Hlasové služby

Převod zvuku na text, překlad řeči a převod textu na řeč pomocí sjednocených hlasových služeb

Převod řeči na text – převod mluvené řeči na text za účelem intuitivní interakce

Do svých aplikací můžete snadno přidat funkce převodu řeči na text v reálném čase pro scénáře, jako jsou hlasové příkazy, přepis konverzací nebo analýza protokolů z call centra.

Přizpůsobte své modely rozpoznávání řeči stylům řeči uživatelů, častým výrazům a jejich jedinečnému slovníku a začleňte do nich i zvuky na pozadí, přízvuky a vzory hlasu.

Další informace
Převod řeči na text

Převod textu na řeč

Sestavujte inteligentní aplikace a služby, které přirozeně hovoří s uživateli, pomocí služby převodu textu na řeč. Převádějte text na zvuk téměř v reálném čase a s přizpůsobením rychlosti řeči, výšky hlasu, hlasitosti a dalších parametrů.

Obohaťte svoji aplikaci o jedinečný a snadno rozpoznatelný hlas pomocí vlastních hlasových modelů. Stačí nahrát a odeslat trénovací data a služba na základě vaší nahrávky vytvoří jedinečné hlasové písmo.

Další informace
Převod textu na řeč

Překlad řeči

Obohaťte svoji aplikaci o funkce překladu řeči v reálném čase v kterémkoli z podporovaných jazyků a získávejte výstup v podobě textu nebo překladu řeči. Modely překladu řeči využívají nejmodernější technologie rozpoznávání řeči a strojového překladu pomocí neuronových sítí. Jsou optimalizované tak, aby chápaly způsob vyjadřování lidí v reálném životě a generovaly mimořádně kvalitní překlady.

Další informace
Překlad řeči

Obchodní scénáře postavené na hlasových službách

Využijte možnost snadného přepisu všech hovorů a optimalizace výsledků prostřednictvím dávkového přepisu a vlastních hlasových služeb vylepšených pro scénáře call center. Přepisy hovorů můžete indexovat pro fulltextové vyhledávání nebo můžete získat přehledy s využitím analýzy textu k rozpoznání mínění, jazyka a klíčových frází.

Další informace
Hlasové služby pro firmy
"We are impressed with the initial transcription accuracy of Custom Speech and Speaker Recognition. We are now working to optimise for a live environment which would be breakthrough for British Telecom Sport versus the current manual process."

Kevin Blyth, British Telecom Research and Innovation

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání rukopisu

Služba AI, která rozpoznává obsah digitálního rukopisu, jako je rukopis, tvary a rozložení rukopisných dokumentů

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozpoznávání formulářů

Služba extrakce dokumentace založená na AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Asistivní čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převede mluvený zvuk na text

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převede text na mluvený projev

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Detektor anomálií

Jednoduše přidejte možnosti detekce anomálií do vašich aplikací.

Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Jste připravení posílit vaši aplikaci?