Přeskočit navigaci

Ceny za Azure NetApp Files

Sdílené složky Azure na podnikové úrovni využívající NetApp

Služba cloudového úložiště souborů Azure NetApp Files (ANF) se účtuje za hodiny na základě zřízené kapacity ANF. Zákazníci můžou zřídit minimální kapacitu ANF o velikosti 4 TiB a pak přidávat další kapacitu v násobcích 1 TiB. Ceny za replikaci mezi oblastmi se liší podle požadované četnosti replikace na jednotku dat a oblasti cílového svazku.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Viz časté otázky týkající se cen Azure.

Azure NetApp Files je vysoce výkonná služba cloudového úložiště souborů s nízkou latencí. Na základě vašich požadavků na výkon si vyberte jednu z následujících úrovní výkonu.

Cena
Storage úrovně Standard $-/GiB/měsíc
Premium Storage $-/GiB/měsíc
Úložiště úrovně Ultra $-/GiB/měsíc

Replikace mezi oblastmi (CRR) pro Azure NetApp Files je možnost zotavení po havárii, která umožňuje snadnou replikaci svazků úložiště z jedné oblasti Azure do jiné. Zvolte si jednu z následujících úrovní četnosti replikace.

Pokud chcete zjistit cenu, vyberte oblast, ve které se nachází cílový svazek replikace mezi oblastmi. Příklady cen pro replikaci mezi oblastmi

Úroveň Popis Cena
Minuty replikace mezi oblastmi Četnost replikace jednou za 10 minut $-/GiB
Hodinová replikace mezi oblastmi Četnost replikace jednou za hodinu $-/GiB
Denní replikace mezi oblastmi Četnost replikace jednou za den $-/GiB
Operace Popis Cena
Backup Celkové místo spotřebované službou Azure NetApp Files $-/GiB/měsíc
Obnovení Celková velikost obnovené kapacity zálohy $-/GiB

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Podrobnosti k Azure NetApp Files

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure NetApp Files

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure NetApp Files

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V