Přeskočit navigaci

Modernizace dat a aplikací

Zrychlete uvádění produktů na trh, zajistěte inovativní prostředí a zlepšete zabezpečení pomocí modernizace aplikací a dat Azure.

Získejte odbornou pomoc

Ještě rychlejší poskytování vylepšených aplikací a dat

Modernizujte svoje aplikace a data, zrychlete uvádění na trh a zajišťuje nová prostředí. Integrované zabezpečení a vysoká dostupnost vám umožní dosáhnout větší flexibility a škálování.

Improve time to market by using fully managed application and data services such as Azure App Service, Azure Spring Cloud, Azure SQL Database Hyperscale, and Azure Cosmos DB. Quickly deploy apps using low-code application development, build on containers with Azure Kubernetes Service (AKS), manage workstreams with Azure DevOps, and get unmatched technical expertise through Microsoft Unified Support.

Create rich, more personalized experiences for your customers and your employees with Azure Machine Learning and Personalizer, an Azure AI service. Get data-driven insights across applications, infrastructure, and databases to increase efficiencies. Deliver experiences quickly and continuously with high-performance application and database modernization tools such as Azure DevOps and Azure API Management.

Keep workloads more secure with Azure security, optimize throughput with Azure Web Application Firewall, and identify problems in seconds using Azure Monitor. Keep databases up to date and automate tasks like high availability, disaster recovery, backups, and maintaining peak performance with Azure SQL Database. Focus on building apps, not managing databases, with fully managed open-source databases.

Get the most value from the cloud with the application and data modernization that best aligns with your business objectives. Accelerate innovation across hybrid and multicloud environments with Azure Arc, which offers simplified management, faster application development, and consistent Azure services. Organize, govern, and secure apps and data across datacenters, the edge, and multicloud environments.

Další informace o službách a produktech pro modernizaci dat a aplikací

Azure App Service

Optimize costs, operate confidently, and ship features faster by bringing your apps and data to the cloud.

Azure SQL

Vytváření aplikací, které se škálují stejným tempem jako vaše firma, s využitím spravovaného a inteligentního SQL v cloudu

Azure Spring Cloud

Využití moderních vzorů mikroslužeb ve Spring Bootu, eliminace často používaného kódu a vývoj robustních aplikací v cloudu

Azure Kubernetes Service (AKS)

Využijte možnost jednoduchého nasazování a správy kontejnerizovaných aplikací s využitím plně spravované služby Kubernetes.

Azure Database for PostgreSQL

Focus on application innovation, not database management, with fully managed and intelligent PostgreSQL.

Azure Database for MySQL

Využijte možnost snadného nastavení, provozu a škálování dat s pokročilým zabezpečením a vysokou dostupností.

Migration tools for .NET and Java

Save up to 54 percent vs. on-premises and up to 30 percent vs. AWS by migrating your ASP.NET applications to Azure.1

Program migrace do Azure a modernizace

Simplify your move to the cloud with the right mix of expert help at every stage of your migration journey.

Aktuální novinky a zdroje informací k modernizaci aplikací a dat

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Přechod od tří vlastních webových stránek k jednotné platformě

"Our move to .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript, and Azure services worked out just like we had planned. Our new website makes us much more agile in supporting Chipotle's primary mission."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Managing rapid growth with Microsoft Power Platform

"Microsoft Power Platform has allowed us to break free of the challenges we had with custom code and innovate quickly on top of our legacy systems."

Bob Means, Director of Business Solutions, Coca-Cola Bottling Company United
Coca-Cola

Využití Azure při inovacích a zvyšování efektivity

"Nobody understands .NET and SQL Server better than Microsoft, which, through Azure, gave us a robust set of managed services for migrating our legacy applications to the cloud."

Bev Kite, Chief Information Officer, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Academy of motion arts

Urychlení modernizace aplikací v Javě pomocí Azure

"'Cloud–native' must provide tangible results. Azure Spring Cloud helps by taking away the implementation and management effort so we can focus on our core competencies."

Jonathan Jones, vedoucí architekt řešení, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Enhancing performance by moving Java apps to Azure

"Azure has accelerated our digital transformation by enabling us to rapidly deliver enhanced digital experiences and innovations."

Nedved Yang, Head of Digital Technology, AIA Singapore
AIA

Program migrace do Azure a modernizace

Get resources, guidance, and tools at every stage of modernization to help you move, manage, and secure your workloads.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.

1 Uvedený poměr cena/výkon vychází ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v říjnu 2020 provedla společnost GigaOm. Tato studie porovnávala poměr cena/výkon u následujících prostředí: Místní webové servery se systémem Windows Server 2016 a databází se systémem Windows Server 2016 a SQL Server 2017; App Service se skladovou jednotkou PremiumV3 ve velikosti P1 se čtyřmi instancemi a Azure SQL Database s typem serveru Gen5 se 4 vCPU; prostředí AWS na instancích m5d.large EC2 zřízených Elastic Beanstalkem s databází Amazon RDS db.m5.xlarge se spuštěným serverem Microsoft SQL Server 2017. Nasazenou testovací aplikací byl webový obchod Parts Unlimited, aplikace v ASP.NET využívající jako webový server službu IIS a jako back-end Microsoft SQL Server. Výkon se hodnotil pomocí testů načítání domovské stránky, vyhledávání položek a nákupu položek, z nichž každý trval 60 minut. Náklady na jednotlivá prostředí byly vypočteny pomocí kalkulačky celkových nákladů na vlastnictví AWS TCO, kalkulačky cen AWS a cenové kalkulačky Azure. Při výpočtu cen pro Azure byly použity ceny za rezervovanou kapacitu pro App Service a Azure SQL Database a k hostování se využila oblast USA – východ. Při výpočtu cen pro AWS byly použity ceny za rezervované instance a k hostování se využila oblast us-east-1. Ceny zahrnují Zvýhodněné hybridní využití Azure, které která umožňuje využití stávajících licencí Windows Serveru a SQL Serveru pro virtuální počítače Azure a instance Azure SQL Database. Celkové náklady jsou odhadované na provoz aplikace po dobu tří let. Skutečné výsledky a ceny se můžou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti. 2 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců s rezervovanou kapacitou nebo rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou platné k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Výpočty pro virtuální počítače Azure s Windows jsou založené na jednom virtuálním počítači Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sazbou za SUSE Linux Enterprise Basic. Výpočty pro AWS jsou založené na jednom virtuálním počítači m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím tarifů průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Výpočty pro SQL Server jsou založené na spravované instanci Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s 8 virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Náklady na rozšířené aktualizace zabezpečení použité pro AWS vychází z ceny Windows Serveru Standard Open NL ERP v USD. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Podrobnosti vám poskytne prodejní zástupce.