Mobilní technologie

Mobilní backend jako služba (MBaaS) vám umožní spojit se se zákazníky, ať jsou kdekoli. Vytvářejte prostředí šitá na míru podle zájmů a chování vašich zákazníků. Zkracujte čas uvedení na trh používáním cloudových služeb, nástrojů a DevOps navržených pro dodávání mobilních řešení.

“We used Microsoft Visual Studio 2017 to develop a Xamarin.Forms app that gives us 95 percent code reuse across all of the platforms that we were targeting—iOS, Android, and Windows phone. Visual Studio Team Services and Xamarin Test Cloud particularly allowed us to iterate quickly through several releases of the application because we were able to check as we went along that our tests were still passing, and the product was still robust enough to deploy.“

Emma Parkes, Senior Software Engineer, British Airways

Jedno sestavení umožňující oslovení zákazníků na jakékoli platformě

Pište v jednom jazyce a cilte na jakékoli zařízení, ať už používá Android, iOS nebo Windows. Rozšiřte svou cílovou skupinu a využijte přitom současné dovednosti vašeho týmu. A kromě toho můžete šetřit čas opakovaným použitím kódu z existujících vývojových projektů.

Fox Sports
“The thing I appreciate most about Xamarin is being able to have a shared code base for the data layer and the app services.”

James Ellis, Manager of Engineering for Mobile Apps

Využívejte kód opakovaně pomocí Azure MBaaS.
Dodávejte aplikace rychleji díky mobilnímu back-endu jako službě od Azure.

Rychlejší dodávání kvalitních aplikací s jistotou

Automatizujte životní cyklus svých aplikací pro iOS, Android, Windows, macOS a tvOS. Připojte své úložiště GitHub a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na skutečných zařízeních, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat skutečné využití pomocí dat o chybách a analytických dat.

FreshDirect
“With automated testing, we scale to meet our needs, release features on a much quicker cycle, and continue to deliver a high-quality seamless experience to our users.”

Thomas Connors, Director of Mobile Development

Zjednodušení vývoje aplikací pomocí průběžného učení

Zjednodušte celý vývoj aplikací pomocí průběžné integrace a doručování a vytvářejte kvalitní aplikace, které si vaši zákazníci zamilují. Automaticky testujte své aplikace na skutečných zařízeních, distribuujte sestavení testerům beta verzí a nasazujte je do obchodů s aplikacemi. Shromažďujte informace v reálném čase a průběžně své aplikace vylepšujte. Zajistěte, aby každá vydaná verze byla lepší než ta předchozí.

Allscripts
“To build world-class apps, our mobile strategy depends on robust tools from Microsoft.”

Sameer Jagdale, Senior Manager of Development, Allscripts

Zjednodušení vývoje aplikací pomocí průběžného učení
Využijte Azure jako svoje řešení MBaaS.

Obohacení aplikací s použitím prověřených mobilních služeb

Žádné dvě mobilní aplikace nejsou stejné, používají ale stejné komponenty. Využívejte naše prověřená a vyzkoušená řešení MBaaS ke zrychlenému uvedení na trh. Nechte své vývojáře, aby se zaměřovali na logiku aplikací, a nám svěřte montáž.

3M
“Integration with Xamarin and Visual Studio, along with built-in functionality, made Azure the best choice. Having the right tools and capabilities to put a stable, robust, and functional solution together in two days is a great story.”

Jason Fox, Mobile Application Architect

Zajištění špičkového výkonu mobilních aplikací pomocí partnerských řešení

Vyhledejte a nasaďte oblíbené analytické systémy a systémy sledování chyb na webu Azure Marketplace, abyste ve svých mobilních aplikací mohli rychle najít a opravit problémy.

Související architektury řešení

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Tato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.

Další informace
Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Tato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager.

Další informace
Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Vlastní mobilní aplikace pro pracovníky

Tato architektura aplikace pro mobilní pracovní síly využívá Active Directory k zabezpečení firemních dat před systémem back-end SAPu, která se do zařízení doporučují přes Azure App Service API Management.

Další informace

Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám své údaje a člen týmu Azure vás bude kontaktovat.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Najít partnera

Naši partneři jsou připraveni spolupracovat s vámi na vašem řešení Mobilní technologie.

Související řešení