Ceny za Azure IoT Hub

Připojení, sledování a řízení milionů prostředků IoT

Připojte, monitorujte a řiďte miliony prostředků IoT, které běží na širokém spektru operačních systémů a protokolů, a rychle zprovozněte svůj projekt Internetu věcí prostřednictvím Centra IoT. Vylepšete zabezpečení svých řešení IoT tím, že ke komunikaci se zařízeními s příslušnými přihlašovacími údaji využijete ověřování podle zařízení. S těmito prostředky budete moct bezpečně navázat spolehlivou obousměrnou komunikaci, i když se připojují třeba jenom přerušovaně, a využívat ji k analýze příchozí telemetrických dat, synchronizaci pracovních postupů správy zařízení a posílání příkazů a oznámení podle potřeby.

Ceny

Úroveň Basic

Typ edice Cena za jednotku služby IoT Hub (za měsíc) Celkový počet zpráv/den na jednotku služby IoT Hub Dimenze měření zpráv
B1 $- 400 000 4 kB
B2 $- 6 000 000 4 kB
B3 $- 300 000 000 4 kB

Úroveň Standard

Typ edice Cena za jednotku služby IoT Hub (za měsíc) Celkový počet zpráv/den na jednotku služby IoT Hub Dimenze měření zpráv
Free Zdarma 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Další informace o možnostech podporovaných na úrovních Basic a Standard najdete v návodu k výběru správné úrovně služby IoT Hub.

Funkce Úroveň Basic Úroveň Standard/Free
Telemetrie zařízení-cloud Dostupné Dostupné
Identita na jedno zařízení Dostupné Dostupné
Směrování zpráv, integrace Event Gridu Dostupné Dostupné
Protokoly HTTP, AMQP, MQTT Dostupné Dostupné
Podpora DPS Dostupné Dostupné
Monitorování a diagnostika Dostupné Dostupné
Datové proudy zařízeníPREVIEW Není k dispozici Dostupné
Zasílání zpráv z cloudu na zařízení Není k dispozici Dostupné
Správa zařízení, dvojče zařízení, dvojče modulu Není k dispozici Dostupné
IoT Edge Není k dispozici Dostupné

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning umožňuje plně automatizované zřizování do správné služby IoT Hub, které nevyžaduje zásah člověka. Zákazníci tak mohou bezpečným a škálovatelným způsobem zřizovat miliony zařízení. Zajišťuje podporu životního cyklu zařízení a poskytuje důležité funkce, které společně se správou zařízení IoT Hubu pomáhají zákazníkům řešit všechny fáze životního cyklu zařízení IoT.

Úroveň Cena
S1

Cena při všeobecné dostupnosti: $- za 1 000 operací

Výše uvedené ceny odpovídají sazbám pro obecnou dostupnost a platí od 1. února 2018. Použití před 31. lednem 2018 se bude fakturovat podle sazby za verzi Preview.

Azure Security Center pro IoT

Podrobnosti o cenách najdete na stránce s cenami Azure Security Center u typu prostředku Zařízení IoT.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Zaručená 99,9% možnost připojení Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Edice Free služby Centrum IoT se poskytuje jenom jako podpora pro testování konceptů projektů. Umožňuje vám přenést až 8 000 zpráv denně a zaregistrovat až 500 identit zařízení. Omezení počtu identit zařízení platí jenom pro edici Free.

 • Jednotka služby IoT Hub představuje jedno centrum IoT Hub. Počet jednotek závisí na počtu zpráv požadovaných pro vaše řešení IoT. Například jednotka služby IoT Hub S1 nebo B1 může zpracovat 400 000 zpráv denně.

 • Každá vrstva zahrnuje denní limit zpráv, po jehož překročení dojde k omezení šířky pásma. Další podrobnosti najdete v dokumentaci k omezení šířky pásma. Pokud potřebujete změnu, můžete upravit jednotky ve službě IoT Hub. Můžete taky změnit typ jednotky na dané úrovni (např. z S1 na S2) nebo upgradovat na vyšší úroveň (např. z B1 na S2). Pokud očekáváte, že využijete víc než 200 skladových položek služby IoT Hub S1 a S2 a skladových položek služby IoT Hub B1 a B2 nebo víc než 10 jednotek služby IoT Hub B3 nebo S3, obraťte se na podporu Microsoftu.

 • Maximální velikost zpráv poslaných ze zařízení na cloud je 256 kB. Tyto zprávy se u placených úrovní měří v blocích po 4 kB, takže pokud zařízení pošle pomocí placených úrovní třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 4 zprávy. Zprávy odesílané zařízeními, která jsou připojená pomocí bezplatné edice, se měří v blocích po 0,5 kB. Když zařízení pošle pomocí bezplatné vrstvy služby IoT Hub třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 32 zpráv.

  Maximální velikost zpráv odesílaných z cloudu do zařízení je 64 kB a u placených úrovní se měří v blocích po 4 kB, takže třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná prostřednictvím placených úrovní se bude účtovat jako dvě zprávy. Zprávy odesílané pomocí bezplatné edice se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí bezplatné úrovně služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Tato funkce se dá během období Preview využívat zdarma.

  Konečnou cenu za datové proudy zařízení oznámíme, až bude tato funkce ve fázi obecné dostupnosti.

  Obecně se dá říct, že každá jednotka skladových položek S1, S2 a S3 bude poskytovat dostatečnou streamovací kapacitu pro zajištění vzdáleného přístupu ke 100, 1,000 a 10,000 zařízením, a to 1 hodinu za měsíc pro každé zařízení. Tato dostupná streamovací kapacita se dá využít pro další scénáře aplikací, včetně přenosu souborů, vzdáleného ladění a také vašich vlastních aplikačních protokolů.

 • Do denního přídělu zpráv se započítávají jenom zprávy, které iniciují nové odesílání a poskytují oznámení o jeho dokončení. Zákazníci musí poskytnout vlastní účet úložiště a platit za úložiště. Za odesílání souborů se neúčtuje samostatný poplatek. Například v typickém scénáři odesílání souborů se používají jenom dvě zprávy – zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo zahájeno, a zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo dokončeno. Zákazníci se mohou rozhodnout, že se v rámci upozornění na neúspěšné odeslání v popisu stavu odešlou další informace. Další podrobné informace o funkci odesílání souborů najdete v dokumentaci ke službě IoT Hub.

 • Funkce odesílání souborů služby IoT Hub dodržuje omezení odesílání, která využívá služba Azure Storage.

 • Dvojčata zařízení obsahují informace o stavu zařízení (metadata, konfigurace a podmínky) a ukládají se jako dokumenty JSON. Dvojčata je možné upravovat prostřednictvím aplikací v cloudu a zařízení. Podporují bohatý dotazovací jazyk. Dvojčata zařízení jsou základním primitivem správy zařízení služby IoT Hub a je možné k nim přistupovat prostřednictvím několika operací, jako jsou čtení, zápis a dotazy. Kromě toho se mezi různými komponentami správy zařízení, v zásadě bez izolace mezi jednotlivými komponentami, sdílí dvojče zařízení. Díky zavedení identity modulu a dvojčete modulu může vývojář IoT pracovat samostatně, aniž by měli k obsahu jeho dvojčete přístup ostatní. Každá komponenta zařízení může pracovat izolovaně.

 • Dotazy, zápisy a čtení dvojčat jsou dostupné jenom na úrovni Standard a měří se v 0,5kB blocích s ohledem na velikost vráceného dvojčete, velikost aktualizace a velikost výsledku dotazu. Například čtení 4kB dvojčete se účtuje jako osm zpráv, aktualizace dvojčete s datovou částí 1 kB se účtuje jako dvě zprávy a dotazování dvojčat s 10kB výsledkem se účtuje jako 20 zpráv. Všechny ostatní zprávy se účtují po 4kB blocích u placených úrovní (S1, S2, S3) a 0,5kB blocích u úrovně Free.

 • Přímé metody jsou dostupné jenom na úrovni Standard a jsou to komunikace typu žádost-odpověď, které iniciuje cloud. Cloud obdrží od zařízení okamžitou odpověď. Žádost i odpověď musí mít maximálně 8 kB. Pro placené úrovně (tedy S1, S2 a S3) se měří v blocích po 4 kB. To znamená, že se žádost o velikosti 8 kB odeslaná pomocí úrovně S1, S2 nebo S3 bude účtovat jako dvě zprávy. Žádosti odesílané pomocí bezplatné úrovně se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí bezplatné úrovně služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Úlohy umožňují zahájit nebo naplánovat spuštění zápisů dvojčat nebo přímých metod na velkých sadách zařízení. Operace úloh se neúčtují, ale výsledné zápisy dvojčat a volání metod se účtují způsobem vysvětleným výše.

 • Spotřeba jednotek služby IoT Hub se měří denně. Fakturace se pak generuje každý měsíc. Zákazníkům se účtuje počet jednotek služby IoT Hub, které spotřebovali v daném měsíci.

 • Počet zakoupených jednotek služby IoT Hub můžete kdykoli zvýšit. Pokud se do služby zaregistrujete uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu zbývajících dní v měsíci. (Pro účely služby IoT Hub se měsíc definuje jako 31 dnů.) Pokud počet jednotek služby IoT Hub zvýšíte uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu jednotek dostupných v jednotlivých dnech v průběhu daného měsíce.

 • Ano, počet jednotek můžete kdykoli snížit na stránce Nastavení. Změny budou platné od následujícího dne a odrazí se na vašem účtu na konci měsíce.

 • Ne, z edice Free se nedá přejít na žádnou placenou edici. Bezplatná edice slouží jenom k testování koncepčních řešení.

 • Předplatné služby Centrum IoT se dá zrušit na portálu pro správu Azure.

 • Funkce správy zařízení jsou zahrnuté jako součást služby IoT Hub. Zprávy správy zařízení se měří jako jakékoli jiné telemetrické zprávy ve službě Centrum IoT.

 • Služba IoT Hub Device Provisioning se fakturuje na základě počtu operací. Operace zahrnují registraci a opakovanou registraci zařízení, změny na straně služby, jako je přidání položek seznamu registrací, jejich aktualizace, a operace dotazů a načtení dat. Po každých šesti měsících neaktivity konkrétní položky registrace dojde k operaci „zachování“.

 • Ano, samotný přechod z jedné placené edice na jinou musíte provést přímo vy. Identita zařízení a všechny zprávy se přenesou na novou edici. Pokud zákazník chce přejít z vyšší úrovně na nižší, třeba z S2 na S1, a spotřeboval v příslušném dni víc zpráv, než edice S1 za den umožňuje, účtuje se mu za tento den sazba S2 a sazba S1 se začne účtovat až následující den.

 • Ano, samotný přechod z jedné placené edice na jinou musíte provést přímo vy. Identita zařízení a všechny zprávy se přenesou na novou edici. Pokud chce zákazník přejít z vyšší úrovně na nižší, třeba z B2 na B1, a spotřeboval v příslušném dni víc zpráv, než úroveň B1 za den umožňuje, účtuje se mu za tento den sazba B2 a sazba B1 se začne účtovat až následující den.

 • Ano, na webu Azure Portal můžete upgradovat z úrovně Basic na úroveň Standard, ale downgrade z úrovně Standard na úroveň Basic možný není. Pokud chcete přejít z úrovně Standard na úroveň Basic, bude potřeba vytvořit novou službu IoT Hub úrovně Basic a přeregistrovat na ni vaše zařízení.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure IoT Hub

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma