Ceny služby Azure Data Lake Storage Gen2

Zabezpečená služba Data Lake Storage s rozsáhlou škálovatelností založená na službě Blob Storage

Azure Data Lake Storage Gen2 je celosvětově nejproduktivnější služba Data Lake. Kombinuje výkon souborového systému kompatibilního s Hadoopem a s integrovaným hierarchickým oborem názvů a masivní škálování a efektivitu služby Azure Blob Storage. Pomáhá tak zrychlit přechod od testování konceptu k produkci.

 1. Je plně integrovaná s platformou Azure Blob Storage. Azure Data Lake Storage může využívat všechny možnosti Blob Storage (integrace služby Azure Active Directory, šifrování neaktivních dat, vysoká dostupnost a zotavení po havárii, automatizovaná správa životního cyklu, brány firewall pro účty úložiště atd.).
 2. Je optimalizovaná pro špičkové cloudové analytické stroje.
 3. Je úzce integrovaná se všemi prvky analytických řešení Azure pro velké objemy dat a zajišťuje rychlé přehledy.
 4. Umožňuje, aby ve stejném úložišti vedle sebe existovala analytická data i data objektů, aniž by byly potřeba změny programování nebo kopírování dat.
 5. Funguje rychleji než ostatní úložiště dat a díky tomu zajišťuje rychlejší spouštění analytických úloh a snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Účty pro obecné účely v2 poskytují přístup k nejnovějším funkcím úložiště Azure, včetně studeného úložiště a úložiště archivu, s optimalizovanými cenami pro zajištění nejnižších cen za GB úložiště. Tyto účty poskytují přístup ke službě Data Lake Storage, objektům blob bloku, objektům blob stránky, souborům a frontám.

Azure Data Lake Storage Gen2 nabízí možnost organizovat data dvěma způsoby. Pomocí hierarchických oborů názvů mohou zákazníci uspořádat službu Data Lake do strukturovaných adresářů, souborů a služeb. Při použití plochých oborů názvů mohou zákazníci provozovat Data Lake jako nestrukturované úložiště objektů blob. Bez ohledu na zvolenou možnost budou zákazníci za úložiště platit stejnou cenu, která je uvedená v následující tabulce. Při použití hierarchických oborů názvů se ale zákazníkům budou navíc účtovat další metadata přidružená ke struktuře složek a adresářů.

Azure Data Lake Storage Gen2 in now Generally Available and the prices below reflects GA prices in all regions except UAE. Until April 1, 2019, the Azure Data Lake Storage Gen2 will be charged at 50% discount.

Ceny za úložiště dat

Hot Cool Archiv
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB
Hot Cool Archiv
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Prvních 50 terabajtů (TB) / měsíc $- za GB $- za GB
Nad 450 TB / měsíc $- za GB $- za GB
Nad 500 TB / měsíc $- za GB $- za GB

Ceny za transakce

Hot Cool Archiv
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $-
*Za operace zápisu se považují následující volání rozhraní API: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile. **Za operace čtení se považují následující volání rozhraní API: ReadFile, ListFilesystemFile.
Hot Cool Archiv
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $- $-
Operace zápisu* (každé 4 MB, za 10 000) $- $-
Operace čtení** (každé 4 MB, za 10 000) $- $-
*Za operace zápisu se považují následující volání rozhraní API: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile. **Za operace čtení se považují následující volání rozhraní API: ReadFile, ListFilesystemFile.

Předčasné odstranění z archivní úrovně

Kromě měsíčních poplatků za GB se na všechny objekty blob přesunuté do archivní úrovně vztahuje období předčasného odstranění z archivní úrovně v délce 180 dnů. Tento poplatek se účtuje poměrnou částí. Pokud se například objekt blob přesune do archivní úrovně a po 45 dnech pak odstraní nebo přesune do horké úrovně, bude se zákazníkovi účtovat poplatek za předčasné odstranění, který odpovídá 135 (180 − 45) dnům uložení tohoto objektu blob v archivní úrovni.

Další operace a měřiče úložiště metadat

Hot Cool Archiv
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc)
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc)
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc)
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $-
Načtení dat (za GB) Free $-
Zápis dat (za GB) Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc)
*Za iterativní operace zápisu se považují následující volání rozhraní API: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.
Hot Cool Archiv
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc) $-
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc) $-
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $- $-
Načtení dat (za GB) Free $- $-
Zápis dat (za GB) Free Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc) $-
Operace List a Create Container (za 10 000) $- $-
Iterativní operace zápisu (stovky)* $- $-
Všechny ostatní operace (za 10 000) s výjimkou odstranění, které je zdarma $- $-
Načtení dat (za GB) Free $-
Zápis dat (za GB) Free Free
Úložiště metadat (GB za měsíc) $-
*Za iterativní operace zápisu se považují následující volání rozhraní API: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Ceny za přenos dat pro ADLS Gen2

Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtuje šířka pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure. Tento poplatek se také účtuje, když změníte nastavení replikace účtu z LRS na GRS nebo RA-GRS. Projděte si ceny za přenos dat na stránce s cenami objektů Blob.

Nejčastější dotazy

 • Služba Azure Data Lake Storage je optimalizovaná pro spouštění analytických úloh pro nestrukturovaná data. Služba Azure Data Lake Storage Gen2 je optimalizovaná pro rychlý vstup a výstup velkého objemu dat. Díky tomu rychleji běží analytické úlohy a snižují se u nich celkové náklady na vlastnictví. Azure Data Lake Storage Gen2 navíc poskytuje flexibilitu uspořádání dat do plochého nebo hierarchického oboru názvů.

 • Při použití hierarchických oborů názvů můžete data uspořádat do strukturovaných složek a adresářů. Při použití plochých oborů názvů budou soubory uspořádané do ploché struktury podobně jako Blob Storage. Hierarchický obor názvů umožňuje provést operace, jako jsou odstranění a přejmenování složek, v jedné atomické operaci, zatímco plochý obor názvů vyžaduje počet operací úměrný počtu objektů v příslušné struktuře. Hierarchické obory názvů ukládají další metadata pro strukturu adresářů a složek. Ale jak se objem vašich dat zvětšuje, hierarchické obory názvů zachovávají vaše data uspořádaná a co víc, poskytují lepší výkon úložiště pro vaše analytické úlohy a tím snižují celkové náklady na jejich spouštění.

  • Fakturace při využití plochých oborů názvů

  Řekněme, že do služby Azure Data Lake Storage Gen2 s využitím plochých oborů názvů v horké úrovni na celý měsíc uložíte 120 TB dat. Během tohoto měsíce provedete 100 milionů operací a každá z nich má velikost 6 MB. Řekněme, že 20 % těchto operací tvoří operace zápisu a zbylých 80 % jsou operace čtení. A konečně předpokládejme, že v průběhu tohoto měsíce přejmenujete 10 tisíc adresářů.

  U plochých oborů názvů se vám neúčtují další poplatky za metadata související se soubory a složkami, a proto se vám bude účtovat 120 TB dat. Protože každá operace má velikost 6 MB, budou se vám za každou operaci účtovat dvě transakce (4MB + 2MB), protože 4 MB načtených nebo zapsaných dat se vždycky účtuje jako jedna transakce. K vyúčtování přejmenování adresářů se použije samostatný měřič.

  Celkové náklady se vypočtou takto:

  Použitý prostředek Objem využití Cena Měsíční náklady
  Úložiště 120 TB

  $- za prvních 50 TB

  $- za dalších 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Celkem $-
  Transakce Zápisy: Každé 4 MB = 2

  $- za 10 000

  2 * $- za 10 000 * 20 mil. = $-

  Čtení: Každé 4 MB = 2

  $- za 10 000

  2 * $- za 10 000 * 80 mil. = $-

  Celkem $-
  Přejmenování adresářů 10 tisíc $- za 100 $- za 100 * 10 tisíc = $-
  Celkové měsíční náklady:

  Úložiště

  Transakce

  Přejmenování adresářů

  Celkové měsíční náklady

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Fakturace při využití hierarchických oborů názvů

  Řekněme, že do služby Azure Data Lake Storage Gen2 s využitím hierarchických oborů názvů v horké úrovni na celý měsíc uložíte 120 TB dat. Během tohoto měsíce provedete 100 milionů operací a každá z nich má velikost 6 MB. Řekněme, že 20 % těchto operací tvoří operace zápisu a zbylých 80 % jsou operace čtení. A konečně předpokládejme, že v průběhu tohoto měsíce přejmenujete 10 tisíc adresářů.

  U hierarchických oborů názvů se vám účtují další poplatky za metadata související se soubory a složkami, a proto se vám bude účtovat o něco víc než 120 TB dat. Protože každá operace má velikost 6 MB, budou se vám za každou operaci účtovat dvě transakce (4MB + 2MB), protože 4 MB načtených nebo zapsaných dat se vždycky účtuje jako jedna transakce. K vyúčtování přejmenování adresářů se použije samostatný měřič.

  Celkové náklady se vypočtou takto:

  Použitý prostředek Objem využití Cena Měsíční náklady
  Úložiště 132 TB

  $- za prvních 50 TB

  $- za dalších 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Celkem $-
  Transakce Zápisy: Každé 4 MB = 2

  $- za 10 000

  2 * $- za 10 000 * 20 mil. = $-

  Čtení: Každé 4 MB = 2

  $- za 10 000

  2 * $- za 10 000 * 80 mil. = $-

  Celkem $-
  Přejmenování adresářů 10 tisíc $- za 100 $- za 100 * 10 tisíc = $-
  Celkové měsíční náklady:

  Úložiště

  Transakce

  Přejmenování adresářů

  Celkové měsíční náklady

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Ano, větší soubory jsou cenově výhodnější a poskytují lepší analytický výkon. Pro soubory větší než 4 MB Azure Data Lake Storage Gen2 nabízí nižší cenu za každý 4MB blok dat načtený nad rámec prvních 4 MB. Načtení jednoho souboru o velikosti 16 MB je levnější, než načtení 4 souborů, z nichž každý má velikost 4 MB. Celkový počet transakcí v obou případech je 4. Ale posledních 12 MB načtených ve třech transakcích z 16MB souboru je levnější, proto jsou celkové náklady na načtení 16MB souboru nižší než při načtení 4 souborů po 4 MB.

  Důležitější ale je, že služba Azure Data Lake Storage Gen2 je vysoce optimalizovaná pro rychlejší zpracování větších souborů. To znamená, že vaše analytické úlohy při zpracování větších souborů poběží rychleji a vaše celkové náklady na spouštění analytických úloh se tak dále sníží.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma