Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Container Service (AKS) je bezplatná služba kontejneru, která zjednodušuje nasazení, správu a provoz systému Kubernetes ve formě plně spravované služby orchestrátoru kontejnerů Kubernetes. Díky tomu, že platíte jenom za virtuální počítače a související spotřebované úložiště a síťové prostředky, je služba AKS nejefektivnější a finančně nejvýhodnější služba kontejneru na trhu.

Bezplatná správa clusteru

Za správu clusteru se nic neúčtuje.

Cena podle uzlů – plaťte jenom za to, co používáte

Platíte jenom za instance virtuálních počítačů, úložiště a síťové prostředky spotřebované vaším clusterem Kubernetes. Náklady na požadované prostředky vám pomůže odhadnout kalkulačka služby Container Service.

Možnosti pro IP adresy

Každé cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines se automaticky přiřadí bezplatná dynamická virtuální IP adresa (VIP). Za další poplatek můžete taky získat:

  • Veřejné IP adresy na úrovni instance: Dynamická veřejná IP adresa (PIP), která se přiřadí virtuálnímu počítači pro přímý přístup.
  • Vyhrazené IP adresy: Veřejná IP adresa, kterou je možné vyhradit pro vaše předplatné a použít jako virtuální IP adresu pro kteroukoli cloudovou službu v oblasti.
  • IP adresy s vyrovnáváním zatížení: Další virtuální IP adresy s vyrovnáváním zatížení, které je možné přiřadit cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines.

Podívejte se na ceny IP adres

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • AKS jako bezplatná služba nenabízí smlouvu o úrovni služeb s finančním jištěním. Naším cílem je dosáhnout pro server Kubernetes API nejméně 99,5% dostupnosti. Na dostupnost agentských uzlů ve vašem clusteru se vztahuje SLA pro Virtual Machines. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma