Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Elastic SAN

Řízení využití a nákladů s využitím flexibilních cen založených na spotřebě

Azure Elastic SAN je síť SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud, která nabízí komplexní prostředí, jako je místní síť SAN. Škálujte výkon nákladově efektivně a využijte integrované cloudové funkce, jako je rychlé zřizování a vysoká dostupnost.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Podrobnosti o cenách

Azure Elastic SAN je síť SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud, která nabízí komplexní prostředí jako místní síť SAN. Elastic SAN poskytuje škálovatelný výkon s nízkou latencí v řádu milisekund, miliony IOPS (vstupně-výstupní operace za sekundu), dvojciferným počtem GB/s a integrovanou podporou provozní kontinuity a zotavení po havárii.

Elastic SAN se účtuje podle objemu, který zřídíte v rámci našich dvou nabídek zřizování: základní jednotka a jednotka pouze pro kapacitu. Jsou navržené tak, aby nabízely jednoduché prostředí pro hromadné zřizování a zároveň poskytovaly flexibilitu pro rozšíření využití paměti pro data. Základní jednotka má kapacitu 5 000 vstupně-výstupních operací za sekundu, propustnost 200 MB/s na TiB a stojí $- $- /GiB (v tabulce níže najdete přesné ceny podle oblasti). Na druhou stranu jednotka pouze pro kapacitu umožňuje zřizovat pouze kapacitu bez zřizování výkonu, ale s nižší cenou $- $- /GiB. V důsledku toho můžete nákladově efektivně škálovat výkon při migraci úloh z místního prostředí do Azure.

Prostředky Azure Elastic SAN se budou účtovat po hodinách podle měsíční jednotkové sazby. Pokud například zřídíte síť Elastic SAN s 20 základními jednotkami o kapacitě 20 TiB, 100 000 IOPS a 4 000 MB/s a poté ji po 20 hodinách odstraníte, bude vám účtováno 20 hodin za měsíční sazbu uvedenou v tabulce níže. Síť Azure Elastic SAN můžete zřídit pomocí takové kombinace základních jednotek a jednotek kapacity, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. V následující tabulce jsou shrnuty různé konfigurace podporované pro různé jednotky:

Název produktu/SKU Funkce Zřízené prostředky na jednotku Sazba za jednotku/měsíc Sazba za GiB/měsíc Sazba za GiB/hod.
Základní jednotka úrovně Premium  LRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MB/s $- $- $-1
Jednotka škálování kapacity úrovně Premium LRS 1 TiB, žádné zřízené IOPS ani MB/s $- $- $-1
1Odhad ceny vychází ze 730 hodin za měsíc.
Název produktu/SKU Funkce Zřízené prostředky na jednotku Sazba za jednotku/měsíc Sazba za GiB/měsíc Sazba za GiB/hod.
Základní jednotka úrovně Premium  ZRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MB/s $- $- $-1
Jednotka škálování kapacity úrovně Premium ZRS 1 TiB, žádné zřízené IOPS ani MB/s $- $- $-1
1Odhad ceny vychází ze 730 hodin za měsíc.

Celková cena služby Azure Elastic SAN závisí na základní a kapacitní jednotce škálování. Elastic SAN podporuje zónově redundantní úložiště (ZRS) i místně redundantní úložiště (LRS) s cenou redundance ZRS o 50 % vyšší než u LRS. Další podrobnosti o možnostech redundance najdete na stránce replikace Azure Storage. Elastic SAN bude potřeba zřídit alespoň s jednou základní jednotkou o velikosti 1 TiB. Je také důležité si uvědomit, že prostředky zřízené sítí SAN jsou sdíleny všemi skupinami svazků a svazky.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Elastic SAN

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Elastic SAN

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Elastic SAN.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Elastic SAN

  • Všechny produkty spravovaných disků Azure se účtují za stanovenou sazbu. Následující tabulka například porovnává základní ceny pro všechny srovnatelné nabídky disků Azure pro LRS (ceny se budou lišit podle oblasti). Další informace najdete na stránce s cenami Spravované disky.

    Azure Elastic SAN SSD úrovně Premium SSD úrovně Premium v2
    Cena/GiB/měsíc $- $- $-

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V