Vysokovýkonné výpočetní prostředí

Dosahujte svých jedinečných obchodních cílů s využitím flexibility, škálovatelnosti, výkonu a zabezpečení na podnikové úrovni díky portfoliu Microsoft Azure HPC.

Výkonná všestrannost

Navrženo pro úlohy HPC. Ať už se jedná o výpočet dynamiky kapaliny, analýzu konečných nebo nekonečných prvků, simulace typu Monte Carlo, modelování ložisek nebo vývoj autonomních vozidel, Azure vám poskytne modely a nástroje HPC, které potřebujete, v rozsahu, jaký potřebujete.

Rozšiřte svá prostředí HPC na cloud. Rozšiřte své prostředí za hranice místních prostředků přidáním nových možností včetně expanze do cloudu, umělé inteligence nebo strojového učení či dokonce úplné migrace.

Základní vzory aplikací HPC

V závislosti na vzorech přijetí zákazníky se portfolio Azure HPC obvykle používá pro čtyři vzory aplikací. Objevte novou generaci výkonných a škálovatelných aplikací a procesů Azure, které jsou navržené pro inženýry a vědecké a výzkumné pracovníky, aby podpořily inovaci přesahující tradiční scénáře HPC.

Simulace

Simulace pro vysoce výkonné výzkumné a vývojové pracovní postupy rozhraní MPI (Message Passing Interface) ve výrobě, technice, lékařských technologiích a energetice

Simulace CDF (Computational Fluid Dynamics)

Hloubkové učení

Úlohy hloubkového učení využívající umělou inteligenci a technologie strojového učení Azure pro prediktivní analýzu a přehledy pro inteligentní zařízení IoT, vyšší produktivitu a hlubší spolupráci

Nákres a přehled strojového učení

Vykreslování

Procesy vykreslování pro úlohy při produkci médií a návrhu konstrukcí, které vytvářejí požadované výsledky za zlomek běžně potřebného času

Diagramy vykreslování architektonických scénářů

Vizualizace

Vizualizace pracovních prostorů a aplikací na virtuálních počítačích k zajištění bezpečné minimalizace nákladů na klientské počítače, vertikálního navyšování kapacity na vyžádání a omezení požadavků na podporu IT

Rychlé sítě

Azure je jediný veřejný cloud s podporou technologie InfiniBand, která poskytuje rychlost a šířku pásma připojení potřebnou pro podporu všech typů a verzí rozhraní MPI včetně implementací Open MPI, MVAPICH2, Platform MPI, Intel MPI a SparkRDMA.

Výkonná infrastruktura

Zajistěte si výjimečnou všestrannost a škálovatelnost díky virtuálním počítačům s velkým množstvím paměti, grafickým procesorům podporujícím náročnou grafiku, úložišti s vysokým počtem IOPS nebo plně spravované vyhrazené superpočítačové službě na platformě Cray.

Bezproblémová orchestrace

Ušetřete čas a náklady na úpravu architektury svých aplikací pro cloud tím, že jednoduše rozšíříte prostředí prostředků HPC, které už máte, na Azure. Naklonujte si clustery do cloudu pomocí Azure Cycle a spravujte pracovní postupy svých aplikací pomocí Azure Batch.

Služby platformy Azure HPC

Využívejte rozsáhlé výpočetní prostředky na cloudové platformě vytvořené pro globální měřítko a vybavené službami navrženými speciálně pro zpracování úloh HPC.

Služby pracovních postupů HPC

Využijte výhod kompletní správy úloh aplikací a služeb orchestrace, díky kterým se Azure stává logickým rozšířením vaší aplikace nebo prostředí HPC.

Azure CycleCloud

Azure Batch

Transformační služby

Využijte možnost inovovat novou generaci aplikací s využitím prediktivních analýz a trénování modelů strojového učení na základě rozsáhlých datových sad HPC.

Služba Azure Machine Learning

Azure Data Lake

Rychlé a zabezpečené sítě

Vytvořte privátní zabezpečené kanály pro připojení hybridních cloudů a využijte výhod přímého linuxového přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA) s využitím InfiniBandu pro úlohy MPI v rámci vašeho datového centra.

InfiniBand

ExpressRoute

Optimalizovaná infrastruktura a data

Najděte si nejvhodnější prostředky s téměř neomezeným škálováním, které drží krok s vašimi aplikacemi HPC, včetně virtuálních počítačů založených na CPU a GPU, automatického škálování a rychlého úložiště.

Virtuální počítače řady Azure H

Virtuální počítače řady Azure N

Storage

Cray v Azure

Avere vFXT

Azure HPC pro různé obory

Autonomní řízení

Návrh a výroba autonomních vozidel bez problémů způsobovaných kritickými body při zpracování velkých objemů dat

Systémy ADAS (Advanced Driver Assistance System)

Využití simulací k optimalizaci výkonu algoritmů a senzorů a zrychlení uvedení na trh

Simulace crash testů

Snížení nákladů souvisejících s reálnými crash testy a získání podrobnějších přehledů z vašeho datového výstupu

Naučte se vytvořit cluster Azure HPC pro simulace konstrukcí automobilů přečtením bezplatného dokumentu white paper Run Star-CCM+ in an Azure HPC Cluster (Spuštění Star-CCM+ v clusteru Azure HPC).

Stáhnout

Výpočty a analýza rizik (FRTB)

Zaměřte se na analýzu rizik a související požadavky dodržování právních předpisů flexibilním způsobem s vylepšeným zabezpečením.

Modulace a simulace obchodování

Otestujte si efektivitu vaší strategie obchodování bez rizika ztráty reálných peněz.

Generování sestav rizik

Urychlete zpracování a získejte dřív výsledky, které se skvěle vypořádávají s rychle se měnícími podmínkami na trhu.

Přečtěte si více o aktivaci životní cyklu rizik finančních služeb pomocí Azure a R.

Modelování účetních rizik

Zpracujte během několika minut to, na co jste dřív potřebovali tisíce hodin, abyste měli víc času na kontrolu, vyhodnocení a ověření výsledků.

Modelování katastrofických rizik

Dosahujte lepší predikce a zmírňování rizik v důsledku katastrof a přírodních pohrom s využitím pravděpodobnostních nebo deterministických modelů.

Analýza rizik

Zrychlujte a optimalizujte své rizikové procesy a současně se přizpůsobujte změnám postupů, poptávky a nařízení.

Přečtěte si více o aktivaci životní cyklu rizik finančních služeb pomocí Azure a R.

Analýza genomu

Získejte výpočetní výkon potřebný pro sekvenování DNA a analytické úlohy se správou dat v rozsáhlých datových sadách.

Simulace klinických testů NONMEM

Vytvářejte úlohy populačního farmakokinetického a farmakokineticky-farmakodynamického modelování.

Molekulární dynamika

Zvyšujte přesnost matematických vzorců používaných při analýzách simulovaných pohybů atomů a částic.

CDF (Computational Fluid Dynamics)

Dramaticky zkraťte čas potřebný pro dosažení výsledků vylepšení mechanických konstrukcí a přehledů optimalizace.

Analýza konečných prvků (FEA)

Zvyšujte přesnost analýzy FEA a předvídatelnost chování prvků při působení fyzikálních jevů, jako je mechanické namáhání, únava a tok kapalin.

Výpočetní chemie

Objevujte možnosti molekulární výroby s přesností na atomy a přesně modelujte/predikujte vlastnosti nových materiálů.

Naučte se vytvořit cluster Azure HPC pro simulace konstrukcí automobilů přečtením bezplatného dokumentu white paper Run Star-CCM+ in an Azure HPC Cluster (Spuštění Star-CCM+ v clusteru Azure HPC).

Stáhnout

Rychlé vykreslování médií

Výrazně zkraťte čas potřebný na převod obrazu ze 3D do 2D u videí, filmů či obrazového obsahu z nelineárních editačních a produkčních systémů.

Škálovatelná postprodukce

Využívejte výpočetně nejvýkonnější nástroje a procesy VFX, aniž by vám utekly brzké termíny pro výrobu a uvedení na trh.

Optimalizace obsahu

Zvyšujte konzistenci a vyhledatelnost nového obsahu médií díky vzdálenému příjmu obsahu, okamžitému překódovávání, indexaci řeči a označování metadat značkami.

Přečtěte si víc o používání Azure pro pracovní postupy vykreslování médií.

Modelování ložisek

Vytvářejte informativnější a atraktivnější mřížky s použitím úloh pro jeden uzel, úzce propojených úloh pro více uzlů nebo vyhrazených superpočítačových úloh.

Zpracování a obrazová reprezentace seismických jevů

Rychle zpracovávejte a předávejte výsledky z postupně se zvětšujících sad seismologických dat.

Výpočetní chemie

Simulujte fyzické vlastnosti proudů, využívejte analýzu s vyšší citlivostí a lépe popisujte nové sloučeniny a materiály.

Přečtěte si víc o tom, jak se v odvětví zpracování ropy a plynu využívá Azure Batch ke zkrácení návratnosti investic a k minimalizaci rizika.

Plně spravovaná superpočítačová služba v Azure

Pořiďte si vyhrazený, plně spravovaný superpočítač řady Cray XC nebo řady Cray CS s jedním tenantem. Využívejte pro své nasazení Cray nebo virtuální počítače řady Azure H vysoce výkonné úložiště ClusterStor. Vyzkoušejte si skvělé funkce, například tyto:

  • Vyhrazené, přizpůsobené a plně spravované superpočítače.
  • Jeden tenant v holém počítači zajišťující úplnou kontrolu a ochranu soukromí ve vašem výpočetním prostředí.
  • Žádný přesun dat Vaše data zůstávají ve stejné síti Azure jako vaše virtuální počítače RDMA/GPU/FPGA.
  • Transformativní služby, jako jsou AI, hluboké učení a pokročilá analýza

Další informace o počítači Cray v Azure

Optimalizace pracovních postupů v Azure

Prověřené provozní nástroje a služby pro pracovní postupy aplikací HPC umožňují zvládnout víc:

Škálování úloh aplikací s využitím buď virtuálních počítačů založených na CPU, GPU nebo FPGA a optimalizovaných pro HPC, nebo vyhrazených prostředí s jedním tenantem pro aplikace na úrovni hyperškálování

Další informace

Škálování prostředí a clusterů s integrovanou orchestrací a správou, které šetří čas i peníze nutné ke změně architektury vašich aplikací

Další informace

Nárazové shlukování na vyžádání prostřednictvím API/CLI pro demokratizovaný přístup k prostředkům HPC v cloudovém měřítku

Další informace

Přístup k hybridnímu úložišti s nízkou latencí umožňující snadnou správu práce v cloudu napříč prostředky

Další informace

Dokumentace, školení a ukázky

Školení

Tento bezplatný 45minutový výukový modul z webu Microsoft Learn vás naučí efektivně spouštět rozsáhlé paralelní aplikace a aplikace HPC v cloudu s využitím služby Azure Batch.

Začínáme

Zjistěte, k čemu Azure HPC využívají zákazníci

„Schopnost provádět výpočetní operace ve velkém měřítku je užitečná, pokud se zabýváte například riziky při hurikánu, protože se jedná o složitou událost ovlivňující extrémně rozsáhlou geografickou lokalitu. Díky Azure máme výpočetní výkon pro modelování takových událostí a poskytování přesnějších informací svým klientům. V důsledku toho mohou dosáhnout lepšího pokrytí.“

Simon Blaquière, ředitel účetního oddělení zprostředkování zajištění, AXA Global P & C

Přečíst případovou studii

AXA

„Náš simulační nástroj běžící na prostředcích HPC v Azure má potenciál zkrátit dnešní 12- až 20leté období vývoje léků na polovinu.“

Andy Lee, spoluzakladatel and ředitel pro technologie, NeuroInitiative LLC

Přečíst případovou studii

NeuroInitiative

„Před každým závodem nebo testem musíme zpracovat sestavu náhradních dílů pro příslušnou událost, abychom mohli zajistit, že se každý jednotlivý díl dostane na okruh včas. Vytvoření takové sestavy dřív lidem trvalo týden, teď jsme to ale zkrátili na zlomek původního času – už nám stačí jen několik hodin.“

Mark Everest, ředitel vývoje IS, tým Renault Sport Formula 1

Přečíst případovou studii

Renault Sport

Microsoft navázal partnerství se společností Schlumberger, která je gigantem v oblasti dodávek ropy a plynu, a společně představili první zcela komerční nabídku SaaS společnosti: aplikaci INTERSECT pro modelování ložisek s vysokým rozlišením v Azure.

Přečíst případovou studii

Schlumberger

„Díky škálovatelnosti, kterou teď máme k dispozici v podobě Microsoft Avere vFXT for Azure, můžeme předvídat poptávku přesněji než kdykoli předtím a reagovat na ni mnohem lépe, zejména když řešíme změny na poslední chvíli.“

Dave Blommers, globální vedoucí technologií, Mr. X

Přečíst případovou studii

Mr X
Citrix
Rogue Wave Software
UberCloud
Veeam
Red Hat
Redis
HP Enterprise
SUSE
TIBCO
rescale
Workspot
Dell EMC

Řešení pro infrastrukturu HPC na webu Azure Marketplace

Zkoumejte aplikace orientované na HPC a konzultantské služby v Azure Marketplace a seznamte se s nabídkami od partnerů Azure HPC.

Přejít k Marketplace

Partneři pro prostředí HPC

Získejte pomoc při rozšiřování svých místních úloho HPC na cloudovou platformu Azure díky spolupráci s partnery Microsoftu pro integrované systémy, poskytovateli služeb a partnery na softwarových tržištích.

Kontaktujte nás

Začínáme s HPC v Azure Řekněte nám něco o sobě a spojí se s vámi člen týmu Azure.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.