Přeskočit navigaci

Hlasové služby

Převod zvuku na text, překlad řeči a převod textu na řeč pomocí sjednocených hlasových služeb

Převod řeči na text – převod mluvené řeči na text za účelem intuitivní interakce

Do svých aplikací můžete snadno přidat převod řeči na text v reálném čase pro účely, jako jsou hlasové příkazy, přepis v reálném čase nebo analýza protokolů z telefonického centra.

Přizpůsobte své modely rozpoznávání řeči stylům řeči uživatelů, častým výrazům nebo jejich jedinečnému slovníku a začleňte do nich i konkrétní zvuky na pozadí, přízvuky a vzory hlasu v závislosti na konkrétním scénáři.

Další informace
Převod řeči na text

Převod textu na řeč

Sestavujte inteligentní aplikace a služby, které přirozeně hovoří s uživateli, pomocí služby převodu textu na řeč. Převádějte text na zvuk téměř v reálném čase a s přizpůsobením rychlosti řeči, výšky hlasu, hlasitosti a dalších parametrů.

Obohaťte svoji aplikaci o jedinečný a snadno rozpoznatelný hlas pomocí vlastních hlasových modelů. Stačí nahrát a odeslat trénovací data a služba na základě vaší nahrávky vytvoří jedinečné hlasové písmo.

Další informace
Převod textu na řeč

Překlad řeči

Obohaťte svoji aplikaci o funkce překladu řeči v reálném čase v kterémkoli z podporovaných jazyků a získávejte výstup v podobě textu nebo překladu řeči. Modely překladu řeči využívají nejmodernější technologie rozpoznávání řeči a strojového překladu pomocí neuronových sítí. Jsou optimalizované tak, aby chápaly způsob vyjadřování lidí v reálném životě a generovaly mimořádně kvalitní překlady.

Další informace
Překlad řeči
"We are impressed with the initial transcription accuracy of Custom Speech and Speaker Recognition. We are now working to optimise for a live environment which would be breakthrough for British Telecom Sport versus the current manual process."

Kevin Blyth, British Telecom Research and Innovation

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Tvář

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Custom Vision PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Analýza textu

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Kontrola pravopisu Bingu

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Language Understanding

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Jste připravení posílit vaši aplikaci?