Visual Studio Code

Výkonný odlehčený bezplatný editor kódu s integrovanými nástroji pro snadné nasazení kódu do Azure

Jeden editor, od kódu až po cloud

Věnujte více času kódování a méně času přepínání mezi nástroji. Používejte funkce a rozšíření zajišťující integraci s Azure a GitHubem, abyste mohli vyvíjet, ladit a nasazovat vše z jednoho místa.

Nabízí místní emulátory a rozšíření pro sestavování, spouštění a ladění cloudových aplikací přímo z editoru.

Importuje a spravuje data místních nebo vzdálených databází s podporou Azure Cosmos DB, MongoDB a dalších.

Obsahuje pracovní postupy s asistencí pro Azure Pipelines sloužící k vytvoření a konfiguraci kontinuální integrace.

Podporuje téměř každý jazyk a typ aplikace včetně statických webových aplikací, bezserverových funkcí Azure Functions a clusterů Kubernetes.

Vývoj cloudových aplikací v místním prostředí před nasazením

Cloudové projekty můžete vytvářet, provozovat a ladit místně, což vám umožní rychle vytvořit prototyp. Před nasazením můžete otestovat, jestli se nové funkce provozují v cloudu efektivně, a optimalizovat tak náklady. Mezi rozšíření Azure patří emulátory pro Azure Storage, Azure Cosmos DB a Azure Functions.

Nastavení automatizovaných nasazení do cloudu

Rozšíření Deploy to Azure umožňuje nastavit kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) z aplikací do cloudu pomocí funkce GitHub Actions nebo Azure Pipelines. Pomocí předdefinovaných automatizovaných pracovních postupů tohoto rozšíření můžete snadno vytvořit kanál CI/CD cílený na Azure App Service, Azure Functions nebo Azure Kubernetes Service (AKS).

Přečtěte si kurz

Přidávání a správa dat

Data aplikace můžete snadno spravovat pomocí integrované podpory MongoDB a IntelliSense. Můžete se připojit k místním nebo vzdáleným serverům MongoDB a spravovat databáze, kolekce a dokumenty, nebo je hostovat v cloudu pomocí Azure Cosmos DB úrovně Free.

Přečtěte si dokumentaci

Snadná spolupráce

Nemusíte měnit způsob spolupráce s ostatními, ať jde o členy týmu ve stejné místnosti nebo o komunitní vývojáře z celého světa. Rozšíření GitHub Pull Requests začlení žádosti o přijetí změn do editoru, kde zajistí plnou podporu editace a ladění. Balíček Live Share Extension Pack zase umožní spolupráci na úpravách, ladění a sdílení aplikací v reálném čase při párovém programování nebo revizích kódu.

Kontejnery

Sestavování, správa a nasazování kontejnerizovaných aplikací pomocí rozšíření Docker Generování souborů docker ze stávajícího úložiště a správa kontejnerů, imagí a registrů z editoru Visual Studio Code

Další informace

Kubernetes

Rozšíření Kubernetes přináší plně integrované prostředí Kubernetes. Kontejnerizované aplikace můžete nasadit do místních nebo cloudových clusterů Kubernetes a živé aplikace ladit v editoru Visual Studio Code.

Další informace

Vývoj webového front-endu

Možnost ladění JavaScriptu při vývoji front-endu pomocí rozšíření Debugger for Microsoft Edge Nastavování zarážek a krokování javascriptového kódu front-endu pro rychlé řešení problémů Současné ladění kódu front-endu a back-endu s možností ladění více cílů

Začínáme s editorem Visual Studio Code

Stáhnout