Přeskočit navigaci

Ceny za objekty blob bloku

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Storage.

Azure Blob Storage se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat.

Celkové náklady na úložiště objektů blob bloku závisí na:

 • Objemu uložených dat za měsíc.
 • Množství a typu provedených operací a případných nákladech za přenos dat.
 • Zvolené možnosti redundance dat.

Za použité zónově redundantního úložiště se budou dál účtovat ceny verze Preview až do 1. července 2018, kdy se začnou používat sazby GA.

Prozkoumat možnosti úložiště

Prozkoumejte možnosti úložiště objektů blob bloku v Azure, včetně typů účtů a redundance. Další informace o typech účtů úložiště a redundanci.

Nejčastější dotazy

 • Účet Blob Storage je specializovaný na ukládání dat ve formě objektů blob a umožňuje uživatelům určit úroveň přístupu na základě četnosti přístupu k datům v příslušném účtu. Účty pro obecné účely se dají použít k ukládání objektů blob a také souborů, disků, tabulek a front.

 • Ne. Ceny za objekty blob bloku v účtech úložiště pro obecné účely se nezměnily.

 • Pokud se v názvu prostředku objeví Hot, Cool nebo Archive, znamená to, že příslušný poplatek souvisí s účty Blob Storage. Pokud například uvidíte „Standard IO – Cool Block Blob (GB)“, znamená to, že používáte účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2, které se vám také účtují. „Standard IO – Block Blob (GB)“ je měřič přidružený k používání objektů blob bloku v účtech úložiště pro obecné účely.

 • V účtech Blob Storage a účtech pro obecné účely v2 můžete nastavit úroveň přístupu objektu blob na horkou, studenou nebo archivní. Ceny za GB služby Storage se pro jednotlivé úrovně zvyšují v pořadí archivní -> studená -> horká a ceny za přístup k datům se zvyšují v opačném pořadí horká -> studená -> archivní. Studená úroveň by se měla používat pro zřídka používaná data a archivní úroveň pro ještě méně používaná data. Studená úroveň má smlouvu SLA na nižší dostupnost než horká úroveň. Pokud neznáte vzory přístupu k vašim datům, doporučujeme začít po dobu nejméně jednoho měsíce s horkou úrovní a potom na základě aktuálního využití určit, jestli se dá ušetřit přechodem na studené úložiště nebo úložiště archivu.

 • Když přepnete svůj účet Blob Storage nebo účet pro obecné účely v2 ze studené úrovně na horkou, budou se vám účtovat jak operace čtení (za 10,000 objektů blob), tak operace načítání dat (za GB). Pokud máte v účtu Blob Storage nebo účtu pro obecné účely v2 například 10,000 objektů blob, které odpovídají 100 GB dat, a přepnete účet ze studené úrovně na horkou, za načítání dat se vám naúčtuje 10,000 × ($-/10,000) + 100 × $- = $-.

 • V účtech pro obecné účely v2 se vám budou účtovat pouze operace zápisu (za 10 000). V účtech Blob Storage se na tyto operace žádné poplatky nevztahují.

 • Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtují náklady na šířku pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure.

 • Objekt blob není možné číst přímo z archivní úrovně. Pro čtení objektu blob v archivní úrovni musí uživatel nejprve změnit úroveň na horkou nebo studenou. Například za načtení a čtení jednoho 1,000GB objektu blob v archivní úrovni, který je v archivní úrovni po dobu 90 dnů, by se uživateli účtovaly následující poplatky:

  Načítání dat (za GB) z archivní úrovně: $-/GB měsíčně × 1 000 GB = $-

  Operace dosazení (nastavení úrovně z archivní na horkou pomocí operace SetBlobTier): $-/10 000 = $-

  Early deletion charge: (180 - 90 days)/30 days x $-/GB-month x 1 000 = $-

  Operace čtení objektu blob z horké úrovně = $-/10 000 = $-

  Celkem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny pro účty Blob Storage a účty pro obecné účely v2 jsou pro službu Block Blob Storage stejné, s výjimkou poplatků za zápis dat (za GB) a za předčasné odstranění ze studené úrovně. U účtů Blob Storage se účtují zápisy studených dat (za GB), ale ne předčasná odstranění ze studené úrovně. Naproti tomu u účtů pro obecné účely v2 se účtují předčasná odstranění ze studené úrovně, ale ne zápisy studených dat (za GB).

 • Bude se účtovat jednorázový poplatek, který se rovná součtu všech dat vynásobenému poplatkem za geografickou replikaci v primárním regionu. Za data uložená v archivní úrovni Archive se bude také účtovat poplatek za načtení všech dat (jak operace čtení za 10,000 objektů blob, tak načítání dat za GB) z primární oblasti a za zápis všech dat (operace zápisu za 10,000) do sekundární oblasti.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Storage

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma