Functions – ceny

Výpočetní prostředí na vyžádání řízené událostmi

Služba Azure Functions poskytuje vývojové prostředí bez serveru, které podporuje robustní sadu triggerů událostí a datových vazeb.

Ceny funkcí Azure

Plán využití služby Azure Functions se fakturuje v závislosti na využití prostředků a spuštěních. Cena plánu využití zahrnuje bezplatný grant 1 milionů požadavků a 400 000 GB využití prostředků za měsíc. Zákazníci mohou spouštět službu Functions také v rámci svého plánu služby App Service a bude se jim účtovat podle standardních sazeb plánu služby App Service.

Měření Cena Bezplatný grant (za měsíc)
Doba spuštění* $-/GB-s 400 000 GB-s
Celkový počet spuštění* $- za milion spuštění 1 milionů spuštěn í

*Bezplatné granty se vztahují pouze na placená předplatná využití.

Poznámka: S každou aplikací Functions App se standardně vytvoří účet úložiště. Tento účet úložiště není zahrnut v bezplatném grantu a jakékoli využití se bude účtovat podle standardních sazeb úložiště.

Podrobnosti o cenách

Provádění

Služba Functions se fakturuje v závislosti na celkovém počtu všech vyžádaných spuštění služby Functions za měsíc. Spuštění se počítají při každém vazbou aktivovaném spuštění funkce jako odpovědi na událost. První milion spuštění měsíčně je zdarma.

Spotřeba prostředků

Služba Functions se fakturuje na základě vypozorované spotřeby prostředků měřené v gigabajtsekundách (GB-s). Vypozorovaná spotřeba prostředků se počítá vynásobením průměrné měsíční velikosti paměti (v gigabajtech) časem potřebným ke spuštění funkce (v sekundách). Paměť, kterou funkce využije, se měří na nejbližších 128 MB až do maximální velikosti paměti 1 536 MB. Cena služby Functions zahrnuje bezplatný grant 400 000 GB-s za měsíc.

Příklad cen

Funkce s vypozorovanou spotřebou paměti 1 536 MB se během měsíce spustí 2 000 000krát a doba trvání spuštění je 1 sekunda – měsíční fakturace se vypočítá následovně:

Výpočet fakturace spotřeby prostředků
Spotřeba prostředků (v sekundách) = Provádění * Trvání spuštění (v sekundách) = Spotřeba prostředků (v sekundách)
2 milionů spuštěn í * 1 sekunda = 2 milionů sekund
Spotřeba prostředků (v GB) = Spotřeba prostředků převedená na GB * Doba spuštění (v sekundách) = Spotřeba prostředků
1 536 MB/1 024 MB * 2 milionů sekund = 3 milionů GB
Fakturovatelná spotřeba prostředků = Spotřeba prostředků - Měsíční bezplatný grant = Fakturovatelná spotřeba prostředků
3 milionů GB - 400 000 GB-s = 2 600 000 GB-s
Měsíční náklady na spotřebu prostředků = Fakturovatelná spotřeba prostředků * Cena spotřeby prostředků = Měsíční náklady na spotřebu prostředků
2 600 000 GB-s * $-/GB-s = $41.600000
Výpočet fakturace za spuštění
Fakturovatelný počet spuštění = Celkový měsíční počet spuštění - Měsíční bezplatná spuštění = Měsíční fakturovatelný počet spuštění
2 milionů spuštěn í - 1 milionů spuštěn í = 1 milionů spuštěn í
Měsíční náklady na spuštění = Měsíční fakturovatelný počet spuštění * Cena za milion spuštění = Měsíční náklady na spuštění
1 milionů spuštěn í * $- = $-
Výpočet fakturace celkové spotřeby
Celkové měsíční náklady = Měsíční náklady na spotřebu prostředků + Měsíční náklady na spuštění = Celkové měsíční náklady
$41.600000 + $- = $-

Další informace

Další informace týkající se služby Azure Functions:

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Najít plán
  • Garantujeme, že aplikace spuštěné v rámci zákaznického předplatného budou dostupné 99,95 % času. Přečtěte si smlouvu SLA

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes