Přeskočit navigaci

Kognitivní služba pro Službu jazyka

Spravovaná služba pro zajištění vysoce kvalitních funkcí přirozeného jazyka, od analýzy postoje a extrakce entit až po automatické odpovídání na dotazy.

Doplnění možností přirozeného jazyka pomocí jediného volání API

Využijte možnost identifikovat klíčové termíny a fráze, porozumět zabarvení a zabudovat do aplikací konverzační rozhraní. Můžete také anotovat, trénovat, vyhodnocovat a nasazovat přizpůsobitelné modely s využitím kognitivní služby pro Službu jazyka bez zkušeností se strojovým učením.

Nejmodernější možnosti založené na převratných výzkumech umělé inteligence

Vícejazyčné modely, které můžete natrénovat jednou a používat v dalších jazycích bez nutnosti přetrénování

Vizuální rozhraní pro anotace, trénování, vyhodnocování a nasazování modelů

Vaše data zůstanou vaše – textové vstupy se používají jenom pro trénování modelů

Přizpůsobení vícejazyčných modelů pro vaši oblast

Identifikujte entity nebo přizpůsobte klasifikaci textu podle potřeb vaší organizace. Natrénujte klíčová slova specifická pro danou oblast v jednom jazyce a používejte je v dalších jazycích, a to bez nutnosti přetrénování. Znalost strojového učení není nutná – je to snadné, stačí jenom poskytnout popisky a několik příkladů.

Další informace o vlastních modelech

Zrychlení vývoje pomocí portálu Language Studio

Využijte možnost rychlého nasazování modelů s využitím portálu Language Studio. K anotaci použijte zvýraznění slov ve vzorových dokumentech. Při vyhodnocování využijte integrovaná kvantitativní měření, jako je přesnost nebo úplnost. Pro správu nasazení modelů je k dispozici uživatelsky přívětivý řídicí panel.

Další informace o portálu Language Studio

Identifikace důležitých konceptů

Identifikujte entity a jejich vztahy v dokumentech. Přiřaďte popisky, jako jsou data, osobní údaje nebo výrazy specifické pro vaši oblast.

Další informace o extrakci entit

Lepší porozumění vnímání zákazníků

Analýzou pozitivního a negativního zabarvení na sociálních sítích, v zákaznických recenzích a v dalších zdrojích informací získáte další poznatky o své značce.

Další informace o analýze mínění

Rychlejší pochopení informací

Automaticky generujte souhrny dokumentů nebo přepisy konverzací, které vám pomůžou rychleji pochopit informace z interních dokumentů, hovorů se zákazníky, recenzí produktů, e-mailů a dalších.

Další informace o shrnutí

Automatizace pracovních postupů

Klasifikujte dokumenty s využitím popisků specifických pro danou oblast a zlepšete tak rozhodování.

Další informace o vlastní klasifikaci textu

Zpracování lékařského textu

Zpracovávejte nestrukturovaná lékařská data s cílem zlepšit péči o pacienty.

Další informace o analýze textu pro zdravotnictví

Konverzace se zákazníky

Umožněte uživatelům komunikovat s aplikacemi, roboty a zařízeními Internetu věcí pomocí přirozeného jazyka.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Výkon a možnosti kontroly a přizpůsobení, které potřebujete, s flexibilními cenami

Využijte možnost platit průběžně podle počtu textových záznamů bez jakýchkoli výdajů předem.

Dokumentace a zdroje informací ke Službě jazyka

Prohlédnutí oblíbených materiálů pro vývojáře

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Zjednodušení analýzy podvodů

KPMG pomáhá finančním institucím ušetřit milióny v nákladech na dodržování předpisů pomocí svého řešení pro analýzu rizik zákazníků, které využívá analýzy textu k rozpoznávání určitých vzorů a klíčových slov k označení případných rizik dodržování předpisů.

KPMG

LaLiga zvyšuje zapojení fanoušků

Fotbalová organizace oslovuje milióny fanoušků po celém světě prostřednictvím osobního digitálního asistenta, který s využitím analýz textu zpracovává příchozí dotazy a určuje záměry uživatelů v několika jazycích.

LaLiga

Pojišťovna zlepšuje prostředí pro zákazníky

Společnost Progressive Insurance s využitím Azure AI vytvořila atraktivní prostředí pro zákazníky s chatbotem.

Progressive

Výrobce ulehčuje práci servisním technikům

Royal IHC pomocí služby Azure Cognitive Search a analýz textu ulehčuje technikům časově náročné ruční prohledávání dat z různých zdrojů a poskytuje jim přehledy o strukturovaných a nestrukturovaných datech.

IHC

Firma poskytující zdravotnické služby zlepšuje péči o pacienty

Společnost Kepro vylepšuje zdravotnické procesy díky rychlým a přesným poznatkům z textových analýz, které automatizují a zlepšují způsob, jakým klinické týmy provádějí přezkumy využití, lékařská odvolání a hodnocení dohledu nad kvalitou.

Kepro

Text Request chápe zabarvení ve velkém

Poskytovatel softwaru využívá analýzy textu k tomu, aby reagoval na postoje zákazníků a zajišťuje pozitivní marketingové zkušenosti.

Text Request

Nejčastější dotazy ke Službě jazyka

  • Možnosti, které byly dříve k dispozici v těchto službách, jsou vylepšené o nejnovější umělou inteligenci a nabízené v rámci Služby jazyka. Služba jazyka nabízí jednotné prostředí a unifikované sady SDK pro populární programovací jazyky, které umožňují zabudovat umělou inteligenci v přirozeném jazyce do vašich aplikací. Vybrat si můžete z 12 předem připravených funkcí, které můžete snadno přizpůsobit prostřednictvím svých označených dat, nebo můžete jednoduše anotovat data pomocí plátna pro popisování dat.
  • Služba jazyka je ztělesněním závazku poskytovat nejnovější možnosti přirozeného jazyka. Konsoliduje známé možnosti, které byly dřív k dispozici ve službách Analýza textu, QnA Maker a LUIS, do jedné unifikované služby. Tyto funkce můžete používat v rámci jedné praktické sady SDK vytvořením prostředku Služba jazyka.
  • Nejdřív si musíte vytvořit prostředek Služby jazyka. Navštivte Azure Portal, vyberte Vytvořit prostředek a vyhledejte řešení Službu jazyka. Jakmile máte prostředek, použijte jeho možnosti prostřednictvím rozhraní API nebo sady SDK (pro Python nebo C#). Sadu SDK si můžete stáhnout z webu Azure Portal, PyPi nebo NuGet.
  • Zákazníci se službou Analýza textu (včetně odpovídání na dotazy) mohou využívat unifikovanou Službu jazyka bez přerušení, zatímco zákazníci s klasickými službami QnA Maker a LUIS musí migrovat, aby tuto unifikovanou Službu jazyka mohli využívat. Migrace je jednoduchý proces. Podrobný postup migrace najdete v dokumentaci.
  • Další informace najdete v dokumentaci k Language Service jednotlivých funkcí.
  • Ano, můžete použít operaci analýzy a zkombinovat několik funkcí v rámci jednoho asynchronního volání. Operace analýzy je aktuálně dostupná jenom pro cenovou úroveň Standard a řídí se stejnými cenovými kritérii.
  • Služba LUIS se bude nadále podporovat a udržovat jako obecně dostupná služba a zákazníci nemusí přecházet na Službu jazyka, protože se budou udržovat oba tyto produkty.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure