Ceny za Data Lake Analytics

Služba analytických úloh na vyžádání k zajištění chytrých akcí

Azure Data Lake Analytics je první cloudová analytická služba bez serveru, ve které můžete snadno vyvíjet a spouštět programy v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, můžete zpracovávat data na vyžádání, okamžitě škálovat a platit pouze podle počtu úloh.

Informace o cenách

Průběžné platby

Plán průběžných plateb umožňuje platit za sekundu bez dlouhodobých závazků.

Využití Cena
Jednotka analýzy $-/hodina

Balíčky s měsíčním závazkem

Balíčky s měsíčním závazkem poskytují ve srovnání s cenami při průběžných platbách výraznou slevu (až 74 %).

Zahrnuté hodiny za jednotku analýzy Cena za měsíc Úspory přes průběžné platby Price Per Analytic Unit Overage Price Per Analytic Unit
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1 000 $- $- $-
5 000 $- $- $-
10 000 $- $- $-
50 000 $- $- $-
100 000 $- $- $-
> 100 000 Kontaktujte nás

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Pro Azure Data Lake Analytics garantujeme 99,9% dostupnost. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

 • Jednotka analýzy služby Azure Data Lake (AU) je jednotka výpočtu zpřístupněná úloze U-SQL. Každá jednotka AU dává vaší úloze přístup k sadě příslušných prostředků, jako je procesor a paměť. Další informace o jednotkách analýzy

 • Když vytvoříte úlohu, musíte pro její spuštění přidělit jednotky AU. Úlohy procházejí 4 hlavními fázemi: příprava, zařazení ve frontě, spuštění a finalizace. Do fáze spuštění přecházejí v okamžiku, kdy všechny přidělené jednotky AU začnou být dostupné. Budou se vám účtovat jednotky AU přidělené na dobu fází spuštění a finalizace úlohy. Další informace o jednotkách analýzy

 • Měli byste pečlivě přidělit správný počet jednotek AU, který odpovídá požadavkům vaší úlohy. Zvýšení počtu jednotek AU sice zajistí zpřístupnění většího počtu výpočetních prostředků pro vaši úlohu, ale nezvyšuje vlastní paralelismus úlohy. V závislosti na charakteristikách vaší úlohy (např. do jaké míry je možné ji paralelizovat, kolik dat zpracovává atd.) je také možné, že se přidáním dalších jednotek AU zrychlí její zpracování, nebo že přidáte víc jednotek AU, než se dá využít. Nástroje Azure Data Lake pro Visual Studio poskytují řadu nástrojů, které vám mohou pomoci při diagnostice výkonu vašich úloh U-SQL a odhadech optimálního počtu jednotek AU. další informace o finančních úsporách a řízení nákladů

 • Cena se určuje podle počtu jednotek analýzy a délky úlohy. Předpokládejme dva případy:

  • Případ 1: S 10 jednotkami AU trvá úloze tři hodiny, než se dokončí. Cena se proto vypočítá jako 3*10=30 AU hodin. Pokud úloha využije 20 jednotek AU a běží dvakrát tak rychle, bude cena 1,5*20=30 AU hodin. V takovém případě je cena stejná, ale zlepší se latence.
  • Případ 2: S 10 jednotkami AU trvá úloze pět hodin, než se dokončí. Cena se proto vypočítá jako 5*10=50 AU hodin. Pokud při použití 20 jednotek AU trvá dokončení úlohy 4 hodiny, cena by byla 4*20=80 AU hodin. V tomto případě se celková cena při dokončení úlohy o hodinu dříve zvýšila o 80 %.
 • Transakce Azure Data Lake Storage Gen1 se využívají při každém čtení nebo zápisu dat do této služby. Každé čtení nebo zápis dat o velikosti do 4 MB uživatelem, aplikací nebo jinou službou Azure se účtuje jako jedna transakce. Například pokud jedna operace zápisu do služby Data Lake Storage Gen1 vloží 128 kB dat, účtuje se jako jedna transakce. Transakce se účtují v přírůstcích do velikosti 4 MB, takže pokud je určitá položka větší než 4 MB, naúčtuje se jako víc přírůstků. Například pokud jedna operace čtení ze služby Data Lake Storage Gen1 načte 9 MB dat, účtuje se jako tři transakce (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Podívejme se, jak se transakce zobrazují na faktuře v závislosti na operacích čtení. V tomto případě předpokládejme, že vaše aplikace spouští úlohu služby Data Lake Analytics, která běží 4 hodiny denně a přitom čte 1,000 položek za sekundu, z nichž každá je menší než 4 MB. Ve výše popsaném scénáři bude služba Data Lake Storage Gen1 účtovat transakce čtení pro čtení dat ze služby Data Lake Storage Gen1 službou Data Lake Analytics. Bude se vám účtovat následující:

  Položka Objem využití za měsíc Sazba za měsíc Měsíční náklady
  Transakce čtení ze služby Data Lake Analytics 1,000 položek za sekundu * 3,600 * 4 * 31 $- za 10,000 transakcí $-
  Celková cena transakcí $-
 • Price is determined by the number of AUs you reserve for the month.

  • A billing cycle is aligned to calendar month. Therefore, it always starts the 1st day of the month and ends the last day of the month.
  • When you commit for the first time to a package, we will pro-rate the monthly price and AU-hours to the days left within that month. As an example, if you commit to a 1,000 AU-hour package and there are 10 days left within that month, you will immediately get 334 AU-hours (1,000 AU-hours / 30 days in a month x 10 day left) at a price of $- ($- / 31 days in a month x 10 day left). We pro-rate by 30 days for the AU-hours in a package and by 31 days for the price to make sure that the pro-rata is always in your favor.
  • Units in a package reset the 1st day of the month. As an example, if you commit to 100 AU-hours and you have 20 AU-hours left by the end of the month, your package will be reset to 100 AU-hours the day after. There is no roll-over for unused AU-hours.
  • You can choose a new package at any time. The change will be effective the first day of the next calendar month. This means that during a month if you have a package of 100 AU-hours and decide to commit to a 500 AU-hours package, this change will apply on the 1st day of the next calendar month. For the current calendar month, you will remain on the 100 AU-hours package.
  • We use "seconds" as the unit of measure for the consumption of your commitment package.
  • Once your package is consumed, you will be charged at the overage consumption rate.
 • Spotřeba se určuje podle počtu jednotek analýzy a délky úlohy. Délku úlohy ovlivňuje počet jednotek analýzy přiřazených k úloze a také charakteristiky úlohy, například velikost dat a výpočetní složitost.

  • Příklad 1: Zavázali jste se k odběru 100 AU hodin a odešlete úlohu, jejíž dokončení s 1 jednotkou analýzy trvá 2 hodiny a 30 minut. Spotřeba se vypočte takto: 2,5*1=2,5 AU hodin. Zbývá vám tedy 97,5 AU hodin.
  • Příklad 2: Zavázali jste se k odběru 100 AU hodin a už vám zbývá jenom 1 AU hodina. Odešlete úlohu, jejíž dokončení se 2 jednotkami analýzy trvá 2 hodiny. Spotřeba se proto vypočítá takto: 2*2=4 AU hodiny. Využijete svou zbývající AU hodinu a další 3 AU hodiny se vám budou účtovat sazbou při překročení limitu (1,5*3 = $-).

 • Azure Data Lake Analytics umožňuje číst a zapisovat data ze služeb Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage a Azure SQL Database. Když služba Azure Data Lake Analytics používá tyto služby, mohou se za ně účtovat standardní poplatky (například transakce, odchozí přenosy dat atd.). Další podrobnosti najdete na stránce s cenami pro tyto služby.

  • Zrušení úlohy:
   Zrušení je vždycky následkem záměrné akce uživatele nebo zásad pro správu definovaných správcem. Služba ADLA sama o sobě neruší úlohy, s výjimkou případu, kdy vrchol dosáhne svého limitu času spuštění, který je 5 hodin (úloha nemá časový limit, je to limit pro jeden vrchol). Při zrušení úlohy vám budeme účtovat dobu, po kterou úloha běžela.
  • Selhání úlohy:
   Selhání úlohy jsou následkem chyby uživatele a v některých případech také chyby služby ADLA. Kód chyby z neúspěšné úlohy indikuje, jestli důvodem selhání byla chyba uživatele nebo chyba služby. Pokud kód chyby obsahuje text USER, bylo selhání důsledkem chyby uživatele. V takovém případě vám služba bude účtovat dobu, po kterou příslušná úloha běžela. Pokud ale chyba obsahuje text SYSTEM, bylo selhání důsledkem chyby služby ADLS a příslušná úloha se vám nebude účtovat.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Data Lake Analytics

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma