Ceny za HDInsight

Azure HDInsight nabízí plně spravované a podporované clustery založené na nástrojích Apache Hadoop®, Spark, HBase a Storm. K rychlé přípravě a zprovoznění kterékoli z těchto úloh stačí jen pár kliknutí a několik minut. Nemusíte kupovat hardware ani najímat týmy specializované na určité operace typicky spojované s infrastrukturou velkých objemů dat.

Clustery HDInsight obsahují sadu uzlů. Zákazníkům se bude účtovat využívání jejich uzlů po dobu životnosti clusteru. Účtovat se začne při vytvoření clusteru a skončí se při jeho odstranění. Účtuje se poměrnou částí po minutách. Můžete si vybrat mezi clusterem Standard a Premium. Clustery Premium jsou dostupné za příplatek nad rámec ceny Standard. Clustery Premium jsou ve verzi Public Preview a níže uvedená cena odpovídá 50 % ceny všeobecně dostupné služby.

Clustery s R Servery jsou dostupné za příplatek. HDInsight Kafka je v omezené verzi Public Preview. Za HDInsight Kafka se neúčtuje žádný příplatek.

Cloudová datová platforma Azure

Funkce HDInsight Standard
Základní cena za uzel a hodinu
Premium
Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu Preview
Neomezené škálování
Pružné škálování
Jednoduché zřizování
Vysoká dostupnost
Smlouva SLA

Připravenost pro podnikové zpracování

Funkce HDInsight Standard
Základní cena za uzel a hodinu
Premium
Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu Preview
Základní monitorování
Upgrady a opravy verzí služby Hadoop
Šifrování neaktivních uložených dat
Zabezpečené uzly brány a uzly Zookeeper
Ranger (zabezpečená služba Hadoop) + integrace AD

Typy clusterů

Funkce HDInsight Standard
Základní cena za uzel a hodinu
Premium
Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu Preview
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop s funkcí LLAP (interaktivní dotazování)
HBase pro databázi NoSQL
Storm pro analýzu toků v reálném čase
Spark pro dotazování SQL v paměti, strojové učení a analýzu toků v reálném čase
R Server pro paralelizované strojové učení

Jak fungují ceny

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server Kafka
Cluster Standard Základní cena za uzel a hodinu Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu + Storage1
Cluster Premium Preview Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
1 Kafka vyžadujespravované disky. Můžete si vybrat mezi Standard Managed Disks a Premium Managed Disks. Platí ceny za spravované disky.

Základní cena za uzel a hodinu

S HDInsightem je součástí smlouvy Azure Support plná podpora Hadoopu. Předplatné podpory Azure poskytuje expertní technickou pomoc od Microsoftu pro organizace, které implementují Hadoop, stejně jako pro všechny ostatní služby v Azure. V tomto úsilí je podporuje i společnost Hortonworks, která je špičkovým přispěvatelem projektu open source Apache Hadoop. Hortonworks zaměstnává některé z původních vývojářů a architektů Hadoopu, kteří k Hadoopu přispěli nejmíň polovinou kódu. Microsoft má díky tomu větší předpoklady pro poskytování podpory nasazení díky expertní technické pomoci a schopnosti opravit kód a vrátit ho zpátky do projektu open source Hadoop.

Další služby Azure spojené se službou HDInsight, například Storage nebo Přenosy dat, se účtují samostatně podle standardních sazeb. Přibližnou výši platby si můžete vypočítat pomocí kalkulačky Azure.

Upozorňujeme, že HDInsight zapisuje soubory protokolu pod účtem úložiště přidruženým ke clusteru. Tyto soubory protokolu jsou k dispozici i po odstranění clusteru a jde je smazat kdykoli.

Základní cena za obecné uzly řady A-Series pro HDInsight

Použití uzlů A1, A2 a A3 je omezené na uzly Zookeeper a na hlavní uzly. Řada A-Series není dostupná pro datové a pracovní uzly.

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Základní cena za úlohy náročné na výpočetní výkon s řadou A-Series

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Základní cena za optimalizované uzly řady Dv2: o 35 % rychlejší než řada D, nejnovější generace procesoru

Instance Jádra Paměť RAM Velikost disků Základní cena za uzel
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Slevy Azure jsou dostupné pro předplatitele sady Visual Studio, kteří chtějí spouštět vývojové a testovací úlohy, ať už jednotlivě, nebo jako tým. Aktivní předplatitelé sady Visual Studio můžou využít širokou škálu slev, pokud používají předplatné Azure založené na nabídce pro vývoj/testování. Další informace o nabídkách pro vývoj/testování a předplatných sady Visual Studio.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garantované 99,9% připojení pro víc instancí. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • HDInsight nasazuje pro každý typ clusteru jiný počet uzlů. V určitém typu clusteru jsou pro různé uzly odlišné role, aby zákazníci mohli přizpůsobit velikost uzlů podle role a uzel odpovídal podrobnostem zatížení. Třeba pro cluster Hadoop můžete zřídit pracovní uzly s velkou pamětí, pokud je typ prováděných analýz náročný na paměť.

  K nasazení clusterů Hadoop pro HDInsight se používají dvě role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Datový uzel (minimálně 1)

  K nasazení clusterů HBase pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní servery (2 uzly)
  • Oblastní servery (aspoň 1 uzel)
  • Hlavní uzly / uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Storm pro HDInsight se používají tři role:

  • Uzly Nimbus (2 uzly)
  • Nadřízené servery (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Spark pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Pracovní uzel (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly) (zdarma pro uzly A1 Zookeeperu)

  Použití R-Serveru způsobí, že se architektura nasazení clusteru doplní o jeden hraniční uzel.

 • Účtujeme si počet minut, po který váš cluster běží, zaokrouhlený na nejbližší minutu, ne hodinu.

 • Pokud budete cluster používat po dobu 100 hodin v oblasti USA – východ se 2 hlavními uzly D13 v2, 3 datovými uzly D12 v2 a 3 uzly Zookeeper D11, vypadala by fakturace v těchto dvou scénářích takto:

  • HDInsight Standard v základním clusteru HDInsight – 100 hod. × (2 × $1.368/hodina + 3 × $0.76/hodina + 3 × $0.38/hodina) = $615.6
  • HDInsight Premium v základním clusteru HDInsight s R-Serverem – 100 hod. × (2 × $1.368/hodina + 3 × $0.76/hodina + 3 × $0.38/hodina) + 100 hod. × (2 × 8 + 3 × 4 + 3 × 2) × $- za jádro a hodinu = $751.6
 • Pokud chcete zastavit cluster HDInsight, je potřeba cluster odstranit. Ve výchozím nastavení jsou všechna data, na kterých funguje cluster HDInsight, uložená ve službě Azure Blob Storage, takže data nebudou ovlivněná. Pokud chcete zachovat metadata Hive (tabulky, schémata), měli byste zřídit cluster s externím úložištěm metadat. Podrobnější informace najdete v této dokumentaci.

 • Počet datových uzlů se bude lišit podle vašich potřeb. Díky flexibilitě cloudových služeb Azure můžete vyzkoušet řadu velikostí clusteru a najít si vlastní ideální kombinaci výkonu a ceny a platit jenom za to, co v daném čase používáte. Clustery se taky dají na požádání škálovat, aby se rozšiřovaly a zužovaly podle požadavků vašeho pracovního zatížení.

 • Každé předplatné má výchozí limit počtu datových uzlů HDInsight, které můžete vytvořit. Pokud potřebujete vytvořit větší cluster HDInsight nebo víc clusterů HDInsight, které dohromady překračují maximum povolené předplatným, můžete požádat o zvýšení limitů účtování. Podejte prosím lístek podpory s typem podpory = Vyúčtování (Support Type = Billing). V závislosti na žádaném maximálním počtu uzlů na předplatné vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní optimalizovat vaše nasazení.

 • Pokud chcete zjistit přibližnou cenu clusterů různých velikostí, zkuste kalkulačku Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě HDInsight

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet