Ceny za Notification Hubs

Azure Notification Hubs poskytuje vysoce škálovatelnou infrastrukturu nabízených oznámení napříč platformami, která umožňuje vysílat nabízená oznámení milionům uživatelů najednou nebo vytvářet oznámení šitá na míru jednotlivým uživatelům. Notification Hubs můžete používat s jakoukoli připojenou mobilní aplikací – ať je založená na Azure Virtual Machines, Cloud Services, Websites nebo Mobile Services.

Podrobnosti o cenách

Notification Hubs se nabízí ve třech úrovních – Free, Basic a Standard. Základní sazba a kvóty se uplatňují na úrovni oboru názvů. Nabízená oznámení přesahující zahrnuté objemy se pro každou vrstvu agregují na úrovni předplatného.

Free Úroveň Basic Úroveň Standard
Základní sazba za obor názvů Zdarma $-/měsíc $-/měsíc
Nabízená oznámení v ceně na předplatné a úroveň 1 milionů 10 milionů 10 milionů
Další nabízená oznámení na předplatné a úroveň (cena za milion nabízených oznámení)
10 milionů až 100 milionů Není k dispozici $- $-
Více než 100 milionů Není k dispozici $- $-
Obory názvů na úroveň 100 100 Unlimited1
Centra na obor názvů 100 100 1002
Aktivní zařízení na obor názvů 500 200 000 10 000 000
Nabízená oznámení X-Plat pro jednotlivá zařízení Dostupné Dostupné Dostupné
Proměnné nabízených oznámení Dostupné Dostupné Dostupné
Telemetrie Omezená Omezená Rozšířená3
Dotazovatelná cílová skupina (registrační dotazy) Dostupné Dostupné Dostupné
Plánované nabízené oznámení ‐ ‐ ‐ ‐ Dostupné
Hromadný import ‐ ‐ ‐ ‐ Dostupné
Víceklientské prostředí ‐ ‐ ‐ ‐ Dostupné
Smlouva SLA Žádné Pokryté Pokryté
1Ve výchozím nastavení omezujeme předplatné na 10 oborů názvů Standard. V případě potřeby nás kontaktujte, abychom tento limit zvýšili.
2Na vyžádání jsme schopní limit 100 center na obor názvů Standard zvýšit, ale nedoporučujeme to. Může pak docházet k přerušení služeb, protože kvóty se vynucují na úrovni oboru názvů.
3Obory názvů Standard mají přístup k telemetrii jednotlivých zpráv a hodnocení služeb nabízených oznámení.

Podpora a SLA

 • Technickou podporu všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně Notification Hubs, poskytujeme prostřednictvím podpory Azure již od $29 za měsíc.
 • Pro úrovně Basic a Standard centra oznámení garantujeme u správně nakonfigurovaných aplikací úspěšnost odesílání oznámení nebo provádění operací správy registrace s ohledem na centrum oznámení nasazené s úrovní Basic nebo Standard minimálně 99,9 %. Další informace o naší smlouvě SLA

Nejčastější dotazy

 • Předplatné Azure vám pomůže organizovat přístup k prostředkům cloudové služby, přičemž služba Notification Hubs je jedním z prostředků. Obor názvů je mechanismus seskupení, který může obsahovat více center oznámení a je umístěn v jedné oblasti. Centrum je modul, který zjednodušuje nabízení a odesílání oznámení do aplikací pro různé platformy s funkcemi ve službě Notification Hubs.

 • Nabízená oznámení zahrnují všechna oznámení doručená službám oznamování platformy (jako je Služba oznamování systému Windows, Služba nabízených oznámení společnosti Apple, Google Cloud Messaging, Služba nabízených oznámení společnosti Microsoft).

 • Úrovně Basic a Standard nevyžadují automatické škálování. Zákazníci můžou používat neomezený počet nabízených oznámení za publikované sazby.

 • Pro nabízená oznámení neexistují žádné denní kvóty.

 • Aktivní zařízení jsou zařízení schopná přijímat oznámení. Jsou definovaná jedinečným ID registrace, pokud používají službu Google Cloud Messaging nebo Amazon Device Messaging, identifikátorem URI (Uniform Resource Identifier) kanálu, pokud používají službu oznamování systému Windows nebo Microsoft Službu nabízených oznámení, nebo tokenem zařízení, pokud používají službu nabízených oznámení společnosti Apple.

 • Pokud v kterémkoli centru v oboru názvů dojde k dosažení kvóty aktivních zařízení, přeruší se všechny registrace do tohoto centra.

 • Přejděte do portálu pro správu Service Bus, klikněte na obor názvů a potom na centrum oznámení. Na kartě Škálování budete moct změnit úroveň služby Notification Hubs.

 • 1. Předplatné má dva obory názvů Basic a odesílá s nimi 5 milionů a 9 milionů oznámení. Na předplatné se za daný měsíc naúčtuje $24. $20 se počítá ze základních poplatků za dané dva obory názvů. Předplatné odeslalo v úrovni Basic celkem 14 milionů oznámení, protože oznámení se pro každou úroveň agregují na úrovni předplatného. Za překročení limitu o 4 miliony se naúčtuje $4.

  2. Předplatné obsahuje jeden obor názvů Free, jeden obor názvů Basic, jeden obor názvů Standard a mezi těmito třemi obory odešle 2 miliony, 10 milionů a 10 milionů oznámení. Obor názvů Free překročí 500 aktivních zařízení. Na předplatné se naúčtuje $210. Přeruší se registrace nových zařízení a pro obor názvů Free se odešle jenom 1 milion náhodných oznámení ze 2 milionů. V oborech názvů Basic a Standard nedošlo k překročení limitu, proto se za ně naúčtuje $10 a $200.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Notification Hubs

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.