Ceny za Azure Red Hat OpenShift

Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem

Azure Red Hat OpenShift poskytuje flexibilní samoobslužné nasazení plně spravovaných clusterů OpenShift. Soustřeďte se na vývoj aplikací, zatímco hlavní uzel, aplikační uzly a uzly infrastruktury bude opravovat, aktualizovat a monitorovat Microsoft a Red Hat. Integrovaná řešení s automatizovanou správou zdrojového kódu, CI/CD, škálováním, správou stavu a dalšími funkcemi vám umožní okamžité zprovoznění.

Podrobnosti o cenách

Virtuální počítače a infrastruktura

Hlavní uzly, uzly infrastruktury a aplikační uzly běží ve službě Azure Virtual Machines a účtují se za ceny virtuálních počítačů s Linuxem. Výpočetní, síťové a úložné prostředky spotřebované vaším clusterem se účtují podle použití.

Azure Red Hat OpenShift

Mimo nákladů na výpočetní výkon a infrastrukturu mají aplikační uzly další náklady na komponentu licence OpenShift. Ty se účtují na základě počtu aplikačních uzlů a typu instance.

Nasaďte svůj první cluster skládající se ze 4 aplikačních uzlů. Využijte ceny na vyžádání nebo rezervované instance, podle toho, co lépe vyhovuje požadavkům vašich úloh a vaší firmy.

Pro Azure Red Hat OpenShift a prostředky úložiště, sítí a virtuálních počítačů spotřebované vaším clusterem je možné využít všechny standardní možnosti nákupu Azure, včetně rezervací a peněžního závazku.

Příklad cen

Následující tabulka ukazuje příklad cen pro oblast Východní USA.

Minimální cluster

Množství SKU Účel Cena za průběžné platby pro virtuální počítač s Linuxem Cena za průběžné platby pro OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Cena za roční vyhrazení (40% úspora)
3 D4s v3 Hlavní uzly $0.192/hodina $0/hodina $0.192/hodina $0.115/hodina
3 D4s v3 Nižší uzly $0.192/hodina $0/hodina $0.192/hodina $0.115/hodina
4 D4s v3 Aplikační uzly $0.192/hodina $0.761/hodina $0.953/hodina $0.572/hodina
Ceny za virtuální počítače s Linuxem pro hlavní, nižší a aplikační uzly $16820 za rok $10031 za rok
Cena za OpenShift pro aplikační uzly $26666 za rok $16000 za rok
Celková cena za cluster (bez úložiště, sítí atd.) $43485 za rok $26031 za rok

Uzly aplikací

Obecné použití

Řada Dsv3

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %)
D4s v3 4 16 GiB $- $0.761 $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $1.522 $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $3.044 $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $6.088 $- $-

Paměťově optimalizované

Řada Esv3

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %)
E4s v3 4 32 GiB $- $0.913 $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $1.826 $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $3.653 $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $7.306 $- $-

Výpočtově optimalizované

Řada Fsv2

Instance vCPU Paměť RAM Cena za virtuální počítač s Linuxem OpenShift Celková cena s průběžnými platbami Celková cena při rezervaci na 1 rok (úspora v %)
F4s v2 4 8 GiB $- $0.685 $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $1.37 $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $2.74 $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $5.479 $- $-

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29
  • Garantované 99,9% připojení pro víc instancí. Přečtěte si smlouvu SLA.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman a OpenShift jsou ochranné známky společnosti Red Hat, Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Red Hat OpenShift

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma