Ceny za App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro jakoukoliv platformu

Služba Azure App Service v sobě spojuje vše, co potřebujete k vytváření webů, mobilních back-endů a webových rozhraní API pro jakoukoli platformu nebo zařízení. Plány Free a Shared (Preview) poskytují různé možnosti testování aplikací v mezích rozpočtu. Plány Basic, Standard a Premium jsou určené pro produkční úlohy a běží na vyhrazených instancích virtuálních počítačů. Každá instance může podporovat více aplikací a domén. Plán Isolated hostuje aplikace v privátním, vyhrazeném prostředí Azure a je ideální pro aplikace, které vyžadují zabezpečená připojení k místní síti nebo dodatečný výkon a škálování. Plány služby App Service se účtují po sekundách.

Zdarma Vyzkoušet zdarma Shared Prostředí pro vývoj a testování Úroveň Basic Vyhrazené prostředí pro vývoj a testování Standard Spouštění produkčních úloh Premium Vylepšený výkon a škálování Isolated Vysoký výkon, zabezpečení a izolace
Webové, mobilní a API aplikace 10 100 Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet
Místo na disku 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB
Maximální počet instancí Až 3 Až 10 Až 30* Až 100
Vlastní doména Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Automatické škálování Podporováno Podporováno Podporováno
Hybridní připojení Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Připojení virtuální sítě Podporováno Podporováno Podporováno
Privátní koncové body Podporováno Podporováno
Typ výpočetních prostředků Shared Shared Dedicated Dedicated Dedicated Isolated
Cena Zdarma $- $- $- $- $-

* Ve vybraných oblastech. Přečtěte si k tomu víc.

Podívejte se na podrobnosti plánů App Service

Free a Shared

Plány služeb Free a Shared (Preview) představují základní úrovně, které běží na stejných virtuálních počítačích Azure jako ostatní aplikace. Některé aplikace mohou patřit jiným zákazníkům. Tyto úrovně jsou určené jenom pro účely vývoje a testování. Pro plány služeb Free a Shared se neposkytuje žádná smlouva SLA. Plány Free a Shared se měří na základě aplikací.

Ceny za plán Shared (ve verzi Preview) zohledňují slevu za verzi Preview.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
F1
Zdarma
Shared
(60 minut procesoru za den)
1 GB 1,00 GB $-
D1
Shared
Shared
(240 minut procesoru za den)
1 GB 1,00 GB $-
na web

Plán Basic

Plán Basic je určený pro aplikace s nižšími nároky na provoz, které nevyžadují rozšířené funkce automatického škálování a správy provozu. Cena se odvíjí od velikosti a počtu instancí, které provozujete. Integrovaná podpora vyrovnávání zatížení sítě automaticky distribuuje provoz napříč instancemi. Plán Basic s linuxovými běhovými prostředími podporuje službu Web App for Containers.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
B1 1 1,75 GB 10 GB $-
B2 2 3,50 GB 10 GB $-
B3 4 7 GB 10 GB $-

Plán Standard

Plán Standard je navržený pro spouštění úloh v produkčním prostředí. Cena se odvíjí od velikosti a počtu instancí, které provozujete. Integrovaná podpora vyrovnávání zatížení sítě automaticky distribuuje provoz napříč instancemi. Plán Standard zahrnuje automatické škálování, které dokáže automaticky upravovat počet spuštěných instancí virtuálních počítačů podle aktuálních požadavků na provoz. Plán Standard s linuxovými běhovými prostředími podporuje službu Web App for Containers.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
S1 1 1,75 GB 50 GB $-
S2 2 3,50 GB 50 GB $-
S3 4 7 GB 50 GB $-

Plán Premium v2

Plán Premium je navržený tak, aby poskytoval vylepšený výkon pro produkční aplikace. Upgradovaný plán Premium, Premium v2, nabízí virtuální počítače řady Dv2 s rychlejšími procesory, SSD úložištěm a dvakrát větším poměrem paměti k jádrům ve srovnání s úrovní Standard. Nový plán Premium také podporuje škálování ve větším měřítku prostřednictvím vyššího počtu instancí a současně stále poskytuje veškeré pokročilé možnosti plánu Standard. První generace plánu Premium je nadále dostupná pro potřeby škálování stávajících zákazníků.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
P1v2 1 3,50 GB 250 GB $-
P2v2 2 7 GB 250 GB $-
P3v2 4 14 GB 250 GB $-
Aktualizované plány Premium v3 budou dostupné od 1. 10.

Plán služby Premium v3

Náš upgradovaný plán Premium – Premium v3 – nabízí rychlejší procesory, virtualizaci Hyper-V a podporu možností připojení pro virtuální sítě. Tento nový plán Premium podporuje kontejnery (včetně obecné podpory kontejnerů Windows) a nasazení na základě kódu a díky zvýšení počtu instancí a vCPU a větší paměti poskytuje větší možnosti škálování. Předchozí generace plánu Premium jsou nadále dostupné pro potřeby škálování stávajících zákazníků. Od 1. listopadu 2020 začnou být pro naše plány Premium v3 k dispozici ceny rezervací na jednoleté a tříleté období.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
P1v3 2 8 GB 250 GB $-
P2v3 4 16 GB 250 GB $-
P3v3 8 32 GB 250 GB $-

Plán Isolated

Plán Isolated je navržený ke spouštění klíčových úloh, které jsou potřeba spouštět ve virtuální síti. Plán Isolated umožňuje zákazníkům spouštět aplikace v privátním vyhrazeném prostředí v datovém centru Azure s využitím virtuálních počítačů řady Dv2 s rychlejšími procesory, SSD úložištěm a dvakrát větším poměrem paměti k jádrům ve srovnání s úrovní Standard. Privátní prostředí použité s plánem Isolated se nazývá App Service Environment. Tento plán umožňuje škálování až na 100 instancí a další jsou dostupné na vyžádání. Můžete si přečíst další podrobnosti o plánu Isolated a službě App Service Environment. Kromě ceny za instanci plánu V izolovaném prostředí se účtuje také paušální poplatek za kolek za každou službu App Service Environment ve výši $-/hodina(~$-/měsíc). Zákazníci také mohou ušetřit 40 % předplacením tohoto poplatku za kolek na 3 roky. Další podrobnosti najdete v dokumentace k fakturaci.

Instance Jádra Paměť RAM Storage Ceny
I1 1 3,50 GB 1 TB $-
I2 2 7 GB 1 TB $-
I3 4 14 GB 1 TB $-
Aktualizovaný plán Isolated v2 bude dostupný ve verzi Public Preview od listopadu 2020.

Doména služby App Service

Zákazníci si mohou koupit vlastní domény a přiřadit je svým službám Azure, jako jsou Web Apps nebo Azure Virtual Machines. Vlastní domény je možné spravovat na webu Azure Portal. K dispozici budou tyto domény nejvyšší úrovně: com, net, co.uk, org, nl, in, biz, org.uk a co.in. Další informace najdete v tématu věnovaném postupu při nákupu domény.

Cena $11.99 za rok (zahrnuje Ochranu osobních údajů)

Certifikáty Azure App Service

Certifikáty SSL (Secure Sockets Layer) pro vlastní domény nabízíme v plánech Basic, Standard a Premium. Certifikáty SSL zajišťují zabezpečené připojení (https://) k webu ve vaší vlastní doméně.

Zákazníci služby Azure App Service si nyní můžou koupit certifikáty SSL a použít je pro celou řadu aplikací. Zakoupit se dají certifikáty SSL typu Standard nebo Wildcard SSL, a to za následující ceny. Oba typy certifikátů SSL mají platnost 1 rok a při nákupu se může nastavit jejich automatické obnovování.

Spravované certifikáty jsou v současné době ve verzi Public Preview. Základní domény se nepodporují. Vystavují se pouze standardní certifikáty (certifikáty se zástupnými znaky nejsou k dispozici) a platí omezení pouze jednoho bezplatného certifikátu na vlastní doménu.

Spravované certifikáty služby App Service Standardní certifikát protokolu SSL Certifikát protokolu SSL se zástupným znakem
Cena Zdarma $69.99 za rok (s platností 1 rok) $299.99 za rok (s platností 1 rok)

Připojení SSL

Azure App Service podporuje dva typy připojení SSL: připojení SSL pomocí indikace názvu serveru (SNI) a připojení SSL pomocí IP adresy. Připojení SSL typu SNI funguje v moderních prohlížečích, připojení SSL na základě IP adresy lze pak použít ve všech.

Použití připojení SSL typu SNI je zdarma. Plány Standard a Premium nabízí jedno připojení IP SSL na plán služby App Service bez dalších poplatků. Plány služeb Free a Shared nepodporují SSL. Další připojení si můžete dokoupit za následující ceny. Samotné certifikáty SSL si každopádně musíte přikoupit zvlášť.

SNI SSL IP SSL
Cena $0 za měsíc a podporovaný certifikát** $39 za měsíc a podporovaný certifikát**
Kompatibilita s prohlížeči Moderní prohlížeče Všechny prohlížeče

* Za připojení SSL se fakturuje po hodinách. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin využití měsíčně.

** Jednotlivé certifikáty se posuzují na základě kryptografického otisku certifikátu.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě účtů
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Garantujeme, že aplikace spuštěné v rámci zákaznického předplatného budou dostupné 99,95 % času. U služeb ve verzi Preview se nenabízí smlouva SLA. Další informace o smlouvách SLA pro App Service najdete tady.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

  • Ano. I zastavené aplikace jsou zpoplatněné. Pokud se chcete poplatkům vyhnout, odstraňte nepoužívané aplikace nebo aktualizuje na úroveň Free.

  • Ano, App Service (využívající doménu azurewebsites.net) nabízí bezplatné připojení SSL pro všechny adresy URL v rámci domény azurewebsites.net. Zabezpečený přístup na svůj web najdete tady: https://{mysite}.azurewebsites.net.

  • Ne. Připojení SSL pro vlastní domény nabízí možnost přidávat vlastní certifikát SSL pro aplikace a weby. Podporují se certifikáty podepsané svým držitelem i certifikáty od nezávislé certifikační autority.

  • Ano. Upozorňujeme jen, že připojení SSL se pro jednotlivé certifikáty účtuje samostatně. Kromě toho podporujeme i certifikáty SAN/UC, které umožňují zabezpečit víc domén s jedním certifikátem SSL.

  • Nabídky App Service zahrnují přístup k bezplatné 20MB databázi SQL po dobu 12 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců se bezplatná služba SQL Database převede na placené předplatné SQL úrovně Basic. Pokud se rozhodnete po uplynutí 12 měsíců nepoužívat SQL s App Service, placené předplatné úrovně Basic se nevyžaduje.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě App Service

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma