Ceny za Správa nákladů a fakturace

Využití cloudových investic na maximum

Podrobnosti o cenách

Služba Cost Management pro Azure

Pro správu nákladů na Azure jsou na webu Azure Portal k dispozici následující funkce služby Cost Management bez dalších poplatků.

Generování sestav Sestavy nákladů a využití
Obohacení dat Kategorizace podle značek prostředků
Rozpočty Vytváření a správa rozpočtů nákladů a využití
Upozorňování Vytváření upozornění na rozpočty nákladů a využití
Doporučení Odstranění neaktivních cloudových prostředků
Správná velikost cloudových prostředků
Cena Zdarma pro Azure

Následující funkce poskytuje Cloudyn zdarma.

Funkce vratek zahrnující přirážku nákladů, přerozdělení nákladů a vlastní poplatky
Import externích rozpočtů
Přizpůsobení prahových hodnot doporučení
Kategorizace nákladů pomocí metaznaček

Služba Cost Management pro jiné cloudy

Cost Management pro náklady na AWS s využitím konektoru pro AWS

Správa nákladů na AWS se účtuje ve výši 1 % celkové spravované útraty za AWS. Každý měsíc se vám budou účtovat poplatky ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za předchozí měsíc. Poplatky za první měsíc služby se budou počítat poměrně a na začátku každého měsíce se služba automaticky prodlouží. Služba se prodlužuje každý měsíc, ale budoucí obnovení můžete kdykoli zrušit. Za přístup k rozhraním API AWS se můžou účtovat další poplatky.

Příklady:

  1. Pokud se službou začnete 10. ledna, v únoru se vám budou účtovat poplatky ve výši 2/3 z 1 % nákladů na AWS ve správě za leden.
  2. Pokud 15. dubna zrušíte automatické prodlužování platnosti, vaše služba bude pokračovat až do 30. dubna a k 1. květnu se zruší. V květnu obdržíte fakturu na částku ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za duben.

Podpora a SLA

  • Technická podpora je neustále k dispozici. Odešlete lístek online nebo přes formulář Kontaktujte nás v příslušné službě.
  • Další informace o podpoře a smlouvě SLA najdete ve smlouvě SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Správa nákladů a fakturace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V