Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Migrate

Proveďte posouzení migrace vašich místních prostředků do cloudu Azure pomocí služby Azure Migrate. Tato služba vám pomůže vyhodnotit vhodnost migrace a určit správný rozsah a související náklady.

Podrobnosti o cenách

Služba Azure Migrate je sice bezplatná, mohou vám ale být účtovány další služby Azure, které při migraci vašich úloh do Azure využijete. Použití vizualizační funkce Azure Migrate vyžaduje řešení Service Map. Pokud chcete využít vizualizaci závislostí, můžete ke každému projektu Azure Migrate přidružit pracovní prostor služby Log Analytics, ať už nový, nebo existující.

  • Použití jakéhokoli jiného řešení než Service Map v tomto pracovním prostoru způsobí účtování standardních poplatků za Log Analytics.
  • Řešení Service Map můžete po dobu prvních 180 dnů od přidružení pracovního prostoru Log Analytics k projektu Azure Migrate používat zdarma. Po uplynutí 180 dnů se začnou za Log Analytics účtovat standardní poplatky.

Podpora

Azure Migrate nabízí bezplatnou podporu k fakturaci a správě předplatného. Nabízené možnosti technické podpory začínají na $29/měsíc. Najít plán

Smlouva SLA

Azure Migrate je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Migrate

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma