Podpora Azure: Premier

Nabídka Premier je velmi vhodná pro velké nebo globální podniky, které produkty Microsoftu včetně Azure využívají ke strategickým a důležitým obchodním účelům.

 • Úplné pokrytí pro cloudová, hybridní i místní řešení přes všechny produkty Microsoftu
 • Mimo online podpory dostupná i místní podpora
 • Zástupce TAM (Technical Account Manager) přiřazený účtu

Podrobnosti o plánu Premier

Rozsah podpory Všechny produkty Microsoftu
Neomezená nepřetržitá podpora pro fakturaci a předplatné 1 Dostupné
Neomezená nepřetržitá technická podpora 1 Dostupné
Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure (viz časté otázky) Microsoft pomůže zákazníkům Azure s problémy souvisejícími s vybranými technologiemi jiných výrobců.
Správa eskalací Dostupné
Služby poradenství Pomoc založená na osvědčených postupech řešení scénářů, například:
 • Migrace
 • Nasazení
 • Vývoj
 • Optimalizace
 • Návrh a implementace
 • Ladění výkonu
Správa účtů služby
 • Měsíční přehled služeb
 • Plánování poskytování služeb
 • Plánování odstraňování problémů
 • Rady týkající se vytváření sestav a trendů
 • Provozní pokyny
 • Připojování
Proaktivní služby
 • Vyhodnocení rizik
 • Vyhodnocení provozu
 • Semináře podpory produktů Microsoftu načasované podle cyklů klíčových verzí
 • Pokyny k maximalizaci aktuálních obchodních iniciativ Microsoftu v oblasti platforem a podpory
 • Sledování žádostí o podporu se závažností A
Mapa závislostí cloudových služeb (viz časté otázky) Dostupné
Revize architektury a kódu Dostupné
Místní podpora Dostupné
Odesílání incidentů
 • Odeslané přiřazeným zástupcem TAM (Technical Account Manager)
 • Online
 • Vyhrazená telefonní linka
Doba první odezvy < 15 min 2
Maximální závažnost 3 A (závažný dopad na chod firmy)

1 Nepřetržitě v angličtině pro závažnost A a B a v japonštině pro závažnost A. Pro ostatní jazyky se podpora poskytuje během místní pracovní doby.

2 15minutová doba první odezvy je specifická pro doplněk Azure Rapid Response. Doba první odezvy pro ostatní balíčky Premier je kratší než 1 hodina.

3 Maximální závažnost (dopad na chod firmy) pro úroveň Premier je A, bez ohledu na jazyk. Závažnost: Závažnost: A (největší dopad na chod firmy), B, C. Další informace viz Odezva podpory.

Zahrnuté pro všechny partnery a zákazníky Azure

 • Podpora se poskytuje v devíti jazycích: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, tradiční čínština, korejština a japonština.
 • Neomezená správa předplatného (např. fakturace, úpravy kvót, převody účtů)
 • Dvě online fóra Azure: MSDN a Stack Overflow. MSDN je online majetkem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá.
 • Twitter @AzureSupport
 • Řídicí panel služby Azure

Další informace o ostatních plánech

PRODIRECT

Nabídka Azure ProDirect je nejvhodnější pro střední nebo velké firmy, které Microsoft Azure využívají k důležitým obchodním účelům.

Další informace

STANDARD

Nabídka Azure Standard je vhodná pro malé a střední podniky, které jen minimálně využívají Microsoft Azure k důležitým obchodním účelům.

Další informace

VÝVOJÁŘ

Nabídka Azure Developer je vhodná pro firmy nebo jednotlivce, kteří Microsoft Azure využívají v neprodukčním prostředí pro testy a vyhodnocení.

Další informace