Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem

Rozšiřte služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře, s využitím služby Azure Stack. Konzistentně vytvářejte, nasazujte a provozujte hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč vaším ekosystémem IT s flexibilními možnostmi pro různorodé úlohy.

Prozkoumat scénáře služby Azure Stack

Cloudově spravované zařízení

Azure Stack Edge

Spouštění výpočetních úloh na hraničních zařízeních

Získejte rychlé přehledy svých úloh Internetu věcí (IoT) a AI s využitím zařízení spravovaného Azure a výpočetních prostředků a strojového učení s hardwarovou akcelerací na hraničních zařízeních.

Možnosti využití služby Azure Stack Edge:

  • Strojové učení na hraničních zařízeních
  • Hraniční řešení a řešení IoT
  • Přenos dat přes síť z hraničních zařízení do cloudu

Hyperkonvergovaná infrastruktura

HCI služby Azure Stack PREVIEW

Modernizace datacentra

Aktualizujte hostitele virtualizace s využitím hybridního a heperkonvergovaného řešení integrovaného s Azure.

Možnosti využití Azure Stack HCI:

  • Škálovatelná virtualizace a úložiště
  • Modernizace místní architektury
  • Vzdálené pobočky
  • Vysoce výkonné úlohy

Integrovaný systém nativní pro cloud

Azure Stack Hub

Využití cloudových služeb v místním prostředí

Spusťte svůj vlastní privátní autonomní připojený nebo odpojený cloud s aplikacemi nativními pro cloud s využitím konzistentních služeb Azure v místním prostředí.

Možnosti využití služby Azure Stack Hub:

  • Propojené a odpojené scénáře
  • Suverenita dat
  • Modernizace aplikací

Vyzkoušejte si zařízení Azure Stack ve 3D v naší nové aplikaci rozšířené reality

Podívejte se, co znamená „umění možného“ pro vaše podnikání

Azure Stack je portfolio produktů, které rozšiřují služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře. Sestavujte a nasazujte výpočetní aplikace pro hybridní a hraniční prostředí a provozujte je konzistentně napříč hranicemi umístění. Podívejte se, jak vám Azure Stack poskytuje flexibilitu pro řešení různých úloh.

Obory služby Azure Stack

Splnění zákonných požadavků

Zjednodušte dodržování oborových, vládních a podnikových předpisů díky provozu cloudových aplikací v místním prostředí a pomozte tak zajistit zabezpečení dat, aplikací a identit.

Modernizace finančních aplikací

Zvyšte efektivitu klíčových aplikací s využitím služeb Azure, kontejnerů, bezserverové architektury a architektury mikroslužeb.

Získávání užitečných informací v reálném čase

Modely strojového učení využívající data a analýzy v reálném čase vám pomůžou zmírňovat rizika, přijímat informovanější obchodní rozhodnutí a přizpůsobovat prostředí pro zákazníky.

Zrychlení migrace do cloudu

Zjednodušte si přechod do cloudu a spouštějte cloudové aplikace v místním prostředí.

Využití prediktivní údržby vozidel

Snižte náklady na údržbu a související režii díky předvídání problémů s vozidly a jejich rychlému opravování s využitím řešení IoT a strojového učení na hraničních zařízeních.

Zlepšení služeb pro občany

Zajistěte praktické, prediktivní a efektivní služby pro občany díky zvýšení výkonu místních aplikací a databází.

Splnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte dodržování konkrétních požadavků na dodržování předpisů pro data a požadavků vyplývajících ze zákonů a zásad s využitím společné sady nástrojů pro vytváření a správu dat a aplikací.

Aktualizace a rozšíření zastaralých aplikací

Rozšiřte zastaralé aplikace do cloudu, abyste mohli využít rozšířené zabezpečení, škálovatelnost a flexibilitu, a zvyšte výkon místních aplikací, které ještě nejsou připravené na cloud.

Přenos cloudu do výrobní haly

Zjednodušte provoz a zvyšte efektivitu s využitím hybridního cloudového prostředí, které podporuje spouštění služeb Azure bez nutnosti připojení k internetu.

Okamžité získávání užitečných informací

Kamery, které v reálném čase monitorují vady produktů, vám pomůžou zajistit řízení kvality a zabránit škodám na výrobní lince.

Předcházení neplánovaným výpadkům

Transformujte svůj provoz z reaktivního na proaktivní s využitím prediktivní údržby. Automatizujte detekci potenciálních selhání zařízení díky možnosti provozovat inteligentní hybridní aplikace tam, kde se nacházejí vaše data.

Zlepšení bezpečnosti zaměstnanců

Zajistěte upozorňování obsluhy strojů a identifikujte nebezpečné situace dříve, než k nim dojde.

Poskytování nezapomenutelných prostředí pro zákazníky

Zvyšte spokojenost zákazníků s využitím inteligentních dat, která vám umožní zefektivnit chod vašeho podniku. Získejte podrobnější přehledy o návštěvnosti, době setrvání a propagovaných umístěních ve vašich kamenných obchodech.

Maximalizace dostupnosti na skladě

Monitorujte zásoby pomocí kamer a dalších zařízení v obchodech a zajistěte upozorňování vedoucích obchodů na rychle ubývající položky před tím, než dojde k vyčerpání zásob.

Omezení krádeží v obchodě

Omezte ztráty zásob a další krádeže v obchodě s využitím užitečných informací a přehledů ohledně krádeží, výměny cedulek, podvodů při vracení a anulování.

Umožnění zcela bezobslužného nakupování

Poskytujte skladové položky produktů, ceny a další nezbytná data pro scénáře zcela bezobslužného maloobchodního nakupování.

Offline provoz cloudových služeb

Dodávejte klíčové cloudové služby do oblastí odpojených od internetu, jako jsou nadřazené operace ropných a plynárenských společností nebo provoz distribuční soustavy systému zásobování energií.

Ukládání, agregace, modelování a analýzy dat

Zpracovávejte velké objemy dat v místním prostředí a získejte okamžitě přehledy, ať už modelujete seismická data, prognózujete větrnou energii nebo počítáte odběr z distribuční soustavy.

Omezení nákladných selhání strojů

Monitorujte zařízení, detekujte anomálie a odesílejte upozornění na potenciální selhání ve větrných elektrárnách, na místech vrtů, v rafinériích a v infrastrukturách distribučních soustav s využitím zařízení IoT a služby IoT Edge.

Rychlejší identifikace a řešení místních problémů

Analyzujte streamy videa z nebezpečných a těžko přístupných oblastí, jako jsou vrtné věže, nádrže na naftu, potrubní rozvody a vedení vysokého napětí, a zajistěte upozorňování obsluhy a dodavatelů strojů na potenciální problémy.

Optimalizace zastaralých aplikací a úloh

Přeneste své zastaralé aplikace a úlohy bez problémů do cloudového prostředí a digitálně transformujte svou činnost v terénu.

Zlepšení analýz dat a správy záznamů

Agregujte, zpracovávejte a ukládejte zdravotnické záznamy v místním prostředí. Využijte inteligentní analýzy v reálném čase s využitím AI ve specializacích, jako jsou digitální patologie, lékařské zobrazování nebo výzkum a genomika.

Modernizace zastaralých systémů

Propojte zdravotnická zařízení a zdravotnické aplikace se zdravotnickými informačními sítěmi. Agregujte důležitá data na jednotlivých zařízeních a pomozte chránit pacienty před selháním přístrojů díky minimalizaci zpoždění dat.

Aktualizace IT infrastruktur a klinických prostředí

Zkraťte dobu čekání na pohotovosti, zvyšte výkon operačních sálů, zlepšete využití lůžek a odstraňte kritické body toku pacientů přechodem ze zastaralých infrastruktur a IT prostředí na cloud.

Podívejte se, jak zákazníci využívají Azure Stack

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack, which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, ředitel pro digitální transformaci, Airbus Defence and Space
Airbus

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, ředitel informačních technologií, KPMG Norway
KPMG

"Now, there's really no limit to the kind of information systems we can deliver to our citizens."

Jonathan Cassar, ředitel pro technologie, Malta Information Technology Agency (MITA)
Government of Malta

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, ředitel informačních technologií, Canadian Museum for Human Rights
Canadian Museum for Human Rights

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, ředitel pro produktové strategie, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, předseda a generální ředitel, RXR Realty
RXR

Materiály a dokumentace k Azure Stacku

Webinář k portfoliu Azure Stacku

Podívejte se na tento webinář, kde se dozvíte, jak portfolio Azure Stacku pomáhá konzistentně vytvářet, nasazovat a provozovat hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč hranicemi umístění a nabízí řešení požadavků různorodých úloh.

Datový list portfolia Azure Stacku

Stáhněte si datový list, kde se dozvíte víc o scénářích pro Azure Stack a podrobnostech řešení.

Elektronická kniha Cloud kdekoli

Přečtěte si tuto elektronickou knihu a seznamte se s konkrétními příležitosti pro implementaci hybridní cloudové infrastruktury ve vaší organizaci.

Hybridní grafika Azure

Podívejte se, jak Azure poskytuje flexibilitu napříč hybridními, multicloudovými a hraničními prostředími.

Blog k Azure Stacku

Buďte v kontaktu s komunitou a poslechněte si od našich technických týmů novinky v technické komunitě.

Další informace o službě Azure Stack