Azure Stack

Rozšíření Azure do místního prostředí a vytváření inovativních hybridních aplikací

Vytváření moderních aplikací napříč hybridními cloudovými prostředími

Azure Stack je rozšíření Azure, které přináší flexibilitu a rychlé inovace cloud computingu do místního prostředí. Pouze služba Azure Stack umožňuje poskytovat služby Azure z datového centra vaší organizace, zatímco vyvažuje správnou úroveň flexibility a kontroly – pro skutečně konzistentní hybridní cloudová nasazení.

Přečtěte si dokument white paper s dalšími podrobnostmi o službě Azure Stack

Stáhnout datový list pro službu Azure Stack

Zrychlení vývoje pomocí konzistentního prostředí

Maximalizujte produktu tím, že vývojářům umožníte sestavovat a nasazovat aplikace stejným způsobem bez ohledu na to, jestli běží v Azure nebo ve službě Azure Stack.

  • Jedna sada nástrojů – Používejte stejný aplikační model, samoobslužný portál a rozhraní API, které zajišťuje Azure Resource Manager.
  • Běžné praktiky DevOps – Vyzkoušejte průběžné nasazování a integraci pomocí Jenkinse a Visual Studio Team Services a automatizaci pomocí prostředí Chef a rozšíření DSC pro Azure PowerShell.
  • Open source – Využívejte širokou škálu opensourcových technologií, včetně Javy, Pythonu, Node.js, PHP, kontejnerů integrovaných v Dockeru, Mesosphere DC/OS a Cloud Foundry.

Další informace o vývoji v Azure

Provoz služeb Azure v místním prostředí

Splňte obchodní a technické požadavky pomocí správné kombinace cloudových a místních nasazení, která vyhovuje vašim potřebám. Doručování Azure IaaS (infrastruktura jako služba) dalece přesahuje tradiční virtualizaci. Škálovací sady virtuálních počítačů umožňují rychlé nasazení díky pravému automatickému škálování moderních úloh. Konzistentní možnosti Azure PaaS (platforma jako služba) přináší do cloudových aplikací přenositelnost a výběr možností hybridního nasazení. V místním prostředí můžete provozovat plně spravovaný model PaaS, architekturu bez serverů, architekturu distribuovaných mikroslužeb a správu kontejnerů.

Přečtěte si dokument white paper o Azure Resource Manageru

Zjednodušení doručování pomocí integrovaných systémů

Zaměřte se na optimalizaci aplikací pomocí integrovaných systémů navržených k poskytování konzistentního prostředí Azure. Zajistěte rychlé zprovoznění pomocí účelových systémů integrovaných ve službě Azure Stack od společností Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise a Lenovo. Využívejte nepřetržité inovace Azure prostřednictvím pravidelně doručovaných aktualizací softwaru. Navíc můžete službu Azure Stack jednoduše integrovat s dalšími řešeními, jako jsou služby monitorování a služby identit.

Další informace o správě a provozu infrastruktury Azure Stacku

Najít integrované systémy a partnery

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Rozšíření Azure do místního prostředí

Získat vývojovou sadu pro Azure Stack