Ceny veřejných IP adres

Ceny veřejných IP adres v Azure se můžou lišit v závislosti na zákazníkem zvolené skladové položce (Basic nebo Standard) a typu IP adresy (dynamická nebo statická). Následující tabulka shrnuje cenovou strukturu pro veřejné IP adresy.

Poznámka: Azure má dva různé modely nasazení pro vytváření prostředků a práci s nimi – Resource Manager (ARM) a Classic (ASM).

Typ Basic (Classic) Basic (ARM) Standard (ARM)
Dynamická IP adresa První virtuální IP adresa cloudové služby: Zdarma
Další: $-/hodina1
$-/hodina
Statická IP adresa $-/hodina $-/hodina $-/hodina
Předpona veřejné IP adresy2 $- za IP adresu za hodinu3

1 Za všechny veřejné IP adresy na úrovni instance (ILPIP) se účtuje $-/hodina. Každá cloudová služba získá zdarma veřejnou virtuální IP adresu. Za další virtuální IP adresy se účtuje $-/hodina.

2Předpona veřejné IP adresy je souvislý rozsah veřejných IP adres.

3Předpony veřejných IP adres se účtují podle počtu IP adres za hodinu. Předpona se vám začne účtovat okamžitě po vytvoření.

Omezení IP adres jsou uvedená v kompletní sadě omezení sítě v Azure. Pokud chcete v závislosti na svých obchodních potřebách zvýšit výchozí omezení (až do povoleného maxima), kontaktujte podporu.

Přemapování veřejných IP adres

* Vztahuje se jenom na nasazení v modelu nasazení ASM/Classic.

Každé přidružení vyhrazené IP adresy k nové cloudové službě se považuje za přemapování. Prvních 100 přemapování za měsíc je zdarma. Za všechna ostatní přemapování se účtuje $0.1 za přemapování.

Nejčastější dotazy

 • V modelu nasazení ARM se neúčtuje za dynamické veřejné IP adresy, pokud je přidružený virtuální počítač ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno). Ale za statické veřejné IP adresy se platí bez ohledu na přidružený prostředek. Další podrobnosti o porovnání statické a dynamické metody přidělení najdete v tomto článku.

  V modelu nasazení Classic se neúčtuje za veřejné IP adresy na úrovni instance (ILPIP), pokud je virtuální počítač ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno).

 • U statických veřejných IP adres v modelu nasazení ARM a vyhrazených IP adres v modelu nasazení ASM se začíná účtovat druhou hodinu po vytvoření příslušné IP adresy (abyste měli čas tuto IP adresu správně přiřadit). Platit přestanete po odstranění prostředku s touto IP adresou.

  U všech ostatních veřejných IP adres se platí od okamžiku, kdy se spustí přidružený prostředek, až do chvíle, kdy se přidružený prostředek odstraní nebo převede do stavu Zastaveno (přidělení zrušeno).

 • Veřejná IP adresa Standard kromě všech funkcí, které zahrnuje veřejná IP adresy Basic, zajišťuje také odolnost zóny. Ve spojení se službou Load Balancer úrovně Standard je tím zajištěna vysoká dostupnost a odolnost zóny.

 • Pokud jste veřejnou IP adresu koupili před zářím 2017, máte veřejnou IP adresu Basic.

 • Ano.

 • Je to vyhrazená IP adresa, která se nepoužívá v běžícím nasazení. Za nepoužívané vyhrazené IP adresy účtujeme nominální poplatek (viz tabulku s cenami).

 • Ne, poplatky se vám neúčtují, dokud používáte v nasazení jeden virtuální počítač a vyhrazená IP adresa patří mezi pět adres zahrnutých mezi vyhrazené IP adresy.

  Pokud jsou však všechny virtuální počítače v nasazení ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno), budou se vám za vyhrazenou IP adresu účtovat poplatky.

 • Následující tabulka uvádí hodinové poplatky za jednotlivé předpony v závislosti na jejich velikosti.

  Blok IP adres Počet IP adres Za hodinu*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Poplatek za hodinu se vypočítá jako poplatek za hodinu jedné IP adresy ($-) × počet IP adres v bloku.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.