Ceny za Azure IoT Central

Nedovolte, aby vám složitost cen řešení IoT stála v cestě. Využijte jednoduchost SaaS pro IoT s předvídatelnými cenami a plaťte jenom za to, co potřebujete.

Podrobnosti o cenách

Ceny za zařízení
(Každé zařízení má k dispozici 50 000 zahrnutých zpráv za měsíc)
0 - 5
6 - 1 000
1 001 - 10 000
10 001 - 100 000
100 001+
Free
$- za zařízení za měsíc
$- za zařízení za měsíc
$- za zařízení za měsíc
$- za zařízení za měsíc
Ceny za dodatečné zprávy1 za 1 milion zpráv $-

1Maximální velikost zprávy je 1 kB. Pokud například zařízení odešle 4,5kB zprávu, bude se účtovat jako 5 zpráv.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Zaručená 99,9% možnost připojení Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Uživatelé si můžou vytvořit zkušební verzi IoT Central bez předplatného Azure. Každý uživatel může mít v jednu chvíli pouze jednu aktivní zkušební verzi. Zkušební verze umožňuje uživatelům přidat až 5 zařízení (reálných nebo simulovaných) a má platnost 7 dnů po aktivaci. Během tohoto zkušebního období zákazníci mohou testovat všechny funkce aplikace Azure IoT Central. Po dosažení limitu zkušební verze, který činí 5 zařízení, nebo konce 7denního zkušebního období nebudou uživatelé moct vytvářet další zařízení. Data zkušební verze aplikace s po uplynutí zkušebního období neuchovávají. Ve zkušebním období můžou uživatelé kdykoli připojit zkušební verzi aplikace ke svému předplatnému Azure. Tím se tato omezení odeberou a aplikace se bude účtovat podle výše uvedených cen.

 • Aktivní zařízení, které se počítá pro účely fakturace, je zařízení, které se zaregistrovalo a dokončilo počáteční připojení k Azure IoT Central. Pokud se zařízení zaregistrovalo, ale nedokončilo počáteční připojení, pro účely fakturace se nepočítá. Pokud se zařízení již nepoužívá, musí se explicitně odebrat, aby se už nepočítalo pro účely fakturace.
 • Prvních 5 aktivních zařízení v rámci předplatného Azure se neúčtuje. Nad tento počet se ceny za zařízení účtují poměrnou částí po hodinách. Za každou hodinu se počítá a účtuje nejvyšší počet aktivních zařízení.

  Příklad cen

  Pokud zákazník používá IoT Central a maximální počet aktivních zařízení v první hodině je 1 055, budou se zákazníkovi účtovat poplatky následujícím způsobem. Stejná logika se používá pro každou hodinu.

  $- za prvních 5 zařízení

  Za dalších 995 zařízení se účtuje

  (1 000 − 5) × ($- za zařízení za měsíc) / (744 hodin za měsíc) = $- za hodinu

  Za dalších 55 zařízení se účtuje

  (1 055 − 995 − 5) × ($- za zařízení za měsíc) / (744 hodin za měsíc) = $- za hodinu

 • Objem zpráv se sčítá mezi všemi aktivními zařízeními v rámci předplatného a měří se každou hodinu. V průměru platí, že se další poplatky účtují pouze v případě, že každé zařízení odesílá telemetrii častěji než jednou za minutu.

  Příklad cen č. 1:

  Kdybyste například měli 100 aktivních zařízení připojených po celý měsíc a během jedné hodiny byste každou minutu z každého zařízení odeslali jednu zprávu, odeslali byste (100 zařízení) × (1 zpráva za minutu) × (60 minut za hodinu) = 6 000 zpráv za hodinu.

  Pro 100 zařízení je na měsíc zahrnuto 5 000 000 zpráv. To odpovídá dostupné kapacitě (100 zařízení) × (50 000 zpráv za měsíc) / (24 × 31 hodin za měsíc) = 6 720 zpráv za hodinu.

  V tomto případě je využití nižší než zahrnuté množství a neúčtují se žádné poplatky za dodatečné zprávy.

  Příklad cen č. 2:

  Kdybyste například měli 100 aktivních zařízení připojených po celý měsíc a během jedné hodiny byste každou minutu z každého zařízení odeslali dvě zprávy, odeslali byste (100 zařízení) × (2 zpráv za minutu) × (60 minut za hodinu) = 12 000 zpráv za hodinu.

  Pro 100 zařízení je na měsíc zahrnuto 5 000 000 zpráv. To odpovídá dostupné kapacitě (100 zařízení) × (50 000 zpráv za měsíc) / (24 × 31 hodin za měsíc) = 6 720 zpráv za hodinu.

  V tomto případě je využití vyšší než zahrnuté množství a poplatek bude následující: (12 000 - 6 720) * ($- / 1 000 000) = $- /hr

 • Data se průběžně uchovávají po dobu 30 dnů a zákazníci můžou svá data průběžně exportovat pomocí funkce exportu v IoT Central.
 • Zákazníci řídí uživatelský přístup k aplikaci přes řízení přístupu na základě role v rámci produktu. Azure IoT Central nevynucuje žádná konkrétní omezení.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure IoT Central

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma