Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Právní informace ke službě Microsoft Azure

Poslední aktualizace: duben 2023

Smlouva o poskytování služeb

Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby získali.

  • V případě zákazníků, kteří si zakoupili nebo prodloužili předplatné (včetně bezplatných zkušebních verzí) u společnosti Microsoft online, se užívání řídí buď Smlouvou zákazníka společnosti Microsoft ("MCA"), nebo Smlouvou o odběru online služeb společnosti Microsoft ("MOSA"). Pokud Smlouva zákazníka společnosti Microsoft není ve vaší oblasti k dispozici, tak se užívání řídí posledně jmenovaným. Podrobnosti o dostupnosti najdete na stránce Smlouva se zákazníkem Microsoftu .
  • V případě zákazníků, kteří provedli nákup prostřednictvím jiné multilicenční smlouvy Microsoftu, například smlouvy Enterprise, se používání řídí multilicenční smlouvou, na jejímž základě si služby zakoupili. Kopii své multilicenční smlouvy můžete získat od svého account manažera společnosti Microsoft nebo zástupce společnosti Microsoft pro komerční licencování.
  • Nemáte-li předplatné služby Azure, podmínky použití se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Pokud si nejste jistí nebo máte jiné dotazy, obraťte se na podporu služby Microsoft Azure.

Podmínky pro produkty

Podmínky pro produkty podrobně popisují dostupnost, podmínky používání a závazky týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení produktů a služeb společnosti Microsoft včetně služby Azure.

Podrobnosti nabídky

Ceny a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, jsou podrobně popsány v v podrobnostech nabídky pro vaše předplatné.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak a za jakým účelem společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft . Smlouva o službách online respektive Doplňkové podmínky k náhledu mohou u některých služeb specifikovat mírnější nebo odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Ochrana dat

Dodatek k ochraně osobních údajů v produktech a službách Microsoft („DPA“) stanovuje vaše povinnosti a povinnosti společnosti Microsoft týkající se zpracování a zabezpečení zákaznických dat a osobních údajů v souvislosti se službou Azure. V částiPodmínky ochrany osobních údajů a zabezpečení na webu s podmínkami pro produkty jsou dále popsány výjimky z dodatku DPA a další závazky pro základní online služby a služby hranic dat EU.  Centrum zabezpečení Microsoftu poskytuje další informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a dodržování předpisů pro zákazníky, kteří využívají Azure a další online služby společnosti Microsoft. Portál Service Trust Portal (STP) představuje doplňkovou funkci Centra zabezpečení. Nabízí přístup k sestavám auditování, dokumentaci k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), průvodcům k dodržování předpisů a související dokumentaci, které podrobněji popisují, jak společnost Microsoft pomáhá chránit vaše údaje.

Smlouvy o úrovni služeb

 Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky ohledně doby provozu a připojení systému Azure.

Doplňkové podmínky k náhledu

 Doplňkové podmínky pro verze Preview zahrnují další právní podmínky, které se vztahují na vaše užívání funkcí Azure, které jsou v beta verzi, verzi Preview nebo v jiné verzi, která ještě nebyla vydána jako obecně dostupná. Tyto podmínky doplňují podmínky a výjimky vztahující se na „verze Preview“ uvedené ve vaší Smlouvě o poskytování služeb, Podmínkách pro produkty a dodatku DPA.

Podmínky použití služby Microsoft Azure Marketplace

Podmínky a ujednání, kterými se řídí vaše používání služby Microsoft Azure Marketplace, jsou uvedeny v Podmínkách služby Microsoft Azure Marketplace.

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí vaše používání služby Microsoft Azure Government Cloud, jsou uvedeny ve smlouvě Microsoft Online Subscription Agreement – US Government Cloud.

Microsoft Azure provozovaný společností 21Vianet

Microsoft Azure v Číně je samostatná služba, kterou prodává a provozuje společnost 21Vianet. Podmínky a ujednání jsou k dispozici na webu https://www.azure.cn/support/legal/.

Podmínky použití webu

 Podmínky užívání webu společnosti Microsoft se vztahují na vaše užívání webu Azure. Podmínky užívání webu se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Tato stránka slouží jako praktický přehled podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání systému Azure. Doplňkové služby, software a obsah se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.