Ceny za Stream Analytics

Cloudová služba pro zpracování datových proudů v reálném čase

Azure Stream Analytics je modul pro zpracování událostí v cloudu, který získává přehledy na základě dat generovaných zařízeními, čidly, službami cloudové infrastruktury a aplikacemi v reálném čase. Bez okamžité integrace pro Azure IoT Hub a Azure Event Hubs může služba Azure Stream Analytics souběžně ingestovat a zpracovávat miliony událostí za sekundu. Umožňuje zajistit užitečné přehledy nebo výstrahy s mimořádně nízkou latencí, využívat bohatou nabídku vizuálních řídicích panelů a spouštět akce pro další služby.

Podrobnosti o cenách

Cena služby Stream Analytics se stanovuje podle počtu jednotek streamování, které jsou potřeba ke zpracování dat v příslušné službě.

Standardní jednotka streamování

Využití Cena
Jednotka streamování $-/h

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Stream Analytics. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost rozhraní API pro Stream Analytics. Garantujeme, že minimálně 99,9 % času budou nasazené úlohy Stream Analytics zpracovávat data nebo budou k dispozici pro zpracování dat. Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

  • Standardní jednotka streamování je kombinace výpočetních služeb, paměti a propustnosti.

  • Jednotky streamování se dají vybrat pomocí webu Azure Portal nebo rozhraní API pro správu Stream Analytics.

  • Primárními faktory, které ovlivňují počet potřebných jednotek streamování, jsou složitost a latence dotazu a objem zpracovávaných dat. Jednotky streamování jde použít ke škálování úlohy na jiný systém tak, abyste dosáhli vyšší propustnosti. Podle složitosti dotazu a požadované propustnosti může být ke splnění požadavků aplikace na výkon potřeba víc jednotek streamování.

  • Jednotky streamování se účtují po hodinách. Vychází se z maximálního počtu vybraných jednotek během hodiny.

  • Počet jednotek stremování není nijak omezený. Výchozí kvóta jednotek streamování na oblast pro jedno předplatné je 48. Větší počet jednotek streamování si můžete vyžádat vyplněním lístku podpory tady.

  • Azure Event Hubs nebo Azure IoT Hub se doporučují jako škálovatelní zprostředkovatelé událostí pro řešení Stream Analytics. Stream Analytics ale také podporuje získávání dat z objektů blob Azure.

  • Od 1. února 2017 standardní jednotky streamování služby Azure Stream Analytics nabízejí širší škálu možností, jako je spouštění vlastního kódu (napsaného v JavaScriptu) a geoprostorové funkce, integrace sady Visual Studio a odebrání limitů omezování příchozího přenosu dat. Starší model už nebude dostupný.

  • 1. února 2017 se stávající úlohy streamování budou bez přerušení migrovat na standardní model streamování. Budete ale i nadále platit stejnou cenu, kterou jste platili před 1. únorem 2017, a to až do 1. ledna 2018 nebo do data vypršení vaší aktuální smlouvy Enterprise. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Stream Analytics

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes