Právní informace ke službě Microsoft Azure

Poslední aktualizace: Červenec 2020

Smlouva o poskytování služeb & podmínky

Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby získali.

  • For customers who purchase or renew a subscription (including free trials) online from Microsoft, your use is governed by either the Microsoft Customer Agreement ("MCA"), or the Microsoft Online Subscription Agreement ("MOSA"). Your use is governed by the latter if the MCA is not available in your geography. Visit the MCA page for availability details. Both the MCA and MOSA incorporate the Online Services Terms ("OST") and the Online Services Data Protection Addendum ("DPA"). Current versions of these documents are located on the Licensing Terms page.
  • For customers who purchase through another volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, your use is governed by the volume licensing agreement under which you purchased the services, which incorporates the OST and DPA. You can obtain a copy of your volume licensing agreement by contacting your Microsoft account representative or volume licensing.
  • If you do not have an Azure subscription, the Microsoft Terms of Use will govern your use of the limited Azure services which can be used without a subscription.

Pokud si nejste jisti nebo máte jiné dotazy, obraťte se na podporu služby Microsoft Azure.

Podrobnosti nabídky

Ceny a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, jsou detailně uvedeny v podrobnostech nabídky k vašemu předplatnému.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak a za jakým účelem společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft. Smlouva o službách online respektive Doplňkové podmínky k náhledu mohou u některých služeb specifikovat mírnější nebo odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení Microsoft obsahuje informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a souladu s předpisy, které se týkají služby Azure a dalších online služeb Microsoft. Portál Service Trust Portal (STP) představuje doplňkovou funkci Centra zabezpečení. Nabízí přístup k sestavám auditování, dokumentaci k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), průvodcům k dodržování předpisů a související dokumentaci, které podrobněji popisují, jak společnost Microsoft pomáhá chránit vaše údaje.

Smlouvy o úrovni služeb

Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky ohledně doby provozu a připojení systému Azure.

Doplňkové podmínky k náhledu

Doplňkové podmínky k náhledu zahrnují další právní podmínky, které se vztahují na vaše užívání funkcí systému Azure, které jsou v beta verzi nebo ve verzi náhledu nebo v jiné verzi dosud neuvolněné jako všeobecně dostupné.

Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí vaše užívání portálu Microsoft Azure Marketplace, jsou stanoveny v Podmínkách portálu Microsoft Azure Marketplace, které jsou začleněny do Podmínek služeb online („OST“).

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí užívání služby Microsoft Azure Government Cloud, jsou uvedeny v dokumentu Smlouva se společností Microsoft o předplatném online – US Government Cloud.

Podmínky užívání webu

Podmínky užívání webu společnosti Microsoft se vztahují na vaše užívání webu Azure. Podmínky užívání webu se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Tato stránka slouží jako praktický přehled podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání systému Azure. Doplňkové služby, software a obsah se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.