Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Red Hat OpenShift

Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem

Azure Red Hat OpenShift poskytuje flexibilní samoobslužné nasazení plně spravovaných clusterů OpenShift. Hlavní uzly, uzly infrastruktury a aplikační uzly běží ve službě Azure Virtual Machines a účtují se za ceny virtuálních počítačů s Linuxem. Výpočetní, síťové a úložné prostředky spotřebované vaším clusterem se účtují podle použití.

Mimo nákladů na výpočetní výkon a infrastrukturu mají aplikační uzly další náklady na komponentu licence OpenShift. Ty se účtují na základě počtu aplikačních uzlů a typu instance. Využijte ceny na vyžádání nebo rezervované instance, podle toho, co lépe vyhovuje požadavkům vašich úloh a vaší firmy.

Pro Azure Red Hat OpenShift a prostředky úložiště, sítí a virtuálních počítačů spotřebované vaším clusterem je možné využít všechny standardní možnosti nákupu Azure, včetně rezervací a Azure Prepaymentu.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Cluster Azure Red Hat OpenShift sestává ze 3 hlavních uzlů a 3 nebo více pracovních uzlů.

Hlavní a pracovní uzly běží ve službě Azure Virtual Machines a účtují se za ceny virtuálních počítačů s Linuxem. Pracovní uzly mají další náklady za komponentu licence OpenShift.

Výpočetní, síťové a úložné prostředky spotřebované vaším clusterem se účtují podle použití. Využijte ceny na vyžádání nebo rezervované instance, podle toho, co lépe vyhovuje požadavkům vašich úloh a vaší firmy.

Uzly řídicí roviny

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
D8s v3 8 32 GiB $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $- $-

Řada Dsv4

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
D8s v4 8 32 GiB $- $- $-
D16s v4 16 64 GiB $- $- $-
D32s v4 32 128 GiB $- $- $-

Dsv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
D8s v5 8 32 GiB $- $- $-
D16s v5 16 64 GiB $- $- $-
D32s v5 32 128 GiB $- $- $-

Dasv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
D8as v4 8 32 GiB $- $- $-
D16as v4 16 64 GiB $- $- $-
D32as v4 32 128 GiB $- $- $-

Dasv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
D8as v5 8 32 GiB $- $- $-
D16as v5 16 64 GiB $- $- $-
D32as v5 32 128 GiB $- $- $-

Řada Easv4

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E8as v4 8 64 GiB $- $- $-
E16as v4 16 128 GiB $- $- $-
E20as v4 20 160 GiB $- $- $-
E32as v4 32 256 GiB $- $- $-
E48as v4 48 384 GiB $- $- $-
E64as v4 64 512 GiB $- $- $-
E96as v4 96 672 GiB $- $- $-

Easv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E8as v5 8 64 GiB $- $- $-
E16as v5 16 128 GiB $- $- $-
E20as v5 20 160 GiB $- $- $-
E32as v5 32 256 GiB $- $- $-
E48as v5 48 384 GiB $- $- $-
E64as v5 64 512 GiB $- $- $-
E96as v5 96 672 GiB $- $- $-

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E64is v3 64 432 GiB $- $- $-

Esv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E8s v4 8 64 GiB $- $- $-
E16s v4 16 128 GiB $- $- $-
E20s v4 20 160 GiB $- $- $-
E32s v4 32 256 GiB $- $- $-
E48s v4 48 384 GiB $- $- $-
E64s v4 64 504 GiB $- $- $-
E80is v4 80 504 GiB $- $- $-

Esv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E8s v5 8 64 GiB $- $- $-
E16s v5 16 128 GiB $- $- $-
E20s v5 20 160 GiB $- $- $-
E32s v5 32 256 GiB $- $- $-
E48s v5 48 384 GiB $- $- $-
E64s v5 64 512 GiB $- $- $-
E96s v5 96 672 GiB $- $- $-
E104is v5 104 672 GiB $- $- $-

Řada Edsv5

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E104ids v5 104 672 GiB $- $- $-

Edsv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
E80ids v4 80 504 GiB $- $- $-

Řada FSv2

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
F72s v2 72 144 GiB $- $- $-

Řada M

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
M128ms 128 3 892 GiB $- $- $-

Pracovní uzly

Obecné použití

Dsv3 Series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Řada Dsv4

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
D4s v4 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v4 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v4 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v4 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-
D64s v4 64 256 GiB $- $2.736 $- $- $-

Dsv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
D4s v5 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v5 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v5 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v5 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-
D64s v5 64 256 GiB $- $2.736 $- $- $-
D96s v5 96 384 GiB $- $4.104 $- $- $-

Dasv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
D4as v4 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8as v4 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16as v4 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32as v4 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-
D64as v4 64 256 GiB $- $2.736 $- $- $-
D96as v4 96 384 GiB $- $4.104 $- $- $-

Dasv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
D4as v5 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8as v5 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16as v5 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32as v5 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-
D64as v5 64 256 GiB $- $2.736 $- $- $-
D96as v5 96 384 GiB $- $4.104 $- $- $-

Paměťově optimalizované

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E64is v3 64 432 GiB $- $2.736 $- $- $-

Esv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
E4s v4 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v4 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v4 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E20s v4 20 160 GiB $- $0.855 $- $- $-
E32s v4 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E48s v4 48 384 GiB $- $2.052 $- $- $-
E64s v4 64 504 GiB $- $2.736 $- $- $-
E80is v4 80 504 GiB $- $3.42 $- $- $-

Edsv4 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
E80ids v4 80 504 GiB $- $3.42 $- $- $-

Esv5 series

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Rezervováno na 1 rok
Celková cena
Rezervováno na 3 roky
Celková cena
E4s v5 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v5 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v5 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E20s v5 20 160 GiB $- $0.855 $- $- $-
E32s v5 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-
E48s v5 48 384 GiB $- $2.052 $- $- $-
E64s v5 64 512 GiB $-