Ceny za Azure Storage

Spolehlivé a úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují.

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Tady je jejich porovnání:

Místně redundantní úložiště (LRS) Zónově redundantní úložiště (ZRS) Geograficky redundantní úložiště (GRS) Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS)
Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat. Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku. Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o víc asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Tabulky

Tabulky poskytují úložiště NoSQL pro nestrukturovaná a částečně strukturovaná data – jsou ideální pro webové aplikace, adresáře a další uživatelská data.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První 1 TB / měsíc $0.07 za GB $0.095 za GB $0.12 za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $0.065 za GB $0.08 za GB $0.1 za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $0.06 za GB $0.07 za GB $0.09 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $0.055 za GB $0.065 za GB $0.08 za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $0.045 za GB $0.06 za GB $0.075 za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

Za tabulky účtujeme $0.0036 za 100 000 transakcí. Transakcemi se rozumí operace čtení a zápisu u úložiště.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků Další informace

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

Blob Storage

Diskové úložiště

Materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes