Právní informace týkající se Microsoft Azure

Poslední aktualizace: říjen 2016

Smlouva a podmínky poskytování služeb

Vaše používání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby obdrželi. Naše smluvní podmínky jsme zjednodušili tak, aby teď každá z těchto smluv zahrnovala stejné Podmínky používání služeb Online Services, kde naleznete společnou sadu závazků vůči zákazníkům, podrobné podmínky ochrany dat a standardní smluvní doložky EU pro všechny naše online služby určené pro podniky, včetně Azure, Office 365 a Intune.

Pokud si nejste jistí nebo máte další otázky, kontaktujte Podporu Microsoft Azure.

Podrobnosti nabídky

Informace o cenách a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, najdete v podrobnostech nabídky pro vaše předplatné.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů služeb Microsoft Online Services popisuje zásady a postupy při ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaše používání služeb Azure a dalších podnikových online služeb od Microsoftu, jako jsou Office 365 a Intune. Smlouva o poskytování služeb Online Services Agreement nebo Doplňkové podmínky předběžné verze mohou pro některé služby uvádět jiné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení Microsoftu poskytuje podrobné informace o tématech týkajících se zabezpečení, ochrany osobních údajů a dodržování předpisů pro zákazníky Azure a dalších služeb Microsoft Online Services.

Smlouvy o úrovni služeb

Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky týkající se zajištění provozu a připojení pro Azure.

Doplňkové podmínky předběžné verze

Doplňkové podmínky pro verzi Preview zahrnují dodatečné právní podmínky vztahující se na používání funkcí Azure, které jsou ve verzi beta, verzi Preview nebo jiné verzi, která ještě není obecně dostupná.

Podmínky používání webu Microsoft Azure Marketplace

Podmínky, kterými se řídí vaše používání webu Microsoft Azure Marketplace, jsou uvedené v Podmínkách používání webu Microsoft Azure Marketplace, které jsou součástí Podmínek používání služeb Online Services.

Podmínky služby Microsoft Azure Germany

Služba Microsoft Azure Germany se řídí dalšími podmínkami a ujednáními: dodatkem k podmínkám Online Services, aktualizovaným prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a samostatnou smlouvou Customer-Data Trustee.

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, kterými se řídí vaše užívání cloudu Microsoft Azure Government, jsou stanoveny ve smlouvě Microsoft Online Subscription Agreement – US Government Cloud.

Podmínky používání webu

Tyto Podmínky používání webu se vztahují na používání webu Azure. Pokud máte předplatné Azure, řídí se nákup a používání služby Azure podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby nakoupili. Další informace najdete v části Smlouva a podmínky poskytování služeb nahoře. Pokud nemáte předplatné Azure, platí Podmínky používání webu taky pro omezené služby Azure, které můžete používat bez předplatného.

O produktu

Všechny služby, které je možné zakoupit na zákaznickém portálu, nabízí společnost Microsoft Ireland Operations Limited:

Microsoft Ireland Operations Limited
Soukromá společnost omezená podíly
Se sídlem v Irsku, číslo 256796
Kancelář:
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irsko

Web zákaznického portálu služeb Microsoft Online Services a příslušný obsah poskytuje společnost Microsoft Corporation:

Microsoft Corporation
Zástupce: Benjamin O. Orndorff
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Univerzální identifikační číslo firmy (Universal Business Identifier): 600 413 485
https://www.microsoft.com/
Tel.: +49 (0) 1805 / 67 22 55*
Fax: +49 (0) 1805 / 25 11 91*
E-Mail: kunden@microsoft.com
* 0,14 eur za minutu

Seznam nahoře poskytujeme pro vaše pohodlí a představuje přehled všeobecných podmínek, kterými se řídí nákup a používání služeb platformy Azure. Doplňkové služby, software a obsah, včetně verzí Labs a Beta, se můžou řídit dalšími nebo jinými podmínkami, které tady nejsou uvedené.

Tuto stránku vám poskytujeme jako přehled podmínek a ujednání, kterými se řídí nákup a používání Azure. Doplňkové služby, software a obsah se můžou řídit dalšími nebo jinými podmínkami, které tady nejsou uvedené.