Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem

Rozšiřte služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře, s využitím služby Azure Stack. Konzistentně vytvářejte, nasazujte a provozujte hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč vaším ekosystémem IT s flexibilními možnostmi pro různorodé úlohy.

Prozkoumat scénáře služby Azure Stack

Azure Stack Edge

Cloudové spravované zařízení

Spouštění výpočetních úloh na hraničních zařízeních

Získejte rychlé přehledy svých úloh IoT a AI s využitím zařízení spravovaného Azure využívajícího výpočetní prostředky a strojové učení s hardwarovou akcelerací na hraničních zařízeních.

Možnosti využití služby Azure Stack Edge:

  • Strojové učení na hraničních zařízeních
  • Hraniční řešení a řešení IoT
  • Přenos dat přes síť z hraničních zařízení do cloudu

HCI služby Azure Stack

Řešení hyperkonvergované infrastruktury

Spouštění virtualizovaných aplikací v místním prostředí

Konsolidujte virtualizované aplikace na hyperkonvergované infrastruktuře a jednoduše ji rozšiřte do Azure.

Možnosti využití Azure Stack HCI:

  • Škálovatelná virtualizace a úložiště
  • Modernizace místní architektury
  • Vzdálená pobočka
  • Vysoce výkonné úlohy

Azure Stack Hub

Integrovaný systém nativní pro cloud

Využití cloudových služeb v místním prostředí

Spusťte svůj vlastní privátní autonomní připojený nebo odpojený cloud s aplikacemi nativními pro cloud s využitím konzistentních služeb Azure v místním prostředí.

Možnosti využití služby Azure Stack Hub:

  • Propojené a odpojené scénáře
  • Suverenita dat
  • Modernizace aplikací

Obory služby Azure Stack

Splnění zákonných požadavků

Zjednodušte dodržování oborových, vládních a podnikových předpisů díky provozu cloudových aplikací v místním prostředí a pomozte tak zajistit zabezpečení dat, aplikací a identit.

Modernizace finančních aplikací

Zvyšte efektivitu klíčových aplikací s využitím služeb Azure, kontejnerů, bezserverové architektury a architektury mikroslužeb.

Získávání užitečných informací v reálném čase

Modely strojového učení využívající data a analýzy v reálném čase vám pomůžou zmírňovat rizika, přijímat informovanější obchodní rozhodnutí a přizpůsobovat prostředí pro zákazníky.

Zrychlení migrace do cloudu

Zjednodušte si přechod do cloudu a spouštějte cloudové aplikace v místním prostředí.

Využití prediktivní údržby vozidel

Snižte náklady na údržbu a související režii díky předvídání problémů s vozidly a jejich rychlému opravování s využitím řešení IoT a strojového učení na hraničních zařízeních.

Zlepšení služeb pro občany

Zajistěte praktické, prediktivní a efektivní služby pro občany díky zvýšení výkonu místních aplikací a databází.

Splnění požadavků na dodržování předpisů

Zajistěte dodržování konkrétních požadavků na dodržování předpisů pro data a požadavků vyplývajících ze zákonů a zásad s využitím společné sady nástrojů pro vytváření a správu dat a aplikací.

Aktualizace a rozšíření zastaralých aplikací

Rozšiřte zastaralé aplikace do cloudu, abyste mohli využít rozšířené zabezpečení, škálovatelnost a flexibilitu, a zvyšte výkon místních aplikací, které ještě nejsou připravené na cloud.

Přenos cloudu do výrobní haly

Zjednodušte provoz a zvyšte efektivitu s využitím hybridního cloudového prostředí, které podporuje spouštění služeb Azure bez nutnosti připojení k internetu.

Okamžité získávání užitečných informací

Kamery, které v reálném čase monitorují vady produktů, vám pomůžou zajistit řízení kvality a zabránit škodám na výrobní lince.

Předcházení neplánovaným výpadkům

Transformujte svůj provoz z reaktivního na proaktivní s využitím prediktivní údržby. Automatizujte detekci potenciálních selhání zařízení díky možnosti provozovat inteligentní hybridní aplikace tam, kde se nacházejí vaše data.

Zlepšení bezpečnosti zaměstnanců

Zajistěte upozorňování obsluhy strojů a identifikujte nebezpečné situace dříve, než k nim dojde.

Poskytování nezapomenutelných prostředí pro zákazníky

Zvyšte spokojenost zákazníků s využitím inteligentních dat, která vám umožní zefektivnit chod vašeho podniku. Získejte podrobnější přehledy o návštěvnosti, době setrvání a propagovaných umístěních ve vašich kamenných obchodech.

Maximalizace dostupnosti na skladě

Monitorujte zásoby pomocí kamer a dalších zařízení v obchodech a zajistěte upozorňování vedoucích obchodů na rychle ubývající položky před tím, než dojde k vyčerpání zásob.

Omezení krádeží v obchodě

Omezte ztráty zásob a další krádeže v obchodě s využitím užitečných informací a přehledů ohledně krádeží, výměny cedulek, podvodů při vracení a anulování.

Umožnění zcela bezobslužného nakupování

Poskytujte skladové položky produktů, ceny a další nezbytná data pro scénáře zcela bezobslužného maloobchodního nakupování.

Offline provoz cloudových služeb

Dodávejte klíčové cloudové služby do oblastí odpojených od internetu, jako jsou nadřazené operace ropných a plynárenských společností nebo provoz distribuční soustavy systému zásobování energií.

Ukládání, agregace, modelování a analýzy dat

Zpracovávejte velké objemy dat v místním prostředí a získejte okamžitě přehledy, ať už modelujete seismická data, prognózujete větrnou energii nebo počítáte odběr z distribuční soustavy.

Omezení nákladných selhání strojů

Monitorujte zařízení, detekujte anomálie a odesílejte upozornění na potenciální selhání ve větrných elektrárnách, na místech vrtů, v rafinériích a v infrastrukturách distribučních soustav s využitím zařízení IoT a služby IoT Edge.

Rychlejší identifikace a řešení místních problémů

Analyzujte streamy videa z nebezpečných a těžko přístupných oblastí, jako jsou vrtné věže, nádrže na naftu, potrubní rozvody a vedení vysokého napětí, a zajistěte upozorňování obsluhy a dodavatelů strojů na potenciální problémy.

Optimalizace zastaralých aplikací a úloh

Přeneste své zastaralé aplikace a úlohy bez problémů do cloudového prostředí a digitálně transformujte svou činnost v terénu.

Zlepšení analýz dat a správy záznamů

Agregujte, zpracovávejte a ukládejte zdravotnické záznamy v místním prostředí. Využijte inteligentní analýzy v reálném čase s využitím AI ve specializacích, jako jsou digitální patologie, lékařské zobrazování nebo výzkum a genomika.

Modernizace zastaralých systémů

Propojte zdravotnická zařízení a zdravotnické aplikace se zdravotnickými informačními sítěmi. Agregujte důležitá data na jednotlivých zařízeních a pomozte chránit pacienty před selháním přístrojů díky minimalizaci zpoždění dat.

Aktualizace IT infrastruktur a klinických prostředí

Zkraťte dobu čekání na pohotovosti, zvyšte výkon operačních sálů, zlepšete využití lůžek a odstraňte kritické body toku pacientů přechodem ze zastaralých infrastruktur a IT prostředí na cloud.

Přečtěte si případové studie k Azure Stacku

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack, which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, ředitel pro digitální transformaci, Airbus Defence and Space

Přehrát video

Airbus

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, ředitel informačních technologií, KPMG Norway

Přečíst případovou studii

KPMG

"Now, there's really no limit to the kind of information systems we can deliver to our citizens."

Jonathan Cassar, ředitel pro technologie, Malta Information Technology Agency (MITA)

Přečíst případovou studii

Government of Malta

"With Azure Stack Hub, we are able to provide cloud systems and cloud services with all the benefits of automation and still be compliant within Norwegian legislation."

Haakon Agerup Jacobsen, vedoucí projektový manažer, Tieto

Přečíst případovou studii

Tieto

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, ředitel informačních technologií, Canadian Museum for Human Rights

Přečíst případovou studii

Canadian Museum for Human Rights

"The on-premises nature of Azure Stack Edge and the Intel-based field-programmable gate arrays (FPGAs) make it really seamless for us to be able to integrate that device into part of our natural application."

T. Michael Thornton, viceprezident pro výzkum a vývoj, Customer Solutions Business, Olympus

Přehrát video

Olympus

Materiály a dokumentace k Azure Stacku

Podívejte se na webinář

Podívejte se na tento webinář, kde se dozvíte, jak portfolio Azure Stacku pomáhá konzistentně vytvářet, nasazovat a provozovat hybridní a hraniční výpočetní aplikace napříč hranicemi umístění a nabízí řešení požadavků různorodých úloh.

Datový list portfolia Azure Stacku

Azure Stack je portfolio produktů, které rozšiřují služby a možnosti Azure do libovolného prostředí, od datacenter a hraničních zařízení až po vzdálené kanceláře.

Cloud kdekoli: Azure pro hybridní, multicloudová a hraniční prostředí

Elektronická kniha, která zkoumá konkrétní příležitosti pro implementaci hybridní cloudové infrastruktury ve vaší organizaci.

Hybridní cloud Azure: Flexibilita ve velkém

Microsoft Azure poskytuje flexibilitu napříč hybridními, multicloudovými a hraničními prostředími.

Další informace o službě Azure Stack