Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure IoT Central

Přejít z testování konceptu k testování hodnoty

Nedovolte, aby vám složitost cen řešení IoT stála v cestě. Využijte flexibilitu a jednoduchost výběru z několika cenových plánů pro uspokojení vašich neustále se vyvíjejících potřeb.

Azure IoT Central je aplikační platforma IoT, která snižuje náročnost a náklady na vývoj, správu a údržbu řešení IoT na podnikové úrovni. Volba sestavení s využitím řešení IoT Central vám dává možnost soustředit čas, peníze i energii na transformaci vaší firmy s využitím dat IoT, a ne jenom udržovat a aktualizovat složitou a stále se měnící infrastrukturu IoT.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Cenová úroveň Úroveň Standard 0 Úroveň Standard 1 Úroveň Standard 2
Případ použití Pro zařízení, která posílají jen několik zpráv za den Pro zařízení, která posílají jen několik zpráv za hodinu Pro zařízení, která posílají zprávy každých několik minut
Cena za zařízení za měsíc $- za měsíc $- za měsíc $- za měsíc
Měsíční přidělení zpráv zařízení* 400 zpráv 5,000 zpráv 30,000 zpráv
Zahrnuté bezplatné množství na aplikaci 2 zařízení zdarma (800 zahrnutých zpráv) 2 zařízení zdarma (10,000 zahrnutých zpráv) 2 zařízení zdarma (60,000 zahrnutých zpráv)
Ceny za nadlimitní využití za 1 tisíc zpráv1 $- za 1 tisíc zpráv $- za 1 tisíc zpráv $- za 1 tisíc zpráv

* Celkové přidělení zpráv se sdílí mezi všemi zařízeními v aplikaci IoT Central.

1 Standardní velikost zprávy je 4 kB. Pokud například zařízení odešle 4,5kB zprávu, bude se účtovat jako 2 zpráv.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure IoT Central

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure IoT Central

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure IoT Central.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure IoT Central

 • Za prvních 2 aktivních zařízení v rámci aplikace IoT Central se neúčtují žádné poplatky, dokud počet jejich zpráv nepřekročí 800 (plán Úroveň Standard 0), 10 000 (plán Úroveň Standard 1) nebo 60 000 (plán Úroveň Standard 2) za měsíc. Za zprávy nad rámec těchto prahových hodnot se budou účtovat poplatky za nadlimitní využití. Nad tento počet se ceny za zařízení účtují poměrnou částí po měsících. Za každou hodinu fakturačního období se počítá a účtuje nejvyšší počet aktivních zařízení.

  Příklad cen

  Pokud zákazník používá Azure IoT Central, zaregistruje se v plánu Úroveň Standard 1 a připojí 100 zařízení, z nichž každé odesílá 6 000 zpráv, budou se zákazníkovi účtovat poplatky následujícím způsobem.

  $- za prvních 2 zařízení

  Za dalších 98 zařízení se účtuje (100 zařízení − 2 zařízení zdarma) × ($- za zařízení za měsíc) = $-.

  U každého zařízení se účtují také měsíční poplatky za nadlimitní využití ve výši $- za každou zprávu odeslanou nad rámec získaného měsíčního přidělení.

  V tomto příkladu každé zařízení nad rámec přidělení odeslalo 1 000 zpráv (100 zařízení × 1 000 zpráv) × $- za zprávu = $-.

  Celkové náklady za měsíc jsou součtem poplatků za zařízení a poplatků za nadlimitní využití.

  $- + $- = $-

 • Aktivní zařízení, které se počítá pro účely fakturace, je zařízení, které se zaregistrovalo a dokončilo počáteční připojení k Azure IoT Central. Pokud se zařízení zaregistrovalo, ale nedokončilo počáteční připojení, pro účely fakturace se nepočítá. Pokud se zařízení již nepoužívá, musí se explicitně odebrat, aby se už nepočítalo pro účely fakturace.
 • Záleží na tom, jestli jste bránu i podřízená zařízení zřídili v Azure IoT Central.

  Pokud zařízení brány i podřízená zařízení zřídíte v Azure IoT Central, ceny za zařízení, limity zpráv a poplatky za nadlimitní využití budou platit zvlášť pro zařízení brány a podřízená zařízení.

  Pokud se rozhodnete v IoT Central zřídit pouze zařízení brány, zprávy brány i zprávy podřízených zařízení se reprezentují agregovaně jako zprávy zařízení brány. Platí pro ně limity zpráv a poplatky za nadlimitní využití.

 • Za zprávu se považuje jakákoli komunikace oběma směry mezi zařízením a cloudem, včetně telemetrie a komunikace ve směru cloud-zařízení a zařízení-cloud (včetně čtení a aktualizace dvojčat). Za zkoumání historických dat zařízení se nebudou účtovat žádné další poplatky.
 • Když zákazník překročí sdílené měsíční přidělení zpráv, za každou další zprávu se mu účtuje poplatek $-. To odpovídá $- za 1 milion zpráv.
 • Přidělení zpráv se získává po hodinách v závislosti na vybrané skladové položce a počtu zařízení.

  Příklad přidělení zpráv

  Pokud zákazník zaregistruje aplikaci Azure IoT Central v plánu Úroveň Standard 1, během fakturačního období každou hodinu získá 7 zpráv (5 000 zpráv / 730 hodin za měsíc), které může využít. Fakturační období v tomto příkladu je jeden měsíc.

  Získané zprávy může v aplikaci využívat jakékoli zařízení.

  Získané zprávy je možné využít během libovolné hodiny fakturace po jejich získání.

  Získané zprávy je potřeba využít v aktuálním fakturačním období a nepřenáší se do dalších fakturačních období.

 • Podle toho, kdy zařízení přidáte, náklady poměrně přepočítáme. Například za zařízení, které existuje po dobu celého měsíce, se vám bude účtovat $-, zatímco za zařízení přidané uprostřed měsíce se vám bude účtovat $-.
 • Při vytváření aplikace Azure IoT Central se zobrazí výzva k výběru skladové položky. Informace o změně cenového plánu najdete v naší dokumentaci.
 • Ano, cenový plán aplikace Azure IoT Central můžete kdykoli změnit. Pokyny ke změně plánu najdete v naší dokumentaci.
 • Kvóty zpráv se sdílejí mezi zařízeními v aplikaci IoT Central, ale ne mezi dalšími aplikacemi ani mezi předplatnými Azure.
 • Data se průběžně uchovávají po dobu 30 dnů a zákazníci můžou svá data průběžně exportovat pomocí funkce exportu v IoT Central.
 • Zákazníci řídí uživatelský přístup k aplikaci přes řízení přístupu na základě role v rámci produktu. Uživatelé Azure IoT Central můžou do aplikace přidat až 200 uživatelů.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V