Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Služba Azure Functions poskytuje vývojové prostředí bez serveru, které podporuje robustní sadu triggerů událostí a datových vazeb.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Využití

Plán využití služby Azure Functions se fakturuje v závislosti na využití prostředků za sekundu a počtu spuštění. Ceny plánu Consumption zahrnují 1 milionů požadavků měsíčně zdarma a 400 000 GB prostředků měsíčně na předplatné na základě průběžných plateb pro všechny aplikace funkcí v daném předplatném. Plán Premium služby Azure Functions poskytuje vylepšený výkon a je účtován po sekundách na základě počtu virtuálních procesorů a gigabajtů, které služba Functions úrovně Premium spotřebuje. Zákazníci mohou spouštět službu Functions také v rámci svého plánu služby App Service a bude se jim účtovat podle standardních sazeb plánu služby App Service.

Měření Cena Bezplatný grant (za měsíc)
Doba spuštění* $-/GB-s 400 000 GB-s
Celkový počet spuštění* $- za milion spuštění 1 milionů spuštění
*Bezplatné granty se vztahují pouze na placená předplatná využití.

Poznámka: S každou aplikací Functions App se standardně vytvoří účet úložiště. Účet úložiště není zahrnutý v bezplatném grantu. Sazby za úložiště a sazby za síťové služby se účtují samostatně podle potřeby.

Zobrazit podrobnosti o místní dostupnosti

Plán Premium

Azure Functions Premium plan provides the same features and scaling mechanism used on the Consumption plan (based on number of events) with no cold start, enhanced performance and VNET access. Billing for the Premium plan is based on the number of core seconds and memory allocated across instances. There is no execution charge with the Premium plan. At least one instance must be allocated at all times per plan. To learn more, see Azure Premium Plan details.

When creating or scaling your plan, you can choose between three instance sizes. You will be billed for the total number of cores and memory provisioned, per second that each instance is allocated to you. Your app can automatically scale out to multiple instances as needed.

Měření Cena
Doba přidělení vCPU vCPU: $-
Doba trvání paměti Paměť: $-

Functions on Kubernetes (In Preview)

Now in Preview, Functions can run on pre-provisioned Kubernetes clusters in Azure Kubernetes Service or on Arc-enabled clusters on-premises and in other clouds. This capability is currently free* during Preview.

*Note customers will still pay for the underlying Kubernetes infrastructure and are responsible for managing and scaling their own node pools. Learn more about the capabilities of Functions on Azure Arc.

Provádění

Služba Functions se fakturuje v závislosti na celkovém počtu všech vyžádaných spuštění za měsíc pro všechny funkce. Spuštění se počítají při každém vazbou aktivovaném spuštění funkce jako odpovědi na událost. První milion spuštění měsíčně je zdarma.

Spotřeba prostředků

Služba Functions se fakturuje na základě vypozorované spotřeby prostředků měřené v gigabajtsekundách (GB-s). Vypozorovaná spotřeba prostředků se počítá vynásobením průměrné měsíční velikosti paměti (v gigabajtech) časem potřebným ke spuštění funkce (v milisekundách). Paměť, kterou funkce využije, se měří se zaokrouhlením na nejbližších 128 MB až do maximální velikosti paměti 1 536 MB. Doba spuštění se počítá se zaokrouhlením na nejbližší 1 ms. Minimální doba spuštění a paměť pro spuštění jedné funkce je 100 ms a 128 MB. Cena služby Functions zahrnuje bezplatný grant 400 000 GB-s za měsíc.

Službu Azure Functions je možné používat s Azure IoT Edge zdarma.

Proxy služby Azure Functions

Pro Proxy služby Azure Functions platí stejná cena. Proxy je funkce, kterou aktivuje požadavek HTTP. Paměť, kterou proxy využívá, je menší než 128 MB. Doba spuštění proxy představuje dobu odezvy (od požadavku po odpověď), protože proxy musí zůstat spuštěné, aby připojení HTTP zůstalo aktivní. Pokud proxy aktivuje funkci, spuštění této funkce a využití paměti se počítá samostatně.

Příklad cen

Funkce s vypozorovanou spotřebou paměti 512 MB se během měsíce spustí 3 000 000krát a má dobu trvání spuštění jednu sekundu. Měsíční fakturace se vypočítá následovně:

Výpočet fakturace spotřeby prostředků

Spotřeba prostředků (v sekundách)
Provádění 3 milionů spuštění
Trvání spuštění (v sekundách) 1 sekunda
Celková spotřeba prostředků 3 milionů sekund
Spotřeba prostředků (GB-s)
Spotřeba prostředků převedená na GB 512 MB / 1 024 MB
Doba spuštění (v sekundách) 3 milionů sekund
Celkem GB-s 1,5 milionů GB-s
Fakturovatelná spotřeba prostředků
Spotřeba prostředků 1,5 milionů GB-s
Měsíční bezplatný grant 400 000 GB-s
Celková fakturovatelná spotřeba 1,1 milionů GB-s
Měsíční náklady na spotřebu prostředků
Fakturovatelná spotřeba prostředků 1,1 milionů GB-s
Cena spotřeby prostředků $-/GB-s
Celkové náklady $17.6

Výpočet fakturace za spuštění

Fakturovatelný počet spuštění
Celkový měsíční počet spuštění 3 milionů spuštění
Měsíční bezplatná spuštění 1 milionů spuštění
Měsíční fakturovatelný počet spuštění 2 milionů spuštění
Měsíční náklady na spuštění
Měsíční fakturovatelný počet spuštění 2 milionů spuštění
Cena za milion spuštění $-
Měsíční náklady na spuštění $-

Výpočet fakturace celkové spotřeby

Celkové měsíční náklady
Měsíční náklady na spotřebu prostředků $17.6
Měsíční náklady na spuštění $-
Celkové měsíční náklady $-

Další informace

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Functions

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Functions

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Functions

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V