Ceny za Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure has five types of storage—Blobs, Files, Disks, Tables and Queues. See how they work

Your total cost depends on how much you store, the volume and type of storage transactions and outbound data transfers, and which data redundancy option you choose. See how they compare in the "Data Redundancy Options" section.

Tabulky

Tabulky poskytují úložiště NoSQL pro nestrukturovaná a částečně strukturovaná data – jsou ideální pro webové aplikace, adresáře a další uživatelská data.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $0.07 za GB $0.095 za GB $0.12 za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $0.065 za GB $0.08 za GB $0.1 za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $0.06 za GB $0.07 za GB $0.09 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $0.055 za GB $0.065 za GB $0.08 za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $0.045 za GB $0.06 za GB $0.075 za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

Za tabulky účtujeme $0.0036 za 100 000 transakcí. Transakcemi se rozumí operace čtení a zápisu u úložiště.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků Další informace

Data Redundancy Options

Místně redundantní úložiště (LRS) Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště (ZRS) Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště (GRS) Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes