Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Azure Data Lake Analytics je první cloudová analytická služba bez serveru, ve které můžete snadno vyvíjet a spouštět programy v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, můžete zpracovávat data na vyžádání, okamžitě škálovat a platit pouze podle počtu úloh.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Průběžné platby

Plán průběžných plateb umožňuje platit za sekundu bez dlouhodobých závazků.

Využití Cena
Jednotka analýzy $-/hodina

Balíčky s měsíčním závazkem

Balíčky s měsíčním závazkem poskytují ve srovnání s cenami při průběžných platbách výraznou slevu (až 74 %).

Zahrnuté hodiny za jednotku analýzy Cena za měsíc Úspory přes průběžné platby Cena za jednotku analýzy Cena za nadlimitní využití za jednotku analýzy
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1 000 $- $- $-
5 000 $- $- $-
10 000 $- $- $-
50 000 $- $- $-
100 000 $- $- $-
> 100 000 Odešlete případ podpory prostřednictvím možnosti Nápověda a podpora na webu Azure Portal.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Data Lake Analytics

Další informace o funkcích a možnostech produktu Data Lake Analytics

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Data Lake Analytics.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Data Lake Analytics

 • Jednotka analýzy služby Azure Data Lake (AU) je jednotka výpočtu zpřístupněná úloze U-SQL. Každá jednotka AU dává vaší úloze přístup k sadě příslušných prostředků, jako je procesor a paměť. Další informace o jednotkách analýzy

 • Když vytvoříte úlohu, musíte pro její spuštění přidělit jednotky AU. Úlohy procházejí 4 hlavními fázemi: příprava, zařazení ve frontě, spuštění a finalizace. Do fáze spuštění přecházejí v okamžiku, kdy všechny přidělené jednotky AU začnou být dostupné. Budou se vám účtovat jednotky AU přidělené na dobu fází spuštění a finalizace úlohy. Další informace o jednotkách analýzy

 • Měli byste pečlivě přidělit správný počet jednotek AU, který odpovídá požadavkům vaší úlohy. Zvýšení počtu jednotek AU sice zajistí zpřístupnění většího počtu výpočetních prostředků pro vaši úlohu, ale nezvyšuje vlastní paralelismus úlohy. V závislosti na charakteristikách vaší úlohy (např. do jaké míry je možné ji paralelizovat, kolik dat zpracovává atd.) je také možné, že se přidáním dalších jednotek AU zrychlí její zpracování, nebo že přidáte víc jednotek AU, než se dá využít. Nástroje Azure Data Lake pro Visual Studio poskytují řadu nástrojů, které vám mohou pomoci při diagnostice výkonu vašich úloh U-SQL a odhadech optimálního počtu jednotek AU. Další informace o finančních úsporách a řízení nákladů

 • Cena se určuje podle počtu jednotek analýzy a délky úlohy. Předpokládejme dva případy:

  • Případ 1: S 10 jednotkami AU trvá úloze tři hodiny, než se dokončí. Cena se proto vypočítá jako 3*10=30 AU hodin. Pokud úloha využije 20 jednotek AU a běží dvakrát tak rychle, bude cena 1,5*20=30 AU hodin. V takovém případě je cena stejná, ale zlepší se latence.
  • Případ 2: S 10 jednotkami AU trvá úloze pět hodin, než se dokončí. Cena se proto vypočítá jako 5*10=50 AU hodin. Pokud při použití 20 jednotek AU trvá dokončení úlohy 4 hodiny, cena by byla 4*20=80 AU hodin. V tomto případě se celková cena při dokončení úlohy o hodinu dříve zvýšila o 80 %.
 • Transakce Azure Data Lake Storage Gen1 se využívají při každém čtení nebo zápisu dat do této služby. Každé čtení nebo zápis dat o velikosti do 4 MB uživatelem, aplikací nebo jinou službou Azure se účtuje jako jedna transakce. Například pokud jedna operace zápisu do služby Data Lake Storage Gen1 vloží 128 kB dat, účtuje se jako jedna transakce. Transakce se účtují v přírůstcích do velikosti 4 MB, takže pokud je určitá položka větší než 4 MB, naúčtuje se jako víc přírůstků. Například pokud jedna operace čtení ze služby Data Lake Storage Gen1 načte 9 MB dat, účtuje se jako tři transakce (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Podívejme se, jak se transakce zobrazují na faktuře v závislosti na operacích čtení. V tomto případě předpokládejme, že vaše aplikace spouští úlohu služby Data Lake Analytics, která běží 4 hodiny denně a přitom čte 1,000 položek za sekundu, z nichž každá je menší než 4 MB. Ve výše popsaném scénáři bude služba Data Lake Storage Gen1 účtovat transakce čtení pro čtení dat ze služby Data Lake Storage Gen1 službou Data Lake Analytics. Bude se vám účtovat následující:

  Položka Objem využití za měsíc Sazba za měsíc Měsíční náklady
  Transakce čtení ze služby Data Lake Analytics 1,000 položek za sekundu * 3,600 * 4 * 31 $- za 10,000 transakcí $-
  Celková cena transakcí $-
 • Cena se určuje podle počtu jednotek analýzy, které si vyhradíte pro daný měsíc.

  • Fakturační cyklus odpovídá kalendářním měsícům. Proto vždycky začíná 1. den v měsíci a končí poslední den v měsíci.
  • Když balíček teprve začínáte využívat, cenu za měsíc a AU hodiny přepočteme poměrně podle zbývajícího počtu dní v příslušném měsíci. Příklad: Pokud jste se zavázali k odběru balíčku s 1000 AU hodin a do konce měsíce zbývá 10 dní, získáte okamžitě 334 AU hodin (1 000 AU hodin / 30 dnů v měsíci × 10 zbývajících dnů) za cenu $- ($- / 31 dnů v měsíci × 10 zbývajících dnů). Při poměrném účtování dělíme AU hodiny v balíčku 30 dny a cenu 31 dny, aby byl výsledek vždycky ve váš prospěch.
  • Jednotky v balíčku se resetují vždy 1. den v měsíci. Příklad: Pokud máte závazek 100 AU hodin a na konci měsíce vám 20 AU hodin zbývá, balíček se následující den resetuje na 100 AU hodin. Nevyužité AU hodiny se nepřevádějí.
  • Nový balíček si můžete zvolit kdykoli. Změna vstoupí v platnost od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že pokud máte balíček 100 AU hodin a rozhodnete se přejít ke balíčku s 500 AU hodinami, začne tato změna platit od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. Po zbytek aktuálního měsíce budete nadále využívat balíček 100 AU hodin.
  • Jako jednotku měření pro spotřebu vašeho balíčku se závazkem používáme sekundy.
  • Po spotřebování balíčku se bude vám účtovat sazba za nadlimitní využití.
 • Spotřeba se určuje podle počtu jednotek analýzy a délky úlohy. Délku úlohy ovlivňuje počet jednotek analýzy přiřazených k úloze a také charakteristiky úlohy, například velikost dat a výpočetní složitost.

  • Případ 1: Zavázali jste se k odběru 100 hodin za jednotku analýzy a odešlete úlohu, jejíž dokončení s 1 jednotkou analýzy trvá 2 hodiny a 30 minut. Spotřeba se vypočte takto: 2,5*1=2,5 hodin za jednotku analýzy . Zbývá vám tedy 97,5 AU hodin.
  • Případ 2: Zavázali jste se k odběru 100 hodin za jednotku analýzy a už vám zbývá jenom 1 hodina za jednotku analýzy. Odešlete úlohu, jejíž dokončení se 2 jednotkami analýzy trvá 2 hodiny. Spotřeba se proto vypočítá takto: 2*2=4 AU hodiny. Využijete svou zbývající AU hodinu a další 3 AU hodiny se vám budou účtovat sazbou při překročení limitu (1,5*3 = $-).
 • Azure Data Lake Analytics umožňuje číst a zapisovat data ze služeb Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage a Azure SQL Database. Když služba Azure Data Lake Analytics používá tyto služby, mohou se za ně účtovat standardní poplatky (například transakce, odchozí přenosy dat atd.). Další podrobnosti najdete na stránce s cenami pro tyto služby.

  • Zrušení úlohy:
   Zrušení je vždycky následkem záměrné akce uživatele nebo zásad pro správu definovaných správcem. Služba ADLA sama o sobě neruší úlohy, s výjimkou případu, kdy vrchol dosáhne svého limitu času spuštění, který je 5 hodin (úloha nemá časový limit, je to limit pro jeden vrchol). Při zrušení úlohy vám budeme účtovat dobu, po kterou úloha běžela.
  • Selhání úlohy:
   Selhání úlohy jsou následkem chyby uživatele a v některých případech také chyby služby ADLA. Kód chyby z neúspěšné úlohy indikuje, jestli důvodem selhání byla chyba uživatele nebo chyba služby. Pokud kód chyby obsahuje text USER, bylo selhání důsledkem chyby uživatele. V takovém případě vám služba bude účtovat dobu, po kterou příslušná úloha běžela. Pokud ale chyba obsahuje text SYSTEM, bylo selhání důsledkem chyby služby ADLS a příslušná úloha se vám nebude účtovat.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V