Přeskočit navigaci

Azure IoT Edge

Sestavování inteligentních hraničních zařízení

Místní nasazení inteligentních cloudových funkcí na hraniční zařízení IoT

Nasazením služby Azure IoT Edge v místním prostředí můžete zrušit datová sila a konsolidovat provozní data ve velkém v cloudu Azure. Využijte možnost vzdáleného a zabezpečeného nasazování a správy úloh nativních pro cloud (jako jsou AI, služby Azure nebo vlastní obchodní logika) přímo na vlastních zařízeních IoT. Optimalizujte útratu v cloudu a umožněte svým zařízením rychleji reagovat na místní změny a spolehlivě fungovat i při delší době provozu offline.

Certifikovaný hardware IoT Edge: Pracuje se zařízeními s Linuxem nebo Windows, které podporují stroje kontejnerů.

Runtime: Bezplatný a opensourcový s licencí MIT, který vám dá větší kontrolu a flexibilitu kódu

Moduly: Kontejnery kompatibilní s Dockerem ze služeb Azure nebo od partnerů Microsoftu ke spouštění vaší obchodní logiky na hraničních zařízeních

Cloudové rozhraní: Vzdáleně spravujte a nasazujte úlohy z cloudu pomocí Azure IoT Hubu s plně automatizovaným zřizováním zařízení.

Přesměrování zpracování AI a analytických úloh na hraniční zařízení

Nasazujte modely sestavené a vytrénované v cloudu a spouštějte je místně. Pokud například nasadíte prediktivní model na tovární kameru k testování kontroly kvality a zjistí se problém, IoT Edge aktivuje upozornění a zpracuje data místně nebo je odešle do cloudu k další analýze.

Zjednodušení vývoje

Používejte existující vývojářské dovednosti a pište kód v jazyku, který znáte. Kód IoT Edge je konzistentní v rámci cloudu a hraničních zařízení a podporuje jazyky, jako jsou C, C#, Java, Node.js a Python.

Vzdálené monitorování zařízení ve velkém

Využijte možnost vzdáleného monitorování zařízení IoT Edge ve velkém díky integraci služby Azure Monitor. S využitím předdefinovaných metrik a kurátorovaných vizualizací můžete získat podrobný přehled o stavu a výkonu vašich hraničních aplikací přímo na webu Azure Portal. Nejlepší přehled o hraničních zařízeních získáte kombinací protokolů zařízení na vyžádání a služby IoT Edge.

Další informace o integraci služby Azure Monitor

Snížení nákladů na řešení IoT

Jenom malý zlomek získaných dat IoT z hraničních zařízení nabízí po analýze smysluplné informace. Pomocí služeb jako Azure Stream Analytics nebo modelů strojového učení vytrénovaných v cloudu můžete data zpracovat v místním prostředí a odeslat do cloudu k další analýze jenom to, co potřebujete. Snížíte tím náklady spojené s odesíláním všech dat do cloudu, a přitom zajistíte vysokou kvalitu dat.

Začínáme s Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT

Provoz offline nebo s přerušovaným připojením

Provozujte vaše hraniční zařízení spolehlivě a bezpečně, i když jsou offline nebo mají přerušované připojení ke cloudu. Správa zařízení Azure IoT Edge po opětovném připojení automaticky synchronizuje poslední stav vašich zařízení, takže zajišťuje plynulý provoz.

Další informace

Přečtěte si nejnovější vydání zprávy IoT Signals

Tento dokument navazuje na úspěch předchozích zpráv a přináší nové poznatky a informace o stavu Internetu věcí.

Zabezpečení IoT Edge pro vaše podniková nasazení na hraniční zařízení

 • Zajistí, že vaše zařízení mají správný software a že spolu můžou komunikovat jenom oprávněná hraniční zařízení.
 • Poskytuje integraci se službou Azure Defender pro IoT, aby se pomohla zajistit komplexní ochrana proti hrozbám a správa stavu zabezpečení.
 • Podporuje libovolné moduly hardwarového zabezpečení poskytující silně ověřená připojení pro důvěrné výpočetní operace.

Ceny IoT Edge

IoT Edge sestává z hraničního modulu runtime, hraničních modulů a cloudového rozhraní prostřednictvím Azure IoT Hubu. Modul runtime IoT Edge je bezplatný a poskytuje se jako open source.

Začínáme s Azure IoT Edge

Postupujte podle rychlých startů pro nasazení kódu na zařízení s Linuxem nebo na zařízení s Windows.

Sledujte webináře na vyžádání, abyste se naučili využívat výhody dat generovaných zařízeními IoT.

Navštivte GitHub a podívejte se na opensourcové projekty, jako jsou agent Edge, Edge Hub a démon zabezpečení IoT Edge.

Dokumentace, zdroje informací a učební nástroje

MS Learn

Ať jste na poli IoT nováčkem, nebo zkušeným vývojářem, IoT School nabízí výukové materiály založené na rolích a zdroje informací pro plánování a sestavování řešení IoT.

Zahájit výukový program

Pořad o IoT

Prohlédněte si nejnovější funkce IoT Edge, ukázky, výběry od zákazníků i partnerů, oborové rozhovory a technické analýzy.

Podívejte se

Příručka pro vývojáře

V jedné praktické příručce najdete zdroje informací, které potřebujete, abyste mohli začít, a technické výzvy, které si můžete projít.

Stáhnout

Technická komunita IoT

Ptejte se a získejte odpovědi od odborníků z Microsoftu a komunity Azure.

Zapojte se do konverzace

Dokumentace

Vytvořte inteligentní hraniční zařízení s pomocí 5minutových rychlých startů, praktických průvodců, kurzů a vzorových kódů.

Přečíst dokumentaci

Podniky napříč obory jim důvěřují

Cooler Screens

"We are thrilled to collaborate with an industry leader like Microsoft to drive innovation in retail and build the largest in-store digital media platform in the world."

Greg Wasson, spoluzakladatel a generální ředitel, Cooler Screens
 • IoT Edge se skládá ze tří částí. Moduly IoT Edge jsou kontejnery, ve kterých se spouští služby Azure, služby třetích stran nebo vlastní kód. Nasazují se do zařízení s podporou IoT Edge a na těchto zařízeních se místně spouštějí. Modul runtime IoT Edge běží na všech hraničních zařízeních s podporou IoT Edge a spravuje moduly nasazené do jednotlivých zařízení. Rozhraní založená na cloudu vzdáleně monitorují a spravují zařízení s podporou IoT Edge.
 • IoT Edge also offers:

  • Zero-touch provisioning of edge devices.
  • Security manager with support for hardware-based root of trust.
  • Extended offline operation.
  • Integration with Azure Monitor for best-in-class observability.
  • Automatic Device Configuration Service for scaled deployment and configuration of edge devices.
  • Support for SDKs in C, C#, Node, Python, and Java.
  • Tooling for module development, including coding, testing, debugging, and deployment.
  • CI/CD pipeline using Azure DevOps.
 • IoT Edge patří mezi nejotevřenější hraniční platformy, které jsou dnes k dispozici, a Microsoft se zavázal k používání opensourcových technologií, aby dodával inovace na hraniční zařízení. Modul runtime IoT Edge je opensourcový na základě licence MIT, a poskytuje tak vyšší kontrolu a flexibilitu kódu. IoT Edge podporuje systém správy kontejnerů Moby, který rozšiřuje koncepty kontejnerizace, izolace a správy z cloudu na hraniční zařízení.
 • IoT Edge supports Azure, third-party, and custom logic running at the edge. To take advantage of edge capabilities, browse edge modules on Azure Marketplace. They’re container-based and certified to work with IoT Edge for faster time to market. If you’re a software partner, learn how to publish IoT Edge modules.

  IoT Edge supports Windows and Linux operating systems and runs on devices as small as the Raspberry Pi. See the Azure Certified for IoT device catalog to find third-party hardware certified based on core functionalities such as AI support, device management, and security. If you’re a hardware partner, learn how to certify your edge hardware.

 • Microsoft udržuje kvůli službám IoT Edge partnerství se společnostmi DJI, Qualcomm, SAP a NVIDIA. Se společností DJI vytvořte řešení IoT Edge běžící na vašich výkonných komerčních dronech vybavených procesory GPU. Se společností Qualcomm spouštějte služby IoT Edge a AI na platformě kamer Snapdragon pomocí vývojové sady AI pro zpracování obrazu. Se společností SAP nasaďte zásadní obchodní funkce jako hraniční moduly. Se společností NVIDIA získejte analýzu videa v reálném čase na hraničních zařízeních převodem kanálů videa na telemetrii snímačů.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure