Ceny za Centrum IoT

Připojení, sledování a řízení milionů prostředků IoT

Připojte, monitorujte a řiďte miliony prostředků IoT, které běží na širokém spektru operačních systémů a protokolů, a rychle zprovozněte svůj projekt Internetu věcí prostřednictvím Centra IoT. Vylepšete zabezpečení svých řešení IoT tím, že ke komunikaci se zařízeními s příslušnými přihlašovacími údaji využijete ověřování podle zařízení. S těmito prostředky budete moct bezpečně navázat spolehlivou obousměrnou komunikaci, i když se připojují třeba jenom přerušovaně, a využívat ji k analýze příchozí telemetrických dat, synchronizaci pracovních postupů správy zařízení a posílání příkazů a oznámení podle potřeby.

Ceny

IoT Hub se teď nabízí ve čtyřech edicích: Free, S1, S2 a S3. Služba IoT Hub je obecně dostupná.

Free: Vyzkoušejte službu IoT Hub zdarma. Po registraci umožňuje přenášet až 8 000 zpráv denně. Edice Free je vhodná k tomu, abyste se seznámili s funkcemi služby IoT Hub a otestovali je.

S1: Edice S1 služby IoT Hub je navržená pro řešení IoT, která generují poměrně malý objem dat. Každá jednotka edice S1 umožňuje přenášet v rámci všech připojených zařízení až 400 000 zpráv denně.

S2: Edice S2 služby IoT Hub je navržená pro řešení IoT, která generují velké objemy dat. Každá jednotka edice S2 umožňuje přenášet v rámci všech připojených zařízení až 6 milionů zpráv denně.

S3: Edice S3 služby IoT Hub je navržená pro řešení IoT, která generují velké objemy dat. Každá jednotka edice S3 umožňuje přenášet v rámci všech připojených zařízení až 300 milionů zpráv denně.

Typ edice Cena za jednotku (za měsíc) Celkový počet zpráv/den na jednotku Dimenze měření zpráv
Free Free 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning

Služba Azure IoT Hub Device Provisioning umožňuje plně automatizované zřizování do správné služby IoT Hub, které nevyžaduje zásah člověka. Zákazníci tak mohou bezpečným a škálovatelným způsobem zřizovat miliony zařízení. Zajišťuje podporu životního cyklu zařízení a poskytuje důležité funkce, které společně se správou zařízení IoT Hubu pomáhají zákazníkům řešit všechny fáze životního cyklu zařízení IoT.

Úroveň Cena
S1

Cena při všeobecné dostupnosti: $- za 1 000 operací

Výše uvedené ceny odpovídají sazbám pro obecnou dostupnost a platí od 1. února 2018. Použití před 31. lednem 2018 se bude fakturovat podle sazby za verzi Preview.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Zaručená 99,9% možnost připojení Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

 • Edice Free služby Centrum IoT se poskytuje jenom jako podpora pro testování konceptů projektů. Umožňuje vám přenést až 8 000 zpráv denně a zaregistrovat až 500 identit zařízení. Omezení počtu identit zařízení platí jenom pro edici Free.

 • Každá jednotka edice S1 umožňuje přenášet na všechna zařízení až 400 000 zpráv denně. Pokud celkový počet zpráv napříč všemi zařízeními překročí 400 000 denně, budete muset dokoupit další jednotky.

 • Edice S2 služby IoT Hub má sloužit k řešení scénářů, kdy zákazníci mají velký počet zařízení, která generují velké množství dat, a potřebují proto přenášet zprávy častěji. Každá jednotka edice S2 umožňuje přenášet až 6 milionů zpráv denně. Pokud celkový počet zpráv napříč všemi zařízeními překročí 6 milionů denně, budete muset dokoupit další jednotky.

 • Edice S3 služby IoT Hub má sloužit k řešení podnikových scénářů, kdy zákazníci mají velký počet zařízení, která generují velké množství dat, a potřebují proto přenášet zprávy častěji. Každá jednotka edice S3 umožňuje přenášet až 300 milionů zpráv denně. Pokud celkový počet zpráv napříč všemi zařízeními překročí 300 milionů denně, budete muset dokoupit další jednotky.

 • Další jednotky Centra IoT můžete zřídit přes portál Azure. Pokud je následkem této změny denní limit zpráv menší než počet zpráv, které jste už odeslali, aplikace se omezí, ale neztratíte žádné ze zpráv, které jste odeslali dřív. Pokud očekáváte, že využijete víc než 200 jednotek služby IoT Hub S1 a S2 nebo víc než 10 jednotek služby IoT Hub S3, kontaktujte prosím podporu Microsoftu.

 • Maximální velikost zpráv poslaných ze zařízení na cloud je 256 kB. Tyto zprávy se u placených edic (to znamená S1, S2 a S3) měří v blocích po 4 kB, takže pokud zařízení pošle pomocí edice S1, S2 nebo S3 třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 4 zprávy. Zprávy odesílané zařízeními, která jsou připojená pomocí bezplatné edice, se měří v blocích po 0,5 kB. Když zařízení pošle pomocí edice Free služby IoT Hub třeba zprávu o velikosti 16 kB, bude se účtovat jako 32 zpráv.

  Maximální velikost zpráv odesílaných z cloudu do zařízení je 64 kB a u placených jednotek (to znamená S1, S2 a S3) se měří v blocích po 4 kB, takže třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná prostřednictvím edice S1, S2 nebo S3 se bude účtovat jako dvě zprávy. Zprávy odesílané pomocí bezplatné edice se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí edice Free služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Do denního přídělu zpráv se započítávají jenom zprávy, které iniciují nové odesílání a poskytují oznámení o jeho dokončení. Zákazníci musí poskytnout vlastní účet úložiště a platit za úložiště. Za odesílání souborů se neúčtuje samostatný poplatek. Například v typickém scénáři odesílání souborů se používají jenom dvě zprávy – zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo zahájeno, a zpráva, která indikuje, že odesílání souborů bylo dokončeno. Zákazníci se mohou rozhodnout, že se v rámci upozornění na neúspěšné odeslání v popisu stavu odešlou další informace. Další podrobné informace o funkci odesílání souborů najdete v dokumentaci ke službě IoT Hub.

 • Funkce odesílání souborů služby IoT Hub dodržuje omezení odesílání, která využívá služba Azure Storage.

 • Dvojčata zařízení obsahují informace o stavu zařízení (metadata, konfigurace a podmínky) a ukládají se jako dokumenty JSON. Dvojčata je možné upravovat prostřednictvím aplikací v cloudu a zařízení. Podporují bohatý dotazovací jazyk. Dvojčata zařízení jsou základním primitivem správy zařízení služby IoT Hub a je možné k nim přistupovat prostřednictvím několika operací, jako jsou čtení, zápis a dotazy.

 • Dotazy, zápisy a čtení dvojčat se měří v 0,5kB blocích s ohledem na velikost vráceného dvojčete, velikost aktualizace a velikost výsledku dotazu. Například čtení 4kB dvojčete se účtuje jako osm zpráv, aktualizace dvojčete s datovou částí 1 kB se účtuje jako dvě zprávy a dotazování dvojčat s 10kB výsledkem se účtuje jako 20 zpráv. Všechny ostatní zprávy se účtují po 4kB blocích u placených úrovní (S1, S2, S3) a 0,5kB blocích u úrovně Free.

 • Přímé metody jsou komunikace typu žádost-odpověď, které iniciuje cloud. Cloud obdrží od zařízení okamžitou odpověď. Žádost i odpověď musí mít maximálně 8 kB. Pro skladové jednotky (tedy S1, S2 a S3) se měří v blocích po 4 kB. To znamená, že se žádost o velikosti 8 kB odeslaná pomocí edice S1, S2 nebo S3 bude účtovat jako dvě zprávy. Žádosti odesílané pomocí bezplatné edice se měří v blocích po 0,5 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná pomocí edice Free služby IoT Hub se bude účtovat jako 16 zpráv.

 • Úlohy umožňují zahájit nebo naplánovat spuštění zápisů dvojčat nebo přímých metod na velkých sadách zařízení. Operace úloh se neúčtují, ale výsledné zápisy dvojčat a volání metod se účtují způsobem vysvětleným výše.

 • Spotřeba jednotek služby IoT Hub se měří denně. Fakturace se pak generuje každý měsíc. Zákazníkům se účtuje počet jednotek služby IoT Hub, které spotřebovali v daném měsíci.

 • Počet zakoupených jednotek služby IoT Hub můžete kdykoli zvýšit. Pokud se do služby zaregistrujete uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu zbývajících dní v měsíci. (Pro účely služby IoT Hub se měsíc definuje jako 31 dnů.) Pokud počet jednotek služby IoT Hub zvýšíte uprostřed měsíce, bude váš měsíční účet odpovídat počtu jednotek dostupných v jednotlivých dnech v průběhu daného měsíce.

 • Ano, počet jednotek můžete kdykoli snížit na stránce Nastavení. Změny budou platné od následujícího dne a odrazí se na vašem účtu na konci měsíce.

 • Ne, z edice Free se nedá přejít na žádnou placenou edici. Bezplatná edice slouží jenom k testování koncepčních řešení.

 • Ano, samotný přechod z jedné placené edice na jinou musíte provést přímo vy. Identita zařízení a všechny zprávy se přenesou na novou edici. Přechod z placené edice na edici Free není možný. Pokud zákazník chce přejít z vyšší úrovně na nižší, třeba z S2 na S1, a spotřeboval v příslušném dni víc zpráv, než edice S1 za den umožňuje, účtuje se mu za tento den sazba S2 a sazba S1 se začne účtovat až následující den.

 • Předplatné služby Centrum IoT se dá zrušit na portálu pro správu Azure.

 • Funkce správy zařízení jsou zahrnuté jako součást služby IoT Hub. Zprávy správy zařízení se měří jako jakékoli jiné telemetrické zprávy ve službě Centrum IoT.

 • Služba IoT Hub Device Provisioning se fakturuje na základě počtu operací. Operace zahrnují registraci a opakovanou registraci zařízení a také změny na straně služby, jako je přidání položek seznamu registrací a jejich aktualizace. Po každých šesti měsících neaktivity konkrétní položky registrace dojde k operaci „zachování“.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Centrum IoT

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet