Batch

Škálujte plánování úloh a správu výpočtů na cloud.

Výkon jako při dávkovém zpracování

Zpracování služby Batch začalo se sálovými počítači a děrnými štítky. Dnes stále hraje hlavní roli ve firmách, strojírenství, vědě a jiných odvětvích, která vyžadují spouštění spousty automatických úkolů, ať už zpracování účtů a výplatních pásek, výpočet rizik portfolia, návrh nových produktů, vykreslování animovaných filmů, testování softwaru, hledání energie, předpověď počasí či hledání nových způsobů léčby nemocí. Dříve mělo přístup k výpočetní síle pro tyto scénáře jen několik lidí. S Azure Batch můžete tuto sílu využít, kdykoli ji budete potřebovat, a to bez velkých kapitálových investic.

Volba operačního systému a nástrojů

Vyberte operační systém a vývojářské nástroje, které potřebujete ke spouštění rozsáhlých úloh v Batch. Batch poskytuje konzistentní správu a plánování úloh bez ohledu na to, jestli vyberete výpočetní uzly Windows Serveru nebo Linuxu, a současně umožňuje využívat jedinečné funkce každého prostředí. Ve Windows můžete využít existující kód založený na Windows (včetně architektury .NET) a spouštět v Azure rozsáhlé výpočetní úlohy. U Linuxu si můžete ke spouštění výpočetních úloh vybrat oblíbené distribuce, včetně CentOS, Ubuntu a SUSE Linux Enterprise Serveru, nebo využít k přenosu svých aplikací kontejnery Dockeru. Batch poskytuje sady SDK podporuje celou řadu vývojářských nástrojů včetně Pythonu a Javy.

Příprava clusterových aplikací na cloud

Batch spouští aplikace, které už dnes používáte na pracovních stanicích a v clusterech. Vaše spustitelné soubory a skripty se dají snadno připravit na horizontální navýšení kapacity v cloudu. Batch poskytuje frontu pro příjem úkolů, které chcete spustit, a spouští vaše aplikace. Popište data, která se musí přesunout do cloudu ke zpracování, jak se data mají distribuovat, jaké parametry se mají použít pro jaký úkol a příkazový řádek, který proces spustí. Představte si to jako montážní linku s několika aplikacemi. Batch usnadňuje sdílení dat mezi kroky a spravuje spouštění jako celek.

Představte si práci ve stonásobně větším měřítku

Dnes používáte pracovní stanici, možná malý cluster, nebo musíte čekat ve frontě na spuštění svých úloh. Co kdybyste měli přístup k 16 jádrům, 100 jádrům, 10 000 jádrům, nebo dokonce 100 000 jádrům, kdykoli je budete potřebovat, a platili jen za to, co použijete? Se službou Batch je to možné. Vyhněte se kritickým bodům a čekáním, která omezují vaši představivost. Co byste mohli dělat na Azure takového, že to dnes dělat nemůžete?

Řekněte nám, co máme spustit.

V jádru služby Batch je vysoce škálovatelný modul pro plánování úloh, který je pro vás dostupný jako spravovaná služba. K rozesílání úkolů ve svých aplikacích budete moct využít plánovač. Batch umí pracovat i s plánovači clusterových úloh nebo na pozadí vaší služby SaaS. Nemusíte psát svoji vlastní frontu úkolů, rozvrhovač nebo sledování. Batch vám tohle všechno poskytuje jako službu.

Batch se o škálování postará za vás

Jakmile jste připravení spustit úlohu, Batch se za vás postará o spuštění fondu výpočetních virtuálních počítačů, instalaci aplikací a přípravu dat, spuštění úloh se všemi úkoly, které máte, identifikaci selhání a opětovné zařazování úloh do fronty a o vertikální snížení kapacity fondu s tím, jak se úlohy dokončují. Nad škálováním máte kontrolu, abyste mohli plnit termíny, spravovat náklady a spouštět se škálováním správným pro vaši aplikaci.

Poskytujte řešení jako službu

Batch zpracovává úlohy na vyžádání, a ne podle předem definovaného plánu, takže uživatelé spouštějí úlohy v cloudu, kdy potřebují. Určíte, kdo má mít k Batch přístup a kolik prostředků může použít, a zajistíte splnění požadavků například na šifrování. Podrobné sledování vám umožní zjistit, co se děje, a identifikovat případné problémy. Podrobné protokolování vám umožňuje sledovat využití.

TOWERS WATSON

Zjistěte, jak Towers Watson využívá Batch k poskytování svého řešení v oblasti pojištění Risk Agility FM

Rychlé a snadné vykreslování animací

Run your rendering jobs in the cloud using Batch. Avoid the complexities of managing resources and reduce the time needed to complete your jobs. Check out the samples that let you use Batch together with Blender, a free open-source 3D animation suite that supports all of the 3D pipeline—modeling, rigging, animation, simulation and motion tracking, and game creation. Whether you’re an individual or a studio, you can rely on Batch for photorealistic rendering, fast rigging, and excellent simulations and game creation. Batch gives you the resources to render animation in a realistic time frame to meet project deadlines.

Learn how to use the samples

Check out the samples on GitHub

Související služby

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Machine Learning

Výkonný cloudový nástroj na prediktivní analýzu umožňující prediktivní údržbu

Začínáme s Batch ještě dnes