Zvýhodněné hybridní využití Azure

Použijte stávající místní licence pro Windows Server a SQL Server v cloudu bez dalších nákladů a ušetřete za Azure ve velkém.

Zvýhodněné hybridní využití Azure je výhoda licencování, které vám pomůže významně snížit náklady na spouštění vašich úloh v cloudu. Umožňuje vám využívat místní licence pro Windows Server a SQL Server s podporou Software Assurance v Azure. A tato výhoda se teď vztahuje i na předplatná pro RedHat a SUSE Linux.

Proč Zvýhodněné hybridní využití Azure?

SQL Server

Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Využitím Zvýhodněné hybridní využití Azure pro úlohy Windows Serveru i SQL Serveru si zajistíte maximální úspory.
 • Využijte stávající licence pro SQL Server v prostředích platformy jako služby (PaaS).
 • Výměna jednoho vCPU SQL Serveru za čtyři vCPU: Pro každé jádro SQL Server Enterprise Edition získáte čtyři virtuální jádra SQL Managed Instance nebo Azure SQL Database na úrovni Pro obecné účely nebo Hyperscale, nebo čtyři virtuální jádra SQL Server Standard Edition na virtuálních počítačích Azure.
 • Pomozte splnit požadavky na dodržování předpisů díky neomezené virtualizaci ve službě Azure Dedicated Host.
 • Získejte práva k duálnímu využití v místním prostředí a Azure na 180 dnů.

Příklady úspor za SQL Server

 • Úspory se počítají pro virtuální počítač D13 v2 s 8 jádry v oblasti USA – východ 2.
 • Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) za virtuální počítač s edicí SQL Server Standard ve srovnání se sníženou sazbou (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server), která nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server a Windows Server (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit).
 • Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a řadě výpočetních prostředků.
 • Ceny jsou platné k 5. červnu 2018 a mohou se změnit.

Další informace o použití Zvýhodněného hybridního využití Azure pro služby Azure SQL Database PaaS

Windows Server

Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Využijte přiřazení licencí Windows Serveru v cloudu.
 • Získejte práva k duálnímu využití v místním prostředí a cloudu na 180 dnů.

Příklady úspor za Windows Server

 • 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců.
 • Sazba pro oblast USA – východ 2 k 9. říjnu 2017.
 • Sazba za SUSE Linux Enterprise pro oblast USA – východ 2 k 9. říjnu 2017.
 • Cena Software Assurance (úroveň A) je pro jednu dvouprocesorovou licenci nebo 16jádrových licencí pro Windows Server Standard k 9. říjnu 2017.

Další informace o nasazení nových virtuálních počítačů s využitím Zvýhodněného hybridního využití Azure pro Windows Server

Linux

Využijte vaše stávající softwarová předplatná pro Red Hat nebo SUSE v Azure. Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Plaťte jenom náklady na infrastrukturu virtuálních počítačů. Poplatek za software už kryje vaše stávající předplatné a vztahuje se na všechny image pro Red Hat Enterprise Linux a SUSE Linux Enterprise Server s průběžnými platbami na Azure Marketplace.
 • Bezproblémové převody po dokončení nasazení vám ušetří čas – už není potřeba nově nasazovat v produkčním prostředí.
 • Snižte průběžné provozní náklady díky automatickému zpracování údržby imagí, aktualizací a oprav.
 • Využijte pohodlnou integraci uživatelského rozhraní mezi webem Azure Portal a rozhraním příkazového řádku a také škálovatelné dávkové převody.
 • Pomocí jediného lístku můžete využít jedinou společně umístěnou cloudovou technickou podporu z Azure, Red Hatu i SUSE.

Naučte se využívat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro virtuální počítače s Linuxem

Kalkulačka úspor pro program Azure Hybrid Benefit

Zadejte počet aktivních licencí, které vlastníte a na které se vztahuje aktivní Software Assurance nebo předplatná Windows Serveru

Zadejte plánované nasazení virtuálních počítačů s Windows v Azure

Virtuální počítače splňující podmínky na základě výběru velikosti instance