Ceny za Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Container Service (AKS) je bezplatná služba kontejneru, která zjednodušuje nasazení, správu a provoz systému Kubernetes ve formě plně spravované služby orchestrátoru kontejnerů Kubernetes. Díky tomu, že platíte jenom za virtuální počítače a související spotřebované úložiště a síťové prostředky, je služba AKS nejefektivnější a finančně nejvýhodnější služba kontejneru na trhu.

Bezplatná správa clusteru: Za správu clusteru se nic neúčtuje.

Cena podle uzlů – plaťte jenom za to, co používáte

Náklady na požadované prostředky vám pomůže odhadnout kalkulačka služby Azure Kubernetes Service.

Možnosti úspory nákladů s přihlédnutím k potřebám vašich úloh

Rezervované na 1 rok

Lépe předvídatelné ceny, možnosti měsíčních plateb a výpočetní kapacita s určenou prioritou. Doporučuje se pro ustálené využití.

Rezervováno na 3 roky

Pokud očekáváte, že instance budete mít spuštěné nepřetržitě, můžete dosáhnout vyšších úspor tím, že se zavážete na delší dobu.

Spot

Možnost využití nevyužité kapacity Azure s velkou finanční úsporou. Nejvhodnější pro úlohy, které mohou tolerovat dočasné výpadky, například dávkové zpracování. Strojové učení

Možnost přidat smlouvu SLA o provozuschopnosti

Finančně zajištěná smlouva o úrovni služeb (SLA), která zaručuje 99,95% dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes pro clustery, které využívají zónu dostupnosti Azure, a 99,9% dostupnost pro clustery, které zónu dostupnosti Azure nevyužívají.

Měření Cena
Smlouva SLA o provozuschopnosti $- za cluster za hodinu

Možnosti pro IP adresy

Každé cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines se automaticky přiřadí bezplatná dynamická virtuální IP adresa (VIP). Za další poplatek můžete taky získat:

  • Veřejné IP adresy na úrovni instance: Dynamická veřejná IP adresa (PIP), která se přiřadí virtuálnímu počítači pro přímý přístup.
  • Vyhrazené IP adresy: Veřejná IP adresa, kterou jde vyhradit a použít jako virtuální IP adresu.
  • IP adresy s vyrovnáváním zatížení: Další virtuální IP adresy s vyrovnáváním zatížení, které je možné přiřadit cloudové službě Azure obsahující jeden nebo více Azure Virtual Machines.

Podívejte se na ceny IP adres

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Pro zákazníky využívající bezplatnou správu clusterů se pokusíme dosáhnout nejméně 99,5% dostupnosti serveru rozhraní API Kubernetes.
  • Zákazníkům, kteří si zakoupili smlouvu SLA o provozuschopnosti, zaručujeme 99,95% dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes pro clustery, které využívají zónu dostupnosti Azure, a 99,9% dostupnost pro clustery, které zónu dostupnosti Azure nevyužívají.
  • Na dostupnost agentských uzlů ve vašem clusteru se vztahuje SLA pro Virtual Machines. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines.

Nejčastější dotazy k cenám služby Azure Kubernetes Service

  • Dostupnost služby Azure Kubernetes Service (AKS) je pro Azure vysoce důležitá a naším interním cílem je zajistit více než 99,5% měsíční dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes bez ohledu na to, jestli se na něj vztahuje finančně zajištěná smlouva o úrovni služeb.
  • Dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes pokrývá dostupnost serveru rozhraní API Kubernetes, který je vstupním bodem pro operace správy Kubernetes (nasazení, škálování, aktualizace atd.). Dostupnost uzlů agentů (zajištěná stávající smlouvou SLA pro virtuální počítač) pokrývá dostupnost výpočetních instancí, na kterých se spouštějí aplikace.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.