Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Functions

Funkce bezserverového zpracování událostí s kódem s komplexním vývojovým prostředím

Služba Azure Functions poskytuje vývojové prostředí bez serveru, které podporuje robustní sadu triggerů událostí a datových vazeb.

Projděte si cenové možnosti

  • Plaťte jenom za to, co využijete

    Za výpočetní kapacitu platíte po sekundách, bez dlouhodobých závazků nebo plateb předem. Výpočetní kapacitu můžete snižovat nebo zvyšovat na vyžádání.

  • Plán úspor Azure pro výpočty

    Ušetřete peníze ve vybraných výpočetních službách globálně tím, že se na 1 nebo 3 roky zavážete k útratě pevné hodinové částky. Tím si zajistíte nižší ceny, dokud nedosáhnete hodinového závazku. Vhodné pro dynamické úlohy, kdy je třeba pokrývat plánované nebo neplánované změny.

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Využití

Plán využití služby Azure Functions se fakturuje v závislosti na využití prostředků za sekundu a počtu spuštění. Ceny plánu Consumption zahrnují 1 milionů požadavků měsíčně zdarma a 400 000 GB prostředků měsíčně na předplatné na základě průběžných plateb pro všechny aplikace funkcí v daném předplatném. Plán Premium služby Azure Functions poskytuje vylepšený výkon a je účtován po sekundách na základě počtu virtuálních procesorů a gigabajtů, které služba Functions úrovně Premium spotřebuje. Zákazníci mohou spouštět službu Functions také v rámci svého plánu služby App Service a bude se jim účtovat podle standardních sazeb plánu služby App Service.

Měření Bezplatný grant (za měsíc) Plaťte jenom za to, co využijete
Doba spuštění* 400 000 GB-s $-/GB-s
Celkový počet spuštění* 1 milionů spuštění $- za milion spuštění
*Bezplatné granty se vztahují pouze na placená předplatná využití.

Poznámka: S každou aplikací Functions App se standardně vytvoří účet úložiště. Účet úložiště není zahrnutý v bezplatném grantu. Sazby za úložiště a sazby za síťové služby se účtují samostatně podle potřeby.

Zobrazit podrobnosti o místní dostupnosti

Plán Premium

Plán Premium služby Azure Functions poskytuje stejné funkce a stejný škálovací mechanismus použitý u plánu Consumption (založený na počtu událostí), ale bez úplného spouštění, s lepším výkonem a přístupem přes virtuální síť. Fakturace plánu Premium vychází z počtu jádrosekund a paměti přidělené napříč instancemi. U plánu Premium se neúčtují poplatky za spouštění. Pro každý plán musí být vždy přidělena alespoň jedna instance. Pokud potřebujete další informace, projděte si podrobné informace k plánu Azure Premium.

Při vytváření nebo škálování plánu si můžete vybrat ze tří velikostí instancí. Bude se vám účtovat celkový počet jader a zřízená paměť za sekundu, kterou vám instance přidělí. Vaše aplikace se může podle potřeby automaticky škálovat na více instancí.

Měření Plaťte jenom za to, co využijete Úsporný plán na 1 rok Úsporný plán na 3 roky
Doba přidělení vCPU vCPU: $- vCPU: $-
vCPU: $-
Doba trvání paměti Paměť: $- Paměť: $-
Paměť: $-

Funkce v Kubernetes s podporou Azure Arc (ve verzi Preview)

Služba Functions, která je teď ve verzi Preview, může běžet na předem zřízených clusterech Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service nebo v clusterech s podporou služby Arc v místním prostředí a v ostatních cloudech. Tato funkce je aktuálně ve verzi Preview zdarma*.

*Upozorňujeme, že zákazníci budou dál platit poplatky za základní infrastrukturu Kubernetes a budou zodpovídat za správu a škálování vlastních fondů uzlů. Další informace o možnostech Functions v Kubernetes

Provádění

Služba Functions se fakturuje v závislosti na celkovém počtu všech vyžádaných spuštění za měsíc pro všechny funkce. Spuštění se počítají při každém vazbou aktivovaném spuštění funkce jako odpovědi na událost. První milion spuštění měsíčně je zdarma.

Spotřeba prostředků

Služba Functions se fakturuje na základě vypozorované spotřeby prostředků měřené v gigabajtsekundách (GB-s). Vypozorovaná spotřeba prostředků se počítá vynásobením průměrné měsíční velikosti paměti (v gigabajtech) časem potřebným ke spuštění funkce (v milisekundách). Paměť, kterou funkce využije, se měří se zaokrouhlením na nejbližších 128 MB až do maximální velikosti paměti 1 536 MB. Doba spuštění se počítá se zaokrouhlením na nejbližší 1 ms. Minimální doba spuštění a paměť pro spuštění jedné funkce je 100 ms a 128 MB. Cena služby Functions zahrnuje bezplatný grant 400 000 GB-s za měsíc.

Službu Azure Functions je možné používat s Azure IoT Edge zdarma.

Proxy služby Azure Functions

Pro Proxy služby Azure Functions platí stejná cena. Proxy je funkce, kterou aktivuje požadavek HTTP. Paměť, kterou proxy využívá, je menší než 128 MB. Doba spuštění proxy představuje dobu odezvy (od požadavku po odpověď), protože proxy musí zůstat spuštěné, aby připojení HTTP zůstalo aktivní. Pokud proxy aktivuje funkci, spuštění této funkce a využití paměti se počítá samostatně.

Příklad cen

Funkce s vypozorovanou spotřebou paměti 512 MB se během měsíce spustí 3 000 000krát a má dobu trvání spuštění jednu sekundu. Měsíční fakturace se vypočítá následovně:

Výpočet fakturace spotřeby prostředků

Spotřeba prostředků (v sekundách)
Provádění 3 milionů spuštění
Trvání spuštění (v sekundách) 1 sekunda
Celková spotřeba prostředků 3 milionů sekund
Spotřeba prostředků (GB-s)
Spotřeba prostředků převedená na GB 512 MB / 1 024 MB
Doba spuštění (v sekundách) 3 milionů sekund
Celkem GB-s 1,5 milionů GB-s
Fakturovatelná spotřeba prostředků
Spotřeba prostředků 1,5 milionů GB-s
Měsíční bezplatný grant 400 000 GB-s
Celková fakturovatelná spotřeba 1,1 milionů GB-s
Měsíční náklady na spotřebu prostředků
Fakturovatelná spotřeba prostředků 1,1 milionů GB-s
Cena spotřeby prostředků $-/GB-s
Celkové náklady $17.6

Výpočet fakturace za spuštění

Fakturovatelný počet spuštění
Celkový měsíční počet spuštění 3 milionů spuštění
Měsíční bezplatná spuštění 1 milionů spuštění
Měsíční fakturovatelný počet spuštění 2 milionů spuštění
Měsíční náklady na spuštění
Měsíční fakturovatelný počet spuštění 2 milionů spuštění
Cena za milion spuštění $-
Měsíční náklady na spuštění $-

Výpočet fakturace celkové spotřeby

Celkové měsíční náklady
Měsíční náklady na spotřebu prostředků $17.6
Měsíční náklady na spuštění $-
Celkové měsíční náklady $-

Další informace

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Functions

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Functions

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Functions.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Functions

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V