HDInsight – ceny

Azure HDInsight nabízí plně spravované a podporované clustery založené na nástrojích Apache Hadoop®, Spark, HBase a Storm. K rychlé přípravě a zprovoznění kterékoli z těchto úloh stačí jen pár kliknutí a několik minut. Nemusíte kupovat hardware ani najímat týmy specializované na určité operace typicky spojované s infrastrukturou velkých objemů dat.

Clustery HDInsight obsahují sadu uzlů. Zákazníkům se bude účtovat využívání jejich uzlů po dobu životnosti clusteru. Účtovat se začne při vytvoření clusteru a skončí se při jeho odstranění. Účtuje se poměrnou částí po minutách. Zákazníci mohou zvolit svůj typ clusteru a určit, zda potřebují variantu Standard nebo Premium. Pokud potřebují variantu Premium, bude k ceně za variantu Standard přičten příplatek. Pokud navíc zákazníci zvolí clustery s R Servery, bude účtován příplatek i za tyto specifické úlohy. Dále uvedené ceny za verzi Preview jsou v porovnání s obecně dostupnou verzí Premium snížené o 50 %. HDInsight Kafka je také v omezené veřejné verzi Preview. Pokud chcete další informace o službě a cenách, kontaktujte nás.

Funkce HDInsight Standard
Základní cena za uzel a hodinu
Premium
Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu Preview
Cloudová datová platforma Azure
Neomezené škálování Health Good
Pružné škálování
Jednoduché zřizování
Vysoká dostupnost
Smlouva SLA
Připravenost pro podnikové zpracování
Základní monitorování
Upgrady a opravy verzí služby Hadoop
Šifrování neaktivních uložených dat
Zabezpečené uzly brány a uzly Zookeeper
Ranger (zabezpečená služba Hadoop) + integrace AD
Typy clusterů
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop s funkcí LLAP (interaktivní dotazování)
HBase pro databázi NoSQL
Storm pro analýzu toků v reálném čase
Spark pro dotazování SQL v paměti, strojové učení a analýzu toků v reálném čase
R Server pro paralelizované strojové učení

Jak fungují ceny

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server
Cluster Standard Základní cena za uzel a hodinu Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
Cluster Premium Preview Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu

Základní cena za uzel a hodinu

S HDInsightem je součástí smlouvy Azure Support plná podpora Hadoopu. Předplatné podpory Azure poskytuje expertní technickou pomoc pro organizace, které implementují Hadoop, a pro všechny ostatní služby v Azure. V tomto úsilí je podporuje i společnost Hortonworks, která je špičkovým přispěvatelem projektu open source Apache Hadoop. Hortonworks zaměstnává některé z původních vývojářů a architektů Hadoopu, kteří k Hadoopu přispěli nejmíň polovinou kódu. Microsoft má díky tomu větší předpoklady pro poskytování podpory nasazení díky expertní technické pomoci a schopnosti opravit kód a vrátit ho zpátky do projektu open source Hadoop.

Další služby Azure spojené s HDInsightem, třeba Storage nebo Přenosy dat, se účtují samostatně podle standardních sazeb. Přibližnou výši platby si můžete vypočítat pomocí kalkulačky Azure.

Upozorňujeme, že HDInsight zapisuje soubory protokolu pod účtem úložiště přidruženým ke clusteru. Tyto soubory protokolu jsou k dispozici i po odstranění clusteru a jde je smazat kdykoli.

Základní cena za obecné uzly řady A-Series pro HDInsight

Použití uzlů A1, A2 a A3 je omezené na uzly Zookeeper a na hlavní uzly. Řada A-Series není dostupná pro datové a pracovní uzly.

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Základní cena za úlohy náročné na výpočetní výkon s řadou A-Series

K dispozici ve vybraných datových centrech. Virtuální počítače A10 a A11 běží na procesorech Intel® Xeon® E5. Pro vysoce výkonné clustery, modelování, simulace, kódování videa a další scénáře náročné na výpočetní nebo síťový výkon. Podobně jako konfigurace instance A8 a A9 bez sítě InfiniBand a technologie RDMA.

Při nasazování clusteru na počítače A10 nebo A11 musí být všechny uzly v tomto clusteru A10 nebo A11.

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Základní cena za optimalizované uzly řady Dv2: o 35 % rychlejší než řada D, nejnovější generace procesoru

Instance řady Dv2 jsou další generací instancí řady D s výkonnějšími procesory, které jsou v průměru asi o 35 % rychlejší než instance řady D. Taky mají stejnou konfiguraci paměti a disku jako řada D. Instance řad Dv2 jsou založené na procesoru nejnovější generace: 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,2 GHz. Řada Dv2 Zákazníci spouštějící v Hadoopu aplikace, které vyžadují nízkou latenci a lokální přístup k jednotkám SSD nebo vyžadují rychlejší procesory, budou těžit z výhod řady Dv2. Pro zákazníky s databází HBase pro HDInsight je výhodná řada Dv2 s větší pamětí a vyšším výkonem. Pro zákazníky s databází HBase pro HDInsight je výhodná řada D s větší pamětí a vyšším výkonem. Větší paměť je výhodná i pro zákazníky se Stormem a Sparkem pro HDInsight, protože umožňuje načíst víc referenčních dat. Rychlejší procesory zase nabízejí vyšší propustnost.

Uzly D1, D2, D11 jsou dostupné jenom jako uzly Zookeeper pro HBase a Storm. Řada D bude dál k dispozici, ale doporučuje se řada Dv2. Hraniční uzel s R-Serverem je dostupný jenom u D4 v2, D12 v2, D13 v2, D14 v2.

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Najít plán
  • Garantované 99,9% připojení pro víc instancí. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Materiály

Calculator

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Frequently Asked Questions

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Product Details

Podrobnosti služby

Další informace o funkci HDInsight

Documentation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes