Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Dolování znalostí

Odhalujte latentní poznatky z veškerého vašeho obsahu.

Co je dolování znalostí?

Dolování znalostí je nově vznikající disciplína v oblasti umělé inteligence (AI), která využívá kombinaci inteligentních služeb k rychlému učení na základě obrovského množství informací. Umožňuje organizacím do základů pochopit a snadno zkoumat informace, odhalovat skryté poznatky a nacházet vztahy a vzorce ve velkém.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Využijte možnost ingestovat obsah ze zdrojů Azure, jako jsou služby Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure SQL Database a Azure Cosmos DB, a také stovek zdrojů od třetích stran, a to prostřednictvím vyhrazených konektorů.

Extrahujte textový obsah z formátů souborů, jako jsou PDF, Microsoft Word, PowerPoint a CSV. Projděte si kompletní seznam podporovaných formátů.

Osoba, která stoupá po schodech a používá tablet a pero.

Aplikační služby

Využívejte při práci různé typy a formáty dokumentů, včetně obrázků, zvukových souborů, formulářů, webových stránek a dokumentů Office, a eliminujte náklady a složitost spojené se sestavováním a správou jednotlivých služeb umělé inteligence.

Seznamte se blíž s obsahem prostřednictvím kognitivních dovedností, jako je klasifikace obrázků, rozpoznávání tváře, rozpoznávání jazyka a extrakce klíčových frází. Tyto operace umožňují vytvořit ve vyhledávacím indexu nová pole, které nejsou nativně dostupná ve zdroji.

Datové služby

Integrujte vlastní modely nebo klasifikátory, které lze sestavit s využitím libovolného jazyka nebo architektury podle vašeho výběru. Prozkoumejte přehledy s využitím předem nakonfigurovaného vyhledáváním nebo prostřednictvím analytických nástrojů a podnikových aplikací.

Doplňte je o vlastní analyzátory, použijte dotazy pro vyhledávání přibližných shod, přidejte kontextové hledání nebo nastavte vážené parametry pro váš jedinečný scénář.

Zpět na karty

Jak funguje dolování znalostí

Díky orchestraci různých funkcí umělé inteligence nabízí dolování znalostí vylepšené prostředí, které organizacím umožňuje rychleji získat přehled o obsahu, který by jinak zůstal nevyužitý. Dolování znalostí má tři fáze: ingestování, obohacení a zkoumání.

KROK 1

Ingestování obsahu z celé řady zdrojů pomocí konektorů pro vlastní úložiště dat i úložiště dat třetích stran.
Ingestujte strukturovaná a nestrukturovaná data

KROK 2

Obohacení obsahu s využitím funkcí AI, které umožňují extrahovat informace, nacházet vzory a zajistit lepší porozumění.
Obohacení obsahu o všechny modely včetně vidění, jazyka, řeči, rozhodování a vyhledávání

KROK 3

Prozkoumání nově indexovaných dat prostřednictvím hledání, botů, stávajících podnikových aplikací a datových vizualizací.
Zkoumání obohacených strukturovaných dat prostřednictvím hledání, obchodních aplikací a analýz

Další informace o produktech a službách pro dolování znalostí

Azure Cognitive Search

Identifikujte a prozkoumejte relevantní obsah pomocí jediné cloudové vyhledávací služby s integrovanými funkcemi umělé inteligence.

Azure AI Služby

Využijte kognitivní schopnosti k lepšímu pochopení informací v různých typech obsahu.

Azure Machine Learning

Modely strojového učení můžete využít jako vlastní dovednosti pro konkrétní požadavky, jako jsou předpisy pro konkrétní odvětví.

Služby Azure Bot Service

Navrhujte interaktivní prostředí, která uživatelům umožňují extrahovat informace z dat prostřednictvím rozhraní bota.

Projděte si ukázkové architektury řešení

Výzkum obsahu

Když organizace dá zaměstnancům úkol, aby zkontrolovali a prozkoumali technická data, může být čtení obtížného textu po stránkách velmi zdlouhavé. Dolování znalostí pomáhá zaměstnancům tyto náročné materiály rychle zkontrolovat.

Auditování, rizika a správa dodržování předpisů

Vývojáři můžou pomocí dolování znalostí pomáhat s rychlým zjišťováním důležitých entit v dokumentech a označováním důležitých nápadů napříč dokumenty.

Správa obchodních procesů

V odvětvích, kde je velká konkurence nebo kde diagnostika problémů musí být prováděna rychle nebo téměř v reálném čase, můžou společnosti využívat dolování znalostí k tomu, aby předešly nákladným chybám.

Zákaznická podpora a analýza zpětné vazby

Podpora zákazníků je v mnoha společnostech nákladná a neefektivní. Dolování znalostí pomáhá týmům zákaznické podpory rychle najít vhodnou odpověď na dotazy zákazníků nebo vyhodnotit názory zákazníků ve velkém.

Správa digitálních aktiv

Vzhledem k objemu nestrukturovaných dat, která se každý den vytvářejí, má řada společností potíže s využíváním nebo vyhledáváním informací ve svých souborech. Dolování znalostí prostřednictvím vyhledávacího indexu usnadňuje koncovým zákazníkům a zaměstnancům rychlejší vyhledání požadovaných informací.

Správa smluv

Řada společností vytváří produkty pro různé sektory, takže se obchodní příležitosti s různými dodavateli a nákupčími zvyšují exponenciálně. Dolování znalostí pomáhá organizacím procházet tisíce zdrojových stránek a vytvářet přesně zacílené nabídky.

Dolování znalostí nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Tato celosvětová technická společnost využívá dolování znalostí k tvorbě přesnějších nabídek a k lepšímu využití času dříve stráveného jejich ruční kompilací.

Zaměstnanec společnosti Howden na pracovišti, který se dívá na panorama města
Zpět na karty

Začínáme s vytvářením řešení pro dolování znalostí

Začít zdarma