Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Služba Azure Analysis Services zajišťuje možnosti sémantického modelování BI na podnikové úrovni s výhodami škálování, flexibility a správy, které nabízí cloud. Služba Azure Analysis Services pomáhá transformovat složitá data na užitečné přehledy. Služba Azure Analysis Services je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Celkové náklady na službu Azure Analysis Services závisí na zvolené úrovni a instanci.

Služba Azure Analysis Services je dostupná v úrovních Developer, Basic a Standard. Základní funkční rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi jsou uvedené v následující tabulce:

Funkce Developer Úroveň Basic Standard
Perspektivy Dostupné Není k dispozici Dostupné
Několik oddílů Dostupné Není k dispozici Dostupné
Režim úložiště DirectQuery Dostupné Není k dispozici Dostupné
Překlady Dostupné Dostupné Dostupné
Výpočty Dax Dostupné Dostupné Dostupné
Zabezpečení na úrovni řádku Dostupné Dostupné Dostupné
Úložiště v paměti Dostupné Dostupné Dostupné
Zálohování a obnovení Dostupné Dostupné Dostupné

V rámci jednotlivých úrovní se ceny instancí liší podle výpočetního výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti.

Úroveň Developer

Úroveň Developer se doporučuje pro scénáře testování, vývoje a vyhodnocení. Zahrnuje všechny funkce úrovně Standard, ale s omezením výkonu, jednotek QPU a velikosti paměti. Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Smlouva SLA Cena1
Developer 10 3 Žádné $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Úroveň Basic

Úroveň Basic je obecná úroveň, která se doporučuje pro produkční řešení s malými tabulkovými modely, omezenou souběžností uživatelů a jednoduchými požadavky na obnovení dat.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 16 $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Úroveň Standard

Úroveň Standard je nejvhodnější pro důležité produkční aplikace, které vyžadují elastickou uživatelskou souběžnost a využívají datové modely s rychlým růstem. Nabízí pokročilé možnosti obnovení dat, které pomáhají zákazníkům zajistit aktualizace datových modelů téměř v reálném čase.

Horizontální navýšení kapacity

Do primární instance je možné přidat instance s horizontálním navýšením kapacity a zajistit tak rychlejší zpracování dat a dotazů. Za instance s horizontálním navýšením kapacity se účtuje stejná sazba jako za primární instance.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 v2 640 200 $-
S9 v2 1280 400 $-

1Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Analysis Services

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Analysis Services

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Analysis Services.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Analysis Services

  • Jednotka zpracování dotazu (QPU) ve službě Azure Analysis Services je měrná jednotka pro relativní výpočetní výkon při zpracování dotazů a dat. Standardní instance úrovně S4 (nabízí 400 QPU) poskytuje čtyřnásobný výpočetní výkon oproti standardní instanci úrovně S1 (nabízí 100 QPU).

  • Zákazníci můžou v rámci úrovně měnit úrovně výkonu. Můžou třeba bez potíží přejít z verze S2 na S4 nebo opačně. Zákazníci také můžou přejít od nižší úrovně k vyšší, ale NE opačně. Můžete tedy přejít třeba z úrovně Basic na Standard nebo z úrovně Developer na Basic. Přechod z úrovně Standard na Basic nebo z úrovně Basic na Developer ale možný není.

  • U Azure Analysis Services se účtuje předvídatelná hodinová sazba založená na úrovni služby a úrovni výkonu pro jednu instanci. Aktuální využití se počítá na sekundy a fakturuje po hodinách. Pokud například instance existuje 12 hodin a 15 minut, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití 12,25 hodiny. Pokud je instance aktivní jenom po dobu 6 minut, ve vyúčtování bude uvedené využití 0,1 hodiny.

  • Při pozastavení instance se neúčtují žádné poplatky.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V