Přeskočit na hlavní obsah

Právní informace ke službě Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Duben 2021

Smlouva o poskytování služeb & podmínky

Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby získali.

  • V případě zákazníků, kteří si zakoupili nebo prodloužili předplatné (včetně bezplatných zkušebních verzí) u společnosti Microsoft online, se užívání řídí buď Smlouvou zákazníka společnosti Microsoft ("MCA"), nebo Smlouvou o odběru online služeb společnosti Microsoft ("MOSA"). Pokud Smlouva zákazníka společnosti Microsoft není ve vaší oblasti k dispozici, tak se užívání řídí posledně jmenovaným. Pro detaily týkající se použitelnosti navštivte stránku Smlouvy zákazníka společnosti Microsoft .
  • V případě zákazníků, kteří provedli nákup prostřednictvím jiné multilicenční smlouvy, například smlouvy Enterprise, se užívání řídí multilicenční smlouvou, na jejímž základě si služby zakoupili. Kopii své multilicenční smlouvy můžete získat od svého account manažera společnosti Microsoft nebo zástupce společnosti Microsoft pro komerční licencování.
  • Všechny výše uvedené licenční smlouvy zahrnují Podmínky produktu serveru a Dodatek o ochraně osobních údajů služeb ("DPA") produktů Microsoft& . Stránka s podmínkami produktu podrobně popisuje dostupnost, podmínky použití a závazky ohledně ochrany osobních údajů a zabezpečení pro produkty a služby Microsoft, včetně Azure. Stránka Podmínky produktu nahrazuje samostatné dokumenty Podmínky produktu a Podmínky online služeb. Všechny odkazy na podmínky pro produkty a/nebo podmínky pro online služby v licenčních smlouvách zákazníka nyní odkazují na příslušné oddíly webu s podmínkami pro produkty.
  • Nemáte-li předplatné služby Azure, podmínky použití se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Pokud si nejste jisti nebo máte jiné dotazy, obraťte se na podporu služby Microsoft Azure.

Podrobnosti nabídky

Ceny a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, jsou detailně uvedeny v podrobnostech nabídky k vašemu předplatnému.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak a za jakým účelem společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft . Smlouva o službách online respektive Doplňkové podmínky k náhledu mohou u některých služeb specifikovat mírnější nebo odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Data Protection

 Dodatek k ochraně osobních údajů ve službách online („DPA“) stanovuje povinnosti vás a společnosti Microsoft ohledně zpracování a bezpečnosti dat zákazníka a osobních  údajů souvisejících s platformou Azure. V části Podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečení online služeb na serveru s podmínkami produktu jsou dále stanoveny výjimky z DPA a další závazky pro základní online služby.  Centrum zabezpečení Microsoft  obsahuje další informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a souladu s předpisy, které se týkají platformy Azure a dalších online služeb společnosti Microsoft. Portál Service Trust Portal (STP) představuje doplňkovou funkci Centra zabezpečení. Nabízí přístup k sestavám auditování, dokumentaci k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), průvodcům k dodržování předpisů a související dokumentaci, které podrobněji popisují, jak společnost Microsoft pomáhá chránit vaše údaje.

Smlouvy o úrovni služeb

 Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky ohledně doby provozu a připojení systému Azure.

Doplňkové podmínky k náhledu

 Doplňkové podmínky k náhledu zahrnují další právní podmínky, které se vztahují na vaše užívání funkcí systému Azure, které jsou v beta verzi nebo ve verzi náhledu nebo v jiné verzi dosud neuvolněné jako všeobecně dostupné. 

Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí vaše užívání portálu Microsoft Azure Marketplace, jsou stanoveny v Podmínkách portálu Microsoft Azure Marketplace.

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí užívání služby Microsoft Azure Government Cloud, jsou uvedeny v dokumentu Smlouva se společností Microsoft o předplatném online – US Government Cloud.

Podmínky užívání webu

 Podmínky užívání webu společnosti Microsoft se vztahují na vaše užívání webu Azure. Podmínky užívání webu se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Tato stránka slouží jako praktický přehled podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání systému Azure. Doplňkové služby, software a obsah se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.