Microsoft Azure Stack

Inovace prostřednictvím hybridních aplikací v Azure a ve službě Azure Stack

Rozšíření Azure do místního prostředí pomocí služby Azure Stack

Přeneste flexibilitu a rychlé inovace cloud computingu do místního prostředí pomocí služby Azure Stack. Toto rozšíření Azure umožňuje modernizaci aplikací napříč hybridními cloudovými prostředími s vyvážením flexibility a řízení. Vývojáři navíc můžou sestavovat aplikace s využitím konzistentní sady služeb Azure a nástrojů a procesů DevOps a následně je ve spolupráci s provozním týmem nasazovat do umístění, které nejvíce vyhovuje obchodním, technickým a zákonným požadavkům. Předem sestavená řešení z Azure Marketplace, včetně opensourcových nástrojů a technologií, umožňují vývojářům urychlit vývoj nových cloudových aplikací.

Další informace o službě Azure Stack a novinkách ve verzi Technical Preview 3

Přečtěte si dokument white paper s dalšími podrobnostmi o službě Azure Stack

Implementace konzistentního vývoje aplikací

Maximalizujte produktu tím, že vývojářům umožníte sestavovat a nasazovat aplikace stejným způsobem, bez ohledu na to, jestli běží v Azure nebo ve službě Azure Stack. Stejně jako Azure podporuje Azure Stack širokou škálu vývojových nástrojů a opensourcových aplikačních platforem, jazyků a architektur, včetně Javy, Pythonu, Node.js a PHP. Vývojáři můžou:

  • Používat stejný aplikační model, samoobslužný portál a rozhraní API, které zajišťuje Azure Resource Manager
  • Implementovat běžné nástroje a procesy DevOps v Azure i ve službě Azure Stack
  • Vybírat z několika linuxových distribucí, kontejnerů integrovaných v Dockeru a implementací Apache Mesos

Procházet šablony pro Technical Preview

Přečtěte si dokumentaci ke službě Azure Stack Technical Preview

Provoz služeb Azure v místním prostředí

Implementujte hybridní cloud computing podle vašich představ a splňte obchodní a technické požadavky pomocí správné kombinace modelů cloudového a místního nasazení, které vyhovují vašim potřebám. Konzistentní služby Azure IaaS dalece přesahují tradiční virtualizaci. Škálovací sady virtuálních počítačů umožňují rychlé nasazení díky pravému automatickému škálování moderních úloh. Konzistentní služby Azure PaaS přináší do cloudových aplikací přenositelnost a výběr možností hybridního nasazení. Provozujte plně spravovaný model PaaS a architekturu bez serverů v místním prostředí a nasazujte a provozujte služby Azure IaaS a PaaS pomocí stejných nástrojů jako Azure.

Další informace o službách Azure

Přečtěte si dokument white paper o Azure Resource Manageru

Zvýšení kvality provozu pomocí účelových systémů

Zaměřte se na optimalizaci aplikací pomocí integrovaných systémů, které poskytují konzistentní prostředí Azure. Zajistěte rychlé zprovoznění pomocí účelových systémů integrovaných ve službě Azure Stack od společností Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Lenovo a Cisco. Tyto systémy jsou připravené ke spuštění a nabízí zákaznickou podporu na podnikové úrovni. Umožněte vyšší kvalitu a spolehlivost napříč celým životním cyklem operací pomocí aktualizací Azure, které se vztahují na hardware i software. Jednoduše do služby Azure Stack integrujte další řešení, jako jsou monitorování a služby identit.

Platíte jenom za to, co používáte.

Stejně jako u Azure platíte u služby Azure Stack jenom za to, co využijete. Služby Azure IaaS a PaaS nezahrnují žádné počáteční poplatky a používají stejná předplatná, stejné peněžní závazky a fakturační nástroje jako Azure. Také cenová struktura je podobná jako u Azure, ale zohledňuje provoz služeb ve vašem prostředí.

Přečtěte si o výhodách hospodárnosti cloudu pro vaše datové centrum

To nejlepší z výkonu Azure v místním prostředí

Získat Azure Stack Technical Preview 3