Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Cost Management a fakturace

Správa útraty v cloudu s jistotou

Využijte výhody lepší správy útraty v cloudu díky možnosti spravovat náklady napříč všemi cloudy prostřednictvím jednoho unifikovaného zobrazení a využívat alokaci nákladů k distribuci nákladů v rámci celé organizace. Služba Azure Cost Management and Billing je k dispozici pro poskytovatele spravovaných služeb a zákazníky Azure bez dalších poplatků.

Služba Cost Management pro Azure

Pro správu nákladů na Azure jsou na webu Azure Portal k dispozici následující funkce služby Cost Management bez dalších poplatků.

Generování sestav Sestavy nákladů a využití
Obohacení dat Kategorizace podle značek prostředků
Rozpočty Vytváření a správa rozpočtů nákladů a využití
Upozorňování Vytváření upozornění na rozpočty nákladů a využití
Doporučení Odstranění neaktivních cloudových prostředků
Správná velikost cloudových prostředků
Cena Zdarma pro Azure

Služba Cost Management pro jiné cloudy

Náklady na Cost Management pro AWS s využitím konektoru pro AWS

Cost Management pro AWS se účtuje ve výši 1 % celkové spravované útraty za AWS. Každý měsíc se vám budou účtovat poplatky ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za předchozí měsíc. Poplatky za první měsíc služby se budou počítat poměrně a na začátku každého měsíce se služba automaticky prodlouží. Služba se prodlužuje každý měsíc, ale budoucí obnovení můžete kdykoli zrušit. Při přístupu k rozhraním API služby AWS mohou nabíhat další náklady.

Příklady:

  1. Pokud se službou začnete 10. ledna, v únoru se vám budou účtovat poplatky ve výši 2/3 z 1 % nákladů na AWS ve správě za leden.
  2. Pokud 15. dubna zrušíte automatické prodlužování platnosti, vaše služba bude pokračovat až do 30. dubna a k 1. květnu se zruší. V květnu obdržíte fakturu na částku ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za duben.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Cost Management a fakturace

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Cost Management a fakturace

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Cost Management a fakturace

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V