Ceny za Azure DDoS Protection

Ochrana prostředků Azure před hrozbami odepření služeb

Služba DDoS Protection umožňuje chránit prostředky Azure před útoky na dostupnost služby (DOS), a to díky službám monitorování a automatického zmírňování síťových útoků, které jsou neustále v provozu. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a vaše celkové náklady se škálují současně s vaším cloudovým nasazením.

Informace o cenách

Služba Azure DDoS Protection bude mít pevnou měsíční sazbu a také poplatek za zpracovaná data. Pevná měsíční sazba zahrnuje ochranu pro více než 100 prostředků. Ochrana dalších prostředků se bude účtovat měsíčně podle prostředků.

Měsíční cena za DDoS Protection (zahrnuje ochranu pro 100 prostředků): $2944/měsíc *

Poplatky za nadlimitní využití (více než 100 prostředků): $30 za prostředek za měsíc *

Zpracovaná data:

Zpracovaná data za měsíc Cena za GB
0 – 100 TB $0.05
100 TB – 500 TB $0.04
500 TB – 1 PB $0.03
Přes 1 PB Kontaktujte nás

* Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně.

Služba DDoS Protection je povolená na všech úrovních virtuální sítě. To znamená, že pokud je služba DDoS Protection ve virtuální síti povolená, všechny typy chráněných prostředků v rámci této virtuální sítě budou chráněné automaticky. Sleva za WAF se vztahuje na instance WAF Application Gateway nasazené v chráněných virtuálních sítích.

Příklady cen

Příklad 1: Plán DDoS Protection Standard v jednom předplatném a několika virtuálních sítích

Předpokládejme, že ve svém tenantovi máte pouze 1 předplatné. V tomto předplatném vytvoříte plán DDoS. Za toto předplatné se bude účtovat $2944/měsíc. Stejný plán DDoS je teď možné propojit s libovolným počtem virtuálních sítí v daném předplatném. Za každou virtuální síť propojenou s plánem DDoS se budou účtovat poplatky za zpracování dat. Předpokládejme, že výše poplatků za zpracování dat DDoS je $50.

Celková částka na měsíční faktuře za DDoS Standard bude $2944/měsíc + $50 = $2994/měsíc.

Příklad 2: Plán DDoS Protection Standard v rámci tenanta (několik předplatných) a několika virtuálních sítích

Předpokládejme, že ve svém tenantovi máte 10 předplatných. V předplatném č. 1 vytvoříte plán DDoS. Za předplatné č. 1 se bude účtovat $2944/měsíc. Stejný plán je teď možné propojit s libovolnou virtuální sítí napříč všemi 10 předplatnými a různými předplatnými. Za každou virtuální síť propojenou s plánem DDoS se budou účtovat poplatky za zpracování dat. Předpokládejme, že výše poplatků za zpracování dat DDoS pro všechny virtuální sítě propojené s plánem DDoS je $500.

Celková částka na měsíční faktuře za DDoS Standard bude $2944/měsíc + $500 = $3444/měsíc.

Příklad 3: Plán DDoS Protection Standard v rámci tenanta (několik předplatných) a několika virtuálních sítích s více než 100 veřejnými IP adresami

Předpokládejme, že ve svém tenantovi máte 10 předplatných. V předplatném č. 1 vytvoříte plán DDoS. Za předplatné č. 1 se bude účtovat $2944/měsíc. Stejný plán je teď možné propojit s libovolnou virtuální sítí napříč všemi 10 předplatnými a různými předplatnými. Za každou virtuální síť propojenou s plánem DDoS se budou účtovat poplatky za zpracování dat. Předpokládejme, že výše poplatků za zpracování dat DDoS pro všechny virtuální sítě propojené s plánem DDoS je $500. Dále předpokládejme, že existuje celkem 110 veřejných IP adres, které chrání DDoS Standard (plán DDoS). Za každou další veřejnou IP adresu nad rámec 100 adres se účtuje poplatek $30 za prostředek za měsíc.

Celková částka na měsíční faktuře za DDoS Standard bude $2944/měsíc + $500 + $295 za prostředek za měsíc (10 veřejných IP adres nad rámec 100 adres) = $3739 za prostředek za měsíc.

Podpora a SLA

  • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně VPN Gateway. Cena podpory začíná na $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • SLA: Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce SLA.

Nejčastější dotazy

  • Prostředky se počítají na registrační úrovni. Měsíční sazba za DDoS Protection a poplatky za nadlimitní využití se budou účtovat na vrub předplatného, které je přidružené k plánu služby DDoS Protection. Poplatky za zpracování dat se budou účtovat na vrub odpovídajících předplatných.
  • Prostředek je veřejná IP adresa připojená k virtuálnímu počítači IaaS, nástroji pro vyrovnávání zatížení (Load Balancer úrovně Classic a Standard), clusteru Application Gateway (včetně WAF), platformě Service Fabric nebo síťovému virtuálnímu zařízení (NVA) založenému na platformě IaaS. V budoucnu budou možná přidané další chráněné prostředky.
  • Zpracování dat pro výše uvedené chráněné prostředky představuje šířku pásma pro výchozí přenos dat z libovolného virtuálního počítače ve virtuální síti (VNET) chráněné před útoky DDoS. Celkový objem šířky pásma pro výchozí přenos dat u těchto virtuálních počítačů se agreguje a použije pro účely fakturace. Počítá se výchozí přenos do internetu. Přenos v rámci virtuálních sítí a napříč virtuálními sítěmi nebo přenos do služby ExpressRoute nebo VPN Gateway se nepočítá. Poplatek za zpracování dat odráží výpočetní prostředky a prostředky úložiště nutné k analýze a ukládání vzorů provozu aplikací pro historické analýzy. Poplatky za zpracování dat umožňují, aby se cenový model škáloval současně s vaší aplikací nebo aby využíval nižší celkové poplatky za vývojová nebo testovací prostředí, která zákazníci chtějí chránit. Poplatky za zpracování dat se účtují současně s poplatky za šířku pásma pro výchozí přenos dat sítě virtuálních počítačů. Poplatky za výchozí přenos se počítají navíc.
  • Pokud je služba DDoS Protection aktivní celý měsíc, bude se vám účtovat měsíční poplatek bez ohledu na využití. Pokud je ale služba aktivní jenom část měsíce, přijde vám vyúčtování poměrné části využitých hodin a nadlimitního využití přenosu dat.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure DDoS Protection

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Začínáme se službou DDoS Protection