Mobilní technologie

Mobilní backend jako služba (MBaaS) vám umožní spojit se se zákazníky, ať jsou kdekoli. Vytvářejte prostředí šitá na míru podle zájmů a chování vašich zákazníků. Zkracujte čas uvedení na trh používáním cloudových služeb, nástrojů a DevOps navržených pro dodávání mobilních řešení.

Zjistěte, jak začít

Jedno sestavení umožňující oslovení zákazníků na jakékoli platformě

Pište v jednom jazyce a cilte na jakékoli zařízení, ať už používá Android, iOS nebo Windows. Rozšiřte svou cílovou skupinu a využijte přitom současné dovednosti vašeho týmu. A kromě toho můžete šetřit čas opakovaným použitím kódu z existujících vývojových projektů.

Rychlejší dodávání kvalitních aplikací s jistotou

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows, macOS a tvOS. Připojte své úložiště GitHub a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na skutečných zařízeních, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat skutečné využití pomocí dat o chybách a analytických dat.

Zjednodušení vývoje aplikací pomocí průběžného učení

Zjednodušte celý vývoj aplikací pomocí průběžné integrace a doručování a vytvářejte kvalitní aplikace, které si vaši zákazníci zamilují. Automaticky testujte své aplikace na skutečných zařízeních, distribuujte sestavení testerům beta verzí a nasazujte je do obchodů s aplikacemi. Shromažďujte informace v reálném čase a průběžně své aplikace vylepšujte. Zajistěte, aby každá vydaná verze byla lepší než ta předchozí.

Obohacení aplikací s použitím prověřených mobilních služeb

Žádné dvě mobilní aplikace nejsou stejné, používají ale stejné komponenty. Využívejte naše prověřená a vyzkoušená řešení MBaaS ke zrychlenému uvedení na trh. Nechte své vývojáře, aby se zaměřovali na logiku aplikací, a nám svěřte montáž.

Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Fox Sports

„To, co na Xamarinu oceňuji nejvíc, je schopnost sdílet základ kódu pro datovou vrstvu i aplikační služby.“

James Ellis, vedoucí oddělení inženýringu pro Mobile Apps

FreshDirect

„Díky automatizovanému testování škálujeme podle našich potřeb, vydáváme funkce v mnohem rychlejších cyklech a dál dodáváme našim uživatelům vysoce kvalitní a bezproblémové prostředí.“

Thomas Connors, ředitel vývoje pro mobilní zařízení

Allscripts

„Při vytváření špičkových aplikací se naše mobilní strategie spoléhá na robustní nástroje od Microsoftu.“

Sameer Jagdale, vedoucí manažer vývoje, Allscripts

3M

„Díky integraci s nástroji Xamarin a sadou Visual Studio spolu s integrovanými funkcemi je Azure nejlepší možnou volbou. Mít ty pravé nástroje a funkce pro sestavení stabilního, robustního a funkčního řešení během dvou dnů je skvělá věc.“

Jason Fox, návrhář mobilních aplikací

British Airways

„Pro vývoj Xamarinu jsme použili Microsoft Visual Studio 2017. Aplikace Forms, která poskytuje 95% možnost opětovného použití kódu na všech našich cílových platformách, kterými jsou IOS, Android a Windows Phone, Visual Studio Team Services a zejména Xamarin Test Cloud nám umožňují rychle iterovat přes několik verzí aplikace.“

Emma Parkes, vedoucí softwarový inženýr, British Airways

Související služby Azure a produkty Microsoftu

Zajištění špičkového výkonu mobilních aplikací pomocí partnerských řešení

Vyhledejte a nasaďte oblíbené analytické systémy a systémy sledování chyb na webu Azure Marketplace, abyste ve svých mobilních aplikací mohli rychle najít a opravit problémy.

Související architektury řešení

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Tato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Tato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager.

Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Tato architektura aplikace pro mobilní pracovní síly využívá Active Directory k zabezpečení firemních dat před systémem back-end SAPu, která se do zařízení doporučují přes Azure App Service API Management.

Najít partnera

Naši partneři jsou připraveni spolupracovat s vámi na vašem mobilním řešení.

BlueMetal
EpamSystems
Neudesic
Magenic
Sogeti
Slalom

Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám své údaje a člen týmu Azure vás bude kontaktovat.

Všechna pole označená * jsou povinná.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Solutions for Businesses and Organizations a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů