Zvýhodněné hybridní využití Azure

Použijte stávající místní licence pro Windows Server a SQL Server v cloudu bez dalších nákladů a ušetřete za Azure ve velkém.

Zvýhodněné hybridní využití Azure je výhoda licencování, které vám pomůže významně snížit náklady na spouštění vašich úloh v cloudu. Umožňuje vám využívat místní licence pro Windows Server a SQL Server s podporou Software Assurance v Azure. A tato výhoda se teď vztahuje i na předplatná pro RedHat a SUSE Linux.

Proč Zvýhodněné hybridní využití Azure?

SQL Server

Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Využitím Zvýhodněné hybridní využití Azure pro úlohy Windows Serveru i SQL Serveru si zajistíte maximální úspory.
 • Využijte stávající licence pro SQL Server v prostředích platformy jako služby (PaaS).
 • Výměna jednoho vCPU SQL Serveru za čtyři vCPU: Pro každé jádro SQL Server Enterprise Edition získáte čtyři virtuální jádra SQL Managed Instance nebo Azure SQL Database na úrovni Pro důležité obchodní informace, nebo 4 virtuální jádra SQL Server Standard Edition na virtuálních počítačích Azure.
 • Pomozte splnit požadavky na dodržování předpisů díky neomezené virtualizaci ve službě Azure Dedicated Host.
 • Získejte práva k duálnímu využití v místním prostředí a Azure na 180 dnů.

Příklady úspor za SQL Server

 • Úspory se počítají pro virtuální počítač D13 v2 s 8 jádry v oblasti USA – východ 2.
 • Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) za virtuální počítač s edicí SQL Server Standard ve srovnání se sníženou sazbou (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server), která nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server a Windows Server (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit).
 • Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a řadě výpočetních prostředků.
 • Ceny jsou platné k 5. červnu 2018 a mohou se změnit.

Další informace o použití Zvýhodněného hybridního využití Azure pro služby Azure SQL Database PaaS

Windows Server

Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Využijte přiřazení licencí Windows Serveru v cloudu.
 • Získejte práva k duálnímu využití v místním prostředí a cloudu na 180 dnů.

Příklady úspor za Windows Server

 • 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců.
 • Sazba pro oblast USA – východ 2 k 9. říjnu 2017.
 • Sazba za SUSE Linux Enterprise pro oblast USA – východ 2 k 9. říjnu 2017.
 • Cena Software Assurance (úroveň A) je pro jednu dvouprocesorovou licenci nebo 16jádrových licencí pro Windows Server Standard k 9. říjnu 2017.

Další informace o nasazení nových virtuálních počítačů s využitím Zvýhodněného hybridního využití Azure pro Windows Server

Linux

Využijte vaše stávající softwarová předplatná pro Red Hat nebo SUSE v Azure. Tyto možnosti máte jenom v Azure:

 • Plaťte jenom náklady na infrastrukturu virtuálních počítačů. Poplatek za software už kryje vaše stávající předplatné a vztahuje se na všechny image pro Red Hat Enterprise Linux a SUSE Linux Enterprise Server s průběžnými platbami na Azure Marketplace.
 • Bezproblémové převody po dokončení nasazení vám ušetří čas – už není potřeba nově nasazovat v produkčním prostředí.
 • Snižte průběžné provozní náklady díky automatickému zpracování údržby imagí, aktualizací a oprav.
 • Využijte pohodlnou integraci uživatelského rozhraní mezi webem Azure Portal a rozhraním příkazového řádku a také škálovatelné dávkové převody.
 • Pomocí jediného lístku můžete využít jedinou společně umístěnou cloudovou technickou podporu z Azure, Red Hatu i SUSE.

Naučte se využívat Zvýhodněné hybridní využití Azure pro virtuální počítače s Linuxem

Kalkulačka úspor pro program Azure Hybrid Benefit

Zadejte počet aktivních licencí, které vlastníte a na které se vztahuje aktivní Software Assurance nebo předplatná Windows Serveru

Zadejte plánované nasazení virtuálních počítačů s Windows v Azure

Virtuální počítače splňující podmínky na základě výběru velikosti instance

Zadejte počet licencovaných jader SQL Serveru se Software Assurance.

Zadejte plánované nasazení Azure pro SQL Server Instances.

Ušetřete až 85 % díky kombinaci licencí na Windows Server a SQL Server, které již vlastníte.

Virtuální počítače s edicí SQL Server Enterprise splňující podmínky na základě vašeho výběru instance