Přeskočit navigaci

Úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky

Objevte flexibilní způsob, jak ušetřit až 65 procent1 za výpočetní prostředky

Optimalizujte náklady na výpočetní prostředky pomocí jednoduchého flexibilního úsporného plánu

Získejte nižší ceny tím, že se zavážete utratit pevnou hodinovou částku za výpočetní služby na jeden nebo tři roky.

Získejte za své peníze více výpočetních prostředků

U vybraných služeb můžete ušetřit až 65 procent1 při průběžných platbách. Při využití dlouhodobých plánů dosáhnete vyšších úspor. Když připojíte nějakou další nabídku pro úspory nákladů, jako je například Zvýhodněné hybridní využití Azure, můžete ušetřit ještě více.

Optimalizujte úspory u vybraných služeb

Využívejte úspory bez ohledu na oblast, řadu instancí nebo operační systém. Největší úspory se použijí automaticky jako první. Modernizujte své úlohy a pokračujte v úsporách.

Ušetřete podle svých podmínek

Zvolte jednoleté nebo tříleté období. Nastavte si hodinovou částku plánu pomocí přizpůsobených doporučení na základě nedávného využití. Zaplaťte celou částku najednou předem nebo plaťte po částech každý měsíc bez dodatečných nákladů. Využívejte úspory napříč předplatnými, skupinami prostředků, skupinami pro správu nebo celými účty Azure.

Podívejte se, jak funguje úsporný plán pro výpočetní prostředky.

Pokud je vaše využití menší nebo rovno vaší hodinové částce:

 • Získejte nižší ceny úsporného plánu.
 • Plaťte celou hodinovou částku, a to i v případě, že je využití nižší.
 • Neplaťte žádné další poplatky – využití je hrazeno z plánu.

Pokud je vaše využití vyšší než vaše hodinová částka:

 • Využití až do hodinové částky se účtuje za nižší ceny a je zahrnuto v nákladech na váš plán.
 • Další využití se účtuje podle cen průběžných plateb a fakturuje se samostatně.

Ušetřete za vybrané výpočetní služby – bez ohledu na oblast

Automaticky využívejte úspory nákladů při využívání výpočetních prostředků po celém světě. Seznamte se s nižšími cenami, které jsou k dispozici pro tyto vybrané služby prostřednictvím úsporného plánu:

Azure Virtual Machines²

Azure App Service³

Plán Premium služby Azure Functions

Azure Container Instances

Azure Dedicated Host

Jak začít šetřit

Podívejte se na doporučení pro úsporné plány na webu Azure Portal založená na vašem nedávném využití služeb.

Kupte si úsporný plán. Zvolte si hodinový závazek, délku období, četnost fakturace a kde se mají úspory používat.

Začněte s úsporami okamžitě. Vaše úspory se automaticky použijí každou hodinu, kdy používáte vybrané služby.

Prozkoumejte další způsoby, jak ušetřit za výpočetní prostředky

Šetřete se Zvýhodněným hybridním využitím Azure

Přeneste své místní licence pro Windows Server a SQL Server do Azure.

Lepší rozpočty díky službě Azure Reserved VM Instances

Využívejte úspory u stabilních, předvídatelných úloh bez plánovaných změn.

Získejte výrazné slevy s využitím Azure Spot Virtual Machines

Získejte přístup k levné volné výpočetní kapacitě Azure ve velkém rozsahu pro přerušitelné úlohy.

Optimalizace s využitím Azure Advisoru

Získejte přizpůsobená doporučení, která vám pomůžou optimalizovat prostředky Azure z hlediska spolehlivosti, zabezpečení, efektivity provozu a nákladů.

Nejčastější dotazy

 • Úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky je flexibilní cenový model, který poskytuje úsporu až 65 procent ve srovnání s průběžnými platbami, když se zavážete utratit pevnou hodinovou částku za výpočetní služby na jeden nebo tři roky.
 • Kromě výrazné úspory nákladů, která vám uvolní rozpočet pro nové projekty, optimalizuje úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky automaticky úspory, které vám pomůžou modernizovat úlohy a pokračovat v úsporách tak, jak se vaše potřeby mění v průběhu času.
 • Na webu Azure Portal si prohlédněte doporučení Azure Advisoru a pak přidejte úsporný plán nebo kontaktujte prodejního specialistu Azure nebo partnera. Úsporné plány je možné zakoupit rychle a snadno a mají flexibilní možnosti, které budou vyhovovat vašim potřebám.

  • Zvolte si jednoroční nebo tříleté období.
  • Nastavte si optimální hodinový závazek pomocí přizpůsobených doporučení na základě vašeho nedávného využití.
  • Využijte flexibilní možnosti plateb – zaplaťte plnou částku předem nebo plaťte měsíčně bez příplatku.
  • Zjednodušte si úspory tím, že je budete používat podle svých rozpočtových potřeb – ať už v rámci skupiny zdrojů, jednoho předplatného, skupiny pro správu nebo jako sdílené v celém oboru předplatného.
 • Při využívání vybraných výpočetních služeb po celém světě je vaše využití pokryto plánem za snížené ceny, což vám pomůže získat větší hodnotu z vašeho rozpočtu na cloud. Platíte nastavenou hodinovou částku, i když je využití nižší. V době, kdy je vaše využití vyšší než váš hodinový závazek, vám bude toto využití jednoduše účtováno samostatně za cenu průběžných plateb. Úspory se automaticky využívají v rámci globálního využití výpočetní kapacity, takže budete i nadále dosahovat úspor, i když se vaše potřeby využití v průběhu času mění.
 • Období začíná bezprostředně po nákupu.
 • Ano, doporučení vycházejí z vašeho posledního 30denního oprávněného využívání výpočetních prostředků, na které se nevztahují stávající rezervované instance nebo úsporné plány.
 • Úsporné plány můžete přiřadit na úrovni registrace nebo předplatného a podle potřeby snadno změnit přiřazení i po zakoupení. Přiřazení vám umožňuje rozhodnout, jestli se má úsporný plán použít na úrovni účtu/registrace nebo předplatného Azure. Zajišťuje tak flexibilitu pro dosažení úspor.

  Pokud si například chcete koupit úsporný plán, abyste ušetřili peníze v celé vaší organizaci, můžete úsporný plán přiřadit na úrovni účtu. Pokud si naopak chce nějaká obchodní jednotka, třeba finanční oddělení, koupit úsporný plán výhradně pro svoje vlastní použití, je možné ho přiřadit určitému předplatnému a zajistit tak, že úspory bude moct využívat jenom tato skupina.

 • Úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky je k dispozici globálně pro zákazníky, kteří provádí transakce v rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu a Smlouvy Enterprise.

 • U zákazníků se Smlouvou Enterprise se nejprve použijí zálohy a kredity Azure proti platbám za úsporný plán. Jakmile se zálohy a kredity Azure plně využijí, zbývající zůstatek se vyfakturuje pomocí primárního platebního nástroje ve vašem fakturačním profilu.

  Pokud nakupujete přímo prostřednictvím Azure.com, budou se platby za úsporný plán účtovat na platební kartu zadanou při nákupu nebo během standardního měsíčního fakturačního cyklu.

  Zákazníci, kteří provádí transakce prostřednictvím partnera, by měli požádat o podrobnosti o fakturaci a platbách svého důvěryhodného partnera.

 • Úsporné plány jsou nezávislé na nasazeném operačním systému vztahují se stejně na náklady na základní infrastrukturu bez ohledu na nasazený operační systém. Úsporné plány proto nemusí být vymezené pro konkrétní operační systém a budou automaticky pokrývat smíšené prostředí.

  Pokud je na virtuálním počítači nasazený Windows Server, můžete použít licenci, kterou už vlastníte, se Zvýhodněným hybridním využití Azure nebo zaplatit sazbu za licencování Windows Serveru. Další informace viz cenová kalkulačka Azure.

 • Projděte si nedávno zakoupené úsporné plány na webu Azure Portal výběrem možnosti „Úsporný plán“ na levé straně portálu. Podrobnosti přidružené k jednotlivým zakoupeným úsporným plánům se zobrazí vpravo. Když kliknete na nějaký úsporný plán, budete přesměrováni na sestavu využití pro daný plán.
 • Ano, můžete si koupit více úsporných plánů.
 • Pokud máte více úsporných plánů, použije se daný plán nejdříve na hodinové využití ze služby s největším procentem úspor. Pokud má více plánů stejné procento úspor, plán s nejužším oborem se použije jako první (v pořadí od nejužších po nejširší lze plány použít pro skupinu prostředků, jedno předplatné, skupinu pro správu nebo je lze sdílet). Pokud po uplatnění výhody zůstává více využití ze služby, použije se plán s širším oborem. Když výhoda plně pokryje využití dané služby, proces dál pokračuje pokrytím využití ze služby s dalším nejvyšším procentem úspor.
 • V okamžiku nákupu máte možnost zaplatit za úsporný plán jednou platbou předem nebo můžete platby rovnoměrně rozdělit na stejné měsíční platby v USD bez příplatku. U zákazníků, kteří provádí transakce v jiných měnách než v americkém dolaru, se fakturace řídí standardními měnovými pravidly na měsíční faktuře, na které se poplatek vystavuje. Tato možnost nezahrnuje zákazníky, kteří provádí transakce prostřednictvím Smlouvy Enterprise.

  Další informace viz: https://aka.ms/AzureBlog-FAQ.

 • Postupujte podle procesu, který najdete v této dokumentaci.

 • 30 dní před vypršením platnosti obdržíte e-mailové oznámení a pak obdržíte další k datu vypršení platnosti. Po skončení období úsporného plánu budou vaše nasazené prostředky nadále bez přerušení fungovat s využitím účtovanými sazbou průběžných plateb. Na webu Azure Portal máte možnost nastavit automatické prodlužování úsporného plánu.
 • Úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky nenabízí záruky kapacity.
 • Poté, co se zavážet k určité útratě, není možné úsporné plány upravovat ani zrušit. Pokud vaše využití potřebuje růst i nad rámec aktuálního úsporného plánu, můžete si zakoupit další úsporný plán, který toto další využití pokryje.
 • Při použití službyAzure Reserved Virtual Machine Instancesvybíráte řadu instancí, velikost a oblast a úspory se použijí jen v případě, že jsou splněny všechny tyto požadavky. S úsporným plánem Azure pro výpočetní prostředky se zavazujte jen k hodinové částce. Úsporný plán bude sledovat celé vaše výpočetní prostředí a zjišťovat, kde je možné použít úspory, bez ohledu na velikost instance, řadu a oblast.

 • Ano, službu Azure Reserved Virtual Machine Instances je stále možné si zakoupit.
 • Ano. Rezervace Azure jsou vhodnou možností pro nejstáleji běžící prostředky. Úsporné plány poskytují dodatečnou flexibilitu a automatizovanou optimalizaci nákladů.

  U úloh, které odpovídají konfiguraci rezervace i úsporného plánu v rámci stejné hodiny, se vždy jako první použije rezervace, protože je cílenější.

 • Po omezenou dobu můžete vyměňovat rezervace virtuálních počítačů a služeb Azure Dedicated Host a App Service za úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky. Celková hodnota úsporného plánu Azure pro výpočetní prostředky musí být větší nebo rovna poměrné zbývající peněžní hodnotě závazků rezervací, které chcete vyměnit. Nový úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky zahájí čisté nové období od data výměny.

  Nedávno zakoupenou rezervovanou instanci můžete vyměnit za úsporný plán na webu Azure Portal. Podrobnosti najdete v pokynech.

 • Můžete společně používat úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky a Zvýhodněné hybridní využití Azure. Úsporné plány zahrnují hardware a Zvýhodněné hybridní využití Azure pokrývá software, který na něm běží.
 • Ne. Úsporné plány běží přesně jeden rok nebo tři roky od data nákupu.
 • Chcete-li získat informace a odpovědi na některé otázky týkající se úsporného plánu, navštivte web s dokumentací Microsoft, kontaktujte tým, který se stará o váš účet, nebo otevřete případ podpory tady. Microsoft bude dočasně poskytovat odbornou podporu pro úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky pouze v angličtině.

 • Cenu úsporného plánu Azure pro výpočetní prostředky najdete na na stránce s přehledem cen Azure.

  Upozorňujeme, že při spuštění úsporného plánu Azure pro výpočetní prostředky bude úsporný plán na 1 rok a 3 roky zahrnovat dočasné snížení ceny pro následující produkty. 1. ledna 2023 se cena zvýší na běžnou cenu úsporného plánu:

  • Virtuální počítače Azure ND A100v4
  • Virtuální počítače Azure NDm A100v4
  • Virtuální počítače HBS a s omezeným jádrem HBS
  • Virtuální počítače HCS a s omezeným jádrem HCS
  • Plány Azure App Services Premium v3 a Isolated v2 (pouze verze pro Windows)

  Podívejte se na ceny úsporného plánu Azure pro výpočetní prostředky po obecné dostupnosti a seznamte se s cenami úsporného plánu od 1. ledna 2023.

 • Virtuální počítače, které se používají s AKS i AVD, mají nárok na plán úspor.

Vyzkoušet Azure zdarma

Využijte možnost experimentovat a sestavovat s bezplatnými cloudovými službami a $200, které vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Spojte se s prodejním specialistou

Získejte individuální pokyny k cenám Azure a odpovědi na otázky týkající se cen.

Projděte si možnosti nákupu

Nákup můžete provést prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

1Zákazníci můžou dosáhnout odhadovaných úspor mezi 11 a 65 procenty. Úspory ve výši 65 % jsou vypočteny pro jeden virtuální počítač Azure M64dsv2 se systémem CentOS nebo Ubuntu Linux v oblasti USA – východ, který běží po dobu 36 měsíců s tarifem průběžných plateb přibližně $4868.37/měsíc oproti snížené sazbě v rámci 3letého úsporného plánu ve výši přibližně $1703.44/měsíc. Výpočet vychází z cen Azure z října 2022. Ceny se mohou měnit. Skutečné úspory se mohou lišit v závislosti na umístění, typu instance nebo využití.

2Virtuální počítače nezahrnují řady BareMetal Infrastructure A, G a GS.

3Úsporný plán Azure pro výpočetní prostředky je možné použít jenom pro upgradovaný plán Premium v3 služby App Service a upgradovaný plán Isolated v2.