Ceny za Stream Analytics

Cloudová služba pro zpracování datových proudů v reálném čase

Azure Stream Analytics je modul pro zpracování událostí v cloudu, který získává přehledy na základě dat generovaných zařízeními, čidly, službami cloudové infrastruktury a aplikacemi v reálném čase. Bez okamžité integrace pro Azure IoT Hub a Azure Event Hubs může služba Azure Stream Analytics souběžně ingestovat a zpracovávat miliony událostí za sekundu. Umožňuje zajistit užitečné přehledy nebo výstrahy s mimořádně nízkou latencí, využívat bohatou nabídku vizuálních řídicích panelů a spouštět akce pro další služby.

Podrobnosti o cenách

Cena služby Stream Analytics se stanovuje podle počtu jednotek streamování, které jsou potřeba ke zpracování dat v příslušné službě.

Standardní jednotka streamování

Využití Cena
Jednotka streamování $-/hodina

Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoTPreview

Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT umožňuje zákazníkům spouštět úlohy zpracování streamů na zařízeních s Azure IoT Edge. Zákazníci můžou vytvářet úlohy zpracování streamů v Azure Stream Analytics a nasazovat je do zařízení s Azure IoT Edge prostřednictvím služby Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT rozšiřuje všechny výhody jedinečné technologie streamování Azure Stream Analytics z cloudu až do zařízení. Umožňuje zákazníkům provádět komplexní zpracování událostí blíže zařízením IoT a spouštět analýzy několika streamů dat na zařízeních nebo v bránách.

Níže uvedené ceny zahrnují slevu za verzi Preview a budou platit od 1. března 2018. Do té doby je používání Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT zdarma.

Standard
Cena za úlohu $0 do 1. března 2018
$- za úlohu a zařízení za měsíc od 1. března 2018

Pokud chcete provozovat Azure Stream Analytics na více než 50 hraničních zařízeních, kontaktujte Microsoft.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Stream Analytics. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost rozhraní API pro Stream Analytics. Garantujeme, že minimálně 99,9 % času budou nasazené úlohy Stream Analytics zpracovávat data nebo budou k dispozici pro zpracování dat. Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Standardní jednotka streamování je kombinace výpočetních služeb, paměti a propustnosti.

 • Jednotky streamování se dají vybrat pomocí webu Azure Portal nebo rozhraní API pro správu Stream Analytics.

 • Primárními faktory, které ovlivňují počet potřebných jednotek streamování, jsou složitost a latence dotazu a objem zpracovávaných dat. Jednotky streamování jde použít ke škálování úlohy na jiný systém tak, abyste dosáhli vyšší propustnosti. Podle složitosti dotazu a požadované propustnosti může být ke splnění požadavků aplikace na výkon potřeba víc jednotek streamování.

 • Jednotky streamování se účtují po hodinách. Vychází se z maximálního počtu vybraných jednotek během hodiny.

 • Počet jednotek stremování není nijak omezený. Výchozí kvóta jednotek streamování na oblast pro jedno předplatné je 48. Větší počet jednotek streamování si můžete vyžádat vyplněním lístku podpory tady.

 • Azure Event Hubs nebo Azure IoT Hub se doporučují jako škálovatelní zprostředkovatelé událostí pro řešení Stream Analytics. Stream Analytics ale také podporuje získávání dat z objektů blob Azure.

 • Od 1. února 2017 standardní jednotky streamování služby Azure Stream Analytics nabízejí širší škálu možností, jako je spouštění vlastního kódu (napsaného v JavaScriptu) a geoprostorové funkce, integrace sady Visual Studio a odebrání limitů omezování příchozího přenosu dat. Starší model už nebude dostupný.

 • 1. února 2017 se stávající úlohy streamování budou bez přerušení migrovat na standardní model streamování. Budete ale i nadále platit stejnou cenu, kterou jste platili před 1. únorem 2017, a to až do 1. ledna 2018 nebo do data vypršení vaší aktuální smlouvy Enterprise. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás.

 • Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT se účtuje podle počtu zařízení, na kterých je tento modul spuštěný, a nikoli podle počtu senzorů nebo celkového počtu zařízení ve vaší architektuře. Například pokud máte 100 senzorů a k provozu Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT používáte jednu bránu, pro účely fakturace se bude počítat pouze jedno zařízení.

 • Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT se účtuje podle počtu úloh nasazených do zařízení. Například pokud máte dvě zařízení a v prvním zařízení je 1 úloha, zatímco ve druhém zařízení jsou 2 úlohy, váš měsíční poplatek bude (1 úloha) × (1 zařízení) × ($- za úlohu a zařízení) + (2 úlohy) × (1 zařízení) × ($- za úlohu a zařízení) = $- + $- = $- za měsíc.

  Veškerá fakturace probíhá poměrně. Například pokud je nějaká úloha nasazená pouze na část měsíce, bude se tato úloha účtovat poměrně.

  Úloha v Azure Stream Analytics na hraničním zařízení může využívat jedno procesorové jádro. Objem dat, které tato úloha může zpracovat, není omezený.

  Pokud chcete provozovat Azure Stream Analytics na více než 50 hraničních zařízeních, kontaktujte Microsoft.

 • Vytvoření, testování a příprava úlohy na portálu Azure Stream Analytics je zdarma. Nasazení úlohy a její monitorování vyžaduje použití zpráv, které se budou započítávat do vašeho povoleného množství ve službě IoT Hub. Nasazení úlohy vyžaduje také použití služby Azure Blob Storage.

  Zákazník se může rozhodnout úlohu aktualizovat několikrát za měsíc bez dalších poplatků za službu Stream Analytics. Aktualizace a nasazení zajišťuje standardní funkce zasílání zpráv přes službu IoT Hub.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Stream Analytics

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet