Ceny za Ochrana před útoky DDoS v Azure

Ochrana prostředků Azure před hrozbami odepření služeb

Ochrana před útoky DDoS umožňuje chránit prostředky Azure před hrozbami distribuovaných útoků s cílem odepření služeb (DDoS), a to díky monitorování a automatickému zmírňování síťových útoků, které jsou neustále v provozu. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a vaše celkové náklady se škálují současně s vaším cloudovým nasazením.

Informace o cenách

Ochrana před útoky DDoS je dostupná ve verzi Preview. Během tohoto období se za využití této služby nebudou účtovat žádné poplatky.

Služba Ochrana před útoky DDoS bude mít pevnou měsíční cenu a poplatek za zpracování dat. Tato cena zahrnuje ochranu pro pevně daný počet prostředků a sníženou sazbu za firewall webových aplikací služby Azure Application Gateway. Pevná cena se vztahuje na pevný počet typů chráněných prostředků napříč všemi zákaznickými předplatnými.

Zákazníci budou s aktualizovanými informacemi o cenách kontaktováni 30 dnů před zahájením všeobecné dostupnosti (GA).

Podpora a SLA

  • Během období Preview se pro tuto službu neposkytuje žádná smlouva SLA.
  • Podpora pro tuto službu se bude poskytovat prostřednictvím běžných kanálů nápovědy a podpory na webu Azure Portal.

Nejčastější dotazy

  • Prostředky se počítají na registrační úrovni. Zákazníci si koupí ochranu před útoky DDoS pro jedno předplatné a Microsoft naúčtuje poplatek pro všechna předplatná, která patří k příslušné registraci. Až bude tato služba všeobecně dostupná, podělíme se o další informace související s procesem mapování.
  • Prostředek je veřejná IP adresa připojená k virtuálnímu počítači IaaS, nástroji pro vyrovnávání zatížení, clusteru Application Gateway, platformě Service Fabric nebo síťovému virtuálnímu zařízení (NVA) založenému na platformě IaaS. V budoucnu budou možná přidané další chráněné prostředky.
  • Zpracování dat pro výše uvedené chráněné prostředky představuje šířku pásma pro výchozí přenos dat z libovolného virtuálního počítače ve virtuální síti chráněné před útoky DDoS. Celkový objem šířky pásma pro výchozí přenos dat u těchto virtuálních počítačů se agreguje a použije pro účely fakturace. Počítá se výchozí přenos do internetu. Přenos v rámci virtuální sítě a napříč virtuálními sítěmi nebo přenos do služby ExpressRoute nebo VPN Gateway se nepočítá. Poplatek za zpracování dat odráží výpočetní prostředky a prostředky úložiště nutné k analýze a ukládání vzorů provozu aplikací pro historické analýzy. Poplatky za zpracování dat umožňují, aby se cenový model škáloval současně s vaší aplikací a aby využíval nižší celkové poplatky za vývojová nebo testovací prostředí, která zákazníci chtějí chránit.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Ochrana před útoky DDoS v Azure

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Začínáme s Ochranou před útoky DDoS

Bezplatný účet