Přeskočit navigaci

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Cenově nejvýhodnější cloud pro migraci Windows Serveru nebo SQL Serveru.

Zavolat prodejnímu týmu 1-800-867-1389

Zrychlete svoji digitální transformaci

Nastal čas přesunout se do Azure a začít využívat výhod cloudových technologií, včetně možnosti rychlého vertikálního navýšení nebo snížení kapacity, plateb jenom za to, co opravdu použijete, a úspor výpočetního výkonu. Při přesunu do cloudu vám program Azure Hybrid Use Benefit nabízí velké úspory, bez ohledu na to, jestli nasazujete nové virtuální počítače, přesouváte pár úloh nebo migrujete datacentra v rámci vaší hybridní cloudové strategie.

Díky programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server ušetříte na virtuálních počítačích s Windows Serverem až 49 procent

Použijte místní licence k Windows Serveru se Software Assurance a šetřete na Azure ve velkém. U tohoto programu pro každou licenci pokryjeme náklady na operační systém (až na dvou virtuálních počítačích!), zatímco vy platíte jenom základní výpočetní náklady.

Ušetřete až 49 procent ještě dnes1

Kalkulačka úspor pro program Azure Hybrid Benefit

Zadejte počet aktivních licencí, které vlastníte a na které se vztahuje aktivní Software Assurance

Celkový počet licencí musí být větší než nula

Zadejte plánované nasazení virtuálních počítačů s Windows v Azure

Omlouváme se, vybraná instance virtuálního počítače s Windows není ve vybrané oblasti k dispozici.
Proveďte jiný výběr.
Zadejte více než nula hodin za měsíc

Úspory až 80 procent s rezervovanými instancemi virtuálních počítačů Azure

Virtuální počítače si můžete rezervovat předem a ušetřit tak při použití s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure až 80 % nákladů oproti průběžným platbám. Rezervované instance virtuálních počítačů navíc poskytují předvídatelnost cen a flexibilitu při změně nebo zrušení, kdy získáte poměrnou refundaci, podle potřeby.

Další informace o službě Azure Reserved VM Instances

Aktivujte svoji službu Hybrid Benefit pro Windows Server

Zatím Azure neznáte? Vytvoření bezplatného účtu

Nejčastější dotazy

 • Program Azure Hybrid Benefit pomáhá lépe využít licence k Windows Serveru a ušetřit na virtuálních počítačích až 40 %*. Program můžete využít pro licence k edicím Windows Server Datacenter a Standard kryté smlouvou Software Assurance. V závislosti na edici můžete licence převést nebo opakovaně použít pro spouštění virtuálních počítačů s Windows Serverem v Azure a platit nižší základní výpočetní sazbu (sazby za virtuální počítač s Linuxem).

  * Skutečné úspory se můžou lišit v závislosti na oblasti, typu instance nebo využití.

 • Základní výpočetní sazba použitá pro určení ceny v programu Azure Hybrid Benefit se rovná linuxové sazbě pro virtuální počítače.
 • Program Azure Hybrid Benefit je možné využít pro Windows Server v edicích Standard a Datacenter.
 • Každá dvouprocesorová licence nebo každá sada 16jádrových licencí má nárok na dvě instance s nejvýše 8 jádry, nebo na jednu instanci s nejvýše 16 jádry. Azure Hybrid Benefit pro licence na edici Standard je možné využít jenom jednou, a to místně nebo v Azure. Výhody Datacenter Edition umožňují současné využití v místním prostředí i v Azure.
 • Program Azure Hybrid Benefit je dostupný v případě, že vlastníte licence k edici Windows Server Standard nebo Datacenter s aktivním programem Software Assurance. Neomezuje se na žádný konkrétní licenční program.
 • Ano, je to možné. Funkce „retroaktivního označení“ umožňuje označit vaše stávající virtuální počítače, aby mohly tuto výhodu využít. Přečtěte si víc o postupu při převodu stávajících virtuálních počítačů v Azure, aby se dal využít program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server.

Další materiály

Úplné nejčastější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy ke službě Azure Hybrid Benefit

Datový list

Stáhnout přehled služby Azure Hybrid Benefit

Windows Server ve službě Azure

Stáhněte si základní příručku k Windows Serveru v Azure

Dokumentace

Technické výukové programy a další materiály

 1. Náklady nezahrnují náklady na Software Assurance.
 2. Ukázkové porovnání ročních nákladů na dva virtuální počítače D2V3 s Windows Serverem Úspory se počítají pro dva virtuální počítače D2V3 VMs v oblasti USA – západ 2 spuštěné 744 hodin měsíčně po dobu 12 měsíců. Základní výpočetní sazbou je sazba za SUSE Linux Enterprise pro oblast USA – západ 2. Ceny Azure jsou k 24. dubnu 2018. Ceny se mohou změnit.
 3. Úspory ve výši 80 % vycházejí z kombinovaných nákladů na Zvýhodněné hybridní využití Azure a rezervované instanci virtuálního počítače Azure na 3 roky.
 4. Skutečné úspory se mohou lišit v závislosti na umístění, typu instance nebo využití.

S programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetříte za Azure SQL Database až 55 procent

Maximalizujte vaše aktuální investice do Software Assurance využitím stávajících licencí SQL Serveru. Na možnostech SQL Database založených na virtuálních jádrech můžete ušetřit až 55 procent.

Ještě dnes můžete ušetřit až 55 procent.

Kalkulačka úspor pro program Azure Hybrid Benefit

Zadejte počet licencovaných jader SQL Serveru se Software Assurance.

Celkový počet licencí musí být větší než nula

Zadejte plánované nasazení Azure pro SQL Server Instances.

Omlouváme se, vybraná instance služby SQL Database není ve vybrané oblasti k dispozici.
Proveďte jiný výběr.
Zadejte více než nula hodin za měsíc

Pro svoje virtualizované úlohy v SQL Database můžete získat víc

Výhody licencí SQL Serveru

Možnosti SQL Database založené na virtuálních jádrech

SQL Server se Software Assurance

Výhradně v Azure: Pro svoje virtualizované úlohy můžete získat víc

Zákazníci s SQL Server Enterprise Edition a programem Software Assurance, kteří využívají výhodu neomezené virtualizace, mohou přejít k SQL Database za výhodnou cenu.

Zákazníkům s SQL Server Enterprise Edition a Software Assurance, kteří si vyberou variantu pro obecné účely, program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server za každé jádro v místním prostředí poskytuje čtyři jádra v cloudu. Varianta pro obecné účely nejlépe splňuje požadavky na virtualizované úlohy a zajišťuje vysokou cenovou výhodnost přechodu k SQL Database.

Aktivujte Zvýhodněné hybridní využití pro SQL Server

Už používáte Azure?

Azure SQL Database

Zkombinujte úspory programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s provozními a finančními výhodami inteligentní plně spravované služby. Pomocí zvýhodněného hybridního využití zajistíte úspory u těchto možností nasazení SQL Database na základě virtuálních jader:

 • Vyzkoušejte spravovanou instanci SQL Database z webu Azure Portal a využijte možnost migrace databází SQL Server beze změny vašich aplikací.
 • Vyzkoušejte si elastický fond nebo izolovanou databázi SQL Database z webu Azure Portal a sestavujte weby a aplikace založené na datech v programovacím jazyce podle vaší volby.

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Pokud volíte flexibilitu virtuálních počítačů a kontrolu nad nimi, společné využití programů Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server vám zajistí úsporu nákladů. Doporučeným přístupem pro používání vlastní licence (BYOL) je využít Virtual Machines s galerijními imagemi SQL Serveru BYOL, které mají certifikaci Microsoftu, a na dotaz typu Už máte licenci pro Windows? potom odpovědět kladně.

Zatím Azure neznáte? Vytvoření bezplatného účtu

Nejčastější dotazy

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je výhoda v Azure, která umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance a platit tak sníženou sazbu.

  Tuto výhodu můžete použít i v případě, že příslušný prostředek Azure není aktivní, ale nezapomeňte, že snížená sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Pro Azure SQL Database program Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s aktivním programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro na úrovni služeb Pro obecné účely.
  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s aktivním programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro na úrovni služeb Pro důležité obchodní informace. Poznámka: Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je pro úroveň služeb Pro důležité obchodní informace dostupný jenom pro zákazníky, kteří mají licence Enterprise Edition.
  • Pokud máte vysoce virtualizované licence Enterprise Edition podle počtu jader s aktivním programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat čtyři virtuální jádra na úrovni služeb Pro obecné účely. Tato jedinečná výhoda virtualizace je dostupná jenom pro Azure SQL Database.

  Pro SQL Server ve službě Azure Virtual Machines program Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s aktivním programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno jádro SQL Server Enterprise Edition ve službě Azure Virtual Machines.
  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s aktivním programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno jádro SQL Server Standard Edition ve službě Azure Virtual Machines.
 • Výhoda virtualizace, která je dostupná v rámci programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server, cílí na vysoce virtualizované úlohy v místním prostředí. Tato výhoda virtualizace je dostupná jenom pro Azure SQL Database. Můžete převést 1 jádro SQL Enterprise Edition s aktivním krytím Software Assurance až na 4 virtuální jádra SQL Database na úrovni služeb Pro obecné účely se sníženým tarifem. Díky tomu je přesun virtualizovaných aplikací na varianty SQL Database s využitím jader velmi cenově výhodný. Pokud například máte 4 licence SQL Enterprise Edition na jádro, můžete získat až 16 virtuálních jader pro obecné účely se sníženým/základním tarifem.

 • Licence se musí využít buď v místním prostředí, nebo v cloudu. Pro usnadnění migrace ale máte 180denní lhůtu, během které můžete licence využívat v místním prostředí i v cloudu.

 • Ne. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se nedá využít zpětně.

 • Abyste mohli používat Zvýhodněné hybridní využití Azure, potřebujete aktivní Software Assurance. Pokud vám vyprší platnost Software Assurance a tento program neobnovíte, přesunete se v příslušné úrovni služeb do cenové úrovně Včetně licencí.
 • Toto zvýhodněné hybridní využití je dostupné jenom pro tyto možnosti:

  • Úrovně služeb Azure SQL Database založené na virtuálních jádrech: spravovaná instance, izolovaná databáze a elastický fond
  • SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
  • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a pro Windows Server můžete použít společně, pokud používáte SQL Server ve službě Azure Virtual Machines. Doporučeným přístupem je použít Virtual Machines s galerijními imagemi SQL Serveru BYOL, které mají certifikaci Microsoftu. Na webu Azure Portal nasaďte Virtual Machines s galerijními imagemi SQL Serveru BYOL, které mají certifikaci Microsoftu, a na dotaz typu Už máte licenci pro Windows? potom odpovězte kladně.

  V Azure SQL Database musíte použít jenom Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server, protože operační systém se přebírá od uživatele. Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance.

 • Primární rozdíl programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server mezi službami Azure Virtual Machines a Azure SQL Database spočívá v tom, že výhoda virtualizace je k dispozici jenom pro Azure SQL Database. Tuto výhodu můžete využít při migraci z místního SQL Serveru Enterprise Edition do Azure SQL Database na úrovni služeb Pro obecné účely. Další rozdíly mezi SQL Serverem v Azure Virtual Machines a v Azure SQL Database najdete v dokumentaci.

 • Ano. Licence se dají skládat, ale licence Standard Edition nejde skládat pro úroveň služeb Enterprise Edition. Například skládáním čtyř dvoujádrových licencí Standard Edition můžete zajistit 8 virtuálních jader na úrovni služeb Pro obecné účely se sníženým tarifem. Skládání licencí Standard Edition ale nejde využít pro úroveň služeb Pro důležité obchodní informace, která je dostupná jenom pro uživatele Enterprise Edition s programem Software Assurance.

Další materiály

Úplné nejčastější dotazy

Přečtěte si nejčastější dotazy ke službě Azure Hybrid Benefit

Datový list

Stáhnout přehled služby Azure Hybrid Benefit

Windows Server ve službě Azure

Stáhněte si základní příručku k Windows Serveru v Azure

Dokumentace

Technické výukové programy a další materiály

 1. Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), který nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server Enterprise Edition (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit). Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou platné k prosinci 2017 a mohou se změnit.
 2. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je dostupný pro zákazníky s SQL Server Enterprise Edition a SQL Server Standard Edition s aktivním krytím Software Assurance. Toto zvýhodněné hybridní využití se u Azure SQL Database vztahuje na varianty pro obecné účely a pro důležité obchodní informace (už brzy) s využitím virtuálních jader.
; ;