Ceny za Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů

Azure Synapse je neomezená analytická služba, která spojuje podnikové skladování dat s analýzami velkých objemů dat. Dává vám možnost dotazovat se na data podle toho, jak vám to vyhovuje, s využitím bezserverových nebo zřízených prostředků, a to ve velkém. Azure Synapse propojuje tyto dva světy pomocí jednotného prostředí pro ingestování, přípravu, správu a poskytování dat pro okamžité využití v BI a strojovém učení.

Ceny Azure Synapse

Dál jsou uvedené podrobnosti o cenách implementace podnikového datového skladu pomocí Azure Synapse (dříve Azure SQL Data Warehouse). U stávajících zákazníků SQL Data Warehouse nedojde k žádným cenovým změnám jejich úloh datového skladu.

Ceny pro nové funkce verze Public Preview přístupné v sadě Azure Synapse Studio najdete tak, že se posunete na sekce, které mají v názvu (preview), nebo na ně přímo přejděte pomocí přepínače níž. Při používání Azure Synapse platíte jenom za možnosti, k jejichž používání se přihlásíte. Ve verzi Public Preview se za zřízení pracovního prostoru Azure Synapse nebudou účtovat žádné poplatky. Za povolení spravované virtuální sítě a klíčů spravovaných zákazníkem se po ukončení verze Public Preview může účtovat poplatek za pracovní prostor. Ceny pracovních prostorů s dalšími možnostmi budou oznámeny v budoucnu.

Další informace o službě Azure Synapse (verze Preview pracovních prostorů)

Azure Synapse SQL (obecně dostupné)

Funkce podnikových datových skladů, které jsou v současnosti všeobecně dostupné (dříve Azure SQL Data Warehouse).

Systém Azure Synapse SQL (obecně dostupný) poskytuje bohaté prostředí T-SQL pro interaktivní, dávkové, streamovací a prediktivní analýzy. Využívá architekturu škálování na více instancí k distribuci výpočetního zpracování dat napříč několika uzly. Výpočetní funkce jsou oddělené od úložiště, což umožňuje jejich škálování nezávisle na datech v systému.

Dál jsou uvedené podrobnosti o cenách implementace podnikového datového skladu pomocí Azure Synapse (dříve Azure SQL Data Warehouse).

Při používání Azure Synapse platíte jenom za možnosti, k jejichž používání se přihlásíte.

Zahrnuje adaptivní ukládání do mezipaměti za účelem vylepšení výkonu pro úlohy s konzistentními požadavky na výpočetní prostředky, jako jsou datové sklady. Určeno pro intenzivní úlohy s vyšším výkonem dotazů a požadavky na škálovatelnost výpočetních prostředků. Tyto ceny jsou pro zřizování prostředků z všeobecně dostupného centra prostředků Azure Synapse (dřív SQL Data Warehouse).

Úroveň služby DWU Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na 1 rok
(úspory v %)
Rezervované na 3 roky
(úspory v %)
Datový sklad100c 100 $- $- $-
Datový sklad200c 200 $- $- $-
Datový sklad300c 300 $- $- $-
Datový sklad400c 400 $- $- $-
Datový sklad500c 500 $- $- $-
Datový sklad1000c 1000 $- $- $-
Datový sklad1500c 1500 $- $- $-
Datový sklad2000c 2000 $- $- $-
Datový sklad2500c 2500 $- $- $-
Datový sklad3000c 3000 $- $- $-
Datový sklad5000c 5000 $- $- $-
Datový sklad6000c 6000 $- $- $-
Datový sklad7500c 7500 $- $- $-
Datový sklad10000c 10000 $- $- $-
Datový sklad15000c 15000 $- $- $-
Datový sklad30000c 30000 $- $- $-

You can purchase reserved capacity for Azure Synapse Analytics (formerly SQL DW), which is generally available. Reserved capacity pricing is currently not available for Azure Synapse Analytics (workspaces preview), which is in public preview.

Odděluje výpočetní prostředí a úložiště pro účely nezávislé a elastické volby kapacity prostředků. Navrženo pro časté operace změny velikosti umožňující optimalizaci nákladů na správu a scénáře rychlého rozpínání cloudu. Nabízí nejnižší počáteční velikost.

Úroveň služby DWU Cena
Datový sklad100 100 $-
Datový sklad200 200 $-
Datový sklad300 300 $-
Datový sklad400 400 $-
Datový sklad500 500 $-
Datový sklad600 600 $-
Datový sklad1000 1000 $-
Datový sklad1200 1200 $-
Datový sklad1500 1500 $-
Datový sklad2000 2000 $-
Datový sklad3000 3000 $-
Datový sklad6000 6000 $-

Účtují se standardní poplatky za výchozí přenos.

Úložiště dat a snímky

Datové úložiště se účtuje sazbou $- za TB zpracovaných dat ($-/TB za hodinu). Úložiště dat zahrnuje velikost vašeho datového skladu a úložiště přírůstkových snímků na 7 dní.

Poznámka: Transakce úložiště se neúčtují. Platíte jenom za uložená data, na za transakce úložiště.

Geograficky redundantní zotavení po havárii

Váš datový sklad se zkopíruje do geograficky redundantního úložiště, což zajistí možnost zotavení po havárii. Úložiště pro zotavení po havárii se účtuje sazbami od $-/GB za měsíc.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($- za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garance 99,9% dostupnosti pro Azure Synapse Analytics (kromě oblastí ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA.

Azure Synapse SQL (Preview)

Dotazování a analýza dat z datového jezera a datového skladu pomocí T-SQL s využitím modelů spotřeby bezserverových i zřízených prostředků.

Azure Synapse SQL (Preview) poskytuje bohaté prostředí T-SQL pro interaktivní, dávkové, streamovací a prediktivní analýzy. Uživatelé mají možnost zvolit použití zřízených a bezserverových prostředků. To zákazníkům umožňuje používat známý jazyk SQL pro náročné a předvídatelné úlohy, jako jsou datové sklady, a také napříč datovým jezerem pro průzkumné analýzy, a to všechno v rámci stejné služby.

Podrobnosti o cenách pro zřízené i bezserverové prostředky najdete níž.

U stávajících zákazníků SQL Data Warehouse nedojde k žádným cenovým změnám jejich úloh datového skladu. Při používání Azure Synapse platíte jenom za možnosti, k jejichž používání se přihlásíte.

Řešení bez serverů

Tato funkce umožňuje platit za jednotlivé dotazy a používat T-SQL k dotazování na data z datového jezera v Azure bez nutnosti zřizovat prostředky předem.

Cena
Řešení bez serverů $- za TB zpracovaných dat

Tyto ceny jsou specifické pro dotazování na data z datového jezera. Ceny úložiště najdete na stránce s cenami služby Azure Data Lake Storage.

Zřízené prostředky s využitím verze Optimalizováno pro výpočty Gen2

Zahrnuje adaptivní ukládání do mezipaměti za účelem vylepšení výkonu pro úlohy s konzistentními požadavky na výpočetní prostředky, jako jsou datové sklady. Určeno pro intenzivní úlohy s vyšším výkonem dotazů a požadavky na škálovatelnost výpočetních prostředků. Tyto ceny jsou pro zřizování prostředků z pracovního prostoru Azure Synapse verze Preview.

Úroveň služby DWU Cena
Datový sklad100c 100 $-
Datový sklad200c 200 $-
Datový sklad300c 300 $-
Datový sklad400c 400 $-
Datový sklad500c 500 $-
Datový sklad1000c 1000 $-
Datový sklad1500c 1500 $-
Datový sklad2000c 2000 $-
Datový sklad2500c 2500 $-
Datový sklad3000c 3000 $-
Datový sklad5000c 5000 $-
Datový sklad6000c 6000 $-
Datový sklad7500c 7500 $-
Datový sklad10000c 10000 $-
Datový sklad15000c 15000 $-
Datový sklad30000c 30000 $-

You can purchase reserved capacity for Azure Synapse Analytics (formerly SQL DW), which is generally available. Reserved capacity pricing is currently not available for Azure Synapse Analytics (workspaces preview), which is in public preview.

Úložiště dat a snímky

Datové úložiště se účtuje sazbou $- za TB zpracovaných dat ($-/TB za hodinu). Úložiště dat zahrnuje velikost vašeho datového skladu a úložiště přírůstkových snímků na 7 dní.

Poznámka: Transakce úložiště se neúčtují. Platíte jenom za uložená data, na za transakce úložiště.

Geograficky redundantní zotavení po havárii

Váš datový sklad se zkopíruje do geograficky redundantního úložiště, což zajistí možnost zotavení po havárii. Úložiště pro zotavení po havárii se účtuje sazbami od $-/GB za měsíc.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($- za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Smlouva SLA

Na služby v období Preview se nevztahuje smlouva SLA. Další informace.

Apache Spark Integration (Preview)

Využijte možnosti snadno vytvářet a konfigurovat fondy Apache Sparku pro Azure Synapse.

Provádějte úlohy zpracování velkých objemů dat s využitím integrovaného Apache Sparku přímo ve službě Azure Synapse.

Při používání Azure Synapse platíte jenom za možnosti, k jejichž používání se přihlásíte.

Typ Cena
Paměťově optimalizované $- za hodinu virtuálního jádra

Další informace o integraci Apache Sparku ve službě Azure Synapse najdete v dokumentaci.

Smlouva SLA

Na služby v období Preview se nevztahuje smlouva SLA. Další informace.

Azure Synapse Pipelines (Preview)

Využijte možnost snadno konstruovat procesy ETL a ELT bez kódu s využitím intuitivního vizuálního prostředí, nebo pište svůj vlastní kód.

Ceny služby Azure Synapse Pipelines se odvíjejí od těchto faktorů:

 • Orchestrace a provádění kanálu
 • Spouštění a ladění toků dat
 • Počet operací Data Factory, jako je vytváření a monitorování kanálů

Kanály jsou řídicí toky samostatných kroků, které se označují jako aktivity. Datové kanály můžou být hostované v cloudu nebo v místním prostředí. Za orchestraci datového kanálu se platí podle počtu spuštění aktivit a provedení aktivit a podle hodin Integration Runtime. Prostředí Integration Runtime, které je v Azure bezserverové a v hybridních scénářích se nachází v místním prostředí, poskytuje výpočetní prostředky používané k provádění aktivit v datovém kanálu. Spouštění se účtuje po minutách a zaokrouhluje se.

Při používání Azure Synapse platíte jenom za možnosti, k jejichž používání se přihlásíte.

Datové kanály (Preview)

Typ Cena hostování v Azure Cena spravované virtuální sítě hostované v Azure Cena hostování v místním prostředí
Spuštění aktivit orchestrace $- za 1 000 spuštění $- za 1 000 spuštění $- za 1 000 spuštění
Pohyb dat $-/DIU-h $-/DIU-h $-/hodina
Aktivity kanálu $-/hodina $-/hodina
(až 50 souběžných aktivit kanálu)
$-/hodina
Externí aktivity kanálu $-/hodina $-/hodina
(až 800 souběžných externích aktivit kanálu)
$-/hodina
Operace čtení a zápisu $- za 50 000 operací $- za 50 000 operací $- za 50 000 operací
Operace monitorování $- za 50 000 operací $- za 50 000 operací $- za 50 000 operací

Toky dat

Toky dat jsou vizuálně navržené komponenty, které umožňují transformace dat ve velkém měřítku. Toky dat jsou aktuálně ve verzi Public Preview. Za dobu spuštění a ladění clusterů toků dat platíte podle počtu hodin virtuálního jádra.

Minimální velikost clusteru pro spuštění toku dat je 8 virtuálních jader. Poplatky za spouštění a ladění se účtují po minutách a zaokrouhlují se.

Typ Cena
Výpočtově optimalizované $- za hodinu virtuálního jádra
Obecné použití $- za hodinu virtuálního jádra
Paměťově optimalizované $- za hodinu virtuálního jádra

*Při použití aktivity kopírování pro výchozí přenos dat z datového centra Azure se účtují další poplatky za šířku pásma sítě, které budou na vaší faktuře uvedené jako samostatná řádková položka odchozích přenosů dat. Další informace o cenách přenosu odchozích dat

**Aktivity kanálu se spouštějí v prostředí Integration Runtime. Mezi aktivity kanálu patří operace vyhledávání, získání metadat a odstranění a operace se schématem během vytváření (testovací připojení, procházení seznamu složek a tabulek, získání schématu, náhled dat).

***Externí aktivity kanálu se spravují v prostředí Integration Runtime, ale provádějí se v propojených službách. Mezi externí aktivity patří Databricks, uložené procedury, aktivity HDInsight a řada dalších. Kompletní seznam externích aktivit najdete tady. Informace o aktivitě mapování toků dat najdete níž v části věnované spouštění a ladění toků dat Data Factory.

Neaktivní kanály

Kanál se považuje za neaktivní tehdy, když k němu v daném měsíci není přidružená žádná aktivační událost nebo se ani jednou nespustí. Za neaktivní kanál se účtuje (~$-/měsíc).

Smlouva SLA

Na služby v období Preview se nevztahuje smlouva SLA. Další informace.

Nejčastější dotazy

 • Ano, jakmile se datový sklad vytvoří, bude se účtovat po hodinách za výpočetní výkon a úložiště. Služba Compute se účtuje ve výši $-/100 DWU za měsíc, pokud není datový sklad pozastavený. Služba Storage se účtuje ve výši $- za TB zpracovaných dat.

 • Pozastavení datového skladu způsobí pozastavení výpočetních služeb. Pokud byl váš datový sklad pozastavený celou hodinu, nebude se vám za tuto hodinu účtovat výpočetní výkon. Pokud byl výpočetní sklad aktivní a potom byl v průběhu jedné hodiny pozastaven, tato hodina výpočetního výkonu se vám bude účtovat. Pokud je datový sklad pozastavený, účtuje se za úložiště, které zahrnuje soubory datového skladu, přírůstkové zálohy za 7 dnů a geograficky redundantní kopii (v případě výslovného souhlasu). Další informace najdete v dokumentaci.

 • Služba Compute a úložiště se účtují samostatně, aby bylo možné snadněji zjistit úroveň využívání výpočetních prostředků. Využití služby Compute se účtuje po hodinách. Pokud je váš datový sklad aktivní 12 hodin v měsíci, bude se vám účtovat jenom těchto 12 hodin, po které datový sklad existoval. Pokud váš datový sklad existuje jenom 30 minut, bude se vám účtovat 1 hodina.

 • Poplatek za úložiště dat zahrnuje velikost primární databáze a 7 dní přírůstkových snímků. Poplatky se zaokrouhlují na nejbližší TB. Pokud má váš datový sklad velikost 1,5 TB a máte 100 GB snímků, budou se vám účtovat 2 TB sazbou $- za TB zpracovaných dat.

 • Úložiště se prodává po jednotkách terabajtů. Pokud vaše úložiště přesáhne 1 TB, účet úložiště se automaticky zvětší na 2 TB.

Ceny rezervované kapacity v Azure Synapse

 • Rezervovaná kapacita vám umožňuje ušetřit na prostředcích datového skladu ve srovnání s cenami za průběžné platby až 65 % (1), a to předplacením výpočetní kapacity na jeden rok nebo tři roky.

 • Rezervovanou kapacitu je možné zakoupit na jeden rok nebo tři roky s jednou platbou předem. Rezervace je možné zakoupit na webu Azure Portal. Nabídka rezervací se zobrazí v levém podokně na webu Azure Portal.

 • Rezervovaná kapacita má rozsah Sdílená nebo Jedno předplatné. Tento rozsah určuje, kolik předplatných může využít cenové zvýhodnění, které je přidružené k příslušné rezervaci, a řídí způsob využití rezervace pro konkrétní předplatná.

  Rezervace s rozsahem Jedno předplatné znamená, že sleva za rezervovanou kapacitu se bude vztahovat jenom na prostředky datového skladu v Synapse Analytics v rámci vybraného předplatného.

  Rezervace s rozsahem Sdílená složka znamená, že cenové zvýhodnění, které je k ní přidružení, se může sdílet napříč všemi předplatnými v rámci příslušné registrace (zákazníci se smlouvou Enterprise) nebo účtu (zákazníci s průběžnými platbami).

 • Datum zahájení a ukončení rezervace vycházejí z data nákupu a doby trvání rezervace. Zvýhodnění se okamžitě použije pro všechna stávající spuštěná nasazení, která vyhovují podmínkám rezervace na základě toho, kde je tato rezervace zpřístupněná, to znamená, omezená na jedno předplatné nebo sdílená napříč celým účtem/registrací Azure. Jinak se zvýhodnění rezervace použije, až budete mít nová nasazení, která odpovídají jejím podmínkám.

 • Pro zákazníky EA se nákupy záložní kapacity vždy nejprve odečtou z libovolného dostupného peněžního závazku. K tomuto odečtení dojde v měsíci, kdy byla záložní kapacita zakoupena. V případě, že nemáte dostatečný peněžní závazek nebo nemáte žádný peněžní závazek, celý nákup záložní kapacity se objeví na vaší příští faktuře za nadlimitní využití.

  U přímých webových zákazníků se všechny poplatky za záložní kapacitu strhnou z platební karty uvedené v záznamech nebo se objeví na další faktuře, pokud jsou pro váš účet nastavené podmínky fakturace.

 • Využití záložní kapacity si můžete prohlédnout na stránce Souhrn využití pod nabídkou Sestavy na portálu EA. Uvidíte sekci Rezervace, ve které se zobrazí využití záložní kapacity. Podrobné informace o využití záložní kapacity najdete také v podrobném souboru využití (CSV), který si můžete stáhnout z portálu EA. Pole Další informace vám pomůže zjistit využití záložní kapacity.

 • Když skončí platnost zvýhodnění záložní kapacity, vaše nasazení dál poběží a budou se účtovat platbami na vyžádání. Už nebudete mít cenové zvýhodnění za záložní kapacitu.

 • Ano, nejpozději 30 dní před vypršením platnosti obdržíte e-mailové oznámení. Podrobné informace o rezervaci si můžete také prohlédnout na webu Azure Portal.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Synapse Analytics

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma