Ceny za Network Watcher

Monitorování a diagnostika výkonu sítě na úrovni paketů

Network Watcher umožňuje monitorovat a diagnostikovat stav a výkon vaší sítě. Diagnostické a vizualizační nástroje Network Watcher pomáhají třeba při zachytávání paketů na virtuálním počítači, kdy ověřují, jestli je tok IP povolený nebo zakázaný. Můžete také určit, kam se pakety z virtuálního počítače budou směrovat, a získat celkový přehled o topologii sítě.

Podrobnosti o cenách

Do 1. října 2018 se za sledování připojení neúčtují žádné poplatky. Od 1. října 2018 se poplatky za sledování připojení začnou účtovat podle následujícího cenového plánu.

Funkce Zahrnuté volné jednotky Cena
Shromážděné síťové protokoly1 5 GB za měsíc $- za GB
Nástroje pro diagnostiku sítě2 1 000 kontrol za měsíc $- za 1 000 kontrol
Sledování připojení ‐ ‐ Není k dispozici $- za připojení za měsíc
Network Performance Monitor –
Monitorování připojení služby
‐ ‐ Není k dispozici $- za připojení za měsíc
Network Performance Monitor –
Sledování výkonu
10 metrik připojení za měsíc 10–240 000 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
240 000–240 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
240 010–750 000 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
750 000–750 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
750 010–1 000 000 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
1 000 000–1 000 010 připojení — $- za metriku připojení za měsíc
1 000 010 připojení a víc — $- za metriku připojení za měsíc
Analýza sítě3 ‐ ‐ Není k dispozici Podívejte se na ceny služby Azure Monitor Log Analytics.
Analýza provozu ‐ ‐ Není k dispozici Zrychlené zpracování v 10minutových intervalech: $- za zpracovaný GB4
Standardní zpracování v 60minutových intervalech: $- za zpracovaný GB4

1Síťové protokoly se ukládají v rámci účtu úložiště a mají zásady uchovávání, které je možné nastavit na 1 až 365 dnů. Pokud zásady uchovávání nejsou nastavené, protokoly se ukládají navždy. Za úložiště, Log Analytics a centra událostí se budou účtovat odpovídající poplatky.

2Funkce Diagnostické nástroje a Topologie služby Network Watcher se účtují na základě počtu diagnostických kontrol sítě spuštěných prostřednictvím webu Azure Portal, PowerShellu, rozhraní příkazového řádku nebo rozhraní REST.

3Funkce Analýza sítě zahrnuje funkce DNS a analýzy brány aplikací. Tyto funkce se účtují podle dat protokolu přijatých do služby Azure Log Analytics.

4Funkce Analýza provozu se účtuje podle dat protokolu zpracovaných službou a výsledným množstvím dat přijatých do služby Azure Log Analytics. Za protokoly přijaté do služby Azure Log Analytics se účtují příslušné poplatky.

Podpora a SLA

  • Smlouva SLA pro jednotlivé funkce se uplatní, jakmile vstoupí v platnost příslušný cenový plán. Další informace

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Network Watcher

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma