Ceny za objekty blob bloku

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Účty úložiště.

Azure Blob Storage se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat.

Celkové náklady na úložiště objektů blob bloku závisí na:

 • Objemu uložených dat za měsíc.
 • Množství a typu provedených operací a případných nákladech za přenos dat.
 • Zvolené možnosti redundance dat.

Prozkoumat možnosti úložiště

Prozkoumejte možnosti úložiště objektů blob bloku v Azure, včetně typů účtů a redundance. Další informace o typech účtů úložiště a redundanci.

Nejčastější dotazy

 • Účet Blob Storage je specializovaný na ukládání dat ve formě objektů blob a umožňuje uživatelům určit úroveň přístupu na základě četnosti přístupu k datům v příslušném účtu. Účty pro obecné účely se dají použít k ukládání objektů blob a také souborů, disků, tabulek a front.

 • Ne. Ceny za objekty blob bloku v účtech úložiště pro obecné účely se nezměnily.

 • Pokud se v názvu prostředku objeví Hot, Cool nebo Archive, znamená to, že příslušný poplatek souvisí s účty Blob Storage. Pokud například uvidíte „Standard IO – Cool Block Blob (GB)“, znamená to, že používáte účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2, které se vám také účtují. „Standard IO – Block Blob (GB)“ je měřič přidružený k používání objektů blob bloku v účtech úložiště pro obecné účely.

 • Premium* Blob Storage je k dispozici jen pro typ účtu úložiště objektů blob bloku úrovně Premium a je nejvhodnější pro úlohy náročné na vstupně-výstupní operace, které vyžadují nízkou a konzistentní latenci úložiště.

  Ceny za GB úložiště se zvyšují z archivní úrovně na studenou úroveň, ze studené úrovně na horkou úroveň a z horké úrovně na úroveň Premium. Ceny transakcí se naopak zvyšují z úrovně Premium na horkou úroveň, z horké úrovně na studenou úroveň a ze studené úrovně na archivní úroveň. Studená úroveň by se měla používat pro zřídka používaná data a archivní úroveň pro ještě méně používaná data. Studená úroveň má smlouvu SLA na nižší dostupnost než horká úroveň.

  Mějte na paměti, že přístupovou úroveň objektu blob můžete v účtech Blob Storage a účtech pro obecné účely v2 nastavit jako horkou, studenou nebo archivní. V současné době není možné řadit data z úrovně Premium do horké, studené nebo archivní úrovně ani z horké, studené nebo archivní úrovně do úrovně Premium. Do budoucna pracujeme na podpoře řazení objektů pro úroveň Premium.

 • Když přepnete svůj účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2 ze studené úrovně na horkou, budou se vám účtovat jak operace čtení (za 10,000 objektů blob), tak operace načítání dat (za GB). Pokud máte v účtu Blob Storage nebo účtu pro obecné účely v2 například 10,000 objektů blob, které odpovídají 100 GB dat, a přepnete účet ze studené úrovně na horkou, za načítání dat se vám naúčtuje 10,000 × ($-/10,000) + 100 × $- = $-.

 • V účtech pro obecné účely v2 se vám budou účtovat pouze operace zápisu (za 10 000). V účtech Blob Storage se na tyto operace žádné poplatky nevztahují.

 • Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtují náklady na šířku pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure.

  Poznámka: Když se účet přepne z RA-GRS na GRS nebo LRS, účtuje se jako RA-GRS dalších 30 dnů po datu převodu.

 • Objekt blob není možné číst přímo z archivní úrovně. Pro čtení objektu blob v archivní úrovni musí uživatel nejprve změnit úroveň na horkou nebo studenou. Například za načtení a čtení jednoho 1,000GB objektu blob v archivní úrovni, který je v archivní úrovni po dobu 90 dnů, by se uživateli účtovaly následující poplatky:

  Načítání dat (za GB) z archivní úrovně: $-/GB měsíčně × 1 000 GB = $-

  Operace dosazení (nastavení úrovně z archivní na horkou pomocí operace SetBlobTier): $-/10 000 = $-

  Poplatek za předčasné odstranění: (180 − 90 dnů)/30 dnů × $-/GB měsíčně × 1 000 = $-

  Operace čtení objektu blob z horké úrovně = $-/10 000 = $-

  Celkem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny pro účty Blob Storage a účty pro obecné účely v2 jsou pro službu Block Blob Storage stejné, s výjimkou poplatků za zápis dat (za GB) a za předčasné odstranění ze studené úrovně. U účtů Blob Storage se účtují zápisy studených dat (za GB), ale ne předčasná odstranění ze studené úrovně. Naproti tomu u účtů pro obecné účely v2 se účtují předčasná odstranění ze studené úrovně, ale ne zápisy studených dat (za GB).

 • Bude se účtovat jednorázový poplatek, který se rovná součtu všech dat vynásobenému poplatkem za geografickou replikaci v primárním regionu. Za data uložená v archivní úrovni Archive se bude také účtovat poplatek za načtení všech dat (jak operace čtení za 10,000 objektů blob, tak načítání dat za GB) z primární oblasti a za zápis všech dat (operace zápisu za 10,000) do sekundární oblasti.

 • V současné době není možné řadit data z úrovně Premium do horké, studené nebo archivní úrovně ani z horké, studené nebo archivní úrovně do úrovně Premium. Do budoucna pracujeme na podpoře řazení objektů pro úroveň Premium.

  Chcete-li přesouvat data, můžete synchronně kopírovat objekty blob s použitím nového rozhraní API Put Block From URL (vzorový kód) nebo verze AzCopy, která toto rozhraní API podporuje. Rozhraní Put Block From URL synchronně kopíruje data na straně serveru, což znamená, že po dokončení volání je kopírování dat dokončeno a že k veškerým přesunům dat dochází uvnitř Azure Storage.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma