Přehled cen za Azure Storage

Spolehlivé, úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure nabízí celou řadu řešení úložiště, které vyhoví vašim požadavkům na škálování, výkon a cenu – od řešení archivu s nízkými náklady až po nabídku služby Managed Disks úrovně Premium s nízkou latencí a vysokou propustností pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace.

Objekty blob bloku

Škálovatelné úložiště objektů pro dokumenty, videa, obrázky a nestrukturovaný text nebo binární data. Můžete si vybrat mezi horkou, studenou a archivní úrovní.

Azure Data Lake Storage

Kombinuje výkon souborového systému kompatibilního s Hadoopem a s integrovaným hierarchickým oborem názvů a masivní škálování a efektivitu služby Azure Blob Storage. Pomáhá tak zrychlit přechod od testování konceptu k produkci.

Spravované disky

Trvalé a zabezpečené disky, které podporují snadné a škálovatelné nasazení virtuálních počítačů. Navrženo pro zajištění 99,999% dostupnost. Pokud potřebujete nízkou latenci a vysokou propustnost, zvolte disky Premium (SSD).

Soubory

Plně spravované sdílené složky v cloudu, které jsou přístupné přes standardní protokol SMB (Server Message Block). Možnost sdílení souborů mezi aplikacemi s využitím rozhraní Windows API nebo REST API.

Další možnosti úložiště

Objekty blob stránky jsou optimalizované pro zápisy do náhodných umístění v rámci objektu blob. Podporují také nespravované disky.

Úložiště tabulek poskytuje úložiště NoSQL párů klíč-hodnota pro strukturovaná data ve velkém měřítku.

Fronty Slouží k ukládání zpráv, které se mají asynchronně zpracovat.

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště Navrženo pro zajištění odolnosti objektů alespoň 99,999999999 % (11 devítek) v průběhu daného roku díky uchovávání několika kopií dat v jednom datacentru.
Zónově redundantní úložiště Navrženo pro zajištění odolnosti objektů alespoň 99,9999999999 % (12 devítek) v průběhu daného roku díky uchovávání několika kopií dat v několika datacentrech nebo oblastech.
Geograficky redundantní úložiště Navrženo pro zajištění odolnosti objektů alespoň 99,99999999999999 % (16 devítek) v průběhu daného roku díky uchovávání několika kopií dat v jedné oblasti a jejich asynchronnímu replikování do druhé oblasti.
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení Navrženo pro zajištění odolnosti objektů alespoň 99,99999999999999 % (16 devítek) v průběhu daného roku a dostupnosti pro čtení 99,99 % díky tomu, že umožňuje přístup pro čtení z druhé oblasti používané pro geograficky redundantní úložiště.

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete v tématu věnovaném replikaci Azure Storage. Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Migrace dat do služby Azure Storage

Azure poskytuje několik možností pro zabezpečený přenos dat do služby Azure Storage. Pro velké přenosy dat využijte Azure Databox. K přesunu zřídka používaných dat souborového serveru Windows File do Azure Files využijte Synchronizaci souborů Azure.

Nově dostupné: Účet úložiště Pro obecné účely v2

Azure teď nabízí tři typy účtů úložiště: Pro obecné účely v2, Pro obecné účely v1 a Blob Storage. Účty úložiště určují nárok na určité služby a funkce úložiště a ceny jednotlivých účtů se liší. Doporučujeme důkladně zkontrolovat cenové modely a určit, který z nich je nejvhodnější, protože cena za některé úlohy se v závislosti na použitém typu účtu může velmi lišit.

Pro nové zákazníky obecně doporučujeme účty pro obecné účely v2, které poskytují přístup k nejnovějším funkcím úložiště, včetně služby Tiered Storage a archivní úrovně. Účty pro obecné účely v1 a účty Blob Storage doporučujeme pouze zákazníkům, kteří s těmito účty mají předchozí zkušenosti, ale i pro tyto zákazníky může být výhodné používat účty GPv2. Další informace o výhodách různých typů účtů úložiště

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

  • Ano. Kapacita služby Storage se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrné denní velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba trvale využíváte 10 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce nic, bude se vám účtovat průměrné využití, to znamená 5 GB úložiště. Nicméně používání studené úrovně (pouze účty GPv2) nebo archivní úrovně po méně než 30, respektive 180 dnů bude mít za následek další poplatky.

  • Redundanci si můžete vybrat při vytváření účtu úložiště. Po vytvoření můžete redundanci zkontrolovat pomocí webu Azure Portal nebo rozhraní API pro správu služby.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.