Ceny za Azure Stream Analytics

Cloudová služba pro zpracování datových proudů v reálném čase

Azure Stream Analytics je modul pro zpracování událostí v cloudu, který získává přehledy na základě dat generovaných zařízeními, čidly, službami cloudové infrastruktury a aplikacemi v reálném čase. Bez okamžité integrace pro Azure IoT Hub a Azure Event Hubs může služba Azure Stream Analytics souběžně ingestovat a zpracovávat miliony událostí za sekundu. Umožňuje zajistit užitečné přehledy nebo výstrahy s mimořádně nízkou latencí, využívat bohatou nabídku vizuálních řídicích panelů a spouštět akce pro další služby.

Podrobnosti o cenách

Cena služby Stream Analytics se stanovuje podle počtu jednotek streamování, které jsou potřeba ke zpracování dat v příslušné službě.

Standardní jednotka streamování

Využití Cena
Jednotka streamování $-/hodina

Azure Stream Analytics na hraničních zařízeních IoT

Azure Stream Analytics v prostředí IoT Edge umožňuje zákazníkům spouštět úlohy zpracování streamů na zařízeních s Azure IoT Edge. Můžete vytvářet úlohy zpracování streamů v Azure Stream Analytics a nasazovat je do zařízení s Azure IoT Edge prostřednictvím služby Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics na IoT Edge rozšiřuje všechny výhody jedinečné technologie streamování z cloudu až do zařízení. Umožňuje provádět komplexní zpracování událostí blíže zařízením IoT a spouštět analýzy několika streamů dat na zařízeních nebo v bránách.

Úroveň Standard
Cena za úlohu $- za zařízení/měsíc

Pokud chcete provozovat Azure Stream Analytics na IoT Edge na více než 5 000 hraničních zařízeních, kontaktujte Microsoft.

Poznámka: Účtovat se začne, když se úloha ASA nasadí do zařízení, bez ohledu na to, jaký je její stav (spuštěná/neúspěšná/zastavená).

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Stream Analytics. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva o úrovni služeb (SLA): Garantujeme minimálně 99,9% dostupnost rozhraní API pro Stream Analytics. Garantujeme, že minimálně 99,9 % času budou nasazené úlohy Stream Analytics zpracovávat data nebo budou k dispozici pro zpracování dat. Další informace o naší smlouvě SLA

Nejčastější dotazy

 • Standardní jednotka streamování je kombinace výpočetních služeb, paměti a propustnosti.

 • Jednotky streamování se dají vybrat pomocí webu Azure Portal nebo rozhraní API pro správu Stream Analytics.

 • Primárními faktory, které ovlivňují počet potřebných jednotek streamování, jsou složitost a latence dotazu a objem zpracovávaných dat. Jednotky streamování se dají použít ke škálování úlohy na jiný systém tak, abyste zajistili vyšší propustnost. Podle složitosti dotazu a požadované propustnosti může být ke splnění požadavků aplikace na výkon potřeba víc jednotek streamování.

 • Jednotky streamování se účtují po hodinách. Vychází se z maximálního počtu vybraných jednotek během hodiny.

 • Počet jednotek streamování není nijak omezený. Výchozí kvóta jednotek streamování na oblast pro jedno předplatné je 48. Větší počet jednotek streamování si můžete vyžádat vyplněním lístku podpory.

 • Azure Event Hubs nebo Azure IoT Hub se doporučují jako škálovatelní zprostředkovatelé událostí pro řešení Stream Analytics. Stream Analytics ale také podporuje získávání dat z objektů blob Azure.

 • Standardní jednotky streamování služby Azure Stream Analytics nabízejí širší škálu možností, jako je spouštění vlastního kódu (napsaného v JavaScriptu) a geoprostorové funkce, integrace sady Visual Studio a odebrání limitů omezování příchozího přenosu dat. Starší model už nebude dostupný.

 • Od 1. února 2017 se stávající úlohy streamování bez přerušení migrovaly na standardní model streamování. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás.

 • Azure Stream Analytics v prostředí IoT Edge se účtuje podle počtu zařízení, na kterých je tento modul spuštěný, a nikoli podle počtu senzorů nebo celkového počtu zařízení ve vaší architektuře. Například pokud máte 100 senzorů a k provozu Stream Analytics v prostředí IoT Edge používáte jednu bránu, pro účely fakturace se bude počítat pouze jedno zařízení.

 • Azure Stream Analytics v prostředí IoT Edge Preview se účtuje podle počtu úloh nasazených do zařízení. Například pokud máte dvě zařízení a v prvním zařízení je jedna úloha, zatímco ve druhém zařízení jsou dvě úlohy, váš měsíční poplatek bude (1 úloha) × (1 zařízení) × ($- za úlohu a zařízení) + (2 úlohy) × (1 zařízení) × ($- za úlohu a zařízení) = $- + $- = $- za měsíc.

  Veškerá fakturace probíhá poměrně. Například pokud je nějaká úloha nasazená pouze na část měsíce, bude se tato úloha účtovat poměrně.

  Úloha ve službě Azure Stream Analytics v zařízení IoT Edge může používat jedno procesorové jádro. Objem dat, které tato úloha může zpracovat, není omezený.

  Pokud chcete provozovat Azure Stream Analytics v IoT Edge na více než 50 hraničních zařízeních, kontaktujte Microsoft.

 • Vytvoření, testování a příprava úlohy na portálu Azure Stream Analytics jsou zdarma. Nasazení úlohy a její monitorování vyžaduje použití zpráv, které se budou započítávat do vašeho povoleného množství ve službě IoT Hub. Nasazení úlohy vyžaduje také použití služby Azure Blob Storage.

  Můžete se rozhodnout úlohu aktualizovat několikrát za měsíc bez dalších poplatků za službu Stream Analytics. Aktualizace a nasazení zajišťuje standardní funkce zasílání zpráv přes službu IoT Hub.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Stream Analytics

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma