Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Azure Event Hubs je plně spravovaná služba příjmu dat v reálném čase, která je jednoduchá, zabezpečená a škálovatelná. Event Hubs umožňuje streamovat miliony událostí za sekundu z jakéhokoli zdroje, abyste mohli vytvářet dynamické datové kanály a okamžitě reagovat na obchodní výzvy. Zajistěte zabezpečení příjmu dat s využitím možností geografického zotavení po havárii a geografické replikace.

Se službou Azure Event Hubs pro Apache Kafka můžete stávajícím aplikacím a klientům Kafka umožnit komunikovat se službou Event Hubs bez jakýchkoli změn kódu. Získáte tím spravované prostředí Kafka, aniž byste museli spravovat vlastní clustery.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Úroveň Basic Standard Premium Vyhrazený*
Kapacita $-/hod. na jednotku propustnosti*** $-/hod. na jednotku propustnosti*** $-/hod. na jednotku zpracování (PU) $-/hod. na jednotku kapacity (CU)
Události příchozího přenosu dat $- za milion událostí $- za milion událostí Zahrnuté Zahrnuté
Capture Není k dispozici $-/měsíc na jednotku propustnosti*** Zahrnuté Zahrnuté
Apache Kafka Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Registr schémat Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné
Maximální doba uchovávání 1 den 7 dnů 90 dnů 90 dnů
Uchování úložiště 84 GB 84 GB 1 TB na PU 10 TB na CU
Prodloužené uchovávání** Není k dispozici Není k dispozici $-/GB za měsíc (Zahrnuto 1 TB na PU) $-/GB za měsíc (10 GB na jednotku kapacity)

*Pokud chcete zjistit, kolik toho může jednotka kapacity dosáhnout, projděte si výsledky našeho srovnávacího testu. Využití se bude účtovat po hodinových přírůstcích s minimálním poplatkem za čtyři hodiny využití. Další informace o této nabídce najdete v přehledu Event Hubs úrovně Dedicated. Pokud máte další dotazy, obraťte se prosím na podporu pro zvýšení kvóty nebo na tým Event Hubs.

**Uchovávání zpráv nad zahrnuté kvóty úložiště bude mít za následek poplatky za nadlimitní využití.

***Jednotka propustnosti poskytuje příchozí přenos dat o rychlosti 1 MB/s a výchozí přenos dat o rychlosti 2 MB/s.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Event Hubs

Další informace o funkcích a možnostech produktu Event Hubs

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Event Hubs.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Event Hubs

 • Událost příchozího přenosu dat je jednotka dat o velikosti 64 kB nebo menší. Každá jednotka představuje účtovatelnou událost. Větší zprávy se účtují v násobcích po 64 kB. Třeba 8 kB se účtuje jako jedna událost, ale zpráva o velikosti 96kB se účtuje jako dvě události.

  Do účtovaných událostí příchozího přenosu dat se nezapočítávají spotřebované události centra událostí, řídicí operace a „kontrolní volání“, jako jsou kontrolní body. Ty se započítávají do přidělených jednotek propustnosti.

 • Jednotky propustnosti vybírá výhradně zákazník, a to buď na portálu Azure, nebo v rozhraních API pro správu centra událostí. Jednotky propustnosti platí pro všechna centra událostí v oboru názvů. S každou jednotkou propustnosti získává obor názvů následující možnosti:

  1. Až 1 MB událostí příchozího přenosu dat (tzn. událostí odeslaných do centra událostí) za sekundu, ale ne víc než 1 000 událostí příchozího přenosu dat, řídicích operací nebo kontrolních volání rozhraní API za sekundu.
  2. Až 2 MB událostí odchozího přenosu dat (tzn. událostí spotřebovaných z centra událostí) za sekundu.
  3. Až 84 GB úložiště událostí (dostatečné pro výchozí dobu uchování, která je 24 hodin).

  Jednotky propustnosti se účtují po hodinách. Vychází se přitom z maximálního počtu vybraných jednotek během hodiny.

 • Pokud celková propustnost příchozího přenosu dat nebo celková frekvence událostí příchozího přenosu dat ve všech centrech událostí oboru názvů překročí celkový počet přidělených jednotek propustnosti, dojde k omezení odesílatelů, kterým se zobrazí chybové zprávy s upozorněním na překročení kvóty pro příchozí přenos dat.

  Pokud celková propustnost odchozího přenosu dat nebo celková frekvence událostí odchozího přenosu dat ve všech centrech událostí oboru názvů překročí celkový počet přidělených jednotek propustnosti, dojde k omezení příjemců, kterým se zobrazí chybové zprávy s upozorněním na překročení kvóty pro odchozí přenos dat. Kvóty příchozího a odchozího přenosu dat se uplatňují odděleně tak, aby žádný odesílatel nezpomalil spotřebu událostí a příjemce nezabránil odesílání událostí do centra událostí.

  Výběr jednotek propustnosti nezávisí na počtu oddílů centra událostí (v podobných systémech se označují také jako oddíly). Za samotné oddíly neexistuje fixní poplatek. Platí se za celkové jednotky propustnosti všech center událostí v oboru názvů. Zákazníci tak můžou vytvářet dostatek oddílů, aby podpořili očekávané maximální zatížení systémů, aniž by platili za jednotky propustnosti, a to až do chvíle, kdy zatížení systému událostmi skutečně vyžaduje vyšší propustnost. Při vyšším zatížení systému není potřeba měnit jeho strukturu ani architekturu.

  Příklad: Předpokládejme, že vyberete osm jednotek propustnosti oboru názvů a vytvoříte jedno centrum událostí s 32 oddíly. Při rovnoměrném zatížení všech oddílů centra událostí je propustnost každého oddílu při příchozím přenosu dat zhruba 0,25 MB/s z celkové propustnosti 8 MB/s. Pokud při využití jednoho oddílu nastane špička 1 MB/s, ale osm dalších oddílů bude mít oproti špičce jenom poloviční zatížení (0,125 MB/s), nedojde k omezování.

 • Ano. Obory názvů mohou mít na úrovni Basic i Standard v rámci samoobslužného prostředí maximálně 20 jednotek propustnosti. Vyplněním lístku podpory si můžete pro obory názvů úrovně Standard vyžádat až 40 jednotek propustnosti. Upozorňujeme, že neručíme za okamžitou dostupnost další kapacity nad rámec 20 jednotek propustnosti na jedno předplatné Azure. Zákazníkům, kteří předpokládají, že budou potřebovat větší kapacitu centra událostí než 20 jednotek propustnosti, doporučujeme, aby se na nás při plánování co nejdřív obrátili a projednali své požadavky. Pokud požadujete víc než 40 jednotek propustnosti, doporučujeme zvážit využití Event Hubs úrovně Dedicated.

 • Pokud velikost celkového objemu uložených událostí překročí povolenou velikost úložiště pro vybraný počet jednotek propustnosti (84 GB na jednotku propustnosti pro úroveň Standard, 10TB na jednotku kapacity pro úroveň Dedicated), k vyúčtování tohoto překročení se použije místní sazba uvedená v tabulce s cenami. Události služby Event Hubs ve uchovávají maximálně 7 dnů pro úroveň Standard a 90 dnů pro úroveň Dedicated.

 • Celková velikost všech uložených událostí, včetně interní rezervy na záhlaví událostí nebo na strukturu diskového úložiště, se ve všech centrech událostí oboru názvů měří v průběhu celého dne. Na konci dne se vypočítá největší dosažená velikost úložiště. Pokud celková velikost překročí povolené úložiště, překročené úložiště se účtuje podle sazeb místně redundantního úložiště objektů blob Azure.

 • Za odesílání událostí přes HTTPS se neúčtují žádné poplatky za připojení, bez ohledu na počet odesílajících systémů nebo zařízení. Připojení AMQP jsou měřená, ale prvních 100 souběžných připojení každého oboru názvů Event Hubs úrovně Basic je zadarmo. V případě Event Hubs úrovně Standard je pro každé předplatné zadarmo prvních 1,000 souběžných připojení. Tyto limity stačí pro většinu scénářů příjmu dat i pro řadu scénářů komunikace mezi službami. Poplatky za zprostředkovaná připojení obvykle narostou jenom tehdy, když plánujete protokol AMQP použít k připojení velkého počtu klientů, třeba když chcete efektivněji streamovat události. Zprostředkovaná připojení se účtují sazbami uvedenými na stránce s cenami připojení služby Service Bus .

  U Event Hubs úrovně Dedicated se neúčtuje žádný samostatný poplatek za zprostředkované připojení.

 • Funkce Event Hubs Capture je povolená, když má libovolné centrum událostí v oboru názvů povolenou funkci Capture. Funkce Capture se účtuje po hodinách na základě zakoupených jednotek propustnosti. Když se počet jednotek propustnosti zvýší nebo sníží, v účtování funkce Event Hubs Capture se tyto změny projeví s přírůstky po celých hodinách.

 • Event Hubs Capture nemá na výchozí přenosy pro jednotky propustnosti služby Event Hubs žádný vliv. I nadále můžete načítat plnou rychlostí 2 000 událostí za sekundu při rychlosti 2 Mb/s na jednotku propustnosti.

 • Event Hubs Capture využívá účet úložiště, který poskytnete v rámci použitého plánu. Vzhledem k tomu, že tento účet úložiště je váš, veškeré poplatky za využití tohoto účtu se účtují na vaše předplatné Azure. Čím kratší je časový interval zachytávání, tím častěji bude docházet k transakcím úložiště.

 • Informace o cenách Event Hubs ve službě Azure Stack Hub najdete na stránce s cenami Azure Stack Hubu.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V