Přeskočit navigaci

Hybridní a multicloudová řešení

Zajištění konzistentních a flexibilních možností inovovat kdekoli napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími

Inovace s využitím Azure v libovolném prostředí

Spolehněte se na efektivní hybridní a multicloudový přístup a umožněte práci na dálku, využijte cloudové inovace a maximalizujte využití stávajících investic do místního prostředí. Azure nabízí holistický, bezproblémový a zabezpečenější přístup k inovacím kdekoli v místních, multicloudových a hraničních prostředích.

Využijte možnost bezproblémově spravovat, řídit a zabezpečovat servery, clustery Kubernetes a aplikace napříč místními, multicloudovými i hraničními prostředími z jednoho místa.

Zajistěte si vždy aktuální služby Azure v jakékoli infrastruktuře a využívejte výhod elastického škálování, automatizace, jednotné správy a špičkového zabezpečení.

Vytvářejte a nasazujte aplikace nativní pro cloud ve vašem vlastním datacentru. Konsolidujte místní virtualizované aplikace na hyperkonvergované infrastruktuře propojené s cloudem s nejlepším poměrem cena/výkon.

Zajistěte vašim zařízením Internetu věcí (IoT) výpočetní výkon, úložiště a inteligentní funkce Azure. Provozujte strojové učení a pokročilé analýzy na hraničních zařízeních a zajistěte si přehledy v reálném čase.

Prozkoumejte multicloudová a hybridní cloudová řešení a produkty Azure

Aplikace

Vytvořte a nasaďte konzistentní aplikační prostředí ve všech místech vašeho hybridního cloudu.

Data

Migrujte, spravujte a analyzujte data napříč vašimi digitálními aktivy. Spouštějte datové služby Azure, kde je potřebujete.

Správa

Využijte možnost spravovat, řídit a zabezpečit IT prostředky v místních, multicloudových i hraničních prostředích z jedné řídicí roviny.

Zabezpečení

Zajistěte si jednotnou správu hybridního zabezpečení a rozšířenou ochranu před hrozbami pro všechny vaše úlohy napříč místním prostředím, Azure i dalšími cloudy.

Identita

Spravujte přístup pomocí unifikované platformy identit a poskytněte uživatelům bezproblémové jednotné přihlašování napříč cloudovými, mobilními a místními aplikacemi.

Prozkoumat Azure Active Directory (Azure AD)

Sítě

Udělejte z Azure rozšíření vaší stávající sítě, které propojuje distribuované úlohy a umístění v globálním měřítku.

Architektury řešení

Vytvářejte multicloudová a hybridní cloudová řešení s využitím ukázkových architektur řešení.

Akcelerátor cílové zóny pro servery s podporou Azure Arc

Začněte rychle se servery s podporou Azure Arc s integrovanou automatizací. Tato cílová zóna zajišťuje kvalitní nasazení s využitím osvědčených postupů a pokynů k implementaci pro řízení, zabezpečení a provoz hybridních a multicloudových prostředí.

Použití zjednodušeného a vzájemně propojeného kvora Azure Stack HCI bez přepínačů pro vzdálené kanceláře a firemní pobočky

Navrhněte infrastrukturu pro vysoce dostupné virtualizované a kontejnerizované úlohy ve scénářích pro vzdálené kanceláře a firemní pobočky.

Správa hybridních konfigurací Azure Arc

Spravujte počítače s Windows a Linuxem hostované mimo Azure v podnikové síti nebo u jiného poskytovatele cloudu podobným způsobem jako nativní virtuální počítače Azure.

Připojení místní sítě k Azure pomocí brány sítě VPN

Rozšiřte síť z místního prostředí nebo Azure Stacku do virtuální sítě Azure s využitím virtuální privátní sítě (VPN) typu site-to-site. Data se mezi místní sítí a Azure přenášejí prostřednictvím tunelového připojení sítě VPN protokolem IPsec nebo víceklientské služby VPN Gateway v Azure Stacku.

Integrace místních domén Active Directory se službou Azure Active Directory

Zajistěte ověřování identit v cloudu s využitím Azure Active Directory (Azure AD), cloudové víceklientské adresářové služby a služby identit.

Hybridní monitorování zabezpečení s využitím služeb Azure Security Center a Azure Sentinel

Monitorujte konfiguraci zabezpečení a telemetrii místních úloh a úloh operačního systému v Azure s využitím služeb Azure Security Center a Azure Sentinel.

Díky hybridním a multicloudovým řešením v Azure dosahují zákazníci úžasných výsledků

"With Azure Arc, we are able to distribute solutions and workloads across multiple clouds and datacenters to support our clients that would have otherwise been bound to a datacenter."

Aram Lauxtermann, ředitel pro cloud, KPMG
KPMG

"With Azure Arc, we can visualize and centrally manage multiple edge locations. That means our customers can deploy services in their customers' regions—critical for reducing latency."

Calvin Karundu, softwarový inženýr, Africa’s Talking
AfricasTalking

"By binding our Azure and on-premises environments together through policies and tagging, we can create a consistent way to deploy and manage our systems in a disparate environment. That's really important to us because as we become leaner as an organization, we still need to effectively manage our IT footprint."

Kristina Melo, správce databází SQL Serveru, Ferguson
Ferguson

"With Azure Stack Hub and Azure DevOps, we have more opportunities for automation plus ready-to-use templates for our developers. It's a much faster environment to work in."

Carsten Beckmann, vedoucí projektu Azure, Volkswagen Financial Services
Volkswagen Financial Services

"With Azure Stack Edge Rugged, we've opened up incredible possibilities with AI and cognitive services, helping us deliver more insightful, actionable, real-time video into our customers' workflows."

Marcus Schioler, viceprezident produktového marketingu, Haivision
Haivision

Aktuální novinky a zdroje informací o hybridních a multicloudových řešeních Azure

Nejčastější dotazy

  • Hybridní cloud computing označuje výpočetní prostředí, které kombinuje veřejný cloud a místní infrastrukturu včetně privátního cloudu a umožňuje mezi nimi sdílet data a aplikace. Poskytuje větší možnosti nasazování a větší flexibilitu při škálování výpočetních prostředků a využívání cloudových inovací a zároveň nabízí interoperabilitu s místním prostředím. Vyvíjí se tak, aby zahrnoval multicloudová prostředí i hraniční infrastrukturu.

    Organizace volí hybridní cloudový přístup z mnoha důvodů, mezi které patří dodržování právních předpisů a splnění požadavků na suverenitu dat, maximalizace investic do místních technologií, zaměření na hraniční úlohy s nízkou latencí a zvýšení odolnosti a provozní kontinuity.

  • Multicloudový computing označuje využívání několika cloudových výpočetních služeb od více než jednoho poskytovatel cloudu (včetně privátního a veřejného cloudu) v heterogenním prostředí. Multicloudová strategie nabízí vetší flexibilitu a zmírňuje rizika. Vyberte si pro konkrétní úlohy ty nejvhodnější služby od různých poskytovatelů cloudu nebo využijte služby od konkrétního poskytovatele cloudu v konkrétním umístění.

    Multicloudový computing vyžaduje znalost různých cloudů, což může být náročné. Multicloudový přístup s sebou také přináší vyšší provozní složitost. Proto je důležité zvolit cloudovou platformu, jako je Azure, která umožňuje multicloudový přístup a nabízí možnosti, které výrazně zjednodušují správu více cloudů.

  • Edge architektura označuje přenos výpočetního výkonu cloudu na zařízení Internetu věcí (IoT) blízko místa, kde se nacházejí data, aby se snížila latence a zajistily se přehledy v reálném čase. Vzhledem k nárůstu počtu inteligentních senzorů a připojených zařízení v kombinaci s pokročilými cloudovými technologiemi, jako je strojové učení a umělá inteligence, se edge architektura stává realitou.

    Spouštějte virtuální počítače, kontejnery a datové služby na hraničních zařízeních s využitím Edge architektury. Po přesunutí určité části úloh do hraniční oblasti sítě budou vaše zařízení trávit méně času komunikací s cloudem, reagovat rychleji na lokální změny a pracovat spolehlivě i v prodloužené době provozu offline. Prostřednictvím aplikací s rychlou odezvou, které jsou přizpůsobené kontextu, potom můžou zajišťovat asistivní uživatelské prostředí. Přečtěte si další informace o inteligentním cloudu a inteligentních hraničních zařízeních.

  • Úspěšná hybridní a multicloudová architektura nabízí jednotný způsob, jak spravovat, zabezpečit a řídit prostředky IT napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími. Provozování hybridních a multicloudových prostředí odolným způsobem znamená také zajištění konzistentních databázových možností a architektur napříč prostředími, aby bylo možné snadno přesouvat data aplikací tam, kde je potřebujete, a holisticky je spravovat.

Snadná migrace úloh do Azure

Zvolte flexibilní cestu k migraci, která bude podporovat vaši strategii pro hybridní cloud. Vytvořte si optimální plán migrace s využitím široké škály nástrojů pro vyhodnocení, migraci, optimalizaci a správu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure