Ceny za Azure Analysis Services

Prověřené analytické jádro

Prověřené analytické jádro

Služba Azure Analysis Services zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Služba Azure Analysis Services je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services.

Podrobnosti o cenách

Celkové náklady na službu Azure Analysis Services závisí na zvolené úrovni a instanci.

Služba Azure Analysis Services je dostupná v úrovních Developer, Basic a Standard. Základní funkční rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi jsou uvedené v následující tabulce:

Funkce Developer Úroveň Basic Standard
Perspektivy Dostupné Není k dispozici Dostupné
Několik oddílů Dostupné Není k dispozici Dostupné
Režim úložiště DirectQuery Dostupné Není k dispozici Dostupné
Překlady Dostupné Dostupné Dostupné
Výpočty Dax Dostupné Dostupné Dostupné
Zabezpečení na úrovni řádku Dostupné Dostupné Dostupné
Úložiště v paměti Dostupné Dostupné Dostupné
Zálohování a obnovení Dostupné Dostupné Dostupné

V rámci jednotlivých úrovní se ceny instancí liší podle výpočetního výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti.

Úroveň Developer

Úroveň Developer se doporučuje pro scénáře testování, vývoje a vyhodnocení. Zahrnuje všechny funkce úrovně Standard, ale s omezením výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti. Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Smlouva SLA Cena1
Developer 10 3 Žádné $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Úroveň Basic

Úroveň Basic je obecná úroveň, která se doporučuje pro produkční řešení s malými tabulkovými modely, omezenou souběžností uživatelů a jednoduchými požadavky na obnovení dat.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 16 $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Úroveň Standard

Úroveň Standard je nejvhodnější pro důležité produkční aplikace, které vyžadují elastickou uživatelskou souběžnost a využívají datové modely s rychlým růstem. Nabízí pokročilé možnosti obnovení dat, které pomáhají zákazníkům zajistit aktualizace datových modelů téměř v reálném čase.

Horizontální navýšení kapacity

Do primární instance je možné přidat instance s horizontálním navýšením kapacity a zajistit tak rychlejší zpracování dat a dotazů. Za instance s horizontálním navýšením kapacity se účtuje stejná sazba jako za primární instance.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 320 200 $-
S8 v2 640 200 $-
S9 640 400 $-
S9 v2 1280 400 $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Garantovaná smlouva SLA pro úrovně Basic a Standard. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Jednotka zpracování dotazů (QPU, Query Processing Unit) ve službě Azure Analysis Services je jednotka měření, která reprezentuje relativní výpočetní výkon pro zpracování dat a dotazů. Instance S4 úrovně Standard (nabízí 400 jednotek QPU) poskytuje čtyřikrát větší výpočetní výkon než instance S1 úrovně Standard (nabízí 100 jednotek QPU). Dá se říct, že 1 virtuální jádro odpovídá zhruba 25 jednotkám QPU. Skutečný výkon ale závisí na použitém základním hardwaru a jeho generaci.

  • Zákazníci můžou v rámci úrovně měnit úrovně výkonu. Můžou třeba bez potíží přejít z verze S2 na S4 nebo opačně. Zákazníci také můžou přejít od nižší úrovně k vyšší, ale NE opačně. Můžete tedy přejít třeba z úrovně Basic na Standard nebo z úrovně Developer na Basic. Přechod z úrovně Standard na Basic nebo z úrovně Basic na Developer ale možný není.

  • U Azure Analysis Services se účtuje předvídatelná hodinová sazba založená na úrovni služby a úrovni výkonu pro jednu instanci. Aktuální využití se počítá na sekundy a fakturuje po hodinách. Pokud například instance existuje 12 hodin a 15 minut, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití 12,25 hodiny. Pokud je instance aktivní jenom po dobu 6 minut, ve vyúčtování bude uvedené využití 0,1 hodiny.

  • Při pozastavení instance se neúčtují žádné poplatky.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Analysis Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma