Ceny za Notification Hubs

Azure Notification Hubs poskytují vysoce škálovatelnou infrastrukturu nabízených oznámení napříč platformami, která umožňuje vysílat nabízená oznámení milionům uživatelů najednou nebo vytvořit oznámení šitá na míru jednotlivým uživatelům. Notification Hubs můžete používat s jakoukoli připojenou mobilní aplikací – ať je založená na Azure Virtual Machines, Cloud Services, Websites nebo Mobile Services.

Informace o cenách

Notification Hubs se nabízejí ve třech úrovních: Free, Basic a Standard. Základní sazba a kvóty se uplatňují na úrovni oboru názvů. Nabízená oznámení přesahující zahrnuté objemy se pro každou vrstvu agregují na úrovni předplatného.

Free Basic Standard
Základní sazba za obor názvů Free $-/měsíc $-/měsíc
Nabízená oznámení v ceně na předplatné a úroveň 1 Million 10 Million 10 Million
Další nabízená oznámení na předplatné a úroveň (cena za milion nabízených oznámení)
10 – 100 mil. Není k dispozici $- $-
Víc než 100 mil. Není k dispozici $- $-
Obory názvů na úroveň 100 100 Unlimited 1
Centra na obor názvů 100 100 100 2
Aktivní zařízení na obor názvů 500 200 000 10 000 000 3
Nabízená oznámení X-Plat pro jednotlivá zařízení
Proměnné nabízených oznámení
Telemetrie Omezená Omezená Rozšířená 4
Dotazovatelná cílová skupina (registrační dotazy)
Plánované nabízené oznámení
Hromadný import
Víceklientské prostředí
Smlouva SLA Žádné Pokryté Pokryté
1Ve výchozím nastavení omezujeme předplatné na 10 standardních oborů názvů. V případě potřeby nás kontaktujte, abychom tento limit zvýšili.
2Na vyžádání jsme schopní limit 100 center pro obor názvů Standard zvýšit, ale nedoporučujeme to. Jinak může dojít přerušení služeb, protože kvóty se vynucují na úrovni oboru názvů.
3Pokud se očekává, že počet aktivních zařízení ve vašem oboru názvů přesáhne 10 milionů, kontaktujte nás, abychom vám mohli pomoct s dalším efektivním škálováním.
4Standardní obory názvů mají přístup k telemetrii jednotlivých zpráv a hodnocení služeb nabízených oznámení.

Podpora a SLA

 • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně Notification Hubs, se poskytuje prostřednictvím podpory Azure. Ceny začínají na $29/měsíc.
 • Pro úrovně Basic a Standard Centra oznámení garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost posílání oznámení nebo provádění operací správy registrace s ohledem na Centrum oznámení nasazené s úrovní Basic nebo Standard minimálně 99,9 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Předplatné Azure vám pomůže organizovat přístup k prostředkům cloudové služby, přičemž služba Notification Hubs je jedním z prostředků. Obor názvů je seskupovací mechanismus, který může obsahovat více center oznámení a je umístěn v jedné oblasti. Centrum je modul, který zjednodušuje nabízení a odesílání oznámení do aplikací pro různé platformy s funkcemi ve službě Notification Hubs.

 • Nabízená oznámení zahrnují všechna oznámení doručená službám oznamování platformy (jako je Služba oznamování systému Windows, Služba nabízených oznámení společnosti Apple, Google Cloud Messaging, Služba nabízených oznámení společnosti Microsoft).

 • Úrovně Basic a Standard nebudou vyžadovat automatické škálování. Zákazníci můžou používat neomezený počet nabízených oznámení za publikované sazby.

 • Neexistují žádné denní kvóty pro nabízená oznámení.

 • Aktivní zařízení jsou zařízení schopná přijímat oznámení, přičemž jsou definovaná jedinečným registračním ID, pokud používají platformu Google Cloud Messaging nebo Amazon Device Messaging, identifikátorem URI (Uniform Resource Identifier) kanálu, pokud používají Službu oznamování systému Windows nebo Službu nabízených oznámení společnosti Microsoft, nebo tokenem zařízení, pokud používají Službu nabízených oznámení společnosti Apple.

 • Pokud se v kterémkoli centru v oboru názvů dosáhlo kvóty aktivních zařízení, přeruší se všechny registrace do tohoto centra.

 • Přejděte k portálu pro správu Service Bus a klikněte na obor názvů a potom na centrum oznámení. Na kartě Škálování budete moct změnit úroveň služby Notification Hubs.

 • 1. Předplatné má dva obory názvů Basic a posílá s nimi 5 miliony, resp. 9 milionů oznámení. Předplatné stojí $24 za daný měsíc. $20 se počítá ze základních poplatků za dané dva obory názvů. Předplatné poslalo v úrovni Basic celkem 14 milionů oznámení, protože oznámení se pro každou úroveň agregují na úrovni předplatného. Za překročení limitu o 4 miliony se naúčtuje $4.

  2. Předplatné obsahuje jeden obor názvů Free, jeden obor názvů Basic, jeden obor názvů Standard a mezi těmito třemi obory odešle 2 miliony, 10 milionů a 10 milionů oznámení. Obor názvů překročí 500 aktivních zařízení. Předplatnému se naúčtuje $210. Přeruší se registrace nových zařízení a pro obor názvů Free se odešle jenom 1 milion náhodných oznámení ze 2 milionů. V oborech názvů Basic a Standard nedošlo k překročení limitu, proto se za ně naúčtuje $10 a $200.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Notification Hubs

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet