Přeskočit navigaci

Ceny za Event Grid

Spolehlivé doručování událostí bez serveru ve velkém měřítku

Event Grid je plně spravovaná služba směrování událostí, která poskytuje spolehlivé doručování zpráv ve velkém měřítku. Vývojáři používají službu Event Grid k vytváření reaktivních aplikací řízených událostmi na moderní výpočetní architektuře bez serveru a vyhýbají se tak dotazování a souvisejícím nákladům a latenci. Mapování 1:N, kdy jedna událost může aktivovat více akcí, poskytuje jednotné možnosti spotřeby událostí. Model plateb za operace doplňuje a rozšiřuje řešení bez serveru a umožňuje zaměřit se na inovace místo infrastruktury.

Ceny za využití služby Event Grid

Plán využití služby Event Grid je založený na počtu provedených operací. Mezi operace patří všechny události příchozího přenosu dat, rozšířené porovnání, pokusy o doručení a volání správy. Ceny plánu zahrnují bezplatný grant 100,000 operací za měsíc.

Cena za milion operací $-
Bezplatné využití za měsíc 100 000 operací

Ceny služby Event Grid – příklad 1

Funkce Azure Functions je připojená ke službě Blob Storage prostřednictvím služby Event Grid za účelem zpracování nově přidaných obrázků. V kontejneru úložiště objektů blob se vytvoří 5 milionů obrázků – každý z nich aktivuje funkci prostřednictvím služby Event Grid.

 • Publikujete do služby Event Grid 5 milionů událostí za měsíc.
 • Všechny události se publikují do 1 koncového bodu HTTPS.
Počet operací
Publikované události 5 milionů operací
Pokusy o doručení 5 milionů operací
Měsíční bezplatný grant − 100 000 operací
Celkový počet operací
Cena za milion operací
9,9 milionů
× $-
Celkové měsíční náklady $-

Ceny služby Event Grid – příklad 2

Aplikace obsluhující reklamu postavená na Azure publikuje 5 milionů událostí do tématu aplikace, ke kterému je připojeno několik odběrů událostí. Všechny události se nasdílejí do služby SQL Data Warehouse a také se odešlou ke zpracování do jedné z několika vlastních aplikací v Node.js v závislosti na původu události. Kromě toho 1 milion událostí vyžaduje pokročilé porovnání.

 • Publikujete do služby Event Grid 5 milionů událostí za měsíc.
 • Všechny události se publikují do 2 koncových bodů HTTPS.
 • 1 milion událostí vyžaduje pokročilé porovnání.
Počet operací
Publikované události 5 milionů operací
Pokusy o doručení 10 milionů operací
Rozšířené porovnání 1 milionů operací
Měsíční bezplatný grant − 100 000 operací
Celkový počet operací
Cena za milion operací
15,9 milionů
× $-
Celkové měsíční náklady $-

Ceny služby Event Grid – příklad 3

Příchozí protokoly do služby Event Hubs se odesílají do úložiště prostřednictvím funkce Event Hubs Capture. Event Grid nasdílí pět milionů událostí dávky protokolů do služby Logic Apps za účelem monitorování. Všechny události se nasdílejí také do jednoho z několika koncových bodů vlastního monitorování v závislosti na typu události a v některých případech i původu události. Jeden milion těchto událostí vyžaduje pokročilé porovnání. Na jednom z koncových bodů dojde k výpadku a k úspěšnému doručení událostí je vyžadováno opakování.

 • Publikujete do služby Event Grid 5 milionů událostí za měsíc.
 • Všechny události se publikují do 2 koncových bodů HTTPS.
 • 1 milion událostí vyžaduje pokročilé porovnání.
 • 1 milion událostí vyžadoval 2 pokusy o doručení.
Počet operací
Publikované události 5 milionů operací
Pokusy o doručení 11 milionů operací (1 milionů pro druhý pokus o doručení)
Rozšířené porovnání 1 milionů operací
Měsíční bezplatný grant − 100 000 operací
Celkový počet operací
Cena za milion operací
16,9 milionů
× $-
Celkové měsíční náklady $-

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. (Poznámka: Podpora Microsoftu nezahrnuje podporu imagí Linuxu na webu Azure Marketplace, i když v některých případech vydavatelé Linuxu nabízejí podporu jednotlivých plánů uvedených výše.) Najít plán
 • Zaručujeme dobu provozu minimálně 99,99 %. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Mezi operace ve službě Event Grid patří všechny události příchozího přenosu dat, rozšířené porovnání, pokusy o doručení a volání správy. Bude se vám účtovat po milionech operací, přičemž každý měsíc je prvních 100,000 operací zdarma.

 • Během období Preview můžete mít až 1 000 předplatných služby Event Grid.

 • Aktuálně podporujeme koncové body HTTPS. Další koncové body budou podporované později.

 • Event Grid bude pro všechna doručení provádět exponenciální regresi. Pokud váš webhook nevrátí kód 2xx, okamžitě se spustí opakování. Když interval regrese dosáhne jedné hodiny, opakování se budou provádět každou hodinu. Po 24 hodinách se služba přestane pokoušet o doručení událostí.

 • Event Grid bude uchovávat data ve vyrovnávací paměti maximálně 24 hodin. Po uplynutí této doby se události odstraní.

 • Každý 64kB blok doručených dat se účtuje jako 1 požadavek. Například jedna událost o velikosti 256 kB se bude účtovat jako 4 události.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Event Grid

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma