Přeskočit navigaci

Azure Sphere

Zabezpečené připojení integrovaných zařízení využívajících MCU zcela od základů až po cloud

Odhalení potenciálu IoT bez obav o zabezpečení zařízení

Vzhledem k milionům nových zařízení, která se každý rok připojí, je zabezpečení těch vašich stále důležitější. Pomozte zabezpečit vaše data, soukromí, fyzickou bezpečnost a infrastrukturu s využitím služby zabezpečení Azure Sphere. Tato služba vychází z desítek let zkušeností Microsoftu v oblasti hardwarových, softwarových a cloudových služeb a pro zařízení IoT poskytuje řešení zabezpečení na klíč.

Důkladná obrana nabízí několik vrstev ochrany a pomáhá tak chránit zařízení před hrozbami a reagovat na ně.

Flexibilita nasazení pomáhá zabezpečit stávající zařízení a integrovat ochranu do nových investic do IoT.

Bezdrátově distribuované aktualizace usnadňují přidávání nových funkcí a zlepšují výkon v rámci celého životního cyklu zařízení.

Zasílání zpráv o chybách a automatické aktualizace zabezpečení pomáhají udržet si náskok před novými a vyvíjejícími se hrozbami.

Chraňte vaše vybavení a zařízení IoT pomocí důkladné ochrany

 • Čipy certifikované pro Azure Sphere od hardwarových partnerů zahrnují integrovanou technologii zabezpečení Microsoftu a zajišťují možnosti připojení a spolehlivý hardwarový základ důvěryhodnosti.
 • Operační systém Azure Sphere poskytuje vyšší úroveň ochrany a průběžné aktualizace zabezpečení a vytváří tak důvěryhodnou platformu pro nová prostředí IoT.
 • Služba zabezpečení Azure Sphere zprostředkovává vztah důvěryhodnosti pro komunikaci zařízení-cloud, detekuje hrozby a obnovuje zabezpečení zařízení IoT.
 • Špičkoví odborníci Microsoftu na zabezpečení monitorují vznikající hrozby, navrhují aktualizace a poskytují průběžnou dlouhodobou údržbu.

Maximalizace hodnoty zařízení, které už se používá (scénáře průmyslových zón)

Zajistěte výhody připojení pro starší verze zařízení (zařízení v průmyslových zónách), která se už využívají, aniž byste je zpřístupnili na internetu. Při použití modulu Guardian pro Azure Sphere jsou dodatečné úpravy IoT bezpečnější, výrazně jednodušší a cenově výhodnější než dřív.

Další informace

Vytváření nových zařízení IoT, která zůstanou vysoce zabezpečená (greenfieldové scénáře)

Díky Azure Sphere mohou výrobci a vývojáři zajišťovat bezpečná připojená zařízení IoT po celou dobu životnosti zařízení již od okamžiku výroby. Využijte možnost poskytovat zákazníkům diferencovanou hodnotu a klid a současně rozšířit vaše podnikání.

Objednat vývojovou sadu

Podpora možností připojení

Připojení k bezdrátové síti: MediaTek MT3620, první komerčně dostupný čip pro Azure Sphere, nabízí integrované dvoupásmové bezdrátové síťové připojení pro pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Externí kontroler Microchip ENC28J60 rozšiřuje možnosti připojení k pevnému Ethernetu.

Ethernetové připojení: Připojte zařízení Azure Sphere k veřejné ethernetové síti s 10Mb/s prostřednictvím standardních sítí TCP nebo UDP a umožněte komunikaci s Azure IoT nebo vašimi vlastními cloudovými službami.

Připojení přes Bluetooth LE: Některé scénáře mohou vyžadovat připojení Azure Sphere k bezdrátovým sítím prostřednictvím speciálního čipu Bluetooth Low Energy (BLE). Projděte si možnosti BLE prostřednictvím našeho rychle se rozvíjejícího ekosystému partnerů.

Mobilní připojení: Zajistěte si bezpečnost při připojení přes mobilní síť s využitím infrastruktury aktualizací softwaru Azure Sphere, ověřování založeného na certifikátech a integrace Azure. Projděte si možnosti mobilního připojení prostřednictvím našeho rychle se rozvíjejícího ekosystému partnerů.

Náš hardwarový ekosystém

Globální síť partnerů Microsoftu nabízí nový revoluční hardware IoT, od mikrořadičů (MCU) až po víceúčelové moduly, sady Development Kit a strážná zařízení, a zajišťuje tak dostupnost služby Azure Sphere pro širokou škálu zákazníků a aplikací.

Křemíkové čipy

Microsoft spolupracuje s partnery, kteří vytvářejí čipy s certifikací pro Azure Sphere. Tyto čipy jsou základem každého zařízení založeného na Azure Sphere. Jsou vybavené zabezpečovací technologií Microsoftu, která zajišťuje kompletně zabezpečené připojení a hardwarový základ důvěryhodnosti.

MediaTek 3620

Tato třída víceúčelových mikrořadičů zahrnuje integrovanou technologii zabezpečení Microsoftu a možnosti bezdrátového síťového připojení a kombinuje všestrannost a výkon procesoru Arm Cortex-A7 se zaručenou nízkou režií a zpracováním v reálním čase, které nabízí procesor třídy Cortex-M.

Sady Development Kit

Zajistěte si rychlé zprovoznění a snadné otestování různých hardwarových návrhů. Sady Azure Sphere Development Kit jsou vybavené tlačítky a indikátory LED na desce, snadno použitelnými konektory a integrovanou podporou programování a ladění, která je kompatibilní se sadou Azure Sphere SDK.

Úvodní sada Avnet MT3620

Konektory nabízejí možnosti snadného rozšíření a celou řadu modulů MikroE Click a Grove.

Deska Seeed MT3620 Dev Board

Doplňkové rozšiřující moduly umožňují ethernetové připojení a zajišťují podporu modulů Grove.

Deska Seeed MT3630 Mini Dev Board

Tato deska je navržená pro menší prototypy, je založená na modulu AI-Link umožňuje rychlý přechod od prototypu ke komercializaci.

Předem připravené testování konceptu qiio

Vývojová sada pro mobilní sítě je vývojovou verzí zařízení q200 Guardian s přídavnými konektory pro prototypování řešení, která zahrnují mimo mobilní sítě i sítě WiFi a GNSS.

Moduly pro nová zařízení IoT

Sestavujte nová připojená zařízení s využitím modulů Azure Sphere. Jedním z problémů při návrhu zařízení je zajistit, aby síť Wi-Fi správně fungovala a splňovala příslušné předpisy. Tyto moduly odstraňují tuto překážku a zrychlují uvedení na trh, protože poskytují otestovaný radiový subsystém Wi-Fi, který je připravený pro produkční prostředí a využívá čip s certifikací pro Azure Sphere. Moduly poskytují celou řadu integrovaných funkcí a certifikací pro cílové případy použití.

Avnet AES-MS-MT3620

Tento dvoupásmový modul Wi-Fi připravený pro produkční prostředí je k dispozici ve dvou verzích: s integrovanou anténou a s externím konektorem pro anténu U.FL. Obě verze jsou kompatibilní z hlediska pinů i půdorysu. Použitý návrh ražených (prolamovaných) pinů zjednodušuje kontrolu kvality.

AI-Link WF-M620-RSC1

Tento jednopásmový modul Wi-Fi je navržený pro aplikace citlivé na změnu nákladů. Díky návrhu ražených (prolamovaných) pinů zjednodušuje kontrolu kvality.

Modul USI Wi-Fi s možností Bluetooth

Díky podpoře pro Wi-Fi, BLE (Bluetooth Low Energy) a Bluetooth 5 Mesh může tento modul fungovat také jako značka NFC pro bezkontaktní párování Bluetooth a zřizování zařízení. K dispozici pro vytváření prototypů.

qiio Concentrator XN

Tento produkt je navržen pro aplikace na zelené louce a podporuje při připojení k Microsoft Azure mobilní sítě (2G, 3G, 4G), dvoupásmovou síť WiFi a ethernet (WAN). Pro určování geografické polohy je vybavený systémy GNSS a qMAPS. Tento produkt je pinově kompatibilní s obdobou Concentratoru XNL pro 5G IoT.

qiio Concentrator XNL

Ta obdoba Concentratoru XN pro 5G IoT podporuje při připojení k Azure mobilní sítě (5G IoT (LTE-M, NB2)), dvoupásmovou síť WiFi a ethernet (WAN). Pro určování geografické polohy je vybavený systémy GNSS a qMAPS. Tento produkt je pinově kompatibilní s obdobou Concentratoru XN pro LTE IoT.

Moduly Guardian pro dodatečné úpravy stávajících zařízení

Moduly Guardian představují rychlý způsob bezpečného připojení stávajícího zařízení, které buď nepodporuje připojení, nebo ho nepodporuje bezpečně. Modul Guardian slouží jako prostředník, protože se fyzicky připojuje k zařízení prostřednictvím stávající periferie a k internetu přes Wi-Fi nebo Ethernet. Vlastní důležité zařízení není nikdy zpřístupněné na internetu. Moduly Guardian se často dodávají jako kompletní hardwarová řešení.

Avnet Guardian 100

Avnet Guardian 100 se připojuje ke stávajícímu vybavení prostřednictvím Ethernetu nebo USB, zabezpečuje je a bezpečně přenáší data do a z cloudu přes dvoupásmové Wi-Fi.

qiio q200 Guardian

Toto celosvětové mobilní zařízení pro aplikace IoT v průmyslových oblastech funguje od hraničních zařízení po cloud už při dodání. Dodává se s integrovaným softwarem a je plně integrované s Azure. Nejdřív musí být vytvořený prototyp s využitím sady Qiio Development Kit.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

"Any time we can create additional moments of connection between our partners and customers we want to explore and activate. Our machines are what allow our partners to create that special beverage, and ensuring they are working properly is critical."

Natarjan „Venkat“ Venkatakrishnan, viceprezident pro globální zařízení, Starbucks
Starbucks

"We work hand-in-hand with hospital IT staff and take a defense-in-depth approach. Azure Sphere will allow us to really button up that last leg of our stack—hardware—to ensure we have the best protection against any potential security risks."

Jason Slater, návrhář technologických řešení, PURELL SMARTLINK Technology
Purell

"EBBY, built around Azure Sphere, is the first Personal Energy Manager—an HEMS solution that works 24/7 to clean the electricity and protects against grid noise, surges, or lightning. It automatically allows us to reduce energy and natural gas consumptions and get conscious of our habits."

Daniele Perlini, generální ředitel, Elettrone
Elettrone

Sedm vlastností vysoce zabezpečených zařízení

Náš výzkum zaměřený na zavedení hodnotného zabezpečení u nízkonákladových zařízení odhalil sedm základních vlastností potřebných k tomu, aby zařízení byla dobře zabezpečená. Prostřednictvím Azure Sphere tyto vlastnosti snadno zabudujete do vašich zařízení IoT.

 • Hardwarový základ důvěryhodnosti

 • Důkladná ochrana

 • Malý a důvěryhodný architektonický základ

 • Rozčlenění

 • Ověřování pomocí certifikátů

 • Generování sestav o chybách

 • Obnovitelné zabezpečení

Ceny za službu Azure Sphere

Získejte přístup ke komplexnímu řešení zabezpečení zařízení IoT za nízkou cenu a bez poplatků za využití.

Začínáme používat Azure Sphere

Get your hardware development kit and follow steps to install Azure Sphere.

Build your first application.

Dokumentace, výukové materiály a komunita

Dokumentace

Projděte si příručky k rychlému zprovoznění, praktické průvodce, kurzy a referenční dokumentaci k rozhraní API.

Prozkoumat

Blog technické komunity IoT

Projděte si nejnovější funkce, ukázky a technické aktualizace.

Zobrazit novinky

Dokumenty white paper

Přečtěte si dokumenty white paper věnované službě Azure Sphere.

Stáhnout

Pořad o IoT

Podívejte se na živě streamované akce věnované tvorbě řešení IoT a zjistěte více o scénářích IoT, jako jsou inteligentní hraniční zařízení, DevOps nebo sledování aktiv.

Podívejte se

Partnerské centrum pro zařízení

Získejte informace o licencování. Počítejte s tím, že se pro přístup budete muset zaregistrovat.

Získat licencování a aktuální informace

Možnosti podpory

Projděte si kompletní možnosti podpory, které jsou k dispozici pro splnění vašich potřeb.

Získat podporu

Webináře

Projděte si podrobně obchodní a technické příležitosti, které Azure Sphere nabízí napříč jednotlivými odvětvími.

Zaregistrovat se

Aktuální informace a oznámení ke službě Azure Sphere

Nejčastější dotazy ke službě Azure Sphere

 • Komponenty Azure Sphere jsou úzce integrované a prodávají se společně za jednu nízkou cenu. Nabízejí tak vysoce zabezpečené řešení pro vytváření připojených zařízení a škálování nasazení IoT.
 • Azure Sphere spolupracuje s různorodou skupinou zkušených výrobců hardwaru a jejich rozsáhlým ekosystémem dodavatelů, kteří navrhují specializované čipy certifikované pro Azure Sphere, které splňují potřeby různých trhů. Součástí vývoje technologií zabezpečení a architektury každého čipu je rozsáhlý výzkum a testování.
 • Za Azure Sphere nemusíte platit žádné průběžné poplatky. Jednorázové náklady, které zaplatíte za čip MCU, zahrnují přístup k operačnímu systému Azure Sphere, službě zabezpečení Azure Sphere a navíc aktualizace operačního systému po celou dobu životnosti vašeho čipu.
 • Pokud už ve své organizaci máte nasazená zařízení podporující připojení nebo pokud zvažujete první připojení zařízení, Azure Sphere vám může pomoct ochránit vaše zařízení díky modulům strážců.

  Moduly Guardian jsou fyzické doplňky, které vyžadují jen minimální nebo žádné změny návrhu zařízení. Zpracovávají data a ovládají zařízení, aniž by se zařízení kdy vystavilo v síti. Moduly strážců chrání provozní zařízení před útoky s cílem je vyřadit z provozu, zjednodušují projekty modernizace zařízení a zvyšují efektivitu díky bezdrátově distribuovaným aktualizacím a možnostem připojení IoT.

 • Služba Azure Sphere je navržená tak, aby umožňovala integraci s jakoukoli veřejnou nebo privátní cloudovou službou. S Azure Sphere se můžete připojit k jiným cloudům a načítat z nich data aplikací, případně můžete zvýšit efektivitu tím, že budete Azure Sphere používat společně se sadou Visual Studio a Azure IoT.
 • Azure Sphere doplňuje Windows IoT. Windows IoT nabízí špičkové řešení pro zařízení s výpočetním výkonem na úrovni MPU nebo bohatá uživatelská prostředí. Azure Sphere zajišťuje ochranu zařízení IoT prostřednictvím inovací zabezpečení a zkušeností Microsoftu v oblasti hardwaru, softwaru a cloudu.
 • Azure Sphere podporuje koordinované zveřejňování ohrožení zabezpečení a zodpovědné nahlašování Microsoftu ze strany zákazníků a výzkumníků v oblasti zabezpečení. Pokud se domníváte, že jste při použití Azure Sphere objevili ohrožení související se zabezpečením nebo že vás takovéto ohrožení ovlivňuje, kontaktujte prosím přímo Microsoft na adrese secure@microsoft.com. Nezapomeňte zahrnout jasné, stručné a reprodukovatelné kroky zdokumentované v písemné formě nebo ve formátu videa, které našemu týmu pro otázky zabezpečení pomohou rychle reprodukovat, pochopit a vyřešit tento problém.

Začínáme s Azure Sphere

Objednat vývojovou sadu