Ceny za Network Watcher

Monitorování a diagnostika výkonu sítě na úrovni paketů

Network Watcher umožňuje monitorovat a diagnostikovat stav a výkon vaší sítě. Diagnostické a vizualizační nástroje Network Watcher pomáhají třeba při zachytávání paketů na virtuálním počítači, kdy ověřují, jestli je tok IP povolený nebo zakázaný. Můžete také určit, kam se pakety z virtuálního počítače budou směrovat, a získat celkový přehled o topologii sítě.

Podrobnosti o cenách

Prior to October 1, 2018, there are no charges for connection monitoring. On October 1, 2018, charges for connection monitoring will go into effect per the pricing plan below.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Shromážděné síťové protokoly1 5 GB za měsíc $- za GB
Nástroje pro diagnostiku sítě2 1 000 kontrol za měsíc $- za 1 000 kontrol
Sledování připojení ‐ ‐ Není k dispozici $- za připojení za měsíc
Síť příkazů ping 10 metrik připojení za měsíc 10–240 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
240 010–750 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
750 010–1 000 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
1 000 010 připojení a víc — $- za metriku připojení za měsíc
Analýza sítě3 ‐ ‐ Není k dispozici Podívejte se na ceny služby Azure Log Analytics.
Analýza provozu ‐ ‐ Není k dispozici Data processing at 10-min interval: $- za zpracovaný GB4
Data Processing at 60-min interval: $- za zpracovaný GB4

1Síťové protokoly se ukládají v rámci účtu úložiště a mají zásady uchovávání, které je možné nastavit na 1 až 365 dnů. Pokud zásady uchovávání nejsou nastavené, protokoly se ukládají navždy. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

2Funkce Diagnostické nástroje a Topologie služby Network Watcher se účtují na základě počtu diagnostických kontrol sítě spuštěných prostřednictvím webu Azure Portal, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku nebo rozhraní REST.

3Funkce Analýza sítě zahrnuje funkce DNS a analýzy brány aplikací. Tyto funkce se účtují podle dat protokolu přijatých do služby Azure Log Analytics.

4Funkce Analýza provozu se účtuje podle dat protokolu zpracovaných službou a výsledným množstvím dat přijatých do služby Azure Log Analytics. Za protokoly přijaté do služby Azure Log Analytics se účtují příslušné poplatky.

Podpora a SLA

  • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Network Watcher

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma