Hybridní cloudová řešení

Vytvářejte vaše cloudová řešení v tom jediném cloudu, který zaručuje konzistenci napříč prostředími.

Důvěryhodná prověřená platforma pro všechny požadavky hybridních cloudů

Využijte možnost zajistit konzistenci aplikací, bezproblémovou správu dat, řešení zabezpečení a správy a realizaci nových obchodních scénářů napříč místními a cloudovými prostředími i prostředími hraničních zařízení.

Spolehněte se na komplexní možnosti hybridních sítí

Aplikace

Podpořte inovace aplikací a zajistěte konzistentní prostředí napříč vaším hybridním cloudem.

Data

Migrujte, spravujte a analyzujte data napříč všemi vašimi digitálními aktivy.

Sítě

Zabezpečené možnosti připojení s vysoce spolehlivým výkonem umožňují vytvářet rychlé hybridní sítě.

Identita

Využijte možnost zjednodušit přístup a vylepšit zabezpečení s využitím jedné platformy identit.

Zabezpečení

Zjednodušte správu zabezpečení a modernizujte jeho provoz.

Správa

Využijte možnost výrazně zjednodušit a optimalizovat správu provozu.

Zajištění aplikačních inovací napříč místním prostředím, cloudem i hraničními zařízeními

Migrací aplikací do cloudu získáte větší efektivitu a zajistíte si významnou úsporu nákladů. Modernizujte vaše stávající aplikace v místním prostředí nebo vytvořte nové inovativní aplikace. Postarejte se o požadavky na latenci sítě pomocí hraničních a odpojených řešení. Zajistěte skutečně konzistentní aplikační prostředí ve všech místech vašeho hybridního cloudu.

Spouštějte hybridní aplikace ve vašem datovém centru

Azure Stack přináší služby Azure do vašeho datacentra. Ke spouštění virtualizovaných v místním prostředí využijte řešení HCI služby Azure Stack. Využijte výhod hybridního cloudu při současném splnění požadavků na dodržování předpisů a připojení.

Migrace aplikací do cloudu

Prověřené migrační technologie vám umožní bez obav přesunout aplikace do Azure. Zajistěte si pro vaše cloudové investice nejlepší poměr cena/výkon s velkou úsporou ve srovnání s AWS pro Windows Server a SQL Server.

Podpora hraničních a odpojených scénářů

Využijte výhod technologií hraničních zařízení Azure, které podporují nové obchodní scénáře. Vytvářejte konzistentní prostředí v cloudu a na hraničních zařízeních, i když jsou vaše řešení odpojená od internetu.

Využití DevOps k rychlejšímu dodávání aplikací

Prověřené agilní nástroje v Azure DevOps umožňují rychleji dodávat lepší produkty. Můžete využít stejný kanál průběžného doručování a integrace napříč celým hybridním cloudem.

Jak fungují hybridní aplikace s využitím Azure Stacku

Chevron

"As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Rewriting applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, správce veřejného cloudu, Chevron

Architektury řešení Azure Stacku

 • Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack.

 • Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

 • Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.

Migrace, správa a analýza data napříč hybridním cloudem

Instance managementu Azure SQL Database vám umožní snadno přesouvat vaše úlohy SQL do cloudu a zpátky bez jakýchkoli změn kódu. Jedna kódová základna napříč místním i cloudovým prostředím zjednodušuje vývoj aplikací. Využijte výhod špičkového výkonu a zabezpečení, vysoké dostupnosti a pokročilých analýz.

Jak fungují hybridní data

Komatsu

"We determined Azure SQL Database Managed Instance was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance. We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, architekt analýz, Business Technology & Systems, Komatsu Australia

Architektura řešení hybridních dat

 • Moderní datové sklady umožňují snadno spojit všechna vaše data v libovolném měřítku a prostřednictvím analytických řídicích panelů, provozních sestav nebo rozšířených analýz získat přehledné informace pro všechny vaše uživatele.

Vytvoření vysoce dostupné, rychlé a zabezpečené hybridní sítě

Zajistěte si globální dosah a potřebné místní pokrytí s přístupem k jedněm z nejrozsáhlejších cloudových sítí. Extrémně rychlé hybridní připojování prostřednictvím Azure ExpressRoute se šířkou pásma až 100 Gb/s sníží latenci sítě. Díky automatizaci konfigurace a možnostem připojení s využitím Azure Virtual WAN dokážete rychle propojit tisíce poboček. Vaši virtuální síť můžete chránit a zabezpečit pomocí služeb, jako jsou Azure Firewall a Azure DDoS Protection. Azure Front Door Service zajistí to nejlepší uživatelské prostředí.

Jak fungují hybridní síťová řešení

Smithfield Foods

"We have factories all over the world…but we couldn't use the Amazon Web Services network to transfer data between regions. With Azure, we can. We can transfer data to all our locations without leaving the Azure network, which delivers lower latency, lower costs, and higher security."

Matthew Douglas​, ředitel pro cloud a architekturu řešení, Smithfield Foods, Inc.

Hybridní síťové referenční architektury

 • Tato ukázka architektury demonstruje, jak rozšířit místní síť do Azure pomocí virtuální privátní sítě (VPN) typu site-to-site. Data se mezi místní sítí a virtuální sítí služby Azure Virtual Network přenášejí prostřednictvím tunelového připojení sítě VPN protokolem IPsec.

 • Tato referenční architektura ukazuje, jak připojit místní síť k virtuálním sítím v Azure pomocí Azure ExpressRoute. Připojení ExpressRoute používají privátní vyhrazené připojení prostřednictvím poskytovatele připojení třetí strany. Privátní připojení rozšiřuje místní síť do služby Azure.

 • Tato referenční architektura ukazuje, jak připojit místní síť k virtuální síti (VNet) Azure pomocí ExpressRoute s virtuální privátní sítí (VPN) site-to-site jako připojením pro převzetí služeb při selhání. Přenosy mezi místní sítí a virtuální sítí Azure proudí prostřednictvím připojení ExpressRoute. Pokud dojde ke ztrátě připojení v okruhu ExpressRoute, přenosy se směrují prostřednictvím tunelu VPN s protokolem IPSec.

 • Tato referenční architektura ukazuje, jak implementovat hvězdicovou topologii sítě v Azure. Centrem je virtuální síť (VNet) v Azure, která funguje jako ústřední bod připojení k vaší místní síti. Paprsky jsou virtuální sítě v partnerském vztahu s centrem, které je možné použít k izolaci úloh. Přenosy mezi centrem a místním datacentrem proudí prostřednictvím připojení ExpressRoute nebo brány sítě VPN.

 • Tato referenční architektura staví na referenční hvězdicové architektuře a zahrnuje v centru sdílené služby, které mohou využívat všechny paprsky. Prvními službami, které v rámci prvního kroku k migraci datového centra do cloudu a vytvoření virtuálního datacentra potřebujete sdílet, jsou identita a zabezpečení. Tato referenční architektura ukazuje, jak v hvězdicové topologii sítě rozšířit služby Active Directory z vašeho místního datového centra do Azure a jak přidat síťové virtuální zařízení (NVA), které může sloužit jako brána firewall.

Správa přístupu s využitím jedné platformy identit

Poskytněte uživatelům bezproblémové jednotné přihlašování napříč cloudovými, mobilními a místními aplikacemi. Zabezpečte vaše prostředky a data před neoprávněným přístupem díky řešením cloudového zabezpečení, aniž byste ohrozili produktivitu. S Active Directory a Azure Active Directory (Azure AD) získáte řešení správy identity a přístupu napříč vaším hybridním prostředím.

Jak fungují hybridní identity

Hearst

"Some employees could spend half an hour a day connecting to VPNs and signing in, and that doesn't capture forgotten passwords or support calls. We're using Azure AD to give each one of our 20,000 employees one identity and one password."

Chris Suozzi, ředitel pro cloudové programy, Hearst Communications

Referenční architektura hybridních identit

 • Azure Active Directory (Azure AD) je cloudová víceklientská adresářová služba a služba pro správu identit. Tato referenční architektura obsahuje osvědčené postupy pro integraci místních domén služby Active Directory se službou Azure AD za účelem zajištění ověřování identit v cloudu.

Zjednodušení správy zabezpečení a modernizace jeho provozu

Získejte jednotné zobrazení zabezpečení všech svých úloh v rámci místních cloudů, cloudů Azure a dalších cloudů prostřednictvím jediného řídicího panelu služby Azure Security Center. Modernizujte pomocí Azure Sentinelu provoz zabezpečení s využitím integrované umělé inteligence a automatizace.

Jak funguje hybridní zabezpečení

Coats

"By running SAP HANA on Azure, we've boosted performance, cut costs, and opened up exciting avenues of innovation and optimization for our global business."

Helge Brummer, viceprezident pro globální technologie a řešení, Coats

Optimalizace správy všech vašich prostředků hybridních cloudů

Monitorujte výkon vašich hybridních aplikací, infrastruktury a sítě, a to pomocí jednoho unifikovaného zobrazení. Azure Backup a Azure Site Recovery přispívají ke kontinuitě podnikových procesů a zotavení po havárii. Využijte možnost konfigurace a instalace aktualizací v hybridních prostředích s využitím služby Azure Automation. Windows Admin Center umožňuje výrazně zjednodušit správu vašich serverů a propojit vaše místní servery s cloudovými službami, včetně služeb Backup a Site Recovery.

Jak funguje hybridní správa

Russell Reynolds Associates

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, vedoucí inženýr, tým pro distribuovanou infrastrukturu, Russell Reynolds Associates

Architektury řešení hybridní správy

 • K zálohování data a aplikací z místního systému do Azure můžete využít službu Azure Backup nebo partnerské řešení. K připojení ke službě Azure Backup nebo Azure Blob Storage slouží internetové připojení k Azure. Azure Backup Server dokáže zapisovat zálohy přímo do služby Azure Backup. Alternativně může místně hostované partnerské řešení, jako je Commvault Simpana nebo Veeam Availability Suite, zapisovat zálohy do služby Blob Storage přímo nebo prostřednictvím cloudového koncového bodu, jako je Veeam Cloud Connect.

 • Rozsáhlá podniková architektura pro SharePoint, Dynamics CRM a webové servery s Linuxem, které jsou hostované v místním datacentru, s převzetím služeb při selhání infrastrukturou Azure.

Materiály pro hybridní cloudová řešení

Využívejte všude cloud na maximum

Návrh strategie pro hybridní cloud: Správa identit a přístupu

Návrh strategie pro hybridní cloud: Praktický průvodce migrací do cloudu

Nejnovější blogy věnované hybridním cloudům

Snadná migrace úloh do Azure

Zvolte flexibilní cestu k migraci, která bude podporovat vaši strategii pro hybridní cloud. Vytvořte si optimální plán migrace s využitím široké škály nástrojů pro vyhodnocení, migraci, optimalizaci a správu.