Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure IoT Hub

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Připojte, monitorujte a řiďte miliony prostředků IoT, které běží na širokém spektru operačních systémů a protokolů, a rychle zprovozněte svůj projekt Internetu věcí prostřednictvím Centra IoT. Vylepšete zabezpečení svých řešení IoT tím, že ke komunikaci se zařízeními s příslušnými přihlašovacími údaji využijete ověřování podle zařízení. S těmito prostředky budete moct bezpečně navázat spolehlivou obousměrnou komunikaci, i když se připojují třeba jenom přerušovaně, a využívat ji k analýze příchozí telemetrických dat, synchronizaci pracovních postupů správy zařízení a posílání příkazů a oznámení podle potřeby.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Úroveň Basic

Typ edice Cena za jednotku služby IoT Hub (za měsíc) Celkový počet zpráv/den na jednotku služby IoT Hub Dimenze měření zpráv
B1 $- 400 000 4 kB
B2 $- 6 000 000 4 kB
B3 $- 300 000 000 4 kB

Úroveň Standard

Typ edice Cena za jednotku služby IoT Hub (za měsíc) Celkový počet zpráv/den na jednotku služby IoT Hub Dimenze měření zpráv
Zdarma Zdarma 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Další informace o možnostech podporovaných na úrovních Basic a Standard najdete v návodu k výběru správné úrovně služby IoT Hub.

Pokyny k cenám naleznete na stránce Pokyny k cenám centra IoT.

Funkce Úroveň Basic Úroveň Standard/Free
Telemetrie zařízení-cloud Dostupné Dostupné
Identita na jedno zařízení Dostupné Dostupné
Směrování zpráv, integrace Event Gridu Dostupné Dostupné
Protokoly HTTP, AMQP, MQTT Dostupné Dostupné
Podpora DPS Dostupné Dostupné
Monitorování a diagnostika Dostupné Dostupné
Datové proudy zařízeníPREVIEW Není k dispozici Dostupné
Zasílání zpráv z cloudu na zařízení Není k dispozici Dostupné
Správa zařízení, dvojče zařízení, dvojče modulu Není k dispozici Dostupné
IoT Edge Není k dispozici Dostupné

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning umožňuje plně automatizované zřizování do správné služby IoT Hub, které nevyžaduje zásah člověka. Zákazníci tak mohou bezpečným a škálovatelným způsobem zřizovat miliony zařízení. Zajišťuje podporu životního cyklu zařízení a poskytuje důležité funkce, které společně se správou zařízení IoT Hubu pomáhají zákazníkům řešit všechny fáze životního cyklu zařízení IoT.

Úroveň Cena
S1 Cena při všeobecné dostupnosti: $- za 1 000 operací

Device Update for IoT Hub

Device Update for IoT Hub je služba, která umožňuje na vaše zařízení IoT nasazovat aktualizace over-the-air (OTA), které pomáhají udržovat daná zařízení IoT v aktualizovaném a zabezpečeném stavu.

Cena za tenanta Cena za zařízení
Úroveň Standard $- za měsíc $- za měsíc

Nabízíme možnost otestovat službu Device Update. Zákazníci si můžou zdarma aktivovat až 10 zařízení, aby si mohli vyzkoušet všechny výhody služby. Úplný seznam omezení testovací skladové položky najdete tady.

Instance tenanta Tenant nebo aktualizace zařízení Device Update je logický kontejner, který obsahuje aktualizace a nasazení přidružená ke konkrétnímu centru IoT Hub. Instance aktualizace zařízení Device Update mapuje 1:1 s centrem IoT Hub. V rámci daného předplatného Azure můžete mít 1 nebo více instancí aktualizace zařízení Device Update.

Azure Security Center pro IoT

Podrobnosti o cenách najdete na stránce s cenami Azure Security Center u typu prostředku Zařízení IoT.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure IoT Hub

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure IoT Hub

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure IoT Hub.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure IoT Hub

 • Edice Free služby Centrum IoT se poskytuje jenom jako podpora pro testování konceptů projektů. Umožňuje vám přenést až 8 000 zpráv denně a zaregistrovat až 500 identit zařízení. Omezení počtu identit zařízení platí jenom pro edici Free.

 • Jednotka služby IoT Hub představuje jedno centrum IoT Hub. Počet jednotek závisí na počtu zpráv požadovaných pro vaše řešení IoT. Například jednotka služby IoT Hub S1 nebo B1 může zpracovat 400 000 zpráv denně.

 • Další informace najdete pokynech.
 • Každá vrstva zahrnuje denní limit zpráv, po jehož překročení dojde k omezení šířky pásma. Další podrobnosti najdete v dokumentaci k omezení šířky pásma. Pokud potřebujete změnu, můžete upravit jednotky ve službě IoT Hub. Můžete taky změnit typ jednotky na dané úrovni (např. z S1 na S2) nebo upgradovat na vyšší úroveň (např. z B1 na S2). Pokud očekáváte, že využijete víc než 200 skladových položek služby IoT Hub S1 a S2 a skladových položek služby IoT Hub B1 a B2 nebo víc než 10 jednotek služby IoT Hub B3 nebo S3, obraťte se na podporu Microsoftu.

 • Maximální velikost zpráv poslaných ze zařízení na cloud je 256 kB. Tyto zprávy se u placených úrovní měří v blocích po 4 kB, takže pokud zařízení pošle pomocí placených úrovní třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 4 zprávy. Zprávy odesílané zařízeními, která jsou připojená pomocí bezplatné edice, se měří v blocích po 0,5 kB. Když zařízení pošle pomocí bezplatné vrstvy služby IoT Hub třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 32 zpráv.

  Maximální velikost zpráv odesílaných z cloudu do zařízení je 64 kB a u placených úrovní se měří v blocích po 4 kB, takže třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná prostřednictvím placených úrovní se bude účtovat jako dvě zprávy. Zprávy odesílané pomocí bezplatné edice se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí bezplatné úrovně služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Do denního přídělu zpráv se započítávají jenom zprávy, které iniciují nové odesílání a poskytují oznámení o jeho dokončení. Zákazníci musí poskytnout vlastní účet úložiště a platit za úložiště. Za odesílání souborů se neúčtuje samostatný poplatek. Například v typickém scénáři odesílání souborů se používají jenom dvě zprávy – zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo zahájeno, a zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo dokončeno. Zákazníci se mohou rozhodnout, že se v rámci upozornění na neúspěšné odeslání v popisu stavu odešlou další informace. Další podrobné informace o funkci odesílání souborů najdete v dokumentaci ke službě IoT Hub.

 • Funkce odesílání souborů služby IoT Hub dodržuje omezení odesílání, která využívá služba Azure Storage.

 • Dvojčata zařízení obsahují informace o stavu zařízení (metadata, konfigurace a podmínky) a ukládají se jako dokumenty JSON. Dvojčata je možné upravovat prostřednictvím aplikací v cloudu a zařízení. Podporují bohatý dotazovací jazyk. Dvojčata zařízení jsou základním primitivem správy zařízení služby IoT Hub a je možné k nim přistupovat prostřednictvím několika operací, jako jsou čtení, zápis a dotazy. Kromě toho se mezi různými komponentami správy zařízení, v zásadě bez izolace mezi jednotlivými komponentami, sdílí dvojče zařízení. Díky zavedení identity modulu a dvojčete modulu může vývojář IoT pracovat samostatně, aniž by měli k obsahu jeho dvojčete přístup ostatní. Každá komponenta zařízení může pracovat izolovaně.

 • Dotazy, zápisy a čtení dvojčat jsou dostupné jenom na úrovni Standard a měří se v 4kB blocích bez ohledu na velikost vráceného dvojčete, velikost aktualizace a velikost výsledku dotazu. Například čtení 8kB dvojčete se účtuje jako dvě zprávy, aktualizace dvojčete s datovou částí 12 kB se účtuje jako tři zprávy a dotazování dvojčat s 16kB výsledkem se účtuje jako 4 zprávy. Dotazy, zápisy a čtení dvojčat na úrovni Free se měří po 0,5 kB.

 • Přímé metody jsou dostupné jenom na úrovni Standard a jsou to komunikace typu žádost-odpověď, které iniciuje cloud. Cloud obdrží od zařízení okamžitou odpověď. Žádost i odpověď musí mít maximálně 8 kB. Pro placené úrovně (tedy S1, S2 a S3) se měří v blocích po 4 kB. To znamená, že se žádost o velikosti 8 kB odeslaná pomocí úrovně S1, S2 nebo S3 bude účtovat jako dvě zprávy. Žádosti odesílané pomocí bezplatné úrovně se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí bezplatné úrovně služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Úlohy umožňují zahájit nebo naplánovat spuštění zápisů dvojčat nebo přímých metod na velkých sadách zařízení. Operace úloh se neúčtují, ale výsledné zápisy dvojčat a volání metod se účtují způsobem vysvětleným výše.

 • Spotřeba jednotek služby IoT Hub se měří denně. Fakturace se pak generuje každý měsíc. Zákazníkům se účtuje počet jednotek služby IoT Hub, které spotřebovali v daném měsíci.

 • Počet zakoupených jednotek služby IoT Hub můžete kdykoli zvýšit. Pokud se do služby zaregistrujete uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu zbývajících dní v měsíci. (Pro účely služby IoT Hub se měsíc definuje jako 31 dnů.) Pokud počet jednotek služby IoT Hub zvýšíte uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu jednotek dostupných v jednotlivých dnech v průběhu daného měsíce.

 • Ano, počet jednotek můžete kdykoli snížit na stránce Nastavení. Změny budou platné od následujícího dne a odrazí se na vašem účtu na konci měsíce.

 • Ne, z edice Free se nedá přejít na žádnou placenou edici. Bezplatná edice slouží jenom k testování koncepčních řešení.

 • Předplatné služby Centrum IoT se dá zrušit na portálu pro správu Azure.

 • Funkce správy zařízení jsou zahrnuté jako součást služby IoT Hub. Zprávy správy zařízení se měří jako jakékoli jiné telemetrické zprávy ve službě Centrum IoT.

 • Služba IoT Hub Device Provisioning se fakturuje na základě počtu operací. Operace zahrnují registraci a opakovanou registraci zařízení, změny na straně služby, jako je přidání položek seznamu registrací, jejich aktualizace, a operace dotazů a načtení dat. Po každých šesti měsících neaktivity konkrétní položky registrace dojde k operaci „zachování“.

 • Ano, samotný přechod z jedné placené edice na jinou musíte provést přímo vy. Identita zařízení a všechny zprávy se přenesou na novou edici. Pokud zákazník chce přejít z vyšší úrovně na nižší, třeba z S2 na S1, a spotřeboval v příslušném dni víc zpráv, než edice S1 za den umožňuje, účtuje se mu za tento den sazba S2 a sazba S1 se začne účtovat až následující den.

 • Ano, samotný přechod z jedné placené edice na jinou musíte provést přímo vy. Identita zařízení a všechny zprávy se přenesou na novou edici. Pokud chce zákazník přejít z vyšší úrovně na nižší, třeba z B2 na B1, a spotřeboval v příslušném dni víc zpráv, než úroveň B1 za den umožňuje, účtuje se mu za tento den sazba B2 a sazba B1 se začne účtovat až následující den.

 • Ano, na webu Azure Portal můžete upgradovat z úrovně Basic na úroveň Standard, ale downgrade z úrovně Standard na úroveň Basic možný není. Pokud chcete přejít z úrovně Standard na úroveň Basic, bude potřeba vytvořit novou službu IoT Hub úrovně Basic a přeregistrovat na ni vaše zařízení.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V