Ceny za Azure IoT Central

Nedovolte, aby vám složitost cen řešení IoT stála v cestě. Využijte flexibilitu a jednoduchost výběru z několika cenových plánů pro uspokojení vašich neustále se vyvíjejících potřeb.

Podrobnosti o cenách

Noví zákazníci můžou prozkoumat výhody IoT Central s využitím 7denní bezplatné zkušební verze.

Cenová úroveň Úroveň Standard 1 Úroveň Standard 2
Případ použití Pro zařízení, která posílají jen několik zpráv za hodinu Pro zařízení, která posílají zprávy každých několik minut
Cena za jedno zařízení $- za měsíc $- za měsíc
Měsíční přidělení zpráv zařízení* 5,000 zpráv 30,000 zpráv
Zahrnuté bezplatné množství na aplikaci IoT Central 2 zařízení zdarma (10,000 zahrnutých zpráv) 2 zařízení zdarma (60,000 zahrnutých zpráv)
Ceny za překročení měsíčního přidělení zpráv1 $- za 1 tisíc zpráv $- za 1 tisíc zpráv

* Celkové přidělení zpráv se sdílí mezi všemi zařízeními v aplikaci IoT Central.

1 Standardní velikost zprávy je 4 kB. Pokud například zařízení odešle 4,5kB zprávu, bude se účtovat jako 2 zpráv.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Zaručená 99,9% možnost připojení Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Za prvních 2 aktivních zařízení v rámci aplikace IoT Central se neúčtují žádné poplatky, dokud počet jejich zpráv nepřekročí 10 000 (plán Úroveň Standard 1) nebo 60 000 (plán Úroveň Standard 2) za měsíc. Za zprávy nad rámec těchto prahových hodnot se budou účtovat poplatky za nadlimitní využití. Nad tento počet se ceny za zařízení účtují poměrnou částí po měsících. Za každou hodinu fakturačního období se počítá a účtuje nejvyšší počet aktivních zařízení.

  Příklad cen

  Pokud zákazník používá Azure IoT Central, zaregistruje se v plánu Úroveň Standard 1 a připojí 100 zařízení, z nichž každé odesílá 6 000 zpráv, budou se zákazníkovi účtovat poplatky následujícím způsobem.

  $- za prvních 2 zařízení

  Za dalších 98 zařízení se účtuje (100 zařízení − 2 zařízení zdarma) × ($- za zařízení za měsíc) = $-.

  U každého zařízení se účtují také měsíční poplatky za nadlimitní využití ve výši $- za každou zprávu odeslanou nad rámec získaného měsíčního přidělení.

  V tomto příkladu každé zařízení nad rámec přidělení odeslalo 1 000 zpráv (100 zařízení × 1 000 zpráv) × $- za zprávu = $-.

  Celkové náklady za měsíc jsou součtem poplatků za zařízení a poplatků za nadlimitní využití.

  $- + $- = $-

 • Aktivní zařízení, které se počítá pro účely fakturace, je zařízení, které se zaregistrovalo a dokončilo počáteční připojení k Azure IoT Central. Pokud se zařízení zaregistrovalo, ale nedokončilo počáteční připojení, pro účely fakturace se nepočítá. Pokud se zařízení již nepoužívá, musí se explicitně odebrat, aby se už nepočítalo pro účely fakturace.
 • Záleží na tom, jestli jste bránu i podřízená zařízení zřídili v Azure IoT Central.

  Pokud zařízení brány i podřízená zařízení zřídíte v Azure IoT Central, ceny za zařízení, limity zpráv a poplatky za nadlimitní využití budou platit zvlášť pro zařízení brány a podřízená zařízení.

  Pokud se rozhodnete v IoT Central zřídit pouze zařízení brány, zprávy brány i zprávy podřízených zařízení se reprezentují agregovaně jako zprávy zařízení brány. Platí pro ně limity zpráv a poplatky za nadlimitní využití.

 • Za zprávu se považuje jakákoli komunikace oběma směry mezi zařízením a cloudem, včetně telemetrie a komunikace ve směru cloud-zařízení a zařízení-cloud (včetně čtení a aktualizace dvojčat). Za zkoumání historických dat zařízení se nebudou účtovat žádné další poplatky.
 • Když zákazník překročí sdílené měsíční přidělení zpráv, za každou další zprávu se mu účtuje poplatek $-. To odpovídá $- za 1 milion zpráv.
 • Přidělení zpráv se získává po hodinách v závislosti na vybrané skladové položce a počtu zařízení.

  Příklad přidělení zpráv

  Pokud zákazník zaregistruje aplikaci Azure IoT Central v plánu Úroveň Standard 1, během fakturačního období každou hodinu získá 7 zpráv (5 000 zpráv / 730 hodin za měsíc), které může využít. Fakturační období v tomto příkladu je jeden měsíc.

  Získané zprávy může v aplikaci využívat jakékoli zařízení.

  Získané zprávy je možné využít během libovolné hodiny fakturace po jejich získání.

  Získané zprávy je potřeba využít v aktuálním fakturačním období a nepřenáší se do dalších fakturačních období.

 • Podle toho, kdy zařízení přidáte, náklady poměrně přepočítáme. Například za zařízení, které existuje po dobu celého měsíce, se vám bude účtovat $-, zatímco za zařízení přidané uprostřed měsíce se vám bude účtovat $-.
 • Při vytváření aplikace Azure IoT Central se zobrazí výzva k výběru skladové položky. Informace o změně cenového plánu najdete v naší dokumentaci.
 • Uživatelé si můžou vytvořit zkušební verzi Azure IoT Central bez předplatného Azure. Každý uživatel může mít v jednu chvíli pouze jednu aktivní zkušební verzi. Zkušební verze umožňuje uživatelům přidat až 5 zařízení (reálných nebo simulovaných) a má platnost 7 dnů po aktivaci. Během tohoto zkušebního období zákazníci můžou zkoumat řadu funkcí Azure IoT Central. Některé integrace externích dat vyžadují předplatné Azure a můžou pro ně platit určitá omezení prahových hodnot. Po dosažení limitu zkušební verze, který činí 5 zařízení, nebo konce 7denního zkušebního období nebudou uživatelé moct vytvářet další zařízení. Data zkušební verze aplikace s po uplynutí zkušebního období neuchovávají. Ve zkušebním období můžou uživatelé kdykoli připojit zkušební verzi aplikace ke svému předplatnému Azure. Tím se tato omezení odeberou a aplikace se bude účtovat podle výše uvedených cen.

 • Zákazníci přecházející z bezplatné zkušební verze budou ve výchozím nastavení mít ceny Úroveň Standard 2. Informace o změně cenové úrovně najdete v naší dokumentaci.
 • Ano, cenový plán aplikace Azure IoT Central můžete kdykoli změnit. Pokyny ke změně plánu najdete v naší dokumentaci.
 • Kvóty zpráv se sdílejí mezi zařízeními v aplikaci IoT Central, ale ne mezi dalšími aplikacemi ani mezi předplatnými Azure.
 • Data se průběžně uchovávají po dobu 30 dnů a zákazníci můžou svá data průběžně exportovat pomocí funkce exportu v IoT Central.
 • Zákazníci řídí uživatelský přístup k aplikaci přes řízení přístupu na základě role v rámci produktu. Uživatelé Azure IoT Central můžou do aplikace přidat až 200 uživatelů.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure IoT Central

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma