Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Security Center

Získejte ucelené zabezpečení v různých cloudech a hybridních prostředích.

Microsoft Defender for Cloud je jednotná platforma ochrany aplikací nativní pro cloud (CNAPP), která poskytuje správu stavu zabezpečení cloudu, správu zabezpečení DevOps a ochranu cloudových úloh napříč vícecloudovými a hybridními prostředími.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Microsoft Defender for Cloud poskytuje komplexní ochranu nativní pro cloud od vývoje po modul runtime v multicloudových prostředích. Defender for Cloud vám pomáhá chránit prostředky napříč Azure, dalšími cloudy a místními prostředími prostřednictvím úrovně Free a vylepšených možností zabezpečení.

Microsoft Defender for Cloud je prvních 30 dní zdarma. Veškeré využití delší než 30 dní se bude automaticky účtovat podle níže uvedených cenových schémat.

Když povolíte Microsoft Defender for Cloud, automaticky se zaregistrujeme a začneme chránit všechny vaše prostředky, pokud se výslovně nerozhodnete pro odmítnutí. Za každý prostředek chráněný nástrojem Defender for Cloud vám bude účtován poplatek podle níže uvedeného cenového modelu.

Správa stavu zabezpečení cloudu (CSPM)

Microsoft Defender for Cloud nabízí základní a pokročilá řešení pro správu stavu zabezpečení cloudu, která chrání napříč vícecloudovými a hybridními prostředími. Základní CSPM (zdarma) poskytuje průběžná hodnocení, doporučení k zabezpečení, Secure Score a srovnávací test zabezpečení cloudu Microsoftu napříč Azure, Amazon Web Services (AWS) a Google Cloudem.

Microsoft Defender CSPM poskytuje pokročilé funkce stavu zabezpečení, včetně kontroly ohrožení zabezpečení bez agentů, analýzy cesty k útokům, integrovaného stavu zabezpečení s podporou dat, kontextualizace v celém životním cyklu od vytváření kódu až po nasazení do cloudu a inteligentního grafu zabezpečení cloudu. Ceny závisí na velikosti cloudu a fakturace se zakládá jenom na počtu serverů, účtů úložiště a databází.

Kromě toho zahrnuje funkce zabezpečení DevOps, které umožňují bezpečnostním týmům spravovat zabezpečení DevOps v prostředích s více kanály.

Plán CSPM Cena
Základní CSPM Free1
Defender CSPM (správa stavu cloudového zabezpečení) $-

1CsPM v programu Microsoft Defender chrání všechny vaše multicloudové úlohy, ale fakturace se vztahuje pouze na výpočetní prostředky, databáze a prostředky úložiště. Fakturovatelné úlohy jsou virtuální počítače, účty úložiště, databáze OSS a SQL PaaS a servery na počítačích. Fakturace začíná 1. srpna, 2023.

Mezi základní funkce CSPM v programu Microsoft Defender for Cloud patří inventář prostředků, posouzení zabezpečení, přehled o stavu zabezpečení DevOps, zabezpečení infrastruktury jako kódu a správa dodržování předpisů. Další informace viz Přehled CSPM (Cloud Security Posture Management) – Microsoft Defender for Cloud | Microsoft Learn

Plány ochrany cloudových úloh

Microsoft Defender for Cloud poskytuje ochranu cloudových úloh, která organizacím pomáhá rychle předcházet moderním hrozbám, detekovat je a reagovat na ně napříč vícecloudovými a hybridními prostředími. Získejte možnosti rozšířené ochrany před internetovými útoky pro zabezpečení rozhodujících úloh napříč virtuálními počítači, kontejnery, databázemi, úložišti, aplikačními službami, rozhraními API a dalšími službami.

Typ prostředku Prostředek Cena
Servery Microsoft Defender for Servers plán 1 $-
Microsoft Defender for Servers plán 2 $-
Kontejnery Microsoft Defender pro kontejnery $-4
Databáze Microsoft Defender for SQL v databázích připojených k Azure $-2
Microsoft Defender for SQL mimo Azure $-3
Microsoft Defender for MySQL $-
Microsoft Defender for PostgreSQL $-
Microsoft Defender for MariaDB $-
Microsoft Defender for Azure Cosmos DB5 $-
Úložiště Microsoft Defender for Storage1 $-6
Pro stávající zákazníky, kteří používají ceny za jednotlivé transakce v programu Defender for Storage (classic), se prosím podívejte na portál Defender for Cloud.
Kontrola malwaru7
(doplněk pro Defender for Storage)
$-/GB zkontrolovaných dat
Vrstva služby Microsoft Defender for App Service $-
Microsoft Defender for Key Vault $- za trezor na měsíc
Microsoft Defender for Resource Manager $- za předplatné na měsíc

1 Microsoft Defender v současnosti chrání prostředky Azure Blobs, Azure Files a Azure Data Lake Storage Gen2.

2 Cena Microsoft Defender for SQL v databázích připojených k Azure se vztahuje na servery SQL v databázi Azure SQL, Azure SQL Managed Instance, Azure SQL elastických fondech, Azure Synapse Analytics vyhrazeném fondu SQL, SQL na Azure Virtual Machines a SQL na prostředcích s podporou Azure Arc (v datovém centru zákazníka, na hraničních zařízeních nebo v prostředí s více cloudy).

3 Cena služby Microsoft Defender for SQL mimo Azure se vztahuje na SQL Servery hostované mimo Azure v datovém centru zákazníka, na hraničních zařízeních nebo v prostředí s více cloudy, které nemají povolenou službu Arc.

4 Ceny se provádějí na základě virtuálních jader ve vašich pracovních uzlech Kubernetes podporovaných službou Microsoft Defender pro kontejnery. Tato cena zahrnuje 20 bezplatných měsíčních posouzení ohrožení zabezpečení provedených v registru kontejneru na jedno naúčtované virtuální jádro, přičemž počet bude založen na spotřebě za předchozí měsíc. Každá další kontrola se bude účtovat $- na přehled imagí. U většiny zákazníků se neočekává účtování žádných dalších poplatků za skenování imagí.

5 U bezserverových účtů Azure Cosmos DB se celkový počet RU převádí na zřízenou propustnost pomocí konverzního faktoru 0,00003125.

6 U účtů úložiště, které překračují 73 milionů měsíčních transakcí, se bude účtovat $- za každý 1 milion transakcí, které překročí prahovou hodnotu.

7 Vyhledávání malwaru v programu Defender for Storage v současné době podporuje pouze Azure Blob Storage. Není k dispozici pro Defender for Storage (classic).

Ceny služby Defender for API budou k dispozici v únoru 2024.

Další poplatky za data jenom pro virtuální počítače

Měřič nadlimitního využití Cena
Další nahraná data nad rámec zahrnutého denního objemu dat Ceny za příjem dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.
Další uchování nad rámec jednoho měsíce Ceny uchovávání dat najdete na stránce s cenami Azure Monitoru.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Security Center

Další informace o funkcích a možnostech produktu Security Center

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Security Center.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Security Center

  • Ne. Předplatná, v nichž byly před 6. prosincem 2021 povoleny buď Microsoft Defender pro Kubernetes nebo registry Microsoft Defender pro kontejnery, nemusí projít upgradem na novou nabídku Microsoft Defender pro kontejnery. V portálu nicméně uvidíte možnost upgradu.
  • Zákazníci, kteří aktuálně používají Microsoft Defender pro Kubernetes, ho budou moct používat i nadále u předplatných, kde je služba už povolená.
  • Zákazníci, kteří aktuálně používají registry Microsoft Defender pro kontejnery, to budou moct používat i nadále u předplatných, kde už je povolený.
  • Ano. Nový plán Microsoft Defender pro kontejnery obsahuje všechny funkce, které byly dříve k dispozici v rámci Microsoft Defender pro Kubernetes a registrů Microsoft Defender pro kontejnery. Nový plán navíc obsahuje rozsáhlou sadu nových a vylepšených možností a odstraňuje dříve existující závislosti na Microsoft Defender pro servery. Zcela nové funkce zahrnují nasazení nativní pro Kubernetes, pokročilou ochranu před hrozbami s analytikou a detekcí anomálií podporovanou přes Kubernetes a viditelnost zranitelnosti za běhu.

    Další informace nejdete v tomto článku.

  • Transakce je volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku do 1000 datových bodů obsažených v časové řadě. Každý přírůstek o 1000 datových bodů se bude považovat za další transakci. Příklad: Volání rozhraní API s velikostí datové části požadavku 2050 datových bodů odpovídá 3 transakcím. Maximální velikost datové části požadavku je 8640 datových bodů. Každý datový bod v časové řadě je dvojice razítko / numerická hodnota.
  • V případě bezserverových účtů Azure Cosmos DB používá Microsoft Defender for Cosmos DB konverzní faktor 0,00003125 k převodu bezserverových jednotek žádostí (RU) na zřízenou propustnost. Příklad: Za bezserverový účet Azure Cosmos DB s využitím 215 milionů RU za měsíc se bude účtovat $- za Microsoft Defender for Cosmos DB (215 milionů RU * 0,00003125 * $- za 100 RU za sekundu).

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V