Přeskočit navigaci

Visual Studio Code

Výkonný odlehčený bezplatný editor kódu s integrovanými nástroji pro snadné nasazení kódu do Azure

Jeden editor, od kódu až po cloud

Věnujte více času kódování a méně času přepínání mezi nástroji. Používejte funkce a rozšíření zajišťující integraci s Azure a GitHubem, abyste mohli vyvíjet, ladit a nasazovat vše z jednoho místa.

Nabízí místní emulátory a rozšíření pro sestavování, spouštění a ladění cloudových aplikací přímo z editoru.

Importuje a spravuje data místních nebo vzdálených databází s podporou Azure Cosmos DB, MongoDB a dalších.

Obsahuje pracovní postupy s asistencí pro GitHub Actions a Azure Pipelines sloužící k vytvoření a konfiguraci kontinuální integrace.

Podporuje téměř každý jazyk a typ aplikace včetně statických webových aplikací, bezserverových funkcí Azure Functions a clusterů Kubernetes.

Vývoj cloudových aplikací v místním prostředí před nasazením

Create, run, and debug your cloud projects locally so you can prototype quickly. Optimize costs by testing whether new features run efficiently in the cloud before deploying. Azure extensions include emulators for Azure Storage, Azure Cosmos DB, and Azure Functions.

Vývoj cloudových aplikací v místním prostředí před nasazením
Nastavení automatizovaných nasazení do cloudu

Nastavení automatizovaných nasazení do cloudu

Use the Deploy to Azure extension to set up continuous integration and continuous delivery (CI/CD) from your apps to the cloud using GitHub Actions or Azure Pipelines. Easily create a CI/CD pipeline targeting Azure App Service, Azure Functions, or Azure Kubernetes Service (AKS) using the extension’s built-in automated workflows.

Přečtěte si kurz

Přidávání a správa dat

Data aplikace můžete snadno spravovat pomocí integrované podpory MongoDB a IntelliSense. Můžete se připojit k místním nebo vzdáleným serverům MongoDB a spravovat databáze, kolekce a dokumenty, nebo je hostovat v cloudu pomocí Azure Cosmos DB úrovně Free.

Read the documentation

Přidávání a správa dat
Snadná spolupráce

Snadná spolupráce

You don't need to change how you work with others, whether they're teammates in the same room or developers around the world working on open source projects. Bring pull requests and issues from GitHub into the editor with the GitHub Pull Requests and Issues extension. Or collaborate on editing, debugging, and app sharing in real time for pair programming or code reviews with the Live Share Extension.

Další informace o GitHubu a editoru VS Code

Kontejnery

Build, manage, and deploy containerized applications using the Docker extension. Generate Docker files from your existing repository and manage your containers, images, and registries from inside Visual Studio Code.

Kubernetes

Enjoy a fully integrated Kubernetes experience with the Kubernetes extension. Deploy containerized applications to local or cloud-hosted Kubernetes clusters and debug your live applications in Visual Studio Code.

Vývoj webového front-endu

Extend JavaScript debugging to front-end development using the Debugger for Microsoft Edge extension. Set breakpoints and step through front-end JavaScript code to resolve issues quickly. Debug front-end and back-end code simultaneously with the multitarget debugging capability.

Začínáme s editorem Visual Studio Code

Download now