Přeskočit na hlavní obsah

Průmyslové IoT v Azure

Sestavujte otevřená a interoperabilní řešení IoT, která zabezpečují a modernizují průmyslové systémy pro služby Průmyslu 4.0.

Zrychlení cesty k Průmyslu 4.0

Vyhledejte nebo vytvořte řešení IoT pro unifikaci nových nebo starších zařízení a propojte dodavatele, zákazníky a distribuované pracovní síly v rámci globálního ekosystému. Internet věcí Azure pro průmysl vychází z principu, že nová řešení a data musí vzájemně spolupracovat prostřednictvím průmyslových standardů a zabraňovat vzniku závislosti na dodavatelích. Rychlejší rozpoznávání prostředků, špičková globální podpora a roky zkušeností se zabezpečením od čipu až po cloud vám umožní dosahovat požadovaných výsledků ve velkém.

Zachovejte si kontrolu nad vaším řešením, připojte zařízení v průmyslových zónách a připravte se na zavedení nových prostředků nebo technologií. Sestavujte prostřednictvím standardů OPC UA průmyslová řešení IoT, která jsou kompatibilní s průmyslovými zařízeními a systémy. Výkonné vizualizace prostřednictvím služeb spravované platformy, opensourcového softwaru a otevřených modelů průmyslových dat na hraničních zařízeních i v cloudu vám umožní zasadit data do kontextu.

Chraňte své prostředky pomocí integrovaného zabezpečení, které aktivně detekuje hrozby a zastavuje je dřív, než k nim dojde. Využijte možnost spolehnout se v rámci Internetu věcí Azure na Azure Sphere, Azure Defender a mikroslužbu OPC Vault, zjednodušit implementaci a údržbu průmyslových prostředků a usnadnit složitou správu certifikátů a možností připojení.

Zajistěte si technickou pomoc, rady a podporu při návrhu a realizaci průmyslových řešení IoT na základě znalostí příslušného oboru, které špičkoví výrobci vyžadují. Partnerská řešení Azure procházejí přísným a nezávislým technickým ověřením, aby se zajistilo, že jejich funkce splňují specifikace Microsoftu. Partnerská řešení podporují všechny typy průmyslových rozhraní IoT, která spolupracují s platformami Internetu věcí Azure. AppSource vám pomůže najít tu správnou aplikaci pro vaše obchodní potřeby.

Zajistěte si maximální využití investic do vaší továrny a vybavení díky zachování dlouhodobé podpory. Azure poskytuje konzistentní a předvídatelné informace o dostupnosti podpory po celou dobu životnosti produktu a pomáhá tak plánovat a realizovat vaši digitální transformaci. Otevřené standardy, otevřený ekosystém partnerů a zaměření na opensourcový kód pomáhá prodloužit životní cyklus vybavení a vytvořit dlouhodobou a škálovatelnou architekturu pro inovativní obchodní modely.

Konzistentní a komplexní prostředí od cloudu až po hraniční zařízení vám umožní vytvářet přehledy na základě dat. Funkce Azure AI a strojového učení jsou založené na sadě zásad, které zahrnují konzistentní vývoj aplikací, holistické zabezpečení, unifikovanou identitu, zjednodušenou správu zařízení a portfolio a ekosystém robustních inteligentních hraničních zařízení, které nabízejí možnost volby. Náš datový modul s integrovanou umělou inteligencí, časovými řadami a analýzami, který je optimalizovaný pro hraniční zařízení, umožňuje propojit dohromady data, AI a strojové učení a zajistit maximální efektivitu procesů.

Zvýšení spolehlivosti zařízení pomocí předpisové údržby

Díky řešení předpisové údržby, které je postavené čistě na produktech Azure IoT, můžete zjistit potenciální problémy dříve, než k nim dojde. V této ukázce je vidět, jak analyzovat streamovaná data ze senzorů a zařízení, shromažďovat data v průběhu času a aplikováním strojového učení předpovědět závady zařízení a zabránit nákladným prostojům.

Řídicí panel

Souhrn klíčových ukazatelů výkonu

Upozornění a varování

Podrobnosti o prostředku

Řešení upozornění

Krok 1 z 3

Vzdálené monitorování v reálném čase

Operátoři na řídicím panelu vidí umístění jednotlivých prostředků a stav celé infrastruktury v reálném čase.

Krok 2 z 3

Zobrazení stavu a umístění jednotlivých prostředků

Pochopení stavu prostředků je velice důležité, protože incidenty se ztrátou času mohou být kvůli výpadkům výroby a dodavatelským smlouvám velice nákladné.

Krok 3 z 3

Dozor nad vzdálenými umístěními

Pracoviště, která se dřív navštěvovala jednou za šest měsíců z důvodů rutinní údržby, je teď možné sledovat v reálném čase.

Krok 1 z 2

Sledování obchodních metrik v reálném čase

Na základě kritických provozních a výrobních dat se generují důležité obchodní klíčové ukazatele výkonu, které se během dne nebo výrobního intervalu sledují a porovnávají s cíli a prahovými hodnotami. V reálném čase získáte výsledky z prostředků, které se tradičně pravděpodobně celé dny, týdny nebo měsíce nemonitorovaly.

Krok 2 z 2

Integrace se stávajícími systémy

Data ze senzorů v reálném čase se mohou kombinovat s informacemi z jiných externích zdrojů nebo dokonce jiných podnikových systémů, jako jsou CRM nebo služby ERP.

Krok 1 z 3

Upozornění a varování v reálném čase

Upozornění se v reálném čase eskalují, aby jim operátor věnoval pozornost. Na havárie se dá rychle reagovat prostřednictvím portálu nebo vypnutím strojů pomocí příkazů odeslaných z řídicího panelu.

Krok 2 z 3

Predikce selhání dřív, než k nim dojde

Důležité je, že některá upozornění jsou předpokládaná. Údržbu je možné provést dřív, než dojde k selhání, pokud data ukazují na situaci nebo trend, který předpovědní model považuje za problematické.

Krok 3 z 3

Vyřešení potíží dřív, než eskalují

Operátor může vybrat kritickou chybu s nejvyšší prioritou, která se ještě neřeší nebo nesleduje.

Krok 1 z 3

Analýza datových kanálů v reálném čase

Řídicí panel ingestuje data v reálném čase. Na této úrovni je možné monitorovat skutečný stav a produkční výkon jednotlivých prostředků.

Krok 2 z 3

Možnost reagovat

Tato data umožňují příslušným pracovníkům naplánovat plánovanou (nebo neplánovanou) práci, organizovat časová období údržby nebo předpovídat produkční výstupy z prostředků, které mohou být na vzdálených pracovištích.

Krok 3 z 3

Provedení údržby dřív, než prostředek selže

V tomto příkladu jde o kritické predikované varování od ventilátoru. Během několika dnů selže a způsobí vypnutí příslušného prostředku. Spadá také do období standardní životnosti tohoto dílu. Operátor může vybrat konkrétní díl, se kterým bude něco dělat.

Krok 1 z 5

Provedení akce a vyřešení situace

Podrobnosti o upozornění na řídicím panelu poskytují operátorovi konkrétní informace o příslušném dílu a zjištěném problému. Zahrnují sériové číslo, číslo dílu a dokonce i inventární číslo a umístění náhradních dílů.

Krok 2 z 5

Analýza obchodních dopadů

Předpokládané selhání uvádí, že ventilátor vzduchového filtru selže dřív, než je pro tuto jednotku naplánovaná rutinní údržba. Výsledkem bude vypnutí prostředku s prostoji.

Krok 3 z 5

Analýza dat v reálném čase

Ze zařízení v terénu se ingestují data v reálném čase a zobrazí se na portálu. Operátor může monitorovat datový kanál v reálném čase a ověřit, že upozornění a poskytnuté informace jsou správné. Zobrazí se také prahová hodnota pro příslušné upozornění, takže si uživatel může snadno prohlédnout situaci v porovnání s běžným provozem.

Krok 4 z 5

Vytvoření lístků služby

Operátor může vytvořit lístek pro údržbáře, aby tento díl vyměnili, a zajistit tak provozuschopnost příslušného prostředku. Má také k dispozici informace a data pro provedení obchodních analýz a případně i provozních změn na základě jejich výsledku.

Krok 5 z 5

Vytvoření lístků služby

Operátor může vytvořit lístek pro údržbáře, aby tento díl vyměnili, a zajistit tak provozuschopnost příslušného prostředku. Má také k dispozici informace a data pro provedení obchodních analýz a případně i provozních změn na základě jejich výsledku.

Projděte si architektury a řešení Internetu věcí Azure pro průmysl

Postavte provoz na digitálním jádru, které integruje systémy a celý dodavatelský řetězec, a zajistěte si převratnou digitální transformaci.

Sledování stavu

Monitoruje klíčové parametry vašeho zařízení a pomáhá zjišťovat významné změny a zabraňovat neočekávaným chybám a přerušením provozu.

Predictive Maintenance

Diagnostikuje stav a výkon zařízení, předpovídá potenciální chyby a potřeby údržby a využívá technologie hybridní reality a digitálních dvojčat ke zlepšení služby v reálném čase.

Další informace o službách OPC pro Internet věcí Azure pro průmysl

OPC Twin

OPC Twin zajišťuje rozpoznávání, registraci a vzdálené řízení průmyslových zařízení prostřednictvím rozhraní REST API. OPC Twin nevyžaduje sadu OPC Unified Architecture (OPC UA) SDK, nezávisí na programovacím jazyku a dá se zahrnout do bezserverových pracovních postupů.

OPC Vault

OPC trezor je mikroslužba, která konfiguruje, registruje a spravuje životní cyklus certifikátů pro server OPC UA a klientské aplikace v cloudu.

OPC Publisher

OPC Publisher je referenční implementace, která ukazuje, jak zajistit připojení ke stávajícím serverům OPC UA a publikovat telemetrická data s kódováním JSON do Azure IoT Hubu ze serverů OPC UA ve formátu publikování a odběru OPC UA, a to s využitím datové části JSON.

Další informace o produktech a službách Azure IoT

Microsoft Defender for IoT

Kompletní řešení zabezpečení s adaptivní detekcí a prevencí hrozeb pro úlohy IoT

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz přesunem úloh z cloudu na hraniční zařízení

Azure IoT Central

Zrychlení tvorby řešení a snížení náročnosti vývoje, provozu a správy IoT a souvisejících nákladů

Azure IoT Hub

Spravovaná služba pro obousměrnou komunikaci mezi zařízeními IoT a Azure

Azure Sphere

Komplexní řešení zabezpečení zahrnující hardware, operační systém a cloudové komponenty

Azure Digital Twins

Řešení IoT nové generace, která modelují reálný svět

Azure Stream Analytics

Bezserverové analýzy v reálném čase, od cloudu až po hraniční zařízení

Nejnovější informace k Internetu věcí Azure pro průmysl a materiály pro Průmysl 4.0

Využití IoT – série videí

Co CEO/CTO společnosti Attabotics chce, abyste věděli

Scott Gravelle, CEO/CTO společnosti Attabotics, mluví o sestavování robotů, o omezené představivosti a o tom, co chce, abyste věděli před zahájením implementace IoT pro koncové body.

Co CEO/CTO společnosti Stanley, Black & Decker chce, abyste věděli

Sudhi Bangalore, CTO společnosti Stanley, Black & Decker, hovoří o významu správného nastavení standardů už od začátku, otevřenosti vůči změnám a složitosti jednoduchého designu uvádí další rady, které by rád znal před zahájením vlastní implementace řešení pro hraniční zařízení.

Co CTO společnosti Fermax chce, abyste věděli

Francisco Sanchez, CTO společnosti Fermax, probírá výhody přímé zpětné vazby od koncových uživatelů, důležitost zabezpečení už od samého začátku a také to, proč si přeje, aby před vlastní implementací IoT věnoval mnohem větší pozornost výhodám modelu SAAS.

Internet věcí Azure pro průmysl nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Maersk pomáhá zákazníkům sledovat dodávky produktů

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, vedoucí pro cloudovou architekturu, A.P. Moller – Maersk
Maersk

Bühler Group transformuje odlévání s využitím IoT

"The use of industry standards like OPC UA promotes interoperability between suppliers and enables them to work better together. It opens the door to develop solutions that drive efficiency across the entire value chain rather than a single machine."

Robert Cuny, programový manažer pro IoT, Bühler Group
Buhler

Tetra Pak zajišťuje bezpečné dodávky potravin a nápojů

"When you have plants around the world, the service knowledge we gain from one plant comes to benefit another."

Johan Nilsson, viceprezident, Tetra Pak Services
Tetra Pak

ABB zajišťuje vyšší efektivitu pracovníků s nižšími náklady

"In Azure, we have a rich menu of services that we can use to make our workforce management solution smarter, so field technicians are more productive."

James Pierre-Noel, vedoucí manažer správy produktů, ABB Enterprise Software
ABB Group

Thyssenkrupp zlepšuje zkušenosti nájemníků

"I know that Microsoft has made a tremendous investment in security and that Azure has numerous regulatory and compliance certifications. Why would we choose anyone else?"

Profesor Michael Cesarz, výkonný ředitel, thyssenkrupp Elevator
ThyssenKrupp

Nejčastější dotazy

 • Open Manufacturing Platform (OMP) je nezisková organizace, která pomáhá výrobním společnostem zrychlit inovace v rámci IoT ve velkém, a to prostřednictvím spolupráce a sdílení dat a znalostí napříč odvětvími a také přístupu k novým technologiím.

  Aktuální novinky

 • Architektura OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) je globální oborový standard, který zajišťuje otevřenou konektivitu, interoperabilitu, zabezpečení a spolehlivost průmyslových automatizačních zařízení a systémů a umožňuje výrobcům posunout transformaci prostředků na inteligentní továrny o několik kroků dál.

  Další informace

 • Common Data Model zahrnuje sadu standardizovaných a rozšiřitelných datových schémat, které publikovali Microsoft a jeho partneři. Tato kolekce předdefinovaných schémat zahrnuje entity, atributy, sémantická metadata a relace. Schémata reprezentují běžně používané koncepty a aktivity, jako je například účet a kampaň, které zjednodušují vytváření, agregaci a analýzu dat.

  Další informace

 • ANSI/ISA-95 je mezinárodní standard pro integraci podnikových a řídicích systémů, který se primárně používají k propojení průmyslových prostředků v rámci výroby. tento standard musí definovat výměnu informací, která je robustní, bezpečná a nákladově efektivní, a efektivně snižovat rizika, náklady a chyby spojené s implementací. Mechanismus výměny musí zachovat rozsah řízení a integritu informací jednotlivých systémů.

  Další informace

Vyhledání partnera Microsoftu

Možnost zprovoznění v rámci IoT s pomocí zkušeného partnera

Nákup hotového průmyslového řešení IoT

Bohatý katalog certifikovaných aplikací a služeb

Začínáme

Další informace o možnostech nasazení