Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za IP adresy

Dynamická nebo rezervovaná adresa používaná k identifikaci konkrétního virtuálního počítače nebo cloudové služby

Ceny veřejných IP adres v Azure se můžou lišit v závislosti na zákazníkem zvolené skladové položce (Basic nebo Standard) a typu IP adresy (dynamická nebo statická). Následující tabulka shrnuje cenovou strukturu pro veřejné IP adresy.

Poznámka: Azure má dva různé modely nasazení pro vytváření prostředků a práci s nimi – Resource Manager (ARM) a Classic (ASM).

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Typ Basic (Classic) Basic (ARM) Standard (ARM) Globální (ARM)
Dynamická IPv4 adresa První virtuální IP adresa cloudové služby: Zdarma
Další: $-/hodina1
$-/hodina
Statická IPv4 adresa $-/hodina4 $-/hodina $-/hodina $-/hodina
Předpona veřejné IPv4 adresy2 $- za IP adresu za hodinu3 $- za IP adresu za hodinu3

1Za všechny veřejné IPv4 adresy na úrovni instance (ILPIP) se účtuje $-/hodina. Každá cloudová služba získá zdarma veřejnou virtuální IP adresu. Za další virtuální IP adresy se účtuje $-/hodina.

2Předpona veřejné IPv4 adresy je rozsah souvislých veřejných IPv4 adres. Za použití předpon veřejných IPv4 adres odvozených z vlastních předpon IPv4 adres (BYOIP) se neúčtují žádné poplatky.

3Předpony veřejných IPv4 adres se účtují podle počtu IPv4 adres za hodinu. Předpona se vám začne účtovat okamžitě po vytvoření.

4Použití veřejných adres IPv4 spotřebovaných v Azure VMware Solution bude zpoplatněno na základě statické adresy IPv4 Basic (klasická), jak je uvedeno.

Limity stanovené pro IP adresy jsou uvedené v úplné saděomezení sítě v Azure. Pro zvýšení výchozích limitů na základě vašich obchodních potřeb (až do maximálních limitů) kontaktujte podporu.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti
 • V modelu nasazení ARM se neúčtuje za dynamické veřejné IP adresy, pokud je přidružený virtuální počítač ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno). Ale za statické veřejné IP adresy se platí bez ohledu na přidružený prostředek. Další podrobnosti o porovnání statické a dynamické metody přidělení najdete v tomto článku.

  V modelu nasazení Classic se neúčtuje za veřejné IP adresy na úrovni instance (ILPIP), pokud je virtuální počítač ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno).

 • U statických veřejných IP adres v modelu nasazení ARM a vyhrazených IP adres v modelu nasazení ASM se začíná účtovat druhou hodinu po vytvoření příslušné IP adresy (abyste měli čas tuto IP adresu správně přiřadit). Platit přestanete po odstranění prostředku s touto IP adresou.

  U všech ostatních veřejných IP adres se platí od okamžiku, kdy se spustí přidružený prostředek, až do chvíle, kdy se přidružený prostředek odstraní nebo převede do stavu Zastaveno (přidělení zrušeno).

 • Veřejná IP adresa Standard kromě všech funkcí, které zahrnuje veřejná IP adresy Basic, zajišťuje také odolnost zóny. Ve spojení se službou Load Balancer úrovně Standard je tím zajištěna vysoká dostupnost a odolnost zóny.

 • Pokud jste veřejnou IP adresu koupili před zářím 2017, máte veřejnou IP adresu Basic.

 • Ano.

 • Je to vyhrazená IP adresa, která se nepoužívá v běžícím nasazení. Za nepoužívané vyhrazené IP adresy účtujeme nominální poplatek (viz tabulku s cenami).

 • Ne, poplatky se vám neúčtují, dokud používáte v nasazení jeden virtuální počítač a vyhrazená IP adresa patří mezi pět adres zahrnutých mezi vyhrazené IP adresy.

  Pokud jsou však všechny virtuální počítače v nasazení ve stavu Zastaveno (přidělení zrušeno), budou se vám za vyhrazenou IP adresu účtovat poplatky.

 • Následující tabulka uvádí hodinové poplatky za jednotlivé předpony v závislosti na jejich velikosti.

  Blok IP adres Počet IP adres Za hodinu*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Poplatek za hodinu se vypočítá jako poplatek za hodinu jedné IP adresy ($-) × počet IP adres v bloku.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V