Hybridní cloudová řešení

Inovace s využitím Azure v libovolném prostředí

Využívejte komplexní možnosti hybridních sítí

Prostředí zákazníků jsou čím dál složitější – řada aplikací často běží na různém hardwaru napříč místním, multicloudovým i hraničním prostředím. Klíčem k úspěchu je správa těchto různorodých prostředí ve velkém se současným zajištěním zabezpečení bez kompromisů a flexibility pro vývojáře.

Azure jedinečným způsobem pomáhá čelit těmto výzvám tím, že umožňuje flexibilně inovovat kdekoli v rámci hybridního prostředí při zajištění bezproblémového a zabezpečeného provozu.

Stáhnout infografiku hybridních řešení Azure

Využijte možnost spravovat, řídit a zabezpečovat servery, clustery Kubernetes a aplikace napříč místním, multicloudovým i hraničním prostředím z jednoho místa.

Zajistěte si vždycky aktuální služby Azure v jakékoli infrastruktuře a využívejte výhod elastického škálování, automatizace, jednotné správy a špičkového zabezpečení.

Vytvářejte a nasazujte aplikace nativní pro cloud ve vašem vlastním datacentru. Konsolidujte místní virtualizované aplikace na cloudově propojené hyperkonvergované infrastruktuře s nejlepším poměrem cena/výkon.

Zajistěte vašim zařízením IoT výpočetní výkon, úložiště a inteligentní funkce Azure. Provozujte strojové učení a pokročilé analýzy na hraničních zařízeních a zajistěte si přehledy v reálném čase.

Projděte si hybridní a multicloudové produkty a řešení Azure

Aplikace

Vytvořte a nasaďte skutečně konzistentní aplikační prostředí ve všech místech vašeho hybridního cloudu.

Data

Migrujte, spravujte a analyzujte data napříč vašimi digitálními aktivy. Spouštějte datové služby Azure, kde je potřebujete.

Správa

Využijte možnost spravovat, řídit a zabezpečovat IT prostředky v místních, multicloudových i hraničních prostředích z jedné řídicí roviny.

Zabezpečení

Zajistěte si jednotnou správu zabezpečení a rozšířenou ochranu před hrozbami pro všechny vaše úlohy napříč místním prostředím, Azure i dalšími cloudy.

Identita

Spravujte přístup pomocí unifikované platformy identit a poskytněte uživatelům bezproblémové jednotné přihlašování napříč cloudovými, mobilními a místními aplikacemi.

Sítě

Udělejte z Azure rozšíření vaší stávající sítě, které bezpečně propojuje distribuované úlohy a umístění v globálním měřítku.

Vytvářejte hybridní a multicloudová řešení s využitím ukázkových architektur řešení

Správa hybridních konfigurací Azure Arc

Azure Arc umožňuje spravovat počítače se systémem Windows a Linux hostované mimo Azure v podnikové síti nebo jiném poskytovateli cloudu (obdoba správy nativních virtuálních počítačů Azure).

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní správu

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

Toto řešení je postavené na spravovaných službách v Azure: Backup Server, Azure Backup a Blob Storage. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní data

Připojení místní sítě k Azure pomocí brány sítě VPN

Rozšiřte síť z místního prostředí nebo Azure Stacku do virtuální sítě Azure s využitím virtuální privátní sítě (VPN) typu Site-to-Site. Data se mezi místní sítí a Azure přenášejí prostřednictvím tunelového připojení sítě VPN protokolem IPsec nebo víceklientské služby VPN Gateway ve službě Azure Stack.

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní sítě

Integrace místních domén Active Directory se službou Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) je cloudová víceklientská adresářová služba a služba pro správu identit. Tato referenční architektura obsahuje osvědčené postupy pro integraci místních domén služby Active Directory se službou Azure AD za účelem zajištění ověřování identit v cloudu.

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní identity

Hybridní monitorování zabezpečení s využitím služeb Azure Security Center a Azure Sentinel

Azure Security Center a Azure Sentinel můžete využít k monitorování konfigurace zabezpečení a telemetrie místních úloh a úloh operačního systému v Azure,

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní zabezpečení

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure Stack Hubu

Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi Azure a místními komponentami.

Zobrazit všechny architektury řešení pro hybridní aplikace

Aktuální novinky a zdroje informací o hybridním využití Azure

Díky hybridním a multicloudovým řešením v Azure dosahují zákazníci úžasných výsledků

UBS
Airbus
HKEX
MITA
Smithfield Foods
ASOS

Nejčastější dotazy

 • Hybridní cloud je výpočetní prostředí, které kombinuje veřejný cloud a místní infrastrukturu včetně privátního cloudu a umožňuje mezi nimi sdílet data a aplikace. Hybridní cloud poskytuje organizacím větší možnosti nasazování a větší flexibilitu při škálování výpočetních prostředků a využívání cloudových inovací a zároveň nabízí interoperabilitu s místním prostředím. Společně s tím, jak se v posledních letech objevuje multicloudová edge architektura, se vyvíjí i hybridní cloud, aby zahrnoval multicloudová prostředí i hraniční infrastrukturu.

  Organizace si vybírají hybridní cloudu z mnoha důvodů, jako je třeba dodržování právních předpisů a splnění požadavků na suverenitu dat, maximalizace investic do místních technologií, zaměření na hraniční úlohy s nízkou latencí a zvýšení odolnosti a provozní kontinuity.

 • Multicloudový přístup představuje využití několika cloudových výpočetních služeb od více než jednoho poskytovatel cloudu (ať už je to privátní, nebo veřejný cloud) v heterogenním prostředí. Celá řada organizací přechází na multicloudovou strategii s cílem zajistit si větší flexibilitu a zmírnit rizika, protože jim dává možnost volit si různé služby od různých poskytovatelů cloudu, které jsou vhodné pro konkrétní úlohy, nebo využívat služby nabízené konkrétním poskytovatelem cloudu v konkrétní geografické oblasti.

  Multicloudový přístup vyžaduje sady dovedností při využití cloudů, což může být náročné v situaci, kdy se společnosti potýkají s nedostatkem odborníků na cloud. Multicloudový přístup s sebou také přináší vyšší provozní složitost. Proto je důležité zvolit cloudovou platformu, jako je Azure, která umožňuje multicloudový přístup a nabízí možnosti, které výrazně zjednodušují správu více cloudů.

 • Edge architektura spočívá v tom, že se výpočetní výkon cloudu přenese do zařízení IoT blízko místa, kde se nacházejí data, aby se snížila latence a zajistily se přehledy v reálném čase. Vzhledem k nárůstu počtu inteligentních senzorů a připojených zařízení v kombinaci s pokročilými cloudovými technologiemi, jako je strojové učení a umělá inteligence, se edge architektura stává realitou.

  Prostřednictvím edge architektury mohou zákazníci spouštět virtuální počítače, kontejnery a datové služby na hraničních zařízeních. Po přesunutí určité části úloh do hraniční oblasti sítě budou vaše zařízení trávit méně času komunikací s cloudem, reagovat rychleji na lokální změny a pracovat spolehlivě i v prodloužené době provozu offline. Prostřednictvím aplikací s rychlou odezvou, které jsou přizpůsobené kontextu, potom mohou zajišťovat asistivní uživatelské prostředí.

  My v Microsoftu se domníváme, že jsme v éře inteligentních hraničních zařízení a inteligentního cloudu, kdy mimořádný výpočetní výkon cloudu v kombinaci se stále větším počtem připojených a citlivých technologií hraničních zařízení zpřístupňuje nové obchodní scénáře ve všech odvětvích, a to dosud nevídanou rychlostí. Azure nabízí inteligentní, konzistentní a ucelenou platformu pro řešení zahrnující cloud i hraniční zařízení, která tyto nové možnosti podporuje.

 • Firmy s úspěšnou hybridní a multicloudovou strategii využívají komplexní přístup a spouštějí distribuovaná prostředí jako jedno s konzistentním uživatelským rozhraním napříč umístěními. Takové hybridní prostředí umožňuje vývojářům vytvářet aplikace s využitím stejných rozhraní API a nástrojů a bez problémů nasazovat aplikace napříč různými umístěními. Úspěšná hybridní a multicloudová architektura také nabízí jednotný způsob, jak spravovat, zabezpečit a řídit prostředky IT napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími. Provozování hybridních a multicloudových prostředí odolným způsobem znamená také zajištění konzistentních databázových možností a architektur napříč prostředími, aby bylo možné snadno přesouvat data aplikací tam, kde je potřebujete, a holisticky je spravovat.

  Hybridní cloud Azure využívá komplexní přístup a nabízí prověřené možnosti hybridního a multicloudového prostředí napříč vývojem aplikací, daty, správou, zabezpečením, identitami a sítěmi. Produkty, jako je například Azure Arc a portfolio Azure Stacku, umožňují zákazníkům vnášet inovace kamkoli – do místních, multicloudových i hraničních prostředí – a přitom bez problémů a bezpečně fungují.

Snadná migrace úloh do Azure

Zvolte flexibilní cestu k migraci, která bude podporovat vaši strategii pro hybridní cloud. Vytvořte si optimální plán migrace s využitím široké škály nástrojů pro vyhodnocení, migraci, optimalizaci a správu.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.