Přeskočit navigaci

Vysokovýkonné výpočetní prostředí

Už se osvoboďte od režie a omezení vaší místní infrastruktury. Využijte neomezené prostředky ke škálování úloh vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC), jako jsou analýzy velkých objemů dat, spouštění simulací a finančních modelů a experimentování, a zkraťte přitom dobu uvedení na trh.

Implementace řešení vysokovýkonné výpočetní prostředí

Zobrazit architektury řešení

Použití superpočítače Cray

Superpočítač Cray vám umožní spouštět ty nejnáročnější úlohy, a to v dosahu služeb Azure, které už používáte. Doplňte svou virtuální síť v Azure o vyhrazený superpočítač Cray. Získáte rychlejší inovace, přístup k rozšířeným službám a konsolidaci IT zázemí.

Zjistěte, jak získat Cray v Azure

Škálování na požádání a v mezích rozpočtu

S rostoucím množstvím dat, které je třeba ingestovat a zpracovat, můžete elasticky rozšířit výpočetní schopnosti o cloudové prostředky. Funkce vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) v Azure umožňují úsporné škálování.

Demokratizace přístupu k dosažení rychlých výsledků

Vzhledem k tomu, že vědecké experimenty vedou ke skokovému nárůstu objemu dat, roste i potřeba sdílet, zpracovávat a chránit tato data. Dopřejte všem uživatelům spolupráci, škálovatelnost a zabezpečený přístup kdykoli a kdekoli.

Zkrácení doby uvedení na trh

Využívejte flexibilní přidávání výpočetních prostředků, které vám přinese větší granularitu a rychlejší a lepší výsledky. Zvládnete tak dokončit víc projektů a uděláte víc práce.

Uvedení převratných nových produktů na trh

Ať už modernizujete klasické obchodní aplikace, vycházíte z osvědčených scénářů, nebo posouváte aplikace založené na datech do nových výšin, potřebujete rychlou a flexibilní architekturu. Azure umožňuje vytvářet architektury, které se rozšiřují, přizpůsobují a zmenšují na základě požadavků zákazníků.

ANSYS CFD software enables engineers to perform multi-physics analysis.

"ANSYS and Microsoft Azure have been working closely on a proof of concept with a large customer to run ANSYS CFD workload on Azure"
Ray Milhem, Vice President of enterprise solutions at ANSYS

d3VIEW is hosted on Microsoft Azure, which provides thousands of virtual machines on demand.

"We look forward to using Azure to help customers use large-scale cloud computing for LS-DYNA® simulation-based product development."
Suri Bala, Founder and Chief Executive Officer

Excellent performance of the STAR-CCM+ container eliminates the need to have all software in-house.

"Combination of Microsoft Azure with UberCloud’s HPC having ANSYS FLUENT provided a strong platform to develop accurate virtual simulation model that involved complex geometries."

Architektury řešení

Velký objem výpočtů s využitím služby Azure Batch

Macrocomputação com o Azure BatchAs cargas de trabalho de macrocomputação e de computação de alto desempenho (HPC) são, normalmente, de computação intensiva e podem ser executadas em paralelo, ao tirar partido das capacidades de dimensionamento e da flexibilidade da cloud. As cargas de trabalho são, muitas vezes, executadas de forma assíncrona com processamento em lotes, com os recursos de computação necessários para executar o trabalho e o agendamento de tarefas necessário para especificar o trabalho. Exemplos de cargas de trabalho de Macrocomputação e de HPC incluem simulações Monte Carlo de risco financeiro, composição de imagens, transcodificação de multimédia, processamento de ficheiros e simulações científicas ou de engenharia.123456
 1. Přehled
 2. Tok

Úlohy typu Big Compute a HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí) jsou normálně náročné na výpočetní výkon a dají se spouštět paralelně a využívají. Využívají tak škálování a flexibilitu cloudu. Tyto úlohy se často spouštějí asynchronně pomocí dávkového zpracování a s využitím výpočetních prostředků vyžadovaných pro spuštění práce a plánování úloh vyžadovaného pro specifikaci práce. Mezi úlohy typu Big Compute a HPC patří simulace finančních rizik s využitím metody Monte Carlo, vykreslování obrázků, překódování médií, zpracování souborů a technické nebo vědecké simulace.

Toto řešení implementuje nativní cloudovou aplikaci pomocí služby Azure Batch, která poskytuje přidělení a správu výpočetních prostředků, instalaci aplikací, automatické škálování prostředků a plánování úloh jako službu platformy. Batch také nabízí akcelerátory úloh vyšší úrovně, konkrétně pro paralelní spouštění R, trénování AI a úlohy vykreslování.

Toto řešení je založené na spravovaných službách Azure – Virtual Machines, Storage a Batch. Tyto služby běží v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně k dispozici podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení.

 1. 1 Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.
 2. 2 Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.
 3. 3 Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.
 4. 4 Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.
 5. 5 Služba Batch nahrává výstup úkolů.
 6. 6 Stáhněte si výstupní soubory.

Hybridní prostředí HPC v Azure s využití sady HPC Pack

HPC híbrido no Azure com o HPC PackO Microsoft HPC Pack é uma solução de computação de alto desempenho (HPC) gratuita concebida com as tecnologias do Microsoft Azure e Windows Server. O HPC Pack combina um conjunto completo de ferramentas de implementação, administração, agendamento de tarefas e monitorização para o seu ambiente do cluster HPC Windows e Linux, o que lhe dá uma plataforma flexível para desenvolver e executar aplicações HPC no local e no Azure.1234567
 1. Přehled
 2. Tok

Microsoft HPC Pack je bezplatné řešení vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) založené na technologiích Microsoft Azure a Windows Serveru. HPC Pack kombinuje kompletní sadu nástrojů pro nasazování, správu, plánování úloh a monitorování pro vaše clusterové prostředí HPC s Windows a Linuxem a poskytuje flexibilní platformu pro vývoj a spouštění aplikací HPC v místním prostředí a v Azure.

Toto řešení ukazuje postup při využití sady HPC Pack k vytvoření hybridního prostředí HPC (v místním prostředí i Azure).

 1. 1 Přihlášení k hlavnímu místnímu uzlu
 2. 2 Přidání výpočetních uzlů Azure do clusteru
 3. 3 Spuštění výpočetních uzlů
 4. 4 Odeslání úloh do clusteru
 5. 5 HPC Pack odesílá úlohy do místních uzlů a uzlů v Azure na základě vybrané skupiny uzlů
 6. 6 Sledování průběhu úloh
 7. 7 Zastavení výpočetních uzlů nebo konfigurace automatického škálování

Používejte aplikace a middleware, které máte rádi

Hledejte aplikace od našich důvěryhodných partnerů na Azure Marketplace i jinde na webu.

Kontaktujte prodej

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Související řešení

Velké objemy dat a analýza

Maximálně kvalifikované rozhodování díky analýze všech potřebných dat v reálném čase

Další informace

Digitální média

Videa ve vysoké kvalitě pro vaše zákazníky kdekoli, kdykoli a na libovolném zařízení

Další informace

Internet věcí

Internet věcí

Podpořte digitální transformaci, shromažďujte dříve nedostupná data a získejte nové informace z propojených zařízení, prostředků a senzorů.

Další informace