Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Elastic SAN

Řízení využití a nákladů s využitím flexibilních cen založených na spotřebě

Azure Elastic SAN je síť SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud, která nabízí komplexní prostředí, jako je místní síť SAN. Škálujte výkon nákladově efektivně a využijte integrované cloudové funkce, jako je rychlé zřizování a vysoká dostupnost.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Podrobnosti o cenách

Azure Elastic SAN je síť SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud, která nabízí komplexní prostředí, jako je místní síť SAN. Elastic SAN poskytuje škálovatelný výkon s nízkou latencí v řádu milisekund, miliony vstupně-výstupních operací za sekundu, dvouciferné GB/s a integrovanou podporou provozní kontinuity a zotavení po havárii.

Za Elastic SAN se účtuje částka, kterou si stanovíte v rámci našich dvou nabídek zřizování: základní jednotka a jednotka samotné kapacity. Jsou navržené tak, aby nabízely jednoduché prostředí hromadného zřizování a zároveň poskytovaly flexibilitu pro rozšíření vašich datových nároků. Základní jednotka má kapacitu 5 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a propustnost 80 MB/s za TiB, za níž se účtuje $- $- /GiB (přesné ceny podle oblastí najdete v tabulce níže). Na druhou stranu jednotka samotné kapacity umožňuje zřizovat samotnou kapacitu bez zřizování výkonu s nižšími náklady rovnými $- $- /GiB. V důsledku toho můžete nákladově efektivně škálovat výkon při migraci úloh z místního prostředí do Azure.

Prostředky Azure Elastic SAN se budou účtovat po hodinách podle měsíční jednotkové sazby. Pokud například zřídíte elastickou síť SAN s 20 základními jednotkami 20 TiB, 100 000 IOPS, 1 600 MB/s a po 20 hodinách ji odstraníte, bude se vám účtovat 20 hodin podle měsíční sazby uvedené v tabulce níže. Azure Elastic SAN můžete zřídit pomocí kombinace základních jednotek a jednotek samotné kapacity, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Následující tabulka shrnuje různé konfigurace podporované pro různé jednotky:

Název produktu/SKU Funkce Zřízené prostředky na jednotku Sazba za jednotku/měsíc Sazba za GiB/měsíc Sazba za GiB/hod.
Základní jednotka úrovně Premium  LRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 80 MB/s $- $- $-1
Jednotka škálování kapacity úrovně Premium LRS 1 TiB, žádné zřízené IOPS ani MB/s $- $- $-1
1Odhad ceny vychází ze 730 hodin za měsíc.
Název produktu/SKU Funkce Zřízené prostředky na jednotku Sazba za jednotku/měsíc Sazba za GiB/měsíc Sazba za GiB/hod.
Základní jednotka úrovně Premium  ZRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 80 MB/s $- $- $-1
Jednotka škálování kapacity úrovně Premium ZRS 1 TiB, žádné zřízené IOPS ani MB/s $- $- $-1
1Odhad ceny vychází ze 730 hodin za měsíc.

Celková cena sítě Azure Elastic SAN závisí na základní a kapacitní jednotce škálování. Síť Elastic SAN podporuje zónově redundantní úložiště (ZRS) i místně redundantní úložiště (LRS) s cenou redundance ZRS o 50 % vyšší než u LRS. Další podrobnosti o možnostech redundance najdete na stránce replikace Azure Storage. Síť Elastic SAN bude potřeba zřídit alespoň s jednou základní jednotkou 1TiB. Je také důležité si uvědomit, že prostředky zřízené sítí SAN se sdílí mezi všechny skupiny svazků a svazky.

Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o přístup k verzi Preview.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Elastic SAN

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Elastic SAN

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Elastic SAN

  • Všechny produkty spravovaných disků Azure se účtují za stanovenou sazbu. Následující tabulka například porovnává základní ceny pro všechny srovnatelné nabídky disků Azure pro LRS (ceny se budou lišit podle oblasti). Další informace najdete na stránce s cenami Spravované disky.

    Azure Elastic SAN SSD úrovně Premium SSD úrovně Premium v2
    Cena/GiB/měsíc $- $- $-

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V