Ceny za Azure HDInsight

Azure HDInsight je plně spravovaná cloudová služba, která zajišťuje snadné, rychlé a cenově výhodné zpracování obrovských objemů dat. Můžete využít nejoblíbenější opensourcové architektury, jako jsou Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server a další. Azure HDInsight umožňuje využití široké škály scénářů, jako jsou ETL, datové sklady, Machine Learning, IoT a další.

Servisní funkce

Předem nakonfigurované clustery optimalizované pro různé scénáře s velkým objemem dat

Smlouva SLA s 99,9 % dostupností pro cluster

Vysoká dostupnost

Cenově výhodné pro cloudové škálování

Spuštění úlohy na vyžádání prostřednictvím Azure Data Factory

Zabezpečení sítě: Podpora zabezpečené brány pro Azure VNET

Zabezpečení dat: Šifrování + řízení přístupu založené na rolích ve službě Storage

Rozšířené monitorování s využitím služby Log Analytics

Integrace: Azure Cosmos DB a další datové služby Azure

Integrace Active Directory a Apache Rangeru s balíčkem Enterprise Security Package

Komponenty

Hadoop

Spark

Interactive Query

Služby HDInsight Machine Learning*

Kafka

HBase

Storm

Rozšíření HDInsightu pro instalaci libovolného opensourcového modulu**

*Za služby HDInsight Machine Learning se účtuje další poplatek

**Pro tyto opensourcové aplikace Microsoft neposkytuje podporu SLA. Podpora a SLA se poskytují jenom pro výše uvedené úlohy.

Cenové funkce

Clustery Azure HDInsight

Clustery spouští skupinu uzlů v závislosti na komponentě. Fakturuje se po minutách. Uzly se liší podle skupiny (např. pracovní uzel, hlavní uzel atd.), množství a typu instance (např. D1v2).

Podrobné informace o úlohách a požadovaných uzlech najdete v nejčastějších dotazech dole. Zákazníkům se bude každý uzel účtovat po dobu životnosti clusteru. Cena uzlu uvedená níž je pro všechny úlohy s výjimkou Microsoft ML Serveru, za který se účtuje další příplatek.

Enterprise Security Package

Balíček zabezpečení podniku je teď dostupný ve verzi GA. Za Balíček zabezpečení podniku se účtuje dodatečný příplatek, který se od 1. října 2018 sníží o 50 % na $- za jádro a hodinu.

Podrobnosti o cenách


Součást Ceny
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Základní cena za uzel a hodinu
Služby HDInsight Machine Learning** Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
Enterprise Security Package Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
*Kafka vyžaduje spravované disky. Můžete si vybrat mezi Spravovanými disky úrovně Standard a Spravovanými disky úrovně Premium. Účtují se ceny za spravované disky.
**Za služby HDInsight Machine Learning se účtuje další poplatek

Základní cena za uzel a hodinu

Uzly optimalizované pro paměť pro HDInsight

Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly optimalizované pro výpočty pro HDInsight

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly pro obecné účely pro HDInsight

Uzly HDInsight AV2 využívají virtuální počítače Av2 Standard, což je nejnovější generace virtuálních počítačů řady A-Series s podobným výkonem procesoru a rychlejším diskem.

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Instance CPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena++
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
++Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Ceny pro vývoj a testování jsou dostupné pro předplatitele sady Visual Studio, kteří chtějí spouštět vývojové a testovací úlohy, ať už jednotlivě, nebo jako tým. Aktivní předplatitelé sady Visual Studio mohou využít širokou škálu slev, pokud používají Azure na základě nabídky pro vývoj/testování. Další informace o nabídkách pro vývoj/testování a předplatných sady Visual Studio.

Support & SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garantované 99,9% připojení pro víc instancí. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • HDInsight nasazuje pro každý typ clusteru jiný počet uzlů. V určitém typu clusteru jsou pro různé uzly odlišné role, aby zákazníci mohli přizpůsobit velikost uzlů podle role a uzel odpovídal podrobnostem zatížení. Třeba pro cluster Hadoop můžete zřídit pracovní uzly s velkou pamětí, pokud je typ prováděných analýz náročný na paměť.

  K nasazení clusterů Hadoop pro HDInsight se používají dvě role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Datový uzel (minimálně 1)

  K nasazení clusterů HBase pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní servery (2 uzly)
  • Oblastní servery (aspoň 1 uzel)
  • Hlavní uzly / uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Storm pro HDInsight se používají tři role:

  • Uzly Nimbus (2 uzly)
  • Nadřízené servery (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Spark pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Pracovní uzel (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly) (zdarma pro uzly A1 Zookeeperu)

  Použití R-Serveru způsobí, že se architektura nasazení clusteru doplní o jeden hraniční uzel.

 • Účtujeme si počet minut, po který váš cluster běží, zaokrouhlený na nejbližší minutu, ne hodinu.

 • Pokud budete cluster používat po dobu 100 hodin v oblasti USA – východ se dvěma hlavními uzly D13 v2 a třemi datovými uzly D12 v2, vypadala by fakturace v těchto dvou scénářích takto:

  • Cluster HDInsight úrovně Standard: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) = $-
  • Cluster HDInsight úrovně Standard s balíčkem Enterprise Security Package: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) + 100 hodin × (8 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2) x $- za jádro a hodinu = $-
 • Pokud chcete zastavit cluster HDInsight, je potřeba cluster odstranit. Ve výchozím nastavení by trvalá data vygenerovaná z clusteru HDInsight měla být zapsaná do Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 nebo Azure Data Lake Storage Gen2, aby je neovlivňovalo odstranění. Pokud chcete zachovat metadata Hive (tabulky a schémata), měli byste zřídit cluster s externím úložištěm metadat. Podrobnější informace najdete v této dokumentaci.

 • Ke snížení nákladů existuje několik možností:

 • Počet datových uzlů se bude lišit podle vašich potřeb. Díky flexibilitě cloudových služeb Azure můžete vyzkoušet řadu velikostí clusteru a najít si vlastní ideální kombinaci výkonu a ceny a platit jenom za to, co v daném čase používáte. Clustery se taky dají na požádání škálovat, aby se rozšiřovaly a zužovaly podle požadavků vašeho pracovního zatížení.

 • Každé předplatné má výchozí limit počtu datových uzlů HDInsight, které můžete vytvořit. Pokud potřebujete vytvořit větší cluster HDInsight nebo víc clusterů HDInsight, které dohromady překračují maximum povolené předplatným, můžete požádat o zvýšení limitů účtování. Podejte prosím lístek podpory s typem podpory = Vyúčtování (Support Type = Billing). V závislosti na požadovaném maximálním počtu uzlů na předplatné vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní optimalizovat vaše nasazení.

 • Pokud chcete zjistit přibližnou cenu clusterů různých velikostí, zkuste kalkulačku Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě HDInsight

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma