Přeskočit navigaci

Podpora zákazníků Azure

Zajistěte srozumitelnost a jistotu na cestě do cloudu. Podívejte se na vyžádání na digitální událost Realizing Success in the Cloud.

Získejte odborné znalosti, které potřebujete pro úspěšnou implementaci cloudu

Osvojte si správné cloudové strategie, které vyhovují vašim specifickým obchodním, oborovým a bezpečnostním potřebám. Definujte jasnou cestu vpřed s osvědčenými pokyny a souborem osvědčených postupů, programů a vzdělávacích zdrojů pro celou vaši organizaci, abyste si vybudovali odborné znalosti a dosáhli trvalé hodnoty cloudu.

Dosažení hodnoty cloudu s využitím osvědčených cloudových nástrojů a doprovodných materiálů

Postavte vaší cloudovou strategii a plán nasazení na osvědčených základech Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure a Azure Well-Architected Framework, abyste měli jistotu, že na každém kroku dodržujete osvědčené postupy v oboru.

Projděte si jednotlivé fáze cesty ke cloudu

Bez obav naplánujte a implementujte svou cestu ke cloudu s využitím šablon, posouzení, nástrojů a prověřených osvědčených postupů v rámci architektury Cloud Adoption Framework. Postupujte podle podrobných technických a obchodních doprovodných materiálů a implementujte konzistentní a opakovatelný přístup pro všechny lidi, procesy a technologie.

Definování strategie

Definujte svoje strategie a úspěšně realizujte svůj cloudový podnikatelský záměr s využitím doprovodných materiálů ke klíčovým finančním a technickým aspektům z Azure.

Plán

Vytvořte akční plán pro zajištění implementaci a organizační připravenosti pomocí nástroje SMART(Strategic Migration Assessment and Readiness Tool).

Připravenost

Připravte prostředí IT a zkonstruujte cílové zóny Azure. Využijte možnosti nasazení v podnikovém měřítku, nebo nasaďte v malém a potom nasazení rozšiřujte.

Přechod

Využijte migraci místních aplikací do cloudu nebo modernizaci digitálních aktiv pro posílení firemních i produktových inovací.

Řízení

Doporučení z nástroje pro benchmarking zásad správného řízení vám pomohou naplánovat vhodné protokoly zabezpečení, zásady správného řízení a dodržování předpisů.

Spravujte

Provozujte a optimalizujte vaše prostředí prostřednictvím důkladné analýzy vašich úloh pomocí nástroje pro posouzení Azure Well-Architected Review.

Optimalizace investic do cloudu

Pochopte ekonomiku cloudu, abyste z investice do cloudu vytěžili co nejvíce a vytvořili si obchodní argumenty pro Azure.

Prozkoumání architektury na první pohled

V této jednostránkové infografice, kterou můžete sdílet, najdete stručný přehled architektury Cloud Adoption Framework.

Vytváření a správa vysoce výkonných úloh

Optimalizujte kvalitu svých cloudových úloh s využitím kolekce technických doprovodných materiálů, nástrojů a prostředků zaměřených na pět pilířů architektury Azure Well-Architected Framework:

Posouzení kvality úloh

Získejte podrobnou analýzu svých úloh z hlediska pěti pilířů architektury pomocí Azure Well-Architected Framework Review.

Optimalizace prostředků Azure

Azure Advisor vám zajistí užitečná doporučení pro optimalizaci nasazených prostředků Azure na základě nákladové efektivity, výkonu, spolehlivosti a zabezpečení.

Rychlejší zajištění spolehlivého softwaru

Vydejte se s vaší organizací na cestu k optimální hodnotě cloudu pomocí architektur Microsoft podporovaných řešeními DevOps, které zahrnují plynulou integraci s GitHubem.

Nástroje DevOps pro každou fázi životního cyklu aplikace

Zajištění průběžného doručování softwaru a více výhod implementací vhodné kombinace kompletních technologií, procesů a kultury DevOps

GitHub

Posílení spolupráce, automatizace pracovních postupů od kódu po cloud a pomoc při zabezpečování vašeho kódu s využitím rozšířených možností vývoje softwaru

Přizpůsobení cesty s využitím pomoci programů a partnerů

Dosáhněte úspěchu v Azure s využitím přímé pomoci od odborníků na přechod na cloud, mezi které patří technici Microsoftu, konzultanti a ověření cloudoví partneři.

Program migrace do Azure a modernizace

Spolupracujte s odbornými techniky Azure, abyste mohli s jistotou plánovat a migrovat pomocí osvědčených komplexních metodik, nástrojů a prostředků a zároveň využívat jedinečné nabídky a pobídky ke snižování nákladů.

FastTrack for Azure

S využitím cloudových osvědčených postupů a pomoci od techniků Azure rychle a efektivně vyvíjejte a nasazujte úspěšná cloudová řešení a k oprávněním projektům získejte také doprovodné materiály ohledně architektury.

Plány podpory Azure

Vyberte si z nejrůznějších plánů zahrnujících proaktivní služby technických odborníků, které vám pomůžou rozvíjet znalosti Azure a technické schopnosti.

Partneři Azure s ověřenými schopnostmi

Využijte pomoc při hledání správného partnera pro vaše potřeby plánování cloudu, včetně specializace ve vašem odvětví a správné úrovně technické a firemní podpory. Můžete vybírat z partnerů, kteří nabízejí:

Zkušenosti s architekturou Cloud Adoption Framework

Možnosti podpory a odborné znalosti v příslušném oboru

Oborová řešení Microsoftu

Zajistěte využití potenciálu vaší organizace naplno prostřednictvím digitální transformace, včetně migrace do Azure a cesty ke cloudu. Spolupracujte s vyhrazeným týmem odborníků, kteří podpoří vaše cíle, pomůžou vám identifikovat a zmírnit rizika a provedou vás všemi kroky.

Další informace

Rozvoj cloudových dovedností

Pomozte vaší organizaci získat cloudové školení, které potřebuje k tomu, aby mohla využívat Azure bez obav, a to prostřednictvím různých možností virtuální výuky, mezi které patří kurzy umožňující postupovat vlastním tempem, kurzy vedené instruktorem a certifikace na základě role.

Na Microsoft Learn se můžete zdarma naučit vše od základů používání Azure až po pokročilé dovednosti v oblasti IT, vývoje a plánování cloudu. Využijte možnosti získání nových cloudových dovedností:

  • Interaktivní studijní programy umožňující postupovat vlastním tempem pro všechny úrovně dovedností a role
  • Praktické zkušenosti z prostředí sandboxu
  • Virtuální školení a školení na vyžádání od školitelů s certifikací Microsoft Certified Trainer dostupná po celém světě

Zahájit výukový program

Zajistěte ve vaší organizaci úspěšnou digitální transformaci a školení ke cloudu s využitím certifikací Microsoftu, mezi které patří:

  • Certifikace na základě role, mezi které patří certifikace Základy Azure, Základy dat v Azure a Základy Azure AI.
  • Specializované certifikace, mezi které patří certifikace Azure IoT a Azure pro SAP.

Získat certifikaci

Zúčastněte se bezplatných workshopů Azure Virtual Training Day a učte se od odborníků Microsoftu na jednodenních online akcích vedených instruktorem s prezentacemi, ukázkami, diskuzemi a praktickými workshopy.

Zkoumat události

Spolupracujte s partnery Microsoftu pro vzdělávání po celém světě a zajistěte si přizpůsobené školení ke cloudu, které bude vyhovovat potřebám vaší organizace, včetně kombinované výuky a virtuálních certifikačních kurzů vedených instruktorem.

Zahájit výukový program

Pokračujte ve vzdělávání s odborníky Microsoft

Podívejte se na tyto videa z řady Azure Enablement Show, abyste urychlili svoji cestu do cloudu, sestavovali cloudové aplikace s vhodnou architekturou a zlepšili svoje dovednosti v oblasti cloud computing (cloudové výpočty).

Cloud Adoption Framework pro Azure

Získejte osvědčené poradenství, které urychlí vaši cestu k přijetí cloudu. Tato řada zahrnuje rozhovory s odborníky o tvorbě plánu přijetí cloudu, přípravě vašich prvních cloudových prostředí a věnují se i nárokům zásad správného řízení a dodržování předpisů.

Dobře navržená architektura Azure

Vytvářejte, navrhujte a spravujte vysoce výkonné úlohy v Azure. Tato řada zahrnuje celý životní cyklus aplikací, od konceptu a návrhu až po správu a optimalizaci.

Studijní materiály k Azure

Rozvíjejte své odborné znalosti Azure. Tato série vám ukáže, jak využít výukové materiály Microsoftu k tomu, abyste se stali odborníkem na Azure a abyste jím zůstali.

Objevte úspory nákladů a maximalizaci hodnot

Využijte výhod úspory nákladů na IT, vyšší produktivitu a optimalizovaný výkon, pokud používáte prostředky Azure pro podporu zákazníků. Přečtěte si dokument white paper IDC Business Value of Microsoft Azure Customer Enablement Tools, Resources, and Programs a snímek obchodní hodnoty (zobrazit snímek na celé obrazovce) a zjistěte, jak zákazníci úspěšně maximalizovali hodnotu Azure.

Často kladené otázky týkající se zdrojů pro podporu zákazníků