Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Kubernetes Service (AKS)

Sestavování a škálování s využitím spravovaného prostředí Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS) zjednodušuje nasazení, správu a provoz služby Kubernetes jako služby orchestrátoru kontejnerů plně spravovaného prostředí Kubernetes.

Začněte s experimentováním a vývojem pomocí úrovně Free. Získejte bezplatnou správu clusteru a plaťte jen za virtuální počítače a využité přidružené prostředky pro úložiště a sítě.

Pro vaše škálovatelné, kritické a produkční úlohy stačí upgradovat na úroveň Standard, abyste získali smlouvu SLA se zárukou, škálovatelnou řídicí rovinu Kubernetes a vyšší limit uzlů na cluster.

AKS úrovně Free usnadňuje první kroky při používání služby orchestrátoru kontejnerů spravovaného prostředí Kubernetes tím nejefektivnějším a nákladově efektivním způsobem.

Projděte si cenové možnosti

 • Plaťte jenom za to, co využijete

  Za výpočetní kapacitu platíte po sekundách, bez dlouhodobých závazků nebo plateb předem. Výpočetní kapacitu můžete snižovat nebo zvyšovat na vyžádání.

 • Plán úspor Azure pro výpočty

  Ušetřete peníze ve vybraných výpočetních službách globálně tím, že se na 1 nebo 3 roky zavážete k útratě pevné hodinové částky. Tím si zajistíte nižší ceny, dokud nedosáhnete hodinového závazku. Vhodné pro dynamické úlohy, kdy je třeba pokrývat plánované nebo neplánované změny.

 • Rezervace

  Když si koupíte rezervaci, která představuje jednoroční nebo tříletou smlouvu o používání konkrétní instance služby, získáte slevu na služby Azure.

 • Spot

  Nakupujte nevyužitou výpočetní kapacitu Azure s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh.

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Porovnání cenové úrovně AKS

Úroveň Free Úroveň Standard

$- za cluster za hodinu

Úroveň Premium

$- za cluster za hodinu

Doporučujeme pro Učení, zkoumání, experimentování Všechny klíčové, škálovatelné nebo produkční úlohy Všechny klíčové úlohy ve velkém měřítku nebo v produkčním prostředí vyžadující 2 roky podpory
Ceny pro uzly Plaťte jenom za to, co používáte. Plaťte jenom za to, co používáte. Plaťte jenom za to, co používáte.
Správa clusteru Zdarma 1 hodina smlouvy SLA o době provozu 1 hodina podpory Premium
Smlouva o úrovni služeb (SLA) Finančně zajištěná smlouva SLA o dostupnosti serveru rozhraní API Finančně zajištěná smlouva SLA o dostupnosti serveru rozhraní API
Dlouhodobá podpora Podpora komunity Podpora komunity Údržba společnosti Microsoft po komunitní podpoře
Řídicí rovina Kubernetes Žádné automatické škálování
Menší limity řídicí roviny
Automatické škálování serveru rozhraní API
Větší limity řídicí roviny
Automatické škálování serveru rozhraní API
Větší limity řídicí roviny
Limit uzlů clusteru AKS 1 000 (nedoporučuje se při škálování více než 10 uzlů) 5 000 5 000

Dlouhodobá podpora

Dlouhodobá podpora >AKS se dá použít na verzi Kubernetes s podporou LTS, aby společnost Microsoft poskytovala rozšířenou podporu po dobu 2 let. Podverze Kubernetes spravuje open source komunita po dobu 1 roku – s LTS. Microsoft bude příslušnou verzi Kubernetes udržovat už rok po komunitě.

Cena podle uzlů – plaťte jenom za to, co používáte

Náklady na požadované prostředky vám pomůže odhadnout kalkulačka služby Azure Kubernetes Service.

Možnosti úspory nákladů s přihlédnutím k potřebám vašich úloh

Rezervované na 1 rok Rezervováno na 3 roky Spot
Lépe předvídatelné ceny, možnosti měsíčních plateb a výpočetní kapacita s určenou prioritou. Doporučuje se pro ustálené využití. Pokud očekáváte, že instance budete mít spuštěné nepřetržitě, můžete dosáhnout vyšších úspor tím, že se zavážete na delší dobu. Možnost využití nevyužité kapacity Azure s velkou finanční úsporou. Nejvhodnější pro úlohy, které mohou tolerovat dočasné výpadky, například dávkové zpracování. Strojové učení
Úspory pro linuxový virtuální počítač DSv2 s rezervací na 1 rok v porovnání s průběžnými platbami Úspory pro linuxový virtuální počítač DSv2 s rezervací na 3 roky v porovnání s průběžnými platbami Úspory pro spotový linuxový virtuální počítač DSv2 v porovnání s průběžnými platbami
48% úspory 65% úspory 90% úspory

Správa clusteru a smlouva o úrovni služeb (SLA)

Úroveň Free: Správa clusteru AKS úrovně Free se nabízí zdarma. Na úrovni Free není ke správě clusteru AKS přidružená žádná smlouva SLA.

Úroveň Standard: Správa clusteru AKS úrovně Standard poskytuje finančně zajištěnou smlouvu o úrovni služeb (SLA), která zaručuje dobu provozu serveru rozhraní Kubernetes API 99,95 % pro clustery, které používají zónu dostupnosti Azure a 99,9 % pro clustery, které nepoužívají zónu dostupnosti Azure.

Možnosti pro IP adresy

Každé cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines se automaticky přiřadí bezplatná dynamická virtuální IP adresa (VIP). Za další poplatek můžete taky získat:

 • Veřejné IP adresy na úrovni instance: Dynamická veřejná IP adresa (PIP), která se přiřadí virtuálnímu počítači pro přímý přístup.
 • Vyhrazené IP adresy: Veřejná IP adresa, kterou jde vyhradit a použít jako virtuální IP adresu.
 • IP adresy s vyrovnáváním zatížení: Další virtuální IP adresy s vyrovnáváním zatížení, které je možné přiřadit cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Kubernetes Service (AKS)

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Kubernetes Service (AKS).

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Kubernetes Service (AKS)

 • Dostupnost Azure Kubernetes Service (AKS) je pro Azure velmi důležitá a naším interním cílem je udržet procento doby provozu za měsíc nad hranicí 99,5 % pro server rozhraní API Kubernetes úrovně Free. Zatížení řídicí roviny Kubernetes je funkcí úloh spuštěných v clusteru a škálování clusteru. Clustery AKS úrovně Free se nemají spouštět ve velkém (>10 uzlů) ani podporovat úlohy, které vyžadují vysokou dostupnost. Úroveň Standard poskytuje finančně zajištěnou smlouvu o úrovni služeb (SLA), která zaručuje vyšší smlouvu SLA serveru rozhraní API Kubernetes, jak je uvedeno v části věnované smlouvě SLA úrovně Standard, a důrazně se doporučuje pro všechna produkční i škálovaná nasazení.
 • Smlouva SLA úrovně Standard pokrývá dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes, který je vstupním bodem pro operace správy Kubernetes (nasazení, škálování, aktualizace atd.). Dostupnost uzlů agentů (zajištěná stávající smlouvou SLA pro virtuální počítač) pokrývá dostupnost výpočetních instancí, na kterých se spouštějí aplikace.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V