Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Blob Storage

Rozsáhle škálovatelné a zabezpečené úložiště objektů

Úložiště objektů blob bloku se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat.

Celkové náklady na úložiště objektů blob bloku závisí na:

  • Objemu uložených dat za měsíc.
  • Množství a typu provedených operací a případných nákladech za přenos dat.
  • Zvolené možnosti redundance dat.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Využití Azure Data Lake Storage se počítá v binárních gigabajtech (GB), kde 1 GB = 230 bajtů. Tato měrná jednotka se také označuje jako Gibibyte (GiB) definovaná komisí IEC (International Electrotechnical Commission). Podobně 1 TB je 240 bajtů, tj. 1 024 GB.