Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Azure HDInsight je plně spravovaná cloudová služba, která zajišťuje snadné, rychlé a cenově výhodné zpracování obrovských objemů dat. Můžete využít nejoblíbenější opensourcové architektury, jako jsou Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server a další. Azure HDInsight umožňuje využití široké škály scénářů, jako jsou ETL, datové sklady, Machine Learning, IoT a další.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Clustery Azure HDInsight

Clustery spouští skupinu uzlů v závislosti na komponentě. Fakturuje se po minutách. Uzly se liší podle skupiny (např. pracovní uzel, hlavní uzel atd.), množství a typu instance (např. D1v2).

Podrobné informace o úlohách a požadovaných uzlech najdete v nejčastějších dotazech dole. Zákazníkům se bude každý uzel účtovat po dobu životnosti clusteru. Cena uzlu uvedená níž je pro všechny úlohy s výjimkou Microsoft ML Serveru, za který se účtuje další příplatek.


Součást Ceny
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Základní cena za uzel a hodinu + $0 za jádro a hodinu
Služby HDInsight Machine Learning** Základní cena za uzel a hodinu + $0.016 za jádro a hodinu
Enterprise Security Package Základní cena za uzel a hodinu + $- za jádro a hodinu
*Kafka vyžaduje spravované disky. Můžete si vybrat mezi Spravovanými disky úrovně Standard a Spravovanými disky úrovně Premium. Účtují se ceny za spravované disky.
**Za služby HDInsight Machine Learning se účtuje další poplatek

Základní cena za uzel a hodinu

Níže je uvedená kompletní nabídka všech virtuálních počítačů Azure. Jsou v ní uvedené jenom ceny Ev3, ale naše instance Esv3 se nabízejí za stejnou cenu. Pokud chcete zjistit, které virtuální počítače podporují HDInsight a jejich cenu, projděte si ve fázi vytváření clusteru na webu Azure Portal sekci věnovanou konfiguraci a cenám. Další informace o výchozích a doporučených virtuálních počítačích pro HDInsight najdete v Microsoft Docs.

Uzly optimalizované pro paměť pro HDInsight

Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
E2a v4 2 16 GB $- $- $-
E4a v4 4 32 GB $- $- $-
E8a v4 8 64 GB $- $- $-
E16a v4 16 128 GB $- $- $-
E20a v4 20 160 GB $- $- $-
E32a v4 32 256 GB $- $- $-
E48a v4 48 384 GB $- $- $-
E64a v4 64 512 GB $- $- $-
E96a v4 96 672 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
D2a v4 2 8 GB $- $- $-
D4a v4 4 16 GB $- $- $-
D8a v4 8 32 GB $- $- $-
D16a v4 16 64 GB $- $- $-
D32a v4 32 128 GB $- $- $-
D48a v4 48 192 GB $- $- $-
D64a v4 64 256 GB $- $- $-
D96a v4 96 384 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly optimalizované pro výpočty pro HDInsight

Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Uzly pro obecné účely pro HDInsight

Uzly HDInsight AV2 využívají virtuální počítače Av2 Standard, což je nejnovější generace virtuálních počítačů řady A-Series s podobným výkonem procesoru a rychlejším diskem.

Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.
Instance vCPU Paměť RAM OS Cena za HDInsight Celková cena*
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
*Zákazníci na faktuře i nadále uvidí celkovou cenu na jednom řádku.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

HDInsight

Další informace o funkcích a možnostech produktu HDInsight

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro HDInsight.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu HDInsight

 • HDInsight nasazuje pro každý typ clusteru jiný počet uzlů. V určitém typu clusteru jsou pro různé uzly odlišné role, aby zákazníci mohli přizpůsobit velikost uzlů podle role a uzel odpovídal podrobnostem zatížení. Třeba pro cluster Hadoop můžete zřídit pracovní uzly s velkou pamětí, pokud je typ prováděných analýz náročný na paměť.

  K nasazení clusterů Hadoop pro HDInsight se používají dvě role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Datový uzel (minimálně 1)

  K nasazení clusterů HBase pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní servery (2 uzly)
  • Oblastní servery (aspoň 1 uzel)
  • Hlavní uzly / uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Storm pro HDInsight se používají tři role:

  • Uzly Nimbus (2 uzly)
  • Nadřízené servery (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly)

  K nasazení clusterů Spark pro HDInsight se používají tři role:

  • Hlavní uzel (2 uzly)
  • Pracovní uzel (aspoň 1 uzel)
  • Uzly Zookeeper (3 uzly) (zdarma pro uzly A1 Zookeeperu)

  Použití R-Serveru způsobí, že se architektura nasazení clusteru doplní o jeden hraniční uzel.

 • Účtujeme si počet minut, po který váš cluster běží, zaokrouhlený na nejbližší minutu, ne hodinu.

 • Pokud budete cluster používat po dobu 100 hodin v oblasti USA – východ se dvěma hlavními uzly D13 v2 a třemi datovými uzly D12 v2, vypadala by fakturace v těchto dvou scénářích takto:

  • Cluster HDInsight úrovně Standard: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) = $-
  • Cluster HDInsight úrovně Standard s balíčkem Enterprise Security Package: 100 hodin × (2 × $-/hodina + 3 × $-/hodina) + 100 hodin × (8 × 3 + 4 × 3 + 2 × 2) x $- za jádro a hodinu = $-
 • Pokud chcete zastavit cluster HDInsight, je potřeba cluster odstranit. Ve výchozím nastavení by trvalá data vygenerovaná z clusteru HDInsight měla být zapsaná do Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 nebo Azure Data Lake Storage Gen2, aby je neovlivňovalo odstranění. Pokud chcete zachovat metadata Hive (tabulky a schémata), měli byste zřídit cluster s externím úložištěm metadat. Podrobnější informace najdete v této dokumentaci.

 • Ke snížení nákladů existuje několik možností:

 • Počet datových uzlů se bude lišit podle vašich potřeb. Díky flexibilitě cloudových služeb Azure můžete vyzkoušet řadu velikostí clusteru a najít si vlastní ideální kombinaci výkonu a ceny a platit jenom za to, co v daném čase používáte. Clustery se taky dají na požádání škálovat, aby se rozšiřovaly a zužovaly podle požadavků vašeho pracovního zatížení.

 • Každé předplatné má výchozí limit počtu datových uzlů HDInsight, které můžete vytvořit. Pokud potřebujete vytvořit větší cluster HDInsight nebo víc clusterů HDInsight, které dohromady překračují maximum povolené předplatným, můžete požádat o zvýšení limitů účtování. Podejte prosím lístek podpory s typem podpory = Vyúčtování (Support Type = Billing). V závislosti na požadovaném maximálním počtu uzlů na předplatné vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní optimalizovat vaše nasazení.

 • Pokud chcete zjistit přibližnou cenu clusterů různých velikostí, zkuste kalkulačku Azure.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V