Co je Azure Stack?

Rozšíření Azure umožňující konzistentní sestavování a spouštění hybridních aplikací napříč hranicemi cloudů

Využití veřejných cloudových služeb

Sestavuje a spouštějte aplikace s využitím více než 100 cloudových služeb napříč 54 oblastmi po celém světě.

Využití cloudových služeb v místním prostředí

Sestavujte a spouštějte cloudové aplikace s využitím konzistentních služeb Azure v místním prostředí a zajistěte splnění legislativních a technických požadavků.

Spouštění virtualizovaných aplikací s místním prostředí

Spouštějte virtuální počítače na hyperkonvergovaných systémech a pro připojení k Azure pro cloudové služby využijte Windows Admin Center.

Inovace Azure v libovolném prostředí

Inteligentní cloud, inteligentní hraniční zařízení. Rozšiřte služby a možnosti Azure do místního prostředí a využijte možnost vytvářet, nasazovat a provozovat hybridní cloudové a hraniční aplikace napříč Azure a službou Azure Stack. Azure Stack se prodává jako integrovaný systém softwaru a ověřeného hardwaru.

Váš cloud podle vašich potřeb. Využívejte váš vlastní autonomní cloud, úplně nebo částečně odpojený od internetu a veřejného cloudu. Azure Stack můžete provozovat sami, nebo s pomocí důvěryhodného poskytovatele služeb. V každém případě ale máte pod kontrolou přístup k datům.

Hraniční a odpojená řešení

Azure Stack můžete spouštět na hraničních zařízeních pro vzdálená umístění nebo přerušovaná připojení, můžete ho spouštět odpojený od internetu nebo můžete vytvářet hybridní řešení – zpracovávat data místně v Azure Stack a potom je agregovat do Azure pro další zpracování a analýzy.

Zobrazit ukázku této architektury

Cloudové aplikace splňující zákonné požadavky

Vyvíjejte a nasazujte aplikace v Azure s úplnou flexibilitou k nasazení v místním prostředí pomocí služby Azure Stack pro splnění specifických zákonných požadavků a požadavků zásad – beze změny kódu.

Zobrazit ukázku této architektury

Modernizace starších systémů

Využijte konzistentní proces DevOps, webové služby Azure, kontejnery, bezserverovou architekturu a architektury mikroslužeb k aktualizaci a rozšíření starších dat, která jsou uvězněná v mainframových a důležitých obchodních aplikacích.

Zobrazit ukázku této architektury

Konsistentní nástroje, prostředí a aplikační modely

Vaše dovednosti a procesy můžete snadno přenášet mezi cloudy Azure a využívat přitom nástroje, kterým dáváte přednost. Maximalizujte produktivitu tím, že budete sestavovat a nasazovat aplikace stejným způsobem bez ohledu na to, jestli běží v Azure, nebo ve službě Azure Stack.

  • Jedna sada nástrojů. Můžete využívat stejný aplikační model, samoobslužný portál a rozhraní API s Azure Resource Managerem.
  • Běžné praktiky DevOps. Vyzkoušejte si průběžné nasazování a integraci pomocí Jenkinse a Azure DevOps a automatizaci pomocí rozšíření DSC pro Azure PowerShell a prostředí Chef.
  • V open sourcu. Využívejte širokou škálu opensourcových technologií, včetně Javy, Pythonu, Node.js, PHP, kontejnerů Kubernetes a Cloud Foundry.

Spouštění stejných služeb Azure napříč hranicemi cloudů

Splňte obchodní a technické požadavky pomocí správné kombinace cloudových a místních nasazení, která vyhovují vašim potřebám. Doručování Azure IaaS (infrastruktura jako služba) dalece přesahuje tradiční virtualizaci. Služba Virtual Machine Scale Sets umožňuje rychlé nasazení díky skutečně automatickému škálování moderních úloh.

Konzistentní možnosti Azure PaaS (platforma jako služba) přináší do cloudových aplikací přenositelnost a výběr možností hybridního nasazení. V místním prostředí můžete provozovat plně spravovaný model PaaS, bezserverovou architekturu, architekturu distribuovaných mikroslužeb a správu kontejnerů.

Rychlé zahájení práce s jedním ekosystémem Azure

Návrh našich účelových integrovaných systémů umožňuje rychlé zprovoznění. Integrované systémy pro Azure Stack jsou k dispozici od společností Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo a dalších. Využívejte nepřetržité inovace Azure prostřednictvím pravidelných aktualizací softwaru.

Další informace o správě infrastruktury

Azure Stack pro různé obory

Hraniční a odpojená řešení

Sestavujte inovativní aplikace s využitím stejné platformy v cloudu i n hraničních zařízeních.

Důvěryhodnost

Přizpůsobte zabezpečení dat, aplikací a identit, omezte kritická místa a využijte rychlejší způsoby, jak zajistit dodržování právních předpisů.

Modernizace služeb pro občany

Zrychlete modernizaci aplikací a databází a poskytujte nové služby, které se snadno integrují do vašich stávajících systémů.

Vytvářejte zabezpečená řešení, která institucím státní správy pomáhají zlepšit způsob, jakým poskytují služby svým občanům a chrání je.

Prozkoumat řešení

Azure v továrnách

Zajištění řešení pro inteligentní továrny s konzistentními vývojářskými pracovními postupy napříč hraničními zařízeními, IoT a mobilními ekosystémy

Zjednodušené dodržování předpisů

Zaměření na dodržování předpisů v rámci jedné sady dovedností, technologií a procesů

Modernizace zastaralých systémů

Zajištění efektivní modernizace starších aplikací a databází pro optimalizaci vašeho podnikání s využitím cloudových technologií

Získání užitečných přehledů a možnost rychlé reakce na zpětnou vazbu od zákazníků a trendy na trhu

Prozkoumat řešení

Offline cloudové služby

Transformace a optimalizace řešení pro zdravotnictví s konzistentními vývojářskými pracovními postupy napříč hraničními zařízeními, IoT a mobilními ekosystémy, a to i při odpojení od internetu

Zjednodušené dodržování předpisů

Zajištění komplexního zabezpečení dat, aplikací a identit, s omezením kritických míst a rychlejšími způsoby, jak zajistit dodržování právních předpisů

Moderní aplikace ve zdravotnictví

Snadná integrace stávajících systémů s novými cloudovými investicemi pro současné zajištění pokroku i kontinuity

Vyvíjejte řešení pro zlepšení zdravotních ukazatelů a posílení efektivity se současným využitím technologických inovací.

Prozkoumat řešení

Hraniční a odpojená řešení

Prosazování inovativních cloudových finančních řešení s konzistentními vývojářskými pracovními postupy napříč hraničními zařízeními, IoT a mobilními ekosystémy

Dodržování předpisů

Zajištění komplexního zabezpečení dat, aplikací a identit, s omezením kritických míst a rychlejšími způsoby, jak zajistit dodržování právních předpisů

Moderní cloudové finanční aplikace

Upgrade stávajících systémů s využitím cloudové technologie při sestavování nových systémů do budoucna

Využijte možnost přetvářet uživatelská prostředí, optimalizovat řízení rizik a transformovat účel vašich produktů.

Prozkoumat řešení

Azure Stack pro vývojáře

Přeneste flexibilitu a rychlé inovace cloud computingu do místního prostředí pomocí Azure Stacku. Získejte větší flexibilitu a kontrolu sestavováním moderních aplikací v hybridních cloudových prostředích s využitím konzistentní sady nástrojů, služeb, nástrojů a procesů.

Získat Azure Stack Development Kit

Další informace o návrhu hybridních cloudových aplikací

Podívejte se, jak můžete zvýšit produktivitu a snáze splnit obchodní požadavky při sestavování a nasazování aplikací pro cloudová a místní prostředí.

Projít hybridní řešení

Používejte nástroje, kterým dáváte přednost

Využívejte konzistentní sadu nástrojů a procesů DevOps a služeb Azure. Azure Stack poskytuje prostředí pro paralelní vývoj a nasazování napříč sadou Visual Studio a opensourcovými nástroji.

Přečtěte si dokumentaci

Partneři služby Azure Stack

Naši partneři pro integrované systémy, poskytovatelé služeb a partneři na softwarových tržištích vám pomohou rozšířit Azure do místního prostředí.

Využijte možnost pracovat s těmi, které využíváte pro veřejný cloud, kdykoli je potřebujete, ať už je to hardwarový partner ve vašem datovém centru, poskytovatel spravovaných služeb, vývojář cloudových aplikací z Azure Marketplace nebo důvěryhodný systémový integrátor. Náš ekosystém Azure vám pomůže službu Azure Stack jednoduše integrovat s dalšími řešeními, jako jsou služby sledování a identit.

Spojení s technologickými partnery a partnery služeb

Získejte potřebnou pomoc s provozem služby Azure Stack nebo vytvářením hybridních řešení spouštěných ve službě Azure Stack.

Najít technologického partnera nebo partnera služby

Získání softwaru z webu Azure Marketplace

Stáhněte si z Marketplace vybraný software a služby pro použití ve službě Azure Stack.

Projít hybridní řešení

Integrace dat

Integrujte Azure Stack se stávajícím softwarem pro provoz a správu, jako jsou služby identit, sledování a zálohování. Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme, aby jejich software zvládal úlohy spuštěné v Azure Stacku.

Najít integrační software

Rozšíření cloudového byznysu

Využijte možnost oslovit nové zákazníky a poskytovat lepší služby těm stávajícím, ať už jste systémoví integrátoři, nebo poskytovatelé spravované služby.

Stáhnout dokument white paper

Zjednodušené nasazení s využitím integrovaných systémů pro Azure Stack

Optimalizujte vaše aplikace použitím integrovaných systémů navržených k poskytování konzistentního prostředí Azure. Zajistěte rychlé zprovoznění pomocí účelových systémů integrovaných ve službě Azure Stack od jednoho z našich hardwarových partnerů.

Software na Azure Marketplace

Stáhněte si z Marketplace vybraný software a služby pro použití ve službě Azure Stack.

Najít software na Marketplace

Doporučení partneři Marketplace

Přečtěte si případové studie k Azure Stacku

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, Digital Transformation Officer, Airbus Defence and Space

Přehrát video

Airbus

"With Azure Stack, we can provide a unique hybrid cloud solution that helps our customers move to the cloud gradually."

Paul Thompson, ředitel pro strategická řešení, Avid

Přečíst případovou studii

Avid

"As one of the early adopters, we're actively testing a Microsoft Azure Stack integrated system to ensure that our mission-critical applications will run smoothly. Our goal is to leverage the capabilities of Azure and Azure Stack to provide hybrid cloud services for various business applications across the Mitsui group."

Kurata Miyashita, výkonný ředitel, Digital Transformation Center, Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.

Přečíst případovou studii

MKI

"The inclusion of Microsoft Azure Stack services into our portfolio enhances our value proposition in a number of ways. Microsoft Azure Stack will bring us customers who wanted to exploit public cloud but were holding back due to data location concerns."

Tiberiu Croitoru, CEO, BinBox Global Services

Přečíst případovou studii

BinBox

Podívejte se, co všechno se dá s Azure Stackem dělat