Přeskočit navigaci

Právní informace ke službě Microsoft Azure

Poslední aktualizace: říjen 2016

Smlouva o poskytování služeb a podmínky

Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby získali. Naše právní podmínky jsme zjednodušili, aby se všechny z těchto smluv odteď řídily stejnými Podmínkami služeb online, jež uvádějí společnou množinu zákaznických závazků, podrobné podmínky ochrany dat a standardní evropské smluvní klauzule pro naše podnikové služby online včetně služeb Azure, Office 365 a Intune.

  • For customers who purchase or renew a subscription (including free trials) online from Microsoft, your use is governed by the Microsoft Online Subscription Agreement, which incorporates the Online Services Terms.
  • For customers who purchase through another volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, your use is governed by the volume licensing agreement under which you purchased the services, which incorporates the Online Services Terms. You can obtain a copy of your volume licensing agreement by contacting your Microsoft account representative or volume licensing.
  • If you do not have an Azure subscription, your use of the Azure service will be governed by the Microsoft Azure Website Terms of Use.

Pokud si nejste jisti nebo máte jiné dotazy, obraťte se na podporu služby Microsoft Azure.

Podrobnosti nabídky

Ceny a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, jsou detailně uvedeny v podrobnostech nabídky k vašemu předplatnému.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů popisuje zásady a postupy ochrany osobních údajů, jimiž se řídí vaše užívání služby Azure a ostatních podnikových služeb online společnosti Microsoft, jako jsou Office 365 či Intune. Smlouva o službách online respektive Doplňkové podmínky k náhledu mohou u některých služeb specifikovat odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení Microsoft obsahuje podrobné informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a souladu s předpisy, které se týkají služby Azure a dalších služeb online od společnosti Microsoft.

Smlouvy o úrovni služeb

Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky ohledně doby provozu a připojení systému Azure.

Doplňkové podmínky k náhledu

Doplňkové podmínky k náhledu zahrnují další právní podmínky, které se vztahují na vaše užívání funkcí systému Azure, které jsou v beta verzi nebo ve verzi náhledu nebo v jiné verzi dosud neuvolněné jako všeobecně dostupné.

Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí vaše užívání portálu Microsoft Azure Marketplace, jsou stanoveny v Podmínkách portálu Microsoft Azure Marketplace, které jsou začleněny do Podmínek služeb online.

Podmínky služby Microsoft Azure (Německo)

Další podmínky a ujednání ke službě Microsoft Azure (Německo): Dodatek k Podmínkám služeb online, aktualizované Prohlášení o ochraně osobních údajů a samostatná Smlouva o svěření zákaznických dat.

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí užívání služby Microsoft Azure Government Cloud, jsou uvedeny v dokumentu Smlouva se společností Microsoft o předplatném online – US Government Cloud.

Podmínky užívání webu

Podmínky užívání webu se vztahují na vaše užívání webu Azure. Máte-li předplatné služby Azure, váš nákup a užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste službu zakoupili. Další informace naleznete ve výše uvedeném oddílu Smlouva o poskytování služeb a podmínky. Nemáte-li předplatné služby Azure, podmínky užívání webu se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

Tato stránka slouží jako praktický přehled podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání systému Azure. Doplňkové služby, software a obsah se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.