Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Microsoft Cost Management

Monitorujte, přidělujte a optimalizujte náklady na cloud s transparentností, přesností a efektivitou.

Využijte výhody lepší správy útraty v cloudu díky možnosti spravovat náklady napříč všemi cloudy prostřednictvím jednoho unifikovaného zobrazení a využívat alokaci nákladů k distribuci nákladů v rámci celé organizace. Microsoft Cost Management je k dispozici pro poskytovatele spravovaných služeb a zákazníky Azure bez dalších poplatků.

Služba Cost Management pro Azure

Pro správu nákladů na Azure jsou na webu Azure Portal k dispozici následující funkce služby Cost Management bez dalších poplatků.

Generování sestav Sestavy nákladů a využití
Obohacení dat Kategorizace podle značek prostředků
Rozpočty Vytváření a správa rozpočtů nákladů a využití
Upozorňování Vytváření upozornění na rozpočty nákladů a využití
Doporučení Odstranění neaktivních cloudových prostředků
Správná velikost cloudových prostředků
Cena Zdarma pro Azure

Služba Cost Management pro jiné cloudy

Náklady na Cost Management pro AWS s využitím konektoru pro AWS

Cost Management pro AWS se účtuje ve výši 1 % celkové spravované útraty za AWS. Každý měsíc se vám budou účtovat poplatky ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za předchozí měsíc. Poplatky za první měsíc služby se budou počítat poměrně a na začátku každého měsíce se služba automaticky prodlouží. Služba se prodlužuje každý měsíc, ale budoucí obnovení můžete kdykoli zrušit. Při přístupu k rozhraním API služby AWS mohou nabíhat další náklady.

Příklady:

  1. Pokud se službou začnete 10. ledna, v únoru se vám budou účtovat poplatky ve výši 2/3 z 1 % nákladů na AWS ve správě za leden.
  2. Pokud 15. dubna zrušíte automatické prodlužování platnosti, vaše služba bude pokračovat až do 30. dubna a k 1. květnu se zruší. V květnu obdržíte fakturu na částku ve výši 1 % nákladů na AWS ve správě za duben.

Konektor pro AWS zůstane aktivní i po skončení zkušebního období, pokud byla jeho konfigurace automatického prodlužování během počátečního nastavení nastavená na zapnuto. V opačném případě se konektor pro AWS po zkušební verzi zakáže. Může zůstat v tomto stavu po dobu 3 měsíců před trvalým odstraněním. Po odstranění nelze znovu aktivovat stejné připojení. Pokud potřebujete pomoc se zakázaným konektorem nebo vytvořením nového připojení po odstranění, kontaktujte prosím náš tým podpory.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Microsoft Cost Management

Další informace o funkcích a možnostech produktu Microsoft Cost Management

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Microsoft Cost Management.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Microsoft Cost Management

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V