Ceny za Azure Analysis Services

Prověřené analytické jádro

Prověřené analytické jádro

Služba Azure Analysis Services zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Služba Azure Analysis Services je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services.

Podrobnosti o cenách

Celkové náklady na službu Azure Analysis Services závisí na zvolené úrovni a instanci.

Služba Azure Analysis Services je dostupná v úrovních Developer, Basic a Standard. Základní funkční rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi jsou uvedené v následující tabulce:

Funkce Developer Basic Standard
Perspektivy
Několik oddílů
Režim úložiště DirectQuery
Překlady
Výpočty Dax
Zabezpečení na úrovni řádku
Úložiště v paměti
Zálohování a obnovení

V rámci jednotlivých úrovní se ceny instancí liší podle výpočetního výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti.

Úroveň Developer

Úroveň Developer se doporučuje pro scénáře testování, vývoje a vyhodnocení. Zahrnuje všechny funkce úrovně Standard, ale s omezením výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti. Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Smlouva SLA Cena1
Developer 20 3 Žádné $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Úroveň Basic

Úroveň Basic je obecná úroveň, která se doporučuje pro produkční řešení s malými tabulkovými modely, omezenou souběžností uživatelů a jednoduchými požadavky na obnovení dat.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 20 $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Úroveň Standard

Úroveň Standard je nejvhodnější pro důležité provozní aplikace, které vyžadují elastickou uživatelskou souběžnost a využívají datové modely s rychlým růstem. Nabízí pokročilé možnosti obnovení dat, které pomáhají zákazníkům zajistit aktualizace datových modelů téměř v reálném čase.

Horizontální navýšení kapacity

Do primární instance je možné přidat instance s horizontálním navýšením kapacity a zajistit tak rychlejší zpracování dat a dotazů. Za instance s horizontálním navýšením kapacity se účtuje stejná sazba jako za primární instance.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1 Škálování na více systémů
S0 40 10 $- $-
S1 100 25 $- $-
S2 200 50 $- $-
S4 400 100 $- $-
S8 320 200 $- $-
S9 640 400 $- $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Garantovaná smlouva SLA pro úrovně Basic a Standard Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Jednotka zpracování dotazů (QPU, Query Processing Unit) ve službě Azure Analysis Services je jednotka měření, která reprezentuje relativní výpočetní výkon pro zpracování dat a dotazů. Instance S4 úrovně Standard (nabízí 400 jednotek QPU) poskytuje 4krát větší výpočetní výkon než instance S1 úrovně Standard (nabízí 100 jednotek QPU). Dá se říci, že jedno virtuální jádro odpovídá zhruba 20 jednotkám QPU. Skutečný výkon ale závisí na použitém základním hardwaru a jeho generaci.

  • Zákazníci mohou v rámci úrovně měnit úrovně výkonu. Mohou třeba bez potíží přejít z verze S2 na S4 nebo opačně. Zákazníci také mohou přejít od nižší úrovně k vyšší, ale NE opačně. Můžete tedy přejít třeba z úrovně Basic na Standard nebo z úrovně Developer na Basic. Přechod z úrovně Standard na Basic nebo z úrovně Basic na Developer ale možný není.

  • U Azure Analysis Services se účtuje předvídatelná hodinová sazba založená na úrovni služby a úrovni výkonu pro jednu instanci. Aktuální využití se počítá na sekundy a fakturuje po hodinách. Pokud například instance existuje 12 hodin a 15 minut, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití 12,25 hodiny. Pokud je instance aktivní jenom po dobu 6 minut, ve vyúčtování bude uvedené využití 0,1 hodiny.

  • Při pozastavení instance se neúčtují žádné poplatky.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Analysis Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet