtu. Veškeré podrobnosti přidružené k rezervované kapacitě služby Azure Storage, kterou jste zakoupili, se zobrazí vpravo.

 • Výměna umožňuje získat poměrnou refundaci za nevyužité množství, která se v plné výši strhne z nákupní ceny nové rezervované kapacity služby Azure Storage. Zrušením se vaše rezervovaná kapacita služby Azure Storage ukončí a obdržíte poměrnou refundaci za nevyužité období rezervované kapacity služby Azure Storage minus poplatek za předčasné ukončení ve výši 12 procent.

 • Počet výměn, které můžete provést, není nijak omezený. Za výměnu se navíc neplatní žádný poplatek. Nově zakoupená rezervovaná kapacita služby Azure Storage však musí mít stejnou nebo vyšší hodnotu, než je poměrná část kreditu z původní rezervované kapacity služby Azure Storage. Rezervovanou kapacitu služby Azure Storage je navíc možné vyměnit jen za jinou rezervovanou kapacitu služby Azure Storage.

 • Rezervovanou kapacitu služby Azure Storage můžete kdykoli zrušit (maximálně $50000krát ročně). Zrušení umožňuje vrátit zbývající měsíce rezervované kapacity služby Azure Storage zpět Microsoftu s poplatkem za předčasné ukončení ve výši 12 procent. Zbývající poměrný zůstatek minus tento poplatek se bude refundovat proti vašemu původnímu nákupu.

 • Pokud se rozhodnete vyměnit rezervovanou kapacitu služby Azure Storage (např. vyměnit nákup 7 jednotek 100TB bloku za 1 jednotku 1PB bloku), můžete výměnu zahájit z portálu správy a zobrazit inventář rezervované kapacity Azure. Po kliknutí na zakoupenou kapacitu se na panelu příkazů objeví dvě tlačítka – refundace a výměna. Po výběru se otevře lístek podpory s předem vyplněnými detaily rezervované kapacity služby Azure Storage. Po odeslání se žádost zpracuje a dostanete e-mail potvrzující její dokončení.

 • Zákazníci obdrží e-mailová oznámení 30 dnů před vypršením platnosti a znovu v den vypršení platnosti. Po vypršení platnosti rezervace bude nasazená kapacita dál běžet a bude se účtovat aktuální sazbou pro průběžné platby.

 • Předpokládejme, že jste si koupili 100 TB rezervované kapacity na 1 rok pro horkou úroveň úložiště s redundancí LRS v oblasti USA – západ 2.

  Cena za 100 TB rezervované kapacity pro uložená data horké úrovně úložiště s redundancí LRS (USA – západ 2) = $18540.

  Buď můžete celou částku zaplatit předem, nebo můžete platit fixní měsíční splátky $- každý měsíc po dobu následujících 12 měsíců. Předpokládejme, že jste se zaregistrovali v plánu měsíčních plateb za rezervaci.

  Scénář 1: Pokud během některého měsíce v rámci rezervačního období využijete 101 TB, bude na faktuře uvedeno $- za 100 TB rezervované kapacity a $19 za 1 TB při průběžných platbách. Celková částka za data uložená v daném měsíci je teď $1564.

  Scénář 2: Pokud během některého měsíce v rámci rezervačního období využijete 80 TB kapacity, bude na faktuře uvedeno $- za 100 TB rezervované kapacity.

 • Pokud převedete účet úložiště z RA-GRS na GRS nebo LRS, dalších 30 dnů od data převodu se tento účet bude účtovat jako RA-GRS. Pokud převedete účet úložiště z RA-GZRS na GZRS nebo ZRS, dalších 30 dnů od data převodu se tento účet bude účtovat jako RA-GZRS.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.