Ceny za službu Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat.

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat.

Účty Blob Storage

Azure Blob Storage se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Dál jsou uvedené ceny za vyhrazené účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

Další informace

Ceny za službu Storage

Toto jsou ceny za ukládání dat v objektech blob bloku. Uvedené ceny jsou měsíční poplatky za jeden GB uložených dat. Tyto ceny se liší v závislosti na vrstvě přístupu úložiště objektů blob bloku (Hot nebo Cool), zvolené možnosti redundance a objemu uložených dat.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
První(ch) 50 TB/měsíc $- $- $- $- $- $-
Dalších 450 TB / měsíc $- $- $- $- $- $-
Nad 500 TB / měsíc $- $- $- $- $- $-

Ceny za přístup

Toto jsou ceny za operace HTTP s daty objektů blob bloku a taky ceny za načtení dat z nebo zápis dat do objektů blob bloku. Tyto ceny se liší v závislosti na vrstvě přístupu úložiště objektů blob bloku (Hot nebo Cool) a zvolené možnosti redundance.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
operace Put Blob/Block, List, Create Container
(za 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Všechny ostatní operace s výjimkou odstranění, které je zdarma
(za 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Načtení dat (za GB) $- Free $- Free $- Free
Zápis dat (za GB) $- Free $- Free $- Free
Přenos dat geografické replikace ( za GB) $- $- $- $-

Pokud chcete zobrazit ceny úložiště objektů blob bloku v obecných účtech úložiště, klikněte sem.

Ceny za objekty blob stránky jsou stejné jako ceny za disky Standard a najdete je tady.

Účty Blob Storage s vrstvami přístupu Hot a Cool nejsou ještě v této oblasti dostupné, ale připravují se. Níže jsou uvedené ceny pro objekty blob bloku v obecných účtech úložiště v této oblasti.

Účty Blob Storage

Azure Blob Storage se používá ke streamování a ukládání dokumentů, videí, obrázků, záloh a jiných nestrukturovaných textových nebo binárních dat. Doplňovací objekty blob se taky měří jako objekty blob bloku.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS ZRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Ceny za přístup

Za objekty blob bloku účtujeme $- za 10 000 transakcí. Libovolný typ operace proti účtu úložiště se počítá jako transakce, včetně čtení, zápisu a odstranění.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků. Další informace

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště (LRS) Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště (ZRS) Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště (GRS) Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Storage

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes