Přeskočit navigaci

®Azure Cache for Redis2

Distribuované škálovatelné řešení v paměti, které poskytuje mimořádně rychlý přístup k datům

Vaše aplikace. A dělejte je rychleji.

Se zvyšováním provozu a požadavků na aplikaci můžete snadno a s přijatelnými náklady škálovat výkon. Přidejte vrstvu pro rychlé ukládání do mezipaměti, která bude zpracovávat požadavky tisíce souběžných uživatelů s téměř nulovou dobou zpracování – a to vše s výhodami plně spravované služby.

Vynikající propustnost a výkon umožňující zpracování milionů požadavků za sekundu s latencí ve zlomcích milisekund

Plně spravovaná služba s automatickými opravami, aktualizacemi, škálováním a zřizováním, abyste se mohli soustředit na vývoj

Integrace modulů RedisBloom, RediSearch, RedisJSON a RedisTimeSeries, podpora analýzy dat, vyhledávání a streamování

Výkonné funkce, včetně clusteringu, aktivní geografická replikace, Redisu v prostředí Flash a dostupnosti až 99,999 %

Co můžete s využitím Azure Cache for Redis sestavit

Zlepšení propustnosti a latence aplikací

Pomocí Azure Cache for Redis můžete zrychlit datovou vrstvu pomocí ukládání do mezipaměti. Přidáním Azure Cache for Redis můžete zvýšit datovou propustnost o více než 800 procent a zároveň zvýšit výkonnost latence o více než 1 000 procent1 za výhodnou cenu. Je to skvělý způsob, jak efektivně škálovat aplikace a zlepšit uživatelskou zkušenost bez nákladů na rearchitekturu základní databáze.

Přečíst příspěvek na blogu

Urychlení aplikací díky použití distribuované mezipaměti

Doplňte databázové služby, jako jsou Azure SQL Database a Azure Cosmos DB, tím, že umožníte datové vrstvě škálovat propustnost s nižšími náklady než prostřednictvím rozšířených databázových instancí. Ukládejte a sdílejte výsledky databázových dotazů, stavy relací a statický obsah pomocí společného vzoru cache-aside a zajistěte, aby vaše aplikace byla rychlejší a škálovatelnější.

Efektivní ukládání dat relace

Rychlé ukládání, načítání a aktualizace webových dat relace, jako jsou uživatelské soubory cookie a výstupní stránky. Zlepšete výkon vaše aplikace tím, že zvýšíte její odezvu a umožníte jí zvládat rostoucí zátěž s menším počtem webových výpočetních prostředků. Využijte výhod trvalosti dat a automatického duplikování dat pro maximální spolehlivost uživatelských dat. Škálujte až do terabajtové velikosti pomocí clusteringu, abyste vyhověli potřebám i těch největších podniků, a synchronizujte data relací globálně pomocí aktivní geodistribuce.

Komunikace mezi službami jako zprostředkovatel zpráv

Použijte Azure Cache for Redis jako řešení pro implementaci architektur publish/subscribe nebo front. Směrujte zprávy v reálném čase a škálujte webové komunikační rámce, jako je SignalR. Používejte standardní šifrování TLS pro data při přenosu a nakonfigurujte správnou izolaci sítě pomocí Azure Private Link.

Upgrade výkonu aplikace s použitím Redis Enterprise v Azure

Získejte revoluční podporu pro oblíbené funkce Redis Enterprise prostřednictvím vrstev Enterprise a Enterprise Flash v Azure Cache for Redis, jejichž vývoj probíhá ve spolupráci s Redis Inc. Využijte výhod aktivní geografické replikace a vytvořte globálně distribuované mezipaměti s dostupností až 99,999 %. Přidávejte nové datové struktury, které rozšiřují možnosti analýzy a strojového učení s využitím obsažených modulů RediSearch, RedisBloom a RedisTimeSeries. Zajistěte si také velký objem mezipaměti za nízké ceny, a to díky použití vrstvy Enterprise Flash pro spouštění Redis v rychlém úložišti typu flash.

Další informace

Využívejte Redis jako plně spravovanou službu

Dosahujte rychlejšího nasazování s použitím plně spravované služby v Azure. Služba Azure Cache for Redis je podporovaná opensourcovou platformou Redis a nativně podporuje datové struktury Redis, jako jsou hodnoty hash, seznamy a seřazené sady. Pokud vaše aplikace využívají Redis, budou fungovat i s Azure Cache for Redis. Optimalizujte migraci importováním a exportováním souborů databází Azure Cache for Redis.

Proč důvěřovat Azure Cache for Redis?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Příznivé ceny, které vám umožní převzít kontrolu

Díky pěti cenovým vrstvám a možnostem rezervovaných cen máte možnost flexibilně upravovat výkon podle svých úloh. Podrobné informace o cenách

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Alaska Airlines usnadňují nakupování

"We wanted to use Azure Cache for Redis and getting that running on-premises wasn't easy. But in Azure, with three clicks, we had it. We didn't have to coordinate with other teams to set up new infrastructure and figure out how to maintain it once we hit production, and that's a beautiful thing."

Ralph Feltis, vedoucí softwarový inženýr, Alaska Airlines
Alaska Airlines

CarMax podporuje online inovace

"Azure PaaS (platform as a service) gave us access to a complete set of capabilities such as Azure Cache for Redis that we didn't have to build ourselves. We can spin up these services and start using them in less than an hour, which is incredible."

Brandon Linton, architekt řešení, CarMax
CarMax

Lídr v oblasti péče o domácí mazlíčky vytváří globální distribuované řešení

Společnost Mars používala Azure Cache for Redis jako zprostředkovatele zpráv, který poskytuje rychlý přístup k datům napříč relacemi aplikací a službami.

MARS

Chipotle vytváří škálovatelný nový web

Chipotle používá Azure Cache for Redis ke zvyšování výkonu webu a ke správě své rychle se zvětšující zákaznické základny.

Chipotle

SitePro zjednodušuje příjem dat IoT v reálném čase

"We can do more with Redis by leveraging the RedisTimeSeries module to support data collection and analytics from hundreds of thousands of IoT sensors."

Dustin Brown, ředitel pro technologie, SitePro
Sitepro

Nejčastější dotazy týkající se Azure Cache for Redis

  • Azure Cache for Redis je plně spravovaná mezipaměť v paměti, která umožňuje používat vysoce výkonné a škálovatelné architektury. Můžete ho používat k vytváření cloudových nebo hybridních nasazení, která zpracovávají miliony požadavků za sekundu s latencí v řádech nižších než milisekundy – a to vše s výhodami konfigurace, zabezpečení a dostupnosti spravované služby.
  • Zatímco většina databází ukládá data do pomalejších diskových úložišť, Azure Cache for Redis ukládá data do paměti. Vzhledem k tomu, že je paměť výrazně rychlejší než diskové úložiště, je možné data zapisovat a načítat mnohem rychleji.
  • V některých případech – a často v případech použití úložiště relace – je možné používat Azure Cache for Redis jako samostatnou databázi. Ve většině případů je však nejlepší používat ji jako doplněk k databázi ve formě mezipaměti. Azure Cache zpracovává data, ke kterým je vyžadován častější přístup, zatímco databáze zpracovává data, která je potřeba uchovávat delší dobu.
  • Azure Cache for Redis nabízí mimořádnou spolehlivost se SLA 99,9 %. Většina vrstev nabízí integrovanou repliku, která umožňuje převzetí služeb při selhání, pokud dojde k výpadku primární instance. Můžete také nakonfigurovat instanci Azure Cache for Redis tak, aby využívala trvalost dat k obnovení dat v případě selhání hardwaru.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

1Uvedené poměry cena/výkon vycházejí ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v říjnu 2020 zpracovala společnost GigaOm. Tato studie porovnávala výkon testovací aplikace využívající databázi Azure s implementací služby Azure Cache for Redis jako řešení pro ukládání do mezipaměti a bez její implementace. Jako databázový element byly v této studii využity služby Azure SQL Database a Azure Database for PostgreSQL. Byly využity instance Gen 5 Pro obecné účely se 2 virtuálními jádry služby Azure SQL Database a instance Pro obecné účely se 2 virtuálními jádry služby Azure Database for PostgreSQL s instancí 6 GB P1 úrovně Premium služby Azure Cache for Redis. Tyto výsledky byly porovnány s instancemi Gen 5 Pro obecné účely s 8, 16, 24 a 32 virtuálními jádry služby Azure SQL DB a instance Pro obecné účely s 8, 16, 24 a 32 virtuálními jádry služby Azure Database for PostgreSQL bez služby Azure Cache for Redis. Benchmarková data jsou převzata z testu GigaOm Web Application Database Load Test, který simuluje běžnou webovou aplikaci a back-endovou databázi pod zvyšujícím se náporem požadavků HTTP. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

2Redis je registrovaná ochranná známka společnosti Redis Ltd. Veškerá práva na ni jsou vyhrazena společnosti Redis Ltd. Jakékoli použití Microsoftem slouží pouze k referenčním účelům a neznamená žádné sponzorství, doporučení nebo přidružení mezi Redisem a Microsoftem.