Přeskočit na hlavní obsah

Dolování ze znalostní báze

Odhalte latentní přehledy o veškerém obsahu.

Co je dolování znalostí?

Dolování znalostí je nově vznikající disciplína v oblasti umělé inteligence (AI), která využívá kombinaci inteligentních služeb k rychlému učení na základě obrovského množství informací. Umožňuje organizacím do základů pochopit a snadno zkoumat informace, odhalit skryté poznatky a nacházet vztahy a vzorce ve velkém.

Využijte možnost ingestovat obsah ze zdrojů Azure, jako jsou služby Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure SQL Database a Azure Cosmos DB, a také stovek zdrojů třetích stran, a to prostřednictvím vyhrazených konektorů.

Extrahujte textový obsah z formátů souborů, jako jsou PDF, Microsoft Word, PowerPoint a CSV. Projděte si kompletní seznam podporovaných formátů.

Využívejte při práci různé typy a formáty dokumentů, včetně obrázků, zvukových souborů, formulářů, webových stránek a dokumentů Office, a eliminujte náklady a složitost spojené se sestavováním a správou jednotlivých služeb AI.

Seznamte se blíž s obsahem prostřednictvím kognitivních dovedností, jako je klasifikace obrázků, rozpoznávání tváře, rozpoznávání jazyka a extrakce klíčových frází. Tyto operace umožňují vytvořit ve vyhledávacím indexu nová pole, které nejsou nativně dostupná ve zdroji.

Integrujte vlastní modely nebo klasifikátory, které lze sestavit s využitím libovolného jazyka nebo architektury podle vašeho výběru. Prozkoumejte přehledy s využitím předem nakonfigurovaného vyhledáváním nebo prostřednictvím analytických nástrojů a podnikových aplikací.

Doplňte je o vlastní analyzátory, použijte dotazy pro vyhledávání přibližných shod, přidejte kontextové hledání nebo nastavte vážené parametry pro váš jedinečný scénář.

Jak funguje dolování znalostí

Díky orchestraci různých funkcí AI dolování znalostí nabízí vylepšené prostředí, které organizacím umožňuje rychleji získat přehled o obsahu, který by jinak zůstal neprobádaný. Dolování znalostí má tři fáze: ingestování, obohacení a zkoumání.

KROK 1

Ingestování obsahu z celé řady zdrojů pomocí konektorů pro vlastní úložiště dat i úložiště dat třetích stran

KROK 2

Obohacení obsahu s využitím funkcí AI, které umožňují extrahovat informace, nacházet vzory a zajistit lepší porozumění

KROK 3

Prozkoumání nově indexovaných dat prostřednictvím hledání, robotů, stávajících podnikových aplikací a datových vizualizací

Další informace o produktech a službách pro dolování znalostí

Projděte si ukázkové architektury řešení

Výzkum obsahu

Když organizace dá zaměstnancům úkol, aby zkontrolovali a prozkoumali technická data, může být čtení obtížného textu po stránkách velmi zdlouhavé. Dolování znalostí pomáhá zaměstnancům tyto náročné materiály rychle zkontrolovat.

Auditování, rizika a správa dodržování předpisů

Vývojáři mohou pomocí dolování znalostí pomáhat s rychlým zjišťováním důležitých entit v dokumentech a označováním důležitých nápadů napříč dokumenty.

Správa obchodních procesů

V odvětvích, kde je velká konkurence nebo kde diagnostika problému musí být rychlá nebo téměř v reálném čase, mohou společnosti využívat dolování znalostí k tomu, aby předešly nákladným chybám.

Zákaznická podpora a analýza zpětné vazby

Podpora zákazníků je v mnoha společnostech nákladná a neefektivní. Dolování znalostí pomáhá týmům zákaznické podpory rychle najít vhodnou odpověď na dotazy zákazníků nebo vyhodnotit názory zákazníků ve velkém.

Správa digitálních aktiv

Vzhledem k objemu nestrukturovaných dat, která se každý den vytvářejí, má řada společností potíže s využitím nebo vyhledáním informací ve svých souborech. Dolování znalostí prostřednictvím vyhledávacího indexu usnadňuje koncovým zákazníkům a zaměstnancům rychlejší vyhledání požadovaných informací.

Správa smluv

Řada společností vytváří produkty pro různé sektorů, takže se obchodní příležitosti s různými dodavateli a nákupčími zvyšují exponenciálně. Dolování znalostí pomáhá organizacím procházet tisíce zdrojových stránek a vytvářet přesně zacílené nabídky.

Zajistěte si novinky a aktuální informace o dolování znalostí

Dolování znalostí nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Přečtěte si, jak průkopník nizozemského loďařského průmyslu využívá dolování znalostí k prohledání více než milionu dokumentů během dvou sekund, což zrychluje řešení případných problémů a zlepšuje zkušenosti zákazníků.

Royal IHC

Tato celosvětová technická společnost využívá dolování znalostí k tvorbě přesnějších nabídek a k lepšímu využití času dříve stráveného jejich ruční kompilací.

Howden

Začínáme s vytvářením řešení pro dolování znalostí