Ceny za Azure HDInsight

Azure HDInsight je plně spravovaná cloudová služba, která zajišťuje snadné, rychlé a cenově výhodné zpracování obrovských objemů dat. Můžete využít nejoblíbenější opensourcové architektury, jako jsou Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server a další. Azure HDInsight umožňuje využití široké škály scénářů, jako jsou ETL, datové sklady, Machine Learning, IoT a další.

Servisní funkce

 • Předem nakonfigurované clustery optimalizované pro různé scénáře s velkým objemem dat
 • Zabezpečení sítě: Podpora zabezpečené brány pro Azure VNET
 • Smlouva SLA s 99,9 % dostupností pro cluster
 • Zabezpečení dat: Šifrování + řízení přístupu založené na rolích ve službě Storage
 • Vysoká dostupnost
 • Rozšířené monitorování s využitím služby Log Analytics
 • Cenově výhodné pro cloudové škálování
 • Integrace: Azure Cosmos DB a další datové služby Azure
 • Spuštění úlohy na vyžádání prostřednictvím Azure Data Factory
 • Integrace Active Directory a Apache Rangeru s balíčkem Enterprise Security Package

Komponenty

 • Hadoop
 • Kafka
 • Spark
 • HBase
 • Interactive Query
 • Storm
 • Služby HDInsight Machine Learning*
 • Rozšíření HDInsightu pro instalaci libovolného opensourcového modulu**

*Za služby HDInsight Machine Learning se účtuje další poplatek

**Pro tyto opensourcové aplikace Microsoft neposkytuje podporu SLA. Podpora a SLA se poskytují jenom pro výše uvedené úlohy.

Cenové funkce

Clustery Azure HDInsight

Clustery spouští skupinu uzlů v závislosti na komponentě. Fakturuje se po minutách. Uzly se liší podle skupiny (např. pracovní uzel, hlavní uzel atd.), množství a typu instance (např. D1v2).

Podrobné informace o úlohách a požadovaných uzlech najdete v nejčastějších dotazech dole. Zákazníkům se bude každý uzel účtovat po dobu životnosti clusteru. Cena uzlu uvedená níž je pro všechny úlohy s výjimkou Microsoft ML Serveru, za který se účtuje další příplatek.

Podrobnosti o cenách


Součást Ceny
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Základní cena za uzel a hodinu + $0 za jádro a hodinu
Služby HDInsight Machine Learning** Základní cena za uzel a hodinu + $0.016 za jádro a hodinu
Enterprise Security Package Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
*Kafka vyžaduje spravované disky. Můžete si vybrat mezi Spravovanými disky úrovně Standard a Spravovanými disky úrovně Premium. Účtují se ceny za spravované disky.
**Za služby HDInsight Machine Learning se účtuje další poplatek

Základní cena za uzel a hodinu

Níže je uvedená kompletní nabídka všech virtuálních počítačů Azure. Jsou v ní uvedené jenom ceny Ev3, ale naše instance Esv3 se nabízejí za stejnou cenu. Pokud chcete zjistit, které virtuální počítače podporují HDInsight a jejich cenu, projděte si ve fázi vytváření clusteru na webu Azure Portal sekci věnovanou konfiguraci a cenám. Další informace o výchozích a doporučených virtuálních počítačích pro HDInsight najdete v Microsoft Docs.

Uzly optimalizované pro paměť pro HDInsight

Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly optimalizované pro výpočty pro HDInsight

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly pro obecné účely pro HDInsight

Uzly HDInsight AV2 využívají virtuální počítače Av2 Standard, což je nejnovější generace virtuálních počítačů řady A-Series s podobným výkonem procesoru a rychlejším diskem.

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Ceny pro vývoj a testování jsou dostupné pro předplatitele sady Visual Studio, kteří chtějí spouštět vývojové a testovací úlohy, ať už jednotlivě, nebo jako tým. Aktivní předplatitelé sady Visual Studio mohou využít širokou škálu slev, pokud používají Azure na základě nabídky pro vývoj/testování. Další informace o nabídkách pro vývoj/testování a předplatných sady Visual Studio.

Support & SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garantované 99,9% připojení pro víc instancí. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • HDInsight nasazuje pro každý typ clusteru jiný počet uzlů. V určitém typu clusteru jsou pro různé uzly odlišné role, aby zákazníci mohli přizpůsobit velikost uzlů podle role a uzel odpovídal podrobnostem zatížení. Třeba pro cluster Hadoop můžete zřídit pracovní uzly s velkou pamětí, pokud je typ prováděných analýz náročný na paměť.

  K nasazení clusterů Hadoop pro HDInsight se používají dvě role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Datový uzel (minimálně 1)

  K nasazení clusterů HBase pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní servery (2 uzly)
  • Oblastní servery (aspoň 1 uzel)
  • Hlavní uzly / uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Storm pro HDInsight se používají tři role:

  • Uzly Nimbus (2 uzly)
  • Nadřízené servery (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Spark pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Pracovní uzel (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly) (zdarma pro uzly A1 Zookeeperu)

  Použití R-Serveru způsobí, že se architektura nasazení clusteru doplní o jeden hraniční uzel.

 • Účtujeme si počet minut, po který váš cluster běží, zaokrouhlený na nejbližší minutu, ne hodinu.

 • Pokud budete cluster používat po dobu 100 hodin v oblasti USA – východ se dvěma hlavními uzly D13 v2 a třemi datovými uzly D12 v2, vypadala by fakturace v těchto dvou scénářích takto:

  • Cluster HDInsight úrovně Standard: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) = $-
  • Cluster HDInsight úrovně Standard s balíčkem Enterprise Security Package: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) + 100 hodin × (8 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2) x $- za jádro a hodinu = $-
 • Pokud chcete zastavit cluster HDInsight, je potřeba cluster odstranit. Ve výchozím nastavení by trvalá data vygenerovaná z clusteru HDInsight měla být zapsaná do Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 nebo Azure Data Lake Storage Gen2, aby je neovlivňovalo odstranění. Pokud chcete zachovat metadata Hive (tabulky a schémata), měli byste zřídit cluster s externím úložištěm metadat. Podrobnější informace najdete v této dokumentaci.

 • Ke snížení nákladů existuje několik možností:

 • Počet datových uzlů se bude lišit podle vašich potřeb. Díky flexibilitě cloudových služeb Azure můžete vyzkoušet řadu velikostí clusteru a najít si vlastní ideální kombinaci výkonu a ceny a platit jenom za to, co v daném čase používáte. Clustery se taky dají na požádání škálovat, aby se rozšiřovaly a zužovaly podle požadavků vašeho pracovního zatížení.

 • Každé předplatné má výchozí limit počtu datových uzlů HDInsight, které můžete vytvořit. Pokud potřebujete vytvořit větší cluster HDInsight nebo víc clusterů HDInsight, které dohromady překračují maximum povolené předplatným, můžete požádat o zvýšení limitů účtování. Podejte prosím lístek podpory s typem podpory = Vyúčtování (Support Type = Billing). V závislosti na požadovaném maximálním počtu uzlů na předplatné vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní optimalizovat vaše nasazení.

 • Pokud chcete zjistit přibližnou cenu clusterů různých velikostí, zkuste kalkulačku Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě HDInsight

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma