Právní informace ke službě Microsoft Azure

Poslední aktualizace: říjen 2016

Smlouva o poskytování služeb a podmínky

Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste služby získali. Naše právní podmínky jsme zjednodušili, aby se všechny z těchto smluv odteď řídily stejnými Podmínkami služeb online, jež uvádějí společnou množinu zákaznických závazků, podrobné podmínky ochrany dat a standardní evropské smluvní klauzule pro naše podnikové služby online včetně služeb Azure, Office 365 a Intune.

Pokud si nejste jisti nebo máte jiné dotazy, obraťte se na podporu služby Microsoft Azure.

Podrobnosti nabídky

Ceny a další podmínky a ujednání pro konkrétní nabídku Azure, kterou si vyberete, jsou detailně uvedeny v podrobnostech nabídky k vašemu předplatnému.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů popisuje zásady a postupy ochrany osobních údajů, jimiž se řídí vaše užívání služby Azure a ostatních podnikových služeb online společnosti Microsoft, jako jsou Office 365 či Intune. Smlouva o službách online respektive Doplňkové podmínky k náhledu mohou u některých služeb specifikovat odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Centrum zabezpečení

Centrum zabezpečení Microsoft obsahuje podrobné informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a souladu s předpisy, které se týkají služby Azure a dalších služeb online od společnosti Microsoft.

Smlouvy o úrovni služeb

Smlouvy o úrovni služeb popisují závazky ohledně doby provozu a připojení systému Azure.

Doplňkové podmínky k náhledu

Doplňkové podmínky k náhledu zahrnují další právní podmínky, které se vztahují na vaše užívání funkcí systému Azure, které jsou v beta verzi nebo ve verzi náhledu nebo v jiné verzi dosud neuvolněné jako všeobecně dostupné.

Podmínky portálu Microsoft Azure Marketplace

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí vaše užívání portálu Microsoft Azure Marketplace, jsou stanoveny v Podmínkách portálu Microsoft Azure Marketplace, které jsou začleněny do Podmínek služeb online.

Podmínky služby Microsoft Azure (Německo)

Další podmínky a ujednání ke službě Microsoft Azure (Německo): Dodatek k Podmínkám služeb online, aktualizované Prohlášení o ochraně osobních údajů a samostatná Smlouva o svěření zákaznických dat.

Podmínky služby Microsoft Azure Government

Podmínky a ujednání, jimiž se řídí užívání služby Microsoft Azure Government Cloud, jsou uvedeny v dokumentu Smlouva se společností Microsoft o předplatném online – US Government Cloud.

Podmínky užívání webu

Podmínky užívání webu se vztahují na vaše užívání webu Azure. Máte-li předplatné služby Azure, váš nákup a užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy, na jejímž základě jste službu zakoupili. Další informace naleznete ve výše uvedeném oddílu Smlouva o poskytování služeb a podmínky. Nemáte-li předplatné služby Azure, podmínky užívání webu se vztahují také na omezené služby Azure, které můžete užívat bez předplatného.

O službě

Všechny služby, které lze zakoupit prostřednictvím zákaznického portálu, jsou nabízeny společností Microsoft Ireland Operations Limited:

Microsoft Ireland Operations Limited
Komanditní společnost
Registrována v Irsku pod číslem 256796
Sídlo:
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irsko

Zákaznický portál služeb Microsoft Online Services a příslušný obsah poskytuje Microsoft Corporation:

Zástupce společnosti
Microsoft Corporation: Benjamin O. Orndorff
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Univerzální identifikátor firmy: 600 413 485
https://www.microsoft.com/
Tel.: +49 (0) 1805 / 67 22 55*
Fax: +49 (0) 1805 / 25 11 91*
E-mail: kunden@microsoft.com
* 0,14 eura za minutu

Výše uvedený seznam slouží jako praktický přehled obecných podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání služeb platformy Azure. Další služby, software a obsah včetně pracovních a beta verzí se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.

Tato stránka slouží jako praktický přehled podmínek a ujednání, jimiž se řídí nákup a užívání systému Azure. Doplňkové služby, software a obsah se mohou řídit dalšími nebo odlišnými podmínkami, které nejsou výše uvedeny.