Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Kubernetes Service (AKS)

Sestavování a škálování s využitím spravovaného prostředí Kubernetes

Azure Container Service (AKS) je bezplatná služba kontejneru, která zjednodušuje nasazení, správu a provoz systému Kubernetes ve formě plně spravované služby orchestrátoru kontejnerů Kubernetes.

Díky tomu, že platíte jenom za virtuální počítače a související spotřebované úložiště a síťové prostředky, je služba AKS nejefektivnější a finančně nejvýhodnější služba kontejneru na trhu.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Cena podle uzlů – plaťte jenom za to, co používáte

Náklady na požadované prostředky vám pomůže odhadnout kalkulačka služby Azure Kubernetes Service.

Možnosti úspory nákladů s přihlédnutím k potřebám vašich úloh

Rezervované na 1 rok Rezervováno na 3 roky Spot
Lépe předvídatelné ceny, možnosti měsíčních plateb a výpočetní kapacita s určenou prioritou. Doporučuje se pro ustálené využití. Pokud očekáváte, že instance budete mít spuštěné nepřetržitě, můžete dosáhnout vyšších úspor tím, že se zavážete na delší dobu. Možnost využití nevyužité kapacity Azure s velkou finanční úsporou. Nejvhodnější pro úlohy, které mohou tolerovat dočasné výpadky, například dávkové zpracování. Strojové učení
Úspory pro linuxový virtuální počítač DSv2 s rezervací na 1 rok v porovnání s průběžnými platbami Úspory pro linuxový virtuální počítač DSv2 s rezervací na 3 roky v porovnání s průběžnými platbami Úspory pro spotový linuxový virtuální počítač DSv2 v porovnání s průběžnými platbami
48% úspory 65% úspory 90% úspory

Možnost přidat smlouvu SLA o provozuschopnosti

Finančně zajištěná smlouva o úrovni služeb (SLA), která zaručuje 99,95% dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes pro clustery, které využívají zónu dostupnosti Azure, a 99,9% dostupnost pro clustery, které zónu dostupnosti Azure nevyužívají.

Měření Cena
Smlouva SLA o době provozu $- za cluster za hodinu

Možnosti pro IP adresy

Každé cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines se automaticky přiřadí bezplatná dynamická virtuální IP adresa (VIP). Za další poplatek můžete taky získat:

  • Veřejné IP adresy na úrovni instance: Dynamická veřejná IP adresa (PIP), která se přiřadí virtuálnímu počítači pro přímý přístup.
  • Vyhrazené IP adresy: Veřejná IP adresa, kterou jde vyhradit a použít jako virtuální IP adresu.
  • IP adresy s vyrovnáváním zatížení: Další virtuální IP adresy s vyrovnáváním zatížení, které je možné přiřadit cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Kubernetes Service (AKS)

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Kubernetes Service (AKS).

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

  • Dostupnost služby Azure Kubernetes Service (AKS) je pro Azure vysoce důležitá a naším interním cílem je zajistit více než 99,5% měsíční dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes bez ohledu na to, jestli se na něj vztahuje finančně zajištěná smlouva o úrovni služeb.
  • Dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes pokrývá dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes, který je vstupním bodem pro operace správy Kubernetes (nasazení, škálování, aktualizace atd.). Dostupnost uzlů agentů (zajištěná stávající smlouvou SLA pro virtuální počítač) pokrývá dostupnost výpočetních instancí, na kterých se spouštějí aplikace.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V